Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.02.2022., Nr. 27 https://www.vestnesis.lv/op/2022/27.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

Vēl šajā numurā

08.02.2022., Nr. 27

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/27.12

2022/27.12
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Saldū 2022. gada 27. janvārī

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 17. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus (turpmāk tekstā - Atļauja).

2. Lēmumu par Atļaujas (atļaujas paraugs pielikumā) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Saldus novada pašvaldības vārdā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pieņem Saldus novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk tekstā – Izpilddirektors).

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai saņemšanai komersants Saldus novada pašvaldībā iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona, kurā norādīts:

3.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese).

4. Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

4.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

4.3. kadastrālās uzmērīšanas lieta, vai tā kopija, u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Saldus novada būvvalde izvērtē 4.3. punktā iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību paredzētajam izmantošanas veidam un sniedz atzinumu. Atzinumu iesniedz Saldus novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai.

6. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās paredzētajam izmantošanas veidam;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;

7.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

7.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

7.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesību aizsardzību.

8. Saldus novada pašvaldības Administrācijas Juridiskā nodaļa izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem un sniedz priekšlikumu Izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai.

9. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc, saskaņā ar noteikumu 3. punkta prasībām noformēta, pieteikuma un noteikumu 4. punktā norādīto dokumentu saņemšanas.

IV. Atļaujas atcelšana

10. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta ar Izpilddirektora motivētu lēmumu šādos gadījumos:

10.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

10.2. komersantam anulēta Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas un/vai atzīšanas apliecība;

10.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

10.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

11. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 10. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un to nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam uz pieteikumā norādīto adresi.

V. Lēmumu apstrīdēšana un kontrole

12. Izpilddirektora izdotos administratīvos aktus (izsniegto Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

VI. Noslēguma jautājums

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar 2013. gada 17. aprīļa Brocēnu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 6. §) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 12 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Brocēnu novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums
Saldus novada domes 27.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Latvijas Republika
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280, fakss 63881100,
e-pasts: pasts@saldus.lv, www.saldus.lv
Saldū

__.__. 2022. Nr. ________

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI SALDUS NOVADĀ

Saldus novada pašvaldība atļauj veikt _____________________ ražošanu:

Komersanta nosaukums  
un juridiskā adrese:  
   
Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.:  
   
Ražošanas vieta:  
   
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms (litros):  
   
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros):  
   
Atļauja derīga līdz:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 "Kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā".

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Saldus novada pašvaldības izpilddirektors

 (V. Uzvārds)

 

Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 3 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts. Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa, 3. panta 1.³ daļa.

Noteikumi noteiks vienotu kārtību, kādā Saldus novada pašvaldībā tiks izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildes nodrošināšanai veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci nav nepieciešams.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi sniegs atbalstu komersantiem jaunu vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražotņu izveidē, veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā komersants var griezties Saldus novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!