Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 24. februāra lēmums Nr. 132 "Par detāplānojuma apstiprināšanu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2022., Nr. 49 https://www.vestnesis.lv/op/2022/49.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2022

Par Ludzas novada pašvaldības nodevām

Vēl šajā numurā

10.03.2022., Nr. 49

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 132

Pieņemts: 24.02.2022.

OP numurs: 2022/49.32

2022/49.32
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 132

Grobiņā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 3 29. §)

Par detāplānojuma apstiprināšanu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā

Ir saņemts detālplānojuma izstrādātāja SIA "V PROJEKTS", reģistrācijas Nr. 42102010421, adrese: Peldu iela 25-1, Liepājā, LV-3401, detālplānojuma projekta vadītāja Ulda Vecvagara, LAS SC sertifikāts Nr. 1-00166, e-pasta adrese: vprojekts@inbox.lv (turpmāk tekstā – Iztrādātājs) 2022. gada 6. janvāra iesniegums, reģistrācijas Nr. DKN/2022/4.10./101-S, par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk tekstā – Iesniegums). Iesniegumam pievienota detālplānojuma redakcija par kuru notikusi publiskā apspriešana, pārskats par detālplānojuma izstrādi kopā ar ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatē:

[1] Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk tekstā – TAP likums) 29. pants nosaka, ka pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Šo administratīvo aktu par detālpānojuma apstiprināšanu, pašvaldība nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS) un ietverot tajā hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas ir šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa.

[2] TAP likuma 30. panta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu. Savukārt šī panta otrā daļa norāda, ka līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā, pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

[3] TAP likuma 31. punkta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju. Šī panta otrā daļa skaidro līgumā iekļaujamos nosacījumus un termiņus.1

[4] Detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, pirms jaunas būvniecības detalizējot un konkretizējot Pāvilostas novada Teritorijas plānojumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi zemes vienībām, īstenota pamatojoties uz:

[4.1] Pāvilostas novada domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu "Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pirms jaunas apbūves veidošanas" (protokols Nr. 11., 15. §) un izdoto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei;

[4.2] Pāvilostas novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu "Par apstiprinātā darba uzdevuma grozīšanu detālplānojuma izstrādei zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" (protokols Nr. 14., 42. §);

[4.3] Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumu "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumiem Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pavilostā, Dienvidkurzemes novadā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas" (Nr. 9., 27. §);

[4.4] Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021. gada 30. decembra lēmumu "Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 2020. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 11., 15. § "Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pirms jaunas apbūves veidošanas"" (Nr. 15., 75. §).

[5] Detālplānojums zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā izstrādāts atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam 2012.–2024. gadam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, izdotajam darba uzdevumam, institūciju sniegtajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

[6] Dabas aizsardzības pārvaldes, AS "Latvenergo", SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, AS "Sadales tīkls", SIA "Tet", Veselības inspekcijas un Valsts vides dienesta atzinumi par detālplānojuma redakciju zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, ir pozitīvi.

[7] Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti priekšlikumi un iebildumi par detālplānojuma redakciju zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 79. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29., 30., 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1., 124. punktu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības komitejas 15.02.2022. lēmumu Nr. 5, (prot. Nr. 2),

Atklāti balsojot

ar 16 balsīm "Par" (A. Priedols, A. Galeckis, L. Roga, P. Andersone, J. Vitrups, E. Putra, I. Ratniece, J. Grasmanis, G. Sisenis, L. Tiļugs, Dz. Kudums, R. Kalējs, J. Veits, A. Jankovskis, R. Reinis, G. Kalniņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, hipersaite ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo detālplānojuma interaktīvi grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18551 un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus – Pielikums Nr. 1.

2. Detālplānojuma izstrādes īstenotājiem līdz 2022. gada 1. aprīlim slēgt administratīvo līgumu ar pašvaldību par detālplānojuma īstenošanu atbilstoši Pielikumā Nr. 2. pievienotajam līguma projektam.

3. Izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu interneta vietnē www.pavilosta.lv, www.grobina.lv un Dienvidkurzemes novada informatīvajā izdevumā "Dienvidkurzeme".

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai ievietot pašvaldības lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).

5. Uzdot Dienvidkurzemes novada Būvvaldes teritorijas plānotājai Dacei Baumanei kontrolēt lēmuma izpildi.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30. panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, Pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas namā pēc pieteicēja adreses – [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols


1 https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Pielikums Nr. 2
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
24.02.2022. sēdes lēmumam Nr. 132
(prot. Nr. 3 29. §)

Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību Nr._____

Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā Līguma datums skatāms laika zīmogā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tās pašvaldības priekšsēdētāja Aivara Priedola personā, kurš darbojas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 62. panta ceturto daļu un atbilstoši pašvaldības 30.09.2021. Saistošiem noteikumiem Nr. 7. "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – Pašvaldība, un

Krišjānis Vēsmiņš, adrese: "Māli", Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3452, nekustamā īpašuma Akmeņu iela 6, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, īpašnieks, un

AS "Baltic Invest Liepāja", reģistrācijas Nr. 42103047949, juridiskā adrese: Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401, valdes priekšsēdētājs Ģirts Vēsmiņš, nekustamā īpašuma Akmeņu iela 4, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, īpašnieks, turpmāk tekstā – Īstenotāji,

katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puse, visi turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un ņemot vērā to,

ka Dienvidkurzemes novada dome 2022. gada 24. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 132 "Par detāplānojuma apstiprināšanu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā" (prot. Nr. 3 29. §) ar kuru ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējumi 6413 006 0013 un 6413 006 0016 (turpmāk tekstā – Detālplānojums), un noteikts, ka Puses slēdz administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver secīgi šādus pasākumus (turpmāk visi pasākumi kopā – Detālplānojuma pasākumi):

1.2.1. vienošanās noslēgšana ar Pašvaldību par teritorijas daļas labiekārtošanu piebrauktuves ierīkošanai, lai nodrošinātu piekļuvi pie Sakas upes ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Akmens iela 10A, Pāvilostā, kadastra apzīmējums 6413 006 0082, kas ir Sakas upes krastmala;

1.2.2. vienošanās noslēgšana ar Pašvaldību par Akmens ielas izbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi līdz zemes vienībai Akmens iela 6, Pāvilostā;

1.2.3. būvniecības ieceres saskaņošana Dienvidkurzemes novada Būvvaldē par paredzētās apbūves, piebraucamo māju ceļu, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un inženierkomunikāciju būvniecību zemes vienībās Akmens iela 4 un Akmens iela 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji apņemas:

2.1.1. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.2. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu;

2.1.3. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas ietvaros Īstenotāji veic:

2.1.3.1. vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību par teritorijas daļas labiekārtošanu piebrauktuves ierīkošanai, lai nodrošinātu piekļuvi pie Sakas upes ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Akmens iela 10A, Pāvilostā;

2.1.3.2. vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību par Akmens ielas izbūvi:

2.1.3.3. būvniecības ieceres saskaņošanu (akceptēšanu) Dienvidkurzemes novada Būvvaldē par paredzētās apbūves, piebraucamo māju ceļu, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un inženierkomunikāciju būvniecību zemes vienībās Akmens iela 4 un Akmens iela 6, Pāvilostā.

2.1.4. īstenot Detālplānojuma pasākumus 4 (četru) gadu laikā, tas ir ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. aprīlim.

2.2.Līguma 2.1.3. apakšpunktā minēto Detālplānojuma pasākumu realizāciju veic vienā kārtā.

2.3. Pašvaldība apņemas:

2.3.1. uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aku prasībām;

2.3.2. noslēgt vienošanos par teritorijas daļas labiekārtošanu piebrauktuves ierīkošanai, lai nodrošinātu piekļuvi pie Sakas upes ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Akmens iela 10A, Pāvilostā, kadastra apzīmējums 6413 006 0082;

2.3.3. noslēgt vienošanos par Akmens ielas izbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi līdz zemes vienībai Akmens iela 6, Pāvilostā;

2.3.4. ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības izsniegt attiecīgās atļaujas projektēšanai Detālplānojuma teritorijā;

2.3.5. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.6. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šajā punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Detālplānojums ir īstenots pēc Līguma 2.1.3. apakšpunktā minēto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas.

3.3. Ja Īstenotāji neievēro Līguma 2.1.4. apakšpunktā noteikto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datumu, Īstenotājiem pienākums gada laikā pēc šā datuma informēt Pašvaldību par detālplānojuma īstenošanas termiņa pagarināšanu. Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotājiem pieprasīt paskaidrojumu un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājiem.

3.4. Pašvaldība pēc Īstenotāju paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprinātā Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

3.5. Līdz lēmuma par Detālplānojuma apstiprināšanu pārsūdzēšanas termiņa beigām Pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

3.6. Lēmuma par Detālplānojuma apstiprināšanu pārsūdzēšana aptur Detālplānojuma un šī Līguma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais tiesas nolēmums. Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā puses var lūgt atjaunot apturētā Detālplānojuma darbību. Atjaunojoties Detālplānojuma darbībai, atjaunojas arī Līguma darbība

3.7. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts Pusēm, savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.8. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāju maiņas gadījumā Īstenotājiem ir pienākums informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem, un šis Līgums jaunajam īpašniekam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

3.9. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

3.10. Līgums sastādīts latviešu valodā un noformēts uz četrām lapām, parakstīts trīs eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs Pašvaldībai un divi eksemplāri Īstenotājiem.

4. pušu adreses un rekvizīti

Pašvaldība:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
reģistrācijas Nr. 90000058625,
adrese: Lielā iela 76, Grobiņa,
Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Priekšsēdētājs Aivars Priedols

*(paraksts)  
(A. Priedols)  

 

 

Īstenotājs:
Krišjānis Vēsmiņš
"Māli", Dunalkas pagasts
Dienvidkurzemes novads, LV-3452

*(paraksts)  
(K. Vēsmiņš)  

Īstenotājs:
AS "Baltic Invest Liepāja"
reģistrācijas Nr. 421103047949
adrese: Meldru iela 1
Liepāja, LV-3401
valdes priekšsēdētājs Ģirts Vēsmiņš

*(paraksts)  
(K. Vēsmiņš)  

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!