• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.03.2022., Nr. 46 https://www.vestnesis.lv/op/2022/46.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/7

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

07.03.2022., Nr. 46

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 24

Pieņemts: 29.12.2021.

OP numurs: 2022/46.13

2022/46.13
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Cēsīs 2021. gada 29. decembrī

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
29.12.2021. lēmumu Nr. 457

Precizējumi ar Cēsu novada domes
24.02.2022. lēmumu Nr. 102

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Cēsu novada pašvaldības pabalstu veidus pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumos paredzētos pabalstus, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus (izņemot 4.3. apakšpunktā minēto pabalstu), piešķir un izmaksā Cēsu novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Cēsu novadā ir šādi pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

4.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

4.2. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

4.3. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai;

4.4. pabalsts aizgādnim;

4.5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai;

4.6. svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

4.7. pabalsts 100 gadu jubilejā;

4.8. apbedīšanas pabalsts.

II. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu vienam no bērna vecākiem, izņemot personu, kurai izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, ja bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.

6. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro.

7. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai iecelta par aizbildni bērnam līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērna piedzimšanas pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

8. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

9. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.

III. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

10. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts ar mācību procesa uzsākšanu vai turpināšanu saistīto izdevumu segšanai bērniem ar invaliditāti vai daudzbērnu ģimeņu bērniem.

11. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

12. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam.

13. Pabalstu mācību gada uzsākšanai turpina izmaksāt pēc izglītojamā pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

14. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

IV. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

15. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai vientuļiem vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru pensija nepārsniedz 500 euro.

16. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai, recepšu medikamentu apmaksai vai valsts kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai.

17. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienai personai.

18. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, aptiekā izsniegtu recepšu izdrukas) un kuri izsniegti ne agrāk trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, vai arī priekšapmaksas rēķins.

V. Pabalsts aizgādnim

19. Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt Noteikumos paredzētajām personām, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un ja aizgādnībā esošā persona nav ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgāk kā mēnesi neatrodas ārstniecības iestādē.

20. Pabalsta aizgādnim apmērs ir 30,00 euro mēnesī par katru aizgādnībā esošu personu.

21. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts vienam aizgādnim.

22. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts, ievērojot Noteikumu 20. punktā paredzēto pabalsta apmēru, proporcionāli dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, kad aizgādnim ir tiesības saņemt pabalstu.

23. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

24. Pabalsts aizgādnim ir ikmēneša pabalsts, ko līdz katra mēneša 10. datumam izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

25. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par to, ka aizgādnībā esošā persona ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgāk kā mēnesi atrodas ārstniecības iestādē, atgriezusies dzīvesvietā no sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ārstniecības iestādes, aizgādnībā esošā persona vai aizgādnis mainījuši deklarēto dzīvesvietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas vai aizgādnībā esošā persona ir mirusi.

26. Ja aizgādnis Noteikumu 25. punktā minētos nosacījumus nav pildījis un ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums labprātīgi atmaksāt Dienestam pārmaksāto pabalsta summu. Ja aizgādnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

27. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, bāriņtiesa par to nekavējoties informē Dienestu, un Dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu.

28. Ja norēķins par aizgādnības pārvaldību tiek iesniegts vēlāk kā trīs mēnešus pēc Noteikumu 27. punktā minētā termiņa, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

29. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizgādnis vai aizgādnībā esošā persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas, aizgādnis vai aizgādnībā esošā persona ir mirusi, bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas, vai tiesa atceļ aizgādnībā esošajai personai rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu aizgādnību vai ir beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

VI. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

30. Tiesības saņemt pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai ir no ieslodzījuma vietas atbrīvotai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kura pēdējā ieslodzījuma vietā pavadījusi ne mazāk kā vienu gadu.

31. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.

32. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā pēc tam, kad Dienestā izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:

32.1. iesniegums;

32.2. ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.

33. Pabalstu izmaksā vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

34. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un to apliecina Noteikumu 32.2. apakšpunktā minētā izziņa.

35. Papildus Noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajam pabalstam Dienests var pilnībā vai daļēji apmaksāt pakalpojumus, kas nepieciešami no ieslodzījuma atbrīvotas personas integrācijai sabiedrībā (pases noformēšana, ārstēšanās no dažāda veida atkarībām un tml.), par attiecīgajiem pakalpojumiem veicot pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumi tiek apmaksāti vienu reizi triju gadu periodā pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas.

VII. Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

36. Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – Svētku pabalsts) sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu tiek piešķirts vienu reizi gadā, novembrī, bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

37. Svētku pabalsta politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem apmērs ir 50,00 euro.

38. Svētku pabalstu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu datu apstrādes departamenta ziņām, piešķir un pārskaita Cēsu novada pašvaldībā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

VIII. Pabalsts 100 gadu jubilejā

39. Pabalsts 100 un vairāk gadu jubilejā ir naudas pabalsts 100,00 euro apmērā.

40. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā iegūtajām ziņām.

IX. Apbedīšanas pabalsts

41. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 500,00 euro.

42. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 500,00 euro, un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

43. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp Noteikumu 42. punktā noteikto summu un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.

44. Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 500,00 euro.

45. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

45.1. iesniegums;

45.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja Dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu;

45.3. VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu, ja šo ziņu nav Dienesta rīcībā;

45.4. apbedīšanas izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja priekšapmaksas rēķins.

46. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

X. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

47. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada dome.

48. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājums

49. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

49.1. Amatas novada pašvaldības 2012. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un bērna piedzimšanas pabalsta apmēru Amatas novadā";

49.2. Amatas novada 2015. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā";

49.3. Amatas novada pašvaldības 2018. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 "Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā";

49.4. Cēsu novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā";

49.5. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" 4.1.3. apakšpunkts, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunkts, 6.1 punkts, III, IV, V, V1 un V2 nodaļa;

49.6. Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" 4.3. apakšpunkts un IV nodaļa;

49.7. Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā";

49.8. Līgatnes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 14/33 "Par pabalstu politiski represētajām personām";

48.9. Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 15/5 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā";

49.10. Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti";

49.11. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā" 8., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunkts, II, III, IV, V, VI, VII un VIII nodaļa;

49.12. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā" 4.1., 4.2. un 4.4. apakšpunkts, VIII un IX nodaļa;

49.13. Priekuļu novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

49.14. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 14/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā" 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6. un 4.7. apakšpunkts, IV, V, VI, VIII un IX nodaļa;

49.15. Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4/2019 "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

49.16. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 16. maija saistošie noteikumi Nr. 5/2012 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās";

49.17. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr. 3/2012 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

49.18. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4/2018 "Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem"
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu Cēsu novadu veidojošās bijušās pašvaldības ir izdevušas saistošos noteikumus par pašvaldību iniciatīvu pabalstiem.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi (..). Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu un izvērtējot Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus par pašvaldības iniciatīvas pabalstiem, ir izdodami vienoti Cēsu novada domes saistošie noteikumi "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos paredzēti šādi pašvaldības pabalsti:

1. bērna piedzimšanas pabalsts;

2. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

3. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai;

4. pabalsts aizgādnim;

5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai;

6. svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

7. pabalsts 100 gadu jubilejā;

8. apbedīšanas pabalsts.

Saistošajos noteikumos noteikts pašvaldības pabalstu apmērs un to piešķiršanas kārtība.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības iniciatīvas pabalstiem 2022. gadā nepieciešami 208 180 euro, tai skaitā:

– bērna piedzimšanas pabalstam – 71 400 euro;

– pabalstam mācību gada uzsākšanai – 19 110 euro;

– pabalstam medicīnisko izdevumu apmaksai – 48 000 euro;

– pabalstam aizgādnim – 24 120 euro;

– pabalstam no ieslodzījuma atbrīvotai personai – 1 550 euro;

– svētku pabalstam politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – 15 000 euro;

– pabalstam 100 gadu jubilejā – 1 000 euro;

– apbedīšanas pabalstam – 28 000 euro.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbilstoši Cēsu novada sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" un pieejams:

Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu nov.;

Amatas apvienības pārvaldē, "Ausmas" Drabešu pagasts, Cēsu nov.,

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu nov.;

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.;

Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov.;

Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu nov.;

Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu nov.;

Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu nov.;

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!