Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.03.2022., Nr. 48 https://www.vestnesis.lv/op/2022/48.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

09.03.2022., Nr. 48

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/48.8

2022/48.8
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Dobelē 2022. gada 27. janvārī

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 15/2 (prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk- dzīvojamā māja) piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Piesaistītais zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kas noteikts ar pašvaldības lēmumu, vai zemesgabals, par kura lietošanu noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – piesaistītais zemesgabals).

3. Pašvaldības līdzfinansējumu (turpmāk – līdzfinansējums) piešķir pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

4. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu projekta (turpmāk – projekts) īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem, no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas brīža.

II. Prasības projekta iesniedzējam

5. Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

6. Projekta iesniedzējs uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

6.1. dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % (divdesmit pieci procenti) no kopējās dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;

6.2. dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

7. Par projekta iesniedzēju, projekta iesniedzēja pilnvaroto personu un labiekārtošanas darbu veicēju nedrīkst būt persona, kura ar tiesas spriedumu ir atzīta par maksātnespējīgu, atrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tās darbība izbeigta vai atrodas likvidācijas procesā, tai ir nodokļu parādi vai citas parādsaistības attiecībā ar pašvaldību.

8. Vairākas dzīvojamās mājas var vienoties par kopīga projekta iesniegšanu, ja robežojas dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali. Šādā gadījumā par projekta iesniedzēju uzskatāmas attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības.

III. Projekta iesniegšanas kārtība

9. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

9.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas, kas sagatavota atbilstoši noteikumu 1. pielikumam "IESNIEGUMA VEIDLAPA";

9.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā:

9.2.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

9.2.2. norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi un to izmaksas;

9.2.3. norādīta projekta iesniedzēja pilnvarotā personu, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības;

9.3. normatīvajiem aktiem atbilstoša piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvniecības tehniskā dokumentācija;

9.4. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu sagatavota plānoto izmaksu aprēķina (tāmes), kuru sastādījis dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs (juridiska persona), bet saskaņojusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona.

10. Ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievieno līgumu, kurā dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

11. Ja projekta iesniedzējs ir plānojis veikt darbus uz zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniegumam pievieno zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai.

12. Projekta iesniegumu iesniedz kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas punktiem. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

13. Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.

14. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotā persona.

15. Ja projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ir juridiska persona, projekta iesniegumu paraksta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā persona. Ja projekta iesniegumu paraksta juridiskas personas pilnvarotā persona un šīs pilnvarotās personas pilnvarojums pārstāvēt juridisko personu nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas apliecina šīs personas pilnvarojumu parakstīt projekta iesniegumu.

16. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

IV. Atbalstāmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs

17. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

18. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

18.1. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

18.2. būvdarbu izmaksas;

18.3. labiekārtojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

18.4. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja pasūtītāja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

19. Par neatbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

19.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

19.2. projekta administrēšanas izmaksas;

19.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, piešķiršanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda;

19.4. izmaksas, kas radušās pirms līdzfinansējuma līguma noslēgšanas, izņemot noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir atbalstāmas, pirms noslēgts līdzfinansējuma līgums.

20. Līdzfinansējumu līdz 50 % apmērā var piešķirt šādām aktivitātēm:

20.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;

20.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus);

20.3. apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;

20.4. citam mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, utt.);

20.5. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

21. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām ir saņemts līdzfinansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

22. Līdzfinansējuma maksimālais apmērs viena projekta realizācijai ir ne vairāk kā 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi).

V. Projektu vērtēšana

23. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa veic Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanai komisija (turpmāk – komisija). Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.

24. Pārbaudot projekta iesniegumu atbilstību, Komisija pārbauda projekta iesniegumu secīgi šādā kārtībā:

24.1. projekta iesnieguma atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;

24.2. projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumos izvirzītajiem kritērijiem;

24.3. projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotību.

25. Komisija, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:

25.1. vai projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;

25.2. vai projekta iesniegums satur visus noteikumu 9. punktā un, ja nepieciešams, arī 10. un 11. punktā minētos dokumentus.

26. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noteiktajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesnieguma vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.

27. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, pārbauda:

27.1. vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 5., 7. punkta prasībām;

27.2. vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilst noteikumu 6. punkta prasībām;

27.3. vai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona atbilst noteikumu 7. punkta prasībām;

27.4. vai labiekārtošanas darbu veicējs atbilst noteikumu 7. punkta prasībām.

28. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs, tā pilnvarotā persona, labiekārtošanas darbu veicējs, kā arī dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesniedzēja, tā pilnvarotās personas, labiekārtošanas darbu veicēja, kā arī dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.

29. Komisija, veicot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotības vērtēšanu, pārbauda:

29.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 18. punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām;

29.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 20. un 22. punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;

29.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.

30. Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai atsevišķas pozīcijas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

31. Komisijai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no projekta iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas papildu informāciju saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

32. Projektu iesniegumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā secībā:

32.1. priekšroka tiek dota projekta iesniegumam, kuru pašvaldībā iesniedzi noteikumu 10. punktā minētais projekta iesniedzējs;

32.2. priekšroka tiek dota projekta iesniegumam, kurš pašvaldībā iesniegts agrāk.

33. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

34. Attiecībā uz projektu iesniegumiem, Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.1. apstiprināt projekta iesniegumu;

34.2. apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumu;

34.3. noraidīt projekta iesniegumu, ja tas nav izturējis atbilstības pārbaudi.

35. Komisijas lēmums tiek nosūtīts projekta iesniedzējam vai projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai. Komisijas lēmums tiek publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.dobele.lv, norādot projekta iesniedzēju un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.

36. Ja Komisijas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.

VI. Projekta ieviešanas nosacījumi

37. Pašvaldības izpilddirektors 30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas noslēdz līgumu ar projekta iesniedzēja pilnvaroto personu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

38. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc projektā paredzēto labiekārtošanas darbu aktivitāšu īstenošanas un noteikumu 39. punktā noteikto dokumentu iesniegšanas pašvaldībā. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu var tikt paredzēta arī avansa maksājuma izmaksa līdz 50 procentiem no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apmēra.

39. Projekta iesniedzējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc projektā paredzēto labiekārtošanas darbu aktivitāšu īstenošanas iesniedz pašvaldībā:

39.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktus;

39.2. rēķinus un maksājumu dokumentus par projektā veiktajiem darbiem un pakalpojumiem.

40. Ja projekta realizācija netiek pabeigta vai noteikumu 39. punktā noteiktie dokumenti nav iesniegti noteiktajos termiņos pašvaldība var neizmaksāt piešķirto līdzfinansējumu.

41. Saņemot pašvaldības pieprasījumu, projekta iesniedzēja pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā informēt par projekta izpildes gaitu.

42. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes, apjoma un izmaksu kontroli.

VII. Noslēguma jautājums

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

IESNIEGUMU VEIDLAPA

Informācija par projekta iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Projekta iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas
________________________________________________________________________,
dzīvokļu īpašnieku kopība.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros):  
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos):  
Neapdzīvojamo telpu skaits (norādīt skaitļos):  
 
Informācija par projekta iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)  
PVN maksātājs (norādīt "jā" vai "nē")  
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vieta (fiziskai personai)  
Korespondences adrese:  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs:  
Bankas rekvizīti:  
 
Projekta izmaksas un tā ieviešana
Plānotais projekta īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka projekta īstenošanas laiks nevar pārsniegt 12 (divpadsmit) mēnešus):  
Projekta izmaksu aprēķins: Projekta iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro)
Pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro)
Kopā
(norādīt summu euro)
Projekta kopējās izmaksas:      
Projekta atbalstāmās izmaksas:      
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:      
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksas:      
Apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:      
Cita dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma izmaksas:      
Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas:      
   
Iesniedzamie dokumenti

lapas Nr.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu

__________

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija

__________

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments

__________

līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments, kopija.

__________

plānoto izmaksu aprēķins (tāme)

__________

līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu (ja piemērojams)

__________

zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai (ja piemērojams)

__________

Projekta iesniegums sastādīts 20__. gada __.___________________

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

   
   
   

paraksts (paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs:

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Tāme sastādīta

20_____. gada__________________

Nr.p.k

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas /euro/

1

 

 

  Kopā

 

  PVN (21%)

 

  Pavisam kopā

 

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Saskaņots:

 

Saistošo noteikumu Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punkts noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašnieku kopībai, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Minētā panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību, kādā sniedzama šāda palīdzība un palīdzības apmēru.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā lielākajā daļā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu infrastruktūra ir nolietojusies un prasa lielus ieguldījumus tās atjaunošanai. Saistošo noteikumu mērķis ir palīdzēt dzīvokļu īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt labiekārtotas vides pieejamību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma maksimālo apmēru, piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2022. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi EUR 20 000,- apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!