Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2022. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 68/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lībieši 4" (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.08.2022., Nr. 167 https://www.vestnesis.lv/op/2022/167.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 38

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Vēl šajā numurā

30.08.2022., Nr. 167

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 68/2022

Pieņemts: 24.08.2022.

OP numurs: 2022/167.5

2022/167.5
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 68/2022

Ādažos 2022. gada 24. augustā

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lībieši 4" (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 24. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 31 § 29)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmo daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 91. punktu

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lībieši 4" (kadastra Nr. 8044 013 0549) Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas, saistošās daļas:

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums);

2. Grafiskajā daļā ir iekļauta informācija par teritorijas pašreizējo izmantošanu, teritoriju skarošajām aizsargjoslām u.c. aprobežojumiem, plānoto funkcionālo zonējumu un galvenajiem teritorijas turpmākās izmantošanas aprobežojumiem. Grafiskā daļa pieejama Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24691 (2. pielikums).

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā pieejamā lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

1. pielikums
Ādažu novada domes 2022. gada 24. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 68/2022

Ādažu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000048472
Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
dome@adazi.lv http://www.adazi.lv

Lokālplānojumu nekustamajam īpašumam "Lībieši 4"
Redakcija 1.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus Grafiskās daļas kartē "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – Ādažu novada Ādažu pagasta Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Lībieši 4" (kadastra Nr. 8044 013 0011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0011 (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija).

2. Funkcionālā zona un teritorija ar īpašiem noteikumiem Lokālplānojuma teritorijā noteiktas saskaņā ar saistošo noteikumu grafiskās daļas karti "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums".

3. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro pašvaldības 2018. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 7 "Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

4. Lokālplānojuma teritorijā veic projektēšanas un inženiertehniskās sagatavošanas darbus, izstrādājot un saskaņojot būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem.

5. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu atļauts īstenot kārtās un tādā apjomā, kas nodrošina konkrētas apbūves vai objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert:

5.1. reljefa virsmas paaugstināšanu (uzbēršanu), izstrādājot vertikālo plānojumu atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai;

5.2. transporta infrastruktūras un inženiertīklu izbūvi;

5.3. citus inženiertehniskās sagatavošanas pasākumus pēc nepieciešamības.

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

6. Piekļuvi Lokālplānojuma teritorijā plānotajam ūdens sporta un atpūtas objektam organizē no esošā 3. kategorijas ceļa pievienojuma valsts galvenajam autoceļam A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 4,542 km labajā pusē, izmantojot esošo nobrauktuvi uz nekustamo īpašumu "Tallinas šoseja 94" ("Varači"), kadastra apzīmējums 8044 013 0372.

7. Lokālplānojuma teritorijas iekšējo satiksmes organizāciju risina būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros.

8. Ēkām un citām būvēm, atbilstoši būvnormatīviem, paredz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

9. Piebraucamos ceļus un laukumus izbūvē ar cieto ceļa segumu. Uz būvniecības laiku, līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā var paredzēt brauktuvi ar grants vai šķembu segumu.

10. Nepieciešamo autonovietņu un velonovietņu novietņu skaitu, izvietojumu un tehnisko risinājumu nosaka ūdens sporta un atpūtas objekta būvniecības ieceres dokumentācijā, ievērojot normatīvo aktu, Latvijas valsts standartu un spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības. Paredzamo apmeklētāju skaita aprēķinu pievieno būvniecības ieceres dokumentācijai.

11. Autonovietnēs paredz speciālas, ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām izvieto vistuvāk plānotajam objektam un, ja paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietas, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

12. Ūdens sporta un atpūtas objekta inženiertehniskajai apgādei nepieciešamo inženiertīklu – ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, apgaismojuma, elektronisko sakaru u.c. nepieciešamo inženiertīklu izbūvi paredz būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņā ar attiecīgā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

13. Līdz tehniski pamatotai iespējai pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, Lokālplānojuma teritorijā plānotajam objektam kā pagaidu risinājums atļauts lokālais ūdensapgādes risinājums – spice vai dziļurbums un lokālais sadzīves notekūdeņu kanalizācijas risinājums – hermētisks izsmeļamais krājrezervuārs "Lībieši 4" zemes vienībā, kas nodrošina vides aizsardzības normatīviem atbilstošu vides aizsardzības līmeni un piesārņojuma nenonākšanu vidē.

14. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredz tehniskos risinājumus, kas nodrošina pieslēguma iespēju pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas tīkliem, pēc tehniski pamatotas iespējas objektam pie tiem pieslēgties.

15. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, atbilstoši plānotā objekta ugunsdrošības prasībām.

16. Virszemes lietus ūdeņu savākšanu Lokālplānojuma teritorijā no ceļa klātnes un autonovietnēm nodrošina slēgtā vai infiltrējošā lietus ūdens savākšanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā iekļaujot lietus ūdeņu uzkrājošo risinājumu piemērošanu. Pirms lietus ūdens izvades vidē tos attīra no naftas produktiem un cita piesārņojuma Lokālplānojuma teritorijā. Konkrētus risinājumus un lietus ūdeņu izvades vietas nosaka būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros

17. Lietus notekūdeņus no ūdens sporta un atpūtas ēkas jumta atļauts novadīt vidē neattīrot.

18. Elektroapgādi nodrošina, pieslēdzoties pie esošajiem elektroapgādes tīkliem, saņemot tehniskos noteikumus no elektroapgādes inženiertīklu turētāja un izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju.

19. Augtspējīgu saglabājamo koku sakņu kritiskajā zonā (koka stumbra diametrs x 5) un minimālajā sakņu aizsardzības zonā (koka stumbra diametrs x 10) inženiertīklus izbūvē izmantojot caurdures metodi, ievietojot inženiertīklus aizsargcaurulēs. Veicot rakšanas darbus, nodrošina atsegto sakņu aizsardzību.

3.3. Prasības apbūvei

20. Izvietojot ēku ievēro:

20.1. minimālo būvlaidi – 25 m no valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)" brauktuves malas (nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas - Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa AI Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētās teritorijas (TIN7) robežas);

20.2. minimālo apbūves līnijas attālumu no Mazā Baltezera – 20 m no virszemes ūdensobjekta normālās krasta līnijas, bet ne mazāk kā applūstošās teritorijas platumā;

20.3. minimālo apbūves līnijas attālumu no zemes vienības robežas - saskaņā ar Civillikuma un ugunsdrošības normatīvu prasībām.

21. Ūdens sporta ēkas arhitektonisko risinājumu – apjomu, izvietojumu, materiālu lietojumu un tonalitāti harmoniski iekļauj apkārtējā Baltezera apbūves, dabas un kultūrvēsturiskajā vidē, neradot vizuālās uztveres traucējumu tās dabiskajai un kultūrvēsturiskajai ainavai. Ēkas būvniecībai izmanto mūsdienīgus un ilgmūžīgus materiālus. Konkrētus apjoma, funkcijas un fasāžu, konstruktīvo elementu apdares un krāsojuma risinājumus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. 

22. Zemes vienību drīkst iežogot gar valsts galvenā autoceļa A1 zemes nodalījuma joslas robežu un pa zemes vienības robežām līdz Mazā Baltezera applūstošajai teritorijai, saglabājot brīvu gājēju piekļuvi Mazā Baltezera tauvas joslai.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

23. Teritorijā ierīko labiekārtojumu un apstādījumus, atbilstoši ūdens sporta un atpūtas objekta funkcionālajai nepieciešamībai, būvniecības ieceres dokumentācijai un teritorijas plānojuma prasībām.

24. Ievēro universālā dizaina principus, nodrošinot vides pieejamību arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projektējot ūdens sporta un atpūtas ēku, telpas publiskiem pakalpojumiem un publisko ārtelpu, paredz speciālus pasākumus (arī speciālu aprīkojumu) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

25. Ierīkojot teritorijas ārējo apgaismojumu, nodrošina pievadceļa, autonovietnes un citas publiskās ārtelpas apgaismojumu, risinājumus paredzot būvniecības ieceres dokumentācijā. Teritorijas papildus apgaismošanai būvniecības ieceres dokumentācijā var paredzēt ēkas fasāžu izgaismošanu. Ēkas un teritorijas izgaismojumu veido vienotā kompozīcijā un stilā.

26. Izvietojot Mazajā Baltezerā vai tā aizsargjoslā būves, t.sk. laipas, tās uztur kārtībā - veic atkritumu savākšanu, konstrukciju labošanu, u.c. darbības, lai nodrošinātu būvju labu stāvokli.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

27. Meža zemes atmežošanu veic tikai zem ēkas, piebraucamā ceļa un autonovietnes, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saglabājamos kokus norāda būvniecības ieceres dokumentācijā un integrē Lokālplānojuma teritorijas apstādījumu struktūrā. 

28. Lokālplānojuma teritorijā, gadījumā, ja vēja, būvniecības vai citu procesu rezultātā tiek zaudēti vai bojāti koki un nepieciešama to izciršana, koku stādījumus atjauno.

29. Reljefu drīkst paaugstināt tika zem ēkas, piebraucamā ceļa, autostāvlaukuma un ierīkojot vides pieejamības risinājumus un teritorijas labiekārtojumu. Nav atļauta Mazā Baltezera applūstošās teritorijas uzbēršana.

30. Valsts galvenā autoceļa A1 trokšņa robežlielumu pārsniegumu zonā nav atļauti publiskās apbūves objekti uz kuriem attiecas normatīvajos aktos noteiktie trokšņa robežlīmeņi. Ūdens sporta un atpūtas objektam, nepieciešamības gadījumā veic nepieciešamos būvakustiskos pasākumus, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes. Konkrētu nepieciešamo būvakustisko pasākumu iekļauj būvniecības ieceres dokumentācijā.

31. Saglabājamie koki un apstādījumi var tikt lietoti kā skaņas (troksni slāpējošā) vai skata barjera.

32. Teritorijas izmantošanā nodrošina vides kvalitātes normatīvu prasības. Nepieļauj neattīrītu sadzīves notekūdeņu un lietus kanalizācijas ūdeņu, naftas produktu vai cita veida piesārņojuma nonākšanu apkārtējā vidē, tai skaitā Mazajā Baltezerā, lai neradītu ezera ūdens ekosistēmas piesārņošanu.

33. Pirms ūdens sporta un atpūtas ēkas nodošanas ekspluatācijā, slēdz līgumu ar licenzētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izsmeļamā krājrezervuāra apkalpošanu un notekūdeņu izvešanu vismaz 1x/mēnesī.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)

4.9.1.1. Pamatinformācija

34. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

35. Labiekārtota ārtelpa (24001): kas ietver pludmales, krastmalas, laukumus, publisko ēku pagalmus, kā arī apstādījumus, labiekārtojumu un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

36. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): kas ietver dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras - pludmales, ūdensmalas u.tml.

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

37. Sporta būvju apbūve (12005): kas ietver ūdens sporta un atpūtas ēkas un citas būves, tai skaitā laipu ūdenī un laivu slipu.

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
38. Labiekārtota ārtelpa 1 2 2 2 2 2
39. Ārtelpa bez labiekārtojuma 1 2 2 2 2 2
40. Sporta būvju apbūve 1 10 2 līdz 4 līdz 1 2

1. Nav atļauts sadalīt

2. Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

41. Sporta ēku un būvju apbūves (12005) izvietošanai veic būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru.

42. Saimniecisko darbību veic saskaņā ar "Mazā Baltezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem", tai skaitā nodrošina apkārtnes labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā.

43. Nav atļauti tādi teritorijas izmantošanas veidi uz kuriem attiecas normatīvajos aktos noteiktie trokšņa robežlīmeņi.

44. Iespēju robežās saglabā reljefu un Lokālplānojuma teritorijā augošos kokus un to sakņu aizsardzības zonu, ja tie nerada apdraudējumu cilvēku drošībai un transporta kustībai, kā arī netraucē piebraucamo ceļa izbūvi un inženiertīklu ierīkošanu. Ievēro 3.5. apakšnodaļas "Prasības vides risku samazināšanai" 27., 28., 29. punktu prasības.

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.7.1. Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

45. Kā nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) noteikta perspektīvā Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste attīstībai nepieciešamā teritorija.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

46. Galvenā izmantošana: inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra.

47. Papildizmantošana: tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, biroju ēku apbūve, noliktavu apbūve.

48. Lai mazinātu teritorijas izmantošanas aprobežojumu ietekmi uz teritorijas attīstību, līdz objekta būvprojekta izstrādei, apstiprināšanai un būvniecības uzsākšanai teritorijā ir atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem atļautās izmantošanas veidiem. Jebkura jauna būvniecības iecere jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību un Pašvaldības būvvaldi. Pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šā termiņa beigām.

49. Papildus 965., 966. un 967. punktā minētajiem nosacījumiem, teritorijā atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī Vispārīgajos Apbūves noteikumos atļauto nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.

50. Transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši tehniskajiem projektiem vai transporta infrastruktūras būvprojektam, kas nav uzskatāmi par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

51. Pēc transporta infrastruktūras būvprojekta apstiprināšanas, teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi attiecas tikai uz teritoriju, kas atrodas projektā paredzēto risinājumu ietekmes zonā.

52. Pēc transporta infrastruktūras teritorijas izbūves šajā teritorijā ievērojami "Transporta infrastruktūras apbūves teritorijas" noteikumi (skatīt 4.7. nodaļā).

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

53. Lokālplānojuma īstenošanai nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

54. Lokālplānojuma īstenošanu veic nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā saistību pārņēmējs saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, veicot meža zemes atmežošanu zem ēkas, pievadceļa un autostāvlaukuma, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu.

55. Lokālplānojuma īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktā secībā.

56. Inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijā, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

57. Ūdens sporta un atpūtas objektu ar autonovietnēm un velonovietnēm nodrošina pirms tās nodošanas ekspluatācijā.

58. Pirms ūdens sporta un atpūtas ēkas nodošanas ekspluatācijā, slēdz līgumu ar licenzētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izsmeļamā krājrezervuāra apkalpošanu un notekūdeņu izvešanu vismaz 1x/mēnesī. Līgumu iesniedz pašvaldībā.

59. Ēkai obligāti veido pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla pēc tehniski pamatotas iespējas, saslēdzot kopējā Baltezera ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklā esošās Mazajam Baltezeram pieguļošās teritorijas Baltezera ciemā.

7. Citi nosacījumi/prasības

60. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi Lokālplānojuma teritorijā noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Lokālplānojuma teritoriju skarošas pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m vai vairāk - Mazā Baltezera 50 m vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla, Mazā Baltezera applūstošā teritorija, 10 m tauvas josla no Mazā Baltezera normālā ūdens līmeņa, 300 m sanitārā aizsargjosla ap Baltezera kapsētu, aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts nozīmes vēsturiskas notikumu vietu "Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi" (valsts aizsardzības Nr. 8565) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 8332), Rīgas pilsētas pazemes ūdensgūtves "Baltezers - Zaķumuiža" ķīmiskā aizsargjosla.

61. Visa Lokālplānojuma teritorija ietilpst valsts nozīmes vēsturiskas notikumu vietas "Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi" (valsts aizsardzības Nr. 8565) aizsardzības zonā. Perspektīvās apbūves apjoms un izvietojums, plānoto piebraucamo ceļu un labiekārtojuma struktūra iekļaujama Baltezera ainaviskajā un kultūrvēsturiskajā vidē, neizraisot traucējumu kultūras pieminekļa vizuālajai uztverei.

62. Visa Lokālplānojuma teritorija ietilpst sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap Baltezera kapsētu. Ierīkot jaunu dzeramā ūdens ņemšanas vietu atļauts tikai ar nosacījumu, ja ir veikts dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķins un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku.

63. 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ekspluatācijas aizsargjoslā (2,5 m attālumā no līnijas ass) aizliegts ierīkot rotaļu un sporta laukumus, autonovietnes, kā arī veikt jebkādus citus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos.

64. Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas, tauvas joslu un normatīvajos aktos tajās noteiktos apgrūtinājumus.

65. Lokālplānojuma teritorijā plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un izpildmērījumiem, saskaņojot ar inženiertīklu turētāju.

66. Pie inženiertīkla demontāžas vai pārvietošanas tiek likvidēta vai arī attiecīgi pārvietota tā aizsargjosla.

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 68/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Jaunparks" (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ādažu novada dome 29.09.2021. pieņēma lēmumu Nr. 108 "Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam "Lībieši 4"" un apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei Ādažu novada Ādažu pagasta nekustamā īpašuma "Lībieši 4" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0011, nodrošinot pamatojumu ar publisko ūdeņu izmantošanu saistītas apbūves objektu attīstībai, tai atbilstošas transporta infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta ceturtajai daļai un 24. pantam, un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", izdodot saistošos noteikumus, tiks nodrošinātas pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un sekmēta teritorijas attīstība.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) groza Ādažu novada teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lībieši 4", kadastra Nr. 8044 013 0549, teritorijā. Noteikumos iekļauta hipersaite ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo apstiprinātā lokālplānojuma interaktīvo grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu tiesiskais regulējums primāri attiecināms uz konkrētās teritorijas īpašnieku.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta ar lokālplānojuma publisko apspriešanu un to ietvaros notikušajām publiskās apspriešanas sanāksmēm.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!