• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 35 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.10.2022., Nr. 198 https://www.vestnesis.lv/op/2022/198.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 37/22

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ropažu novadā

Vēl šajā numurā

12.10.2022., Nr. 198

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 35

Pieņemts: 29.09.2022.

OP numurs: 2022/198.31

2022/198.31
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

2022. gada 29. septembrī

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 478/17

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta 2.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.4 daļu,
3. panta 1.6 daļu un 9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, inženierbūves laukumus, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, būves, kurām beidzies būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

2.1. ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā;

2.2. uz zemes vienības pilsētu vai ciemu teritorijā par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m2 platībā;

2.3. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

2.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nodokļu maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš

3. Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes, izņemot šajos saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos. Nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldības noteiktos atvieglojumus regulē Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa atcelšanu, kā arī lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, pieņem Vidi degradējošo būvju komisija.

7. Dobeles novada pašvaldības Nekustamās īpašuma nodaļas nodokļu administrators, atbilstoši Vidi degradējošo būvju komisijas lēmumam, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot saistošo noteikumu 4. vai 5. punkta nodokļa likmi, ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas un nosūta maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājam.

8. Saistošo noteikumu 6. punkta kārtībā pieņemtais lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktai kopējai būvdarbu veikšanas ilgums, atsevišķi nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir starplēmums Administratīvā procesa likuma izpratnē, kas pamato gala lēmumā jeb maksāšanas paziņojumā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

9. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā:

9.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, ja inženierbūve reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;

9.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. To izpildi nodrošina Dobeles novada pašvaldības Nekustamās īpašuma nodaļa.

III. Noslēguma jautājums

11. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

11.1. Dobeles novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā";

11.2. Auces novada domes 2017. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš";

11.3. Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19 "Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 35 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus Dobeles novadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.__ "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā"" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, inženierbūves laukumus, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, būves, kurām beidzies būvdarbu veikšanas ilgums kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pieņemot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kuriem tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, ietekme uz budžetu būs – palielināsies ienākumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi neatstās tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Likmes tiek piemērotas uz Dobeles novada pašvaldības Vidi degradējošo būvju komisijas pieņemto lēmumu pamata, kas atzīstami par starplēmumiem administratīvā akta – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma izdošanas procesā. Maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas kārtība ir noteikta likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!