Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.02.2022., Nr. 24 https://www.vestnesis.lv/op/2022/24.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Vēl šajā numurā

03.02.2022., Nr. 24

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Limbažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2022/24.29

2022/24.29
RĪKI

Limbažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Limbažos 2021. gada 25. novembrī

Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 25.11.2021.
sēdes lēmumu Nr. 537 (prot. Nr. 10, 30. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 27.01.2022.
sēdes lēmumu Nr. 91 (prot. Nr. 1, 93. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 8. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) pabalstu veidu, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem vai pagaidu aizgādņiem (turpmāk – Aizgādnis).

2. Tiesības saņemt pabalstu aizgādnim ir personai, kuras dzīvesvieta ir Latvijas Republikas teritorijā un kura ar Limbažu novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu iecelta par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms aizgādnības nodibināšanas bijusi pašvaldības administratīvā teritorija, un kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pilda aizgādņa pienākumus. Bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, vienlaikus rakstveidā informē Limbažu novada Sociālo dienestu (turpmāk – Sociālais dienests) un aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

3. Lai saņemtu Noteikumos paredzēto pabalstu, aizgādnis nosūta iesniegumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu personīgi vai nosūta pa pastu, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu sagatavotu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: socialais_dienests@limbazunovads.lv. Iesniegumam atbilstoši Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienojami citi dokumenti, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai, atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

4. Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

5. Noteikumos paredzēto pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot pabalsta summu par iepriekšējo mēnesi aizgādņa kredītiestādes kontā līdz nākamā mēneša desmitajam datumam.

6. Pabalsts tiek piešķirts personām, kurām Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personas iecelšanu par aizgādni. Pabalsts tiek piešķirts sākot ar 2022. gada 1. janvāri. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās brīža.

7. Pabalsts pieprasāms sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (t.i. dienas, kad pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizgādni). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējo mēnesi, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

8. Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot aizgādņa ienākumus un materiālos resursus.

9. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

II. Pabalsts aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem

10. Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu skaita ir:

10.1. EUR 30,00;

10.2. EUR 20,00, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē.

11. Bāriņtiesa nekavējoties informē Sociālo dienestu un pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

11.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

11.2. aizgādnībā esošā persona mirusi;

11.3. miris aizgādnis;

11.4. aizgādnis atstādināts vai atcelts;

11.5. tiesa pilnībā atjaunojusi aizgādnībā esošās personas rīcībspēju.

III. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par Noteikumos minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā paziņo personai, kura pieprasījusi pabalstu.

13. Noteikumos minētos Sociālā dienesta lēmumus un faktisko rīcību personas var apstrīdēt Limbažu novada Domē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas".

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

15.1. Limbažu novada domes 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

15.2. Limbažu novada domes 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim";

15.3. Salacgrīvas novada domes 2018. gada 18. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 8. punktu un 43. panta trešo daļu.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas kopš 2021. gada 1. jūlija Limbažu novadu veido bijušais Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novads. Šobrīd spēkā ir minētās teritorijās izdotie saistošie noteikumi, kas nosaka atbalstu aizgādnībā esošu pilngadīgu personu aizgādņiem, kā arī saistošie noteikumi, kuri nosaka atbalstu aizbildņiem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punkts nosaka, ka ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami esošie pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, bet Pašvaldībām ir pienākums izdod jaunus saistošos noteikumus attiecība uz sociālās palīdzības saņemšanu, kuri ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Aizgādņiem netiek paredzēts atbalsts no valsts, tāpēc, izvērtējot prioritātes, būtisks ir atbalsts no pašvaldības. Aizbildņus, savukārt, atbalsta valsts, izmaksājot gan pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu, gan pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu.

Viena vienota normatīvā akta izdošana Limbažu novada administratīvajā teritorijā nodrošinās skaidru un pārskatāmu sociālā pabalsta saņemšanas kārtību aizgādņiem, savukārt līdzšinējie Limbažu novada domes 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim", zaudēs spēku.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas sociālās palīdzības pabalstu, kuru izmaksā aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem, apmēru, kā arī pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei tiek plānoti finanšu resursi Limbažu novada pašvaldības budžetā. Tiek prognozēts, ka 2022. gadā noteikumos noteiktajam pabalstam ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 12 600 euro, atbalstot 35 personas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu piemērošanai jāvēršas Limbažu novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!