Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2021. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2022., Nr. 23 https://www.vestnesis.lv/op/2022/23.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2022

Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 100 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecvagari", kad. Nr. 8088 001 0021, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

02.02.2022., Nr. 23

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 21

Pieņemts: 21.12.2021.

OP numurs: 2022/23.10

2022/23.10
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21

Madonā 2021. gada 21. decembrī

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
21.12.2021. lēmumu Nr. 513
(prot. Nr. 17, 30. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
27.01.2022. lēmumu Nr. 46
(prot. Nr. 2, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē, uzņem, atskaita un sniedz diennakts uzraudzības pakalpojumu bērniem Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde).

2. Bērnus ar redzes, dzirdes, valodas, garīgās veselības, fiziskās attīstības, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās attīstības, tai skaitā smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem un somatiskām saslimšanām uzņem speciālās izglītības programmās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta bērnam ieteicamā izglītības programma.

3. Iestādē uzņem bērnus no pusotra gada vecuma. Iestādes vadītājam ir tiesības uzņemt bērnus, kas jaunāki par pusotru gadu, ja Iestādē ir brīvas vietas, Iestāde var nodrošināt atbilstošu higiēnas prasību nodrošināšanu, kā arī Iestāde ir izvērtējusi konkrētā bērna gatavību uzsākt Iestādes apmeklēšanu, tajā skaitā bērna pašapkalpošanās iemaņas. Pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – programma) bērni apgūst līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

4. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta. Bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tā kalendārā gada 1. septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.

5. Bērnam programmas apguvi nodrošina tikai vienā Iestādē.

6. Iestāde programmas īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai.

7. Pašvaldība nosaka minimālo bērnu skaitu Iestādes grupā. Maksimāli pieļaujamais bērnu skaits grupā (tajā skaitā vasaras mēnešos) tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

8. Bērnu reģistrācijas pieteikumu iesniegšana notiek Iestādēs visu kalendāro gadu no bērna reģistrēšanas brīža (personas koda piešķiršanas) brīža līdz pamatizglītības uzsākšanai.

9. Bērnu pieteikšana programmu apguvei Iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

10. Lai bērnu pieteiktu reģistrācijai Iestādē, vecāki klātienē Iestādē iesniedz reģistrācijas pieteikumu (1. pielikums), uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai nosūta reģistrācijas pieteikumu elektroniski uz Iestādes elektroniskā pasta adresi. Pieteikumu elektroniski var nosūtīt gan izmantojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidotu vecāka oficiālo elektronisko adresi, gan citu elektroniskā pasta adresi, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tas satur laika zīmogu.

11. Bērna likumiskie pārstāvji, kas nav vecāki, reģistrācijas pieteikumu iesniedz tikai klātienē Iestādē un papildus savas personas apliecinošam dokumentam un bērna dzimšanas apliecībai uzrāda arī atbilstošu bāriņtiesas lēmumu vai pilnvaru.

12. Iestāde pieteikumus reģistrē hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas laika 10 darba dienu laikā un glabā atbilstoši Iestādes lietu nomenklatūrai. Par elektroniski saņemta pieteikuma reģistrācijas datumu un laiku tiek uzskatīts laiks, kad elektroniski saņemtais pieteikums ir reģistrēts Iestādes lietvedībā.

13. Pēc reģistrācijas pieteikuma aizpildīšanas Iestāde pieteikumā izdara atzīmi par tā saņemšanu un bērna reģistrāciju. Elektroniski saņemta pieteikuma gadījumā, Iestāde informāciju par pieteikuma saņemšanu un reģistrēšanu nosūta uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts reģistrācijas pieteikums.

14. Ja pēc pieteikuma aizpildīšanas ir radušās izmaiņas norādītajā informācijā, vecāku pienākums ir par to informēt Iestādi.

15. Vecāki reģistrācijas pieteikumu var anulēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iestādes vadītājam.

III. Bērnu uzņemšanas un grupu komplektēšanas kārtība

16. Iestādes vadītājs, atbilstoši brīvo vietu skaitam, katru gadu no 1. jūnija līdz 30. augustam informē bērna vecāku par iespēju no 1. septembra uzņemt bērnu Iestādē. Iestādes vadītājs nodrošina informācijas nodošanu, izmantojot reģistrācijas pieteikumā norādīto kontaktinformāciju vai, ja tas nav iespējams, nosūta rakstisku informāciju uz reģistrācijas pieteikumā norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi.

17. Ja Iestādē ir brīvas vietas, tad Iestādes vadītājs turpina bērnu uzņemšanu visa kalendārā gada laikā, piedāvājot vietu pieteikumu reģistrācijas secībā nākamajiem bērniem.

18. Bērnus Iestādē uzņem šādā secībā:

18.1. obligātās izglītības vecumā esošie bērni;

18.2. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no vecāka darba vietas;

18.3. bērni, kuru vecāki strādā attiecīgajā Iestādē;

18.4. bērni bāreņi un bērni, kuriem nodibināta aizbildniecība;

18.5. bērni, kuru brāļi vai māsas apmeklē attiecīgo Iestādi;

18.6. bērni no ģimenēm, kam ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;

18.7. daudzbērnu (trīs un vairāk bērni) ģimenes bērni (tajā skaitā, ja vienā mājsaimniecībā ir ārpusģimenes aprūpē vai aizbildniecībā esoši bērni);

18.8. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta tajā Pašvaldības administratīvajā teritorijā (pagastā, pilsētā), kurā atrodas izglītības iestāde;

18.9. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni;

18.10. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Bērni no citām pašvaldībām tiek uzņemti tikai tad, ja ar vietām ir nodrošināti Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni.

20. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, vecāki noslēdz līgumu ar Iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vecāki Iestādē iesniedz ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk Iestādes apmeklēšanu.

21. Līguma saturu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem Iestādēs apstiprina Pašvaldības izpilddirektors. Līguma paraugi pieejami tīmekļa vietnē www.madona.lv sadaļā "Izglītība". Pašvaldības izpilddirektors saskaņo izmaiņas Iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs neatbilst konkrētās Iestādes darbības specifikai.

22. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31. augustam, izdodot rīkojumu par uzņemšanu, veicot attiecīgās izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē un nepieciešamības gadījumā rakstiski informējot bērna vecāku par atteikumu uzņemt bērnu Iestādē. Iestādes vadītājs izmaiņas attiecībā uz bērnu uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē veic pēc nepieciešamības visa kalendārā gada laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un termiņus.

23. Pamatojoties uz vecāka iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt Iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā Iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

24. Ja vecāki vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uzturēšanos Iestādē, vecāki iesniedz Iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu.

25. Ja vecāks programmas apguvi savam bērnam izvēlas privātā izglītības iestādē un pretendē uz Pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, viņš ar iesniegumu vēršas Pašvaldībā. Pašvaldībai ir tiesības piedāvāt vietu Iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai nekā vecāka izvēlētā privātā izglītības iestāde. Bērna deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes attālumu noteikšanai izmantojams tīmekļu karšu serviss Google Maps. Ja vecāks no vietas Iestādē atsakās, atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē nepiešķir.

IV. Diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība

26. Iestāde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var sniegt bērnam diennakts uzraudzības pakalpojumu.

27. Lēmumu par diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanu vai pārtraukšanu pieņem Iestādes vadītājs.

28. Lai saņemtu diennakts uzraudzības pakalpojumu Iestādē, kurā bērns ir uzņemts un kurā šāds pakalpojums ir pieejams, vecāki iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu, norādot pamatojumu diennakts uzraudzības nepieciešamībai un pievienojot tam apliecinošus dokumentus.

29. Diennakts uzraudzības pakalpojumu sniedz:

29.1. ja bērns ir no sociālā riska ģimenes un sociālais darbinieks sniedzis atzinumu, ka diennakts uzraudzības pakalpojums Iestādē ir bērna interesēs, tādējādi nodrošinot bērna dzīvībai un veselībai drošu vidi;

29.2. ja vecākiem ir maiņu darbs;

29.3. citos atsevišķos gadījumos uz noteiktu laiku.

30. Par diennakts uzraudzības pakalpojumu Iestāde ar vecākiem slēdz atsevišķu vienošanos.

31. Iestāde pārtrauc diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ja saņemts:

31.1. vecāka iesniegums;

31.2. sociālā darbinieka vai citas atbildīgas institūcijas atzinums, ka diennakts uzraudzības pakalpojums nav bērna interesēs.

V. Rīcība bērna neattaisnota kavējumu gadījumā un bērnu atskaitīšanas kārtība

32. Bērna neattaisnota kavējuma gadījumos (attiecībā uz obligātās izglītības vecuma bērniem) Iestādes vadītājs rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izglītības iestāde informē vecākus, Pašvaldības vai valsts institūcijas, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

33. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki Iestādi rakstveidā informējuši pirms plānotās prombūtnes.

34. Bērnu no Iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas adresēts Iestādes vadītājam, vai kādā no noteikumu 35. punktā minētajiem gadījumiem.

35. Bērnu no Iestādes atskaita, ja:

35.1. bērns apgūst programmu citā Iestādē vai citas pašvaldības izglītības iestādē;

35.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

35.3. bērns (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) Iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki nereaģē uz Iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

36. Par bērna atskaitīšanu Iestādes vadītājs izdod rīkojumu un trīs darba dienu laikā veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

37. Pirms Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu 35.3. punktā minētajā gadījumā, Iestādes vadītājam ir pienākums noskaidrot vecāku viedokli un argumentus šajā lietā. Ja vecāki ar Iestādi nesazinās un nav iespējams noskaidrot iemeslu, kādēļ bērns neapmeklē Iestādi, Iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar atbildīgajām institūcijām Pašvaldībā (sociālais dienests, bāriņtiesa) bērna prombūtnes iemeslu noskaidrošanai. Ja pēc vecāku viedokļa un argumentu uzklausīšanas vai situācijas noskaidrošanas rīkojums tomēr tiek izdots, tad tas nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē un vecāku deklarētās dzīvesvietas adrese vai izsniedzams vecākiem personīgi pret parakstu.

38. Iestāde vecākiem izsniedz izziņu par programmas apguvi un bērna sasniegumu attiecībā pret pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem aprakstošu vērtējumu (2. pielikums) un līdz 31. augustam izdod rīkojumu par bērna, kurš 1. septembrī uzsāks pamatizglītības ieguvi, atskaitīšanu no Iestādes.

VI. Faktiskās rīcības vai lēmumu apstrīdēšanas kārtība

39. Iestādes vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

40. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem:

41.1. Madonas novada pašvaldības domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

41.2. ar Cesvaines novada domes 2020. gada 17. marta lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 5) apstiprinātos noteikumus "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cesvaines pirmsskolā "Brīnumzeme"";

41.3. Madonas rajona Ērgļu novada domes 2008. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3 "Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"".

42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

1. pielikums
Madonas novada pašvaldības
21.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21

REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei (kods 01011111)

(izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)
   
Informācija par bērnu:
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Faktiskās dzīvesvietas adrese sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi
cita
Informācija par pieteikuma iesniedzēju:
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Faktiskās dzīvesvietas adrese sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi
cita
Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādi par bērna uzņemšanu (tālruņa numurs, e-pasts)
Vēlamais laiks bērna uzņemšanai izglītības iestādē
(lūdzu norādīt gadu un mēnesi)

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Esmu informēts/-a, ka iesniegumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv, tālrunis: 64860093.

Personas datu apstrādes mērķis ir normatīvajos aktos noteiktais pašvaldības pienākums nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Personas datus apstrādās atbilstoši normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Pārzinis personas datus apstrādās līdz iesniegumā minēto darbību pilnīgai izpildei. Personas dati tiks glabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu glabāšanas termiņiem. Reģistrācijas pieteikumā minētie bērna personas dati tiks ievadīti un apstrādāti normatīv

Esmu informēts/-a, ka man ir tiesības piekļūt saviem un/vai bērna personas datiem, labot tos, ja tie ir neprecīzi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pretlikumīgas personas datu apstrādāšanas gadījumā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Pieteikuma aizpildītājs  
  (vārds, uzvārds un paraksts)

Rīkojums par bērna uzņemšanu (aizpilda izglītības iestāde, uzņemot bērnu) – __.__.____. rīkojums Nr._____

 

REĢISTRĒTS

_____.gada ____. ___________

Reģ. Nr. ______________

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

2. pielikums
Madonas novada pašvaldības
21.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21

Izglītības iestādes veidlapas rekvizīti

IZZIŅA

(izdošanas vieta)

___.___.______. Nr._____

Par pirmsskolas izglītības programmas apguvi

  apliecina, ka
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums)  
  ,
(bērna vārds, uzvārds)  
bērna personas kods
            -          
,
  ,
(deklarētās dzīvesvietas adrese)  
           
no ___.___._______. līdz ___.___._______. ir apmeklējis (-usi)  
īstenoto izglītības programmu
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)
(izglītības programmas nosaukums, kods)

Pielikumā: Bērna sasniegumu aprakstošs vērtējums uz ___ lapām.

Vadītājs (vārds, uzvārds)

 

Pielikums

(izglītības iestādes nosaukums ģenitīvā)
___.___.______. izziņai Nr._____

BĒRNA SASNIEGUMI

(ATTIECĪBĀ PRET PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS VADLĪNIJĀS NOTEIKTĀ
OBLIGĀTĀ SATURA APGUVES PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM)

(bērna vārds, uzvārds)
 
            -          
 
  bērna personas kods  
 
I. Vērtības un tikumi
 

II. Caurviju prasmes

 

III. Zināšanas, izpratne un pamatprasmes (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās)

 

Ieteikumi, rekomendācijas

Pirmsskolas skolotājs      
  (paraksts)   (paraksta atšifrējums)
Vadītājs      
  (paraksts)   (paraksta atšifrējums)

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Madonas novads, apvienojoties Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadam.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:

– Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 26. septembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 18 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

– Cesvaines novada dome ar 2020. gada 17. marta lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 5) apstiprinājusi noteikumus "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cesvaines pirmsskolā "Brīnumzeme"";

– Madonas rajona Ērgļu novada dome 2008. gada 24. aprīlī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 3 "Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas", kuru piemērošanas kārtība attiektos uz visu jaunveidoto Madonas novada teritoriju.

Īss projekta satura izklāsts

Ar noteikumiem noteikta kārtība, kādā Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tiek reģistrēti, uzņemti, atskaitīti pirmsskolas vecuma bērni, kā arī kārtība, kā tiek nodrošināts diennakts uzraudzības pakalpojums.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Madonas novada pašvaldības iestādes "Madonas novada Centrālā administrācija" Izglītības nodaļā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!