Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 23.02.2022., Nr. 38 https://www.vestnesis.lv/op/2022/38.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/19

Krāslavas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. Precizējot iepriekš publicēto

Vēl šajā numurā

23.02.2022., Nr. 38

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/38.8

2022/38.8
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Dobelē 2022. gada 27. janvārī

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 31/2 (prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšana, pieņemšana, reģistrēšana datu bāzē un izsniegšana.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas Dobeles novada administratīvajā teritorijā:

2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;

2.2. veic inženierbūvju un ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju;

2.3. izstrādā detālplānojumus;

2.4. izstrādā zemes ierīcības projektus.

3. Dobeles novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic Pašvaldība.

II. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju no augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes (turpmāk – datu bāze), informācijas pieprasītājs iesniedz Pašvaldībai rakstisku pieteikumu, kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pašvaldība pieprasīto informāciju sniedz četru darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

5. Pašvaldība reģistrēšanai datu bāzē pieņem tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti mērogā 1:500 (dgn formātā, izpildmērījumus, izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus dgn vai dwg formātā), LKS 92 koordinātu sistēmā un Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS 2000,5). Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datu bāzē, iepriekš to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

6.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

6.2. valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi";

6.3. Dabas aizsardzības pārvaldi;

6.4. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

6.5. gāzes apgādes tīklu uzturētāju;

6.6. siltumtīklu uzturētāju;

6.7. elektronisko sakaru tīklu uzturētāju;

6.8. Latvijas Valsts radio un televīzijas centru;

6.9. akciju sabiedrību "Sadales tīkls";

6.10. ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju;

6.11. citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 2. punktā minēto darbību veikšana.

7. Pašvaldība pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju un desmit darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saskaņo un reģistrē to datu bāzē, ja tā atbilst reālai situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām.

8. Nepilnību gadījumā Pašvaldība iesniegto topogrāfisko informāciju ar iebildēm nosūta mērniecības darbu izpildītājam precizēšanai. Pēc precizēšanas, atkārtoti iesūtīto topogrāfisko informāciju Pašvaldība izskata trīs darba dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, Pašvaldībai ir tiesības papildus pieprasīt mērniecības datus elektroniskā formā.

9. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā novietojuma izpildmērījums reģistrēšanai datu bāzē.

10. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra un jāiesniedz Pašvaldībai reģistrēšanai datu bāzē.

11. Ja būvdarbu laikā inženierkomunikācijas tiek demontētas, vai arī tiek konstatēta plānos uzrādītu inženierkomunikāciju neesamība dabā, būvdarbu veicējam ir jānodrošina jaunās situācijas atspoguļošana izpildmērījumā, kas jāiesniedz Pašvaldībai reģistrēšanai datu bāzē.

12. Ēkas vai inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ja uz izpildmērījuma ir Pašvaldības atzīme par objekta izpildmērījuma reģistrēšanu datu bāzē.

13. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no datu bāzes, kuru izsniegusi Pašvaldība:

13.1. avārijas darbu gadījumā;

13.2. uzstādot pagaidu būves;

13.3. darbu veikšanai, kam nav vajadzīgs būvprojekts;

13.4. ēku atjaunošanas darbiem, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un inženierkomunikāciju pieslēgums un būvniecība neskar esošās inženierkomunikācijas;

13.5. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0.3 m dziļumam).

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis un samaksa

14. Par noteikumu 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu Pašvaldībai ir tiesības saņemt maksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši ar atsevišķu Pašvaldības domes lēmumu noteiktajam cenrādim par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.

15. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

16. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

16.1. Auces novada pašvaldības 2010. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Auces novadā";

16.2. Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 16 "Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Dobeles novada administratīvajā teritorijā";

16.3. Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9 "Augstas detalizācijas Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par topogrāfiskā informācijas aprites kārtību Dobeles novadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā" (turpmāk – Noteikumi).

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu pašvaldībai, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, ir pienākums par savu administratīvo teritoriju izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, jāveic iesniegtās informācijas pārbaudi un jānodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Domei jānosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtība.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pieņemšana un reģistrēšana datubāzē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!