Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2022. gada 14. jūlija lēmums Nr. 407 "Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.08.2022., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/op/2022/149.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Vēl šajā numurā

04.08.2022., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 407

Pieņemts: 14.07.2022.

OP numurs: 2022/149.15

2022/149.15
RĪKI

Cēsu novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes lēmums Nr. 407

Cēsīs 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 14, 7. p.)

Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ziņo J. Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 23. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 75. punktu un 93. punktu, kā arī saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 30.06.2022. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm – par (Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Uzsākt Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādi.

2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu.

3. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju un darba grupas vadītāju apstiprināt Cēsu novada Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāju.

4. Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

5. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv, nodrošināt paziņojuma publicēšanu Latvijas Republikas oficiālajā "Latvijas Vēstnesis".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Pielikums
Cēsu novada domes
14.07.2022. lēmumam Nr. 407

Apstiprināts
ar Cēsu novada domes
14.07.2022. lēmumu Nr. 407

Cēsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums

1. Cēsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

1.1. Saskaņā ar Cēsu novada domes 10.02.2022. sēdes lēmumu Nr. 51 (protokola Nr. 3. 1. §) ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam 2.1 redakcija (turpmāk – Teritorijas plānojums), izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Cēsu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 "Grozījumi Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu". Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā un kopš to stāšanās spēkā, Cēsu novada pašvaldībā vērsušies iedzīvotāji ar prasībām perspektīvā pārskatīt Teritorijas plānojumā noteiktos zonējumus konkrētām teritorijām, kā arī darba gaitā Cēsu novada pašvaldības Būvvalde konstatējusi nepieciešamību precizēt atsevišķus Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punktus, kā arī veikt tajos tehniskus labojumus. Lai nodrošinātu novada teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, precizējot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nepieciešams izstrādāt Teritorijas plānojuma grozījumus Cēsu pilsētas un Vaives pagasta administratīvajai teritorijai.

1.2. Saskaņā ar Cēsu novada domes 10.12.2020. lēmumu Nr. 363 uzsākta Cēsu novada ilgtspējīgas attīstība stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrāde, kura nosaka novada attīstības galvenos virzienus 16 gadu perspektīvā, kā arī investīcijas. Nepieciešams izvērtēt spēkā esošo Teritorijas plānojuma redakciju, nodrošinot atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un attīstības programmas realizācijai.

2. Cēsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi

2.1. Veikt darba gaitā konstatētās nepieciešamās korekcijas Cēsu novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, izvērtējot plānoto korekciju atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,

2.2. Izvērtēt iedzīvotāju iesniegumus attiecībā pret Cēsu novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un veikt nepieciešamās korekcijas, nodrošinot grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" prasībām,

2.3. Izvērtēt Cēsu novada teritorijas plānojuma prasības, kas attiecas uz Cēsu pilsētas vēsturiskā centra, tā aizsardzības zonas daļām, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu TIN1 teritorijā nepieciešama 927.13. punkta precizēšana un TIN4 teritorijas 950.9. punkta precizēšana, kā arī izvērtēt teritorijas plānojuma prasības teritoriju funkcionālajām zonām un to atļautajai izmantošanai, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, atbilstoši veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,

2.4. Izvērtēt Cēsu novada teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem, iespējām un aktuālajām iecerēm detālplānojumos ietverto teritoriju izmantošanai, atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām. Atbilstoši izvērtējumam, veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem un lokālplānojumiem, kuru prasības ietveramas Cēsu novada teritorijas plānojumā.

2.5. Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumi (Redakcija 2.1) nepieciešams precizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2. nodaļas 103. punktu.

2.6. Jāveic nekustamā īpašuma Bērzaines iela 31 zemes vienības funkcionālā zonējuma maiņa uz "Rūpnieciskās apbūves teritorija", lai būtu pieļaujama šķeldas katlu mājas uzstādīšana.

2.7. Nepieciešams redakcionālu kļūdu labojums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu terminoloģijā.

2.8. Jāveic "Rūpnieciskās apbūves teritorijas" funkcionālā zonējuma zemes vienību izvērtējums, maģistrālo ielu kategoriju pārskatīšana un azartspēļu regulējuma precizējumi.

2.9. Būvlaides izvērtējums (Saulrītu iela, Liepu iela, Kanāla iela, Zaļā iela).

2.10. Iekļaut Cēsu novada teritorijas plānojumā Valsts un vietējas nozīmes kultūras un vēstures pieminekļus, kuriem aizsardzības statuss noteikts kopš teritorijas plānojuma stāšanās spēkā.

2.11. Saskaņot teritorijas plānojuma risinājumus ar blakus esošo pašvaldību izstrādātajiem teritorijas plānojumiem.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs

3.1. Paskaidrojuma raksts: grozījumu pamatojums, spēkā esošā teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu izvērtējums, teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, atbilstība Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 ilgtermiņā plānotajai attīstībai,

3.2. Grafiskā daļa, ietverot kartes:

3.2.1. Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta

3.2.2. Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts

3.2.3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā

3.2.4. Cēsu pilsētas aizsargjoslas

3.2.5. Vaives pagasta aizsargjoslas

3.2.6. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa

3.2.7. Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā

3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi,

3.4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

4. Institūcijas, no kurām pieprasa nosacījumus un informāciju Cēsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:

4.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;

4.2. Vides pārraudzības valsts birojs;

4.3. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.4. Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi";

4.5. Valsts meža dienests;

4.6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.8. Veselības inspekcija.

5. Kartogrāfiskā pamatne

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto aktuālākos pieejamos Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un aktuālāko pieejamo Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko pamatni ar mēroga noteiktību 1:2000 Cēsu pilsētas teritorijai un 1: 10 000 Vaives pagasta teritorijai.

6. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process

Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu organizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

Nodrošināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē:

• Līdz 2022. gada 30. septembrim noteikt iespēju iedzīvotājiem iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem,

• Noteikt publiskās apspriešanas termiņu teritorijas plānojuma grozījumiem ne īsāku kā 4 nedēļas,

• Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz divas (2) publiskās apspriešanas sanāksmes.

Informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām ievietot teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS), pašvaldības mājaslapā un laikrakstā "Cēsu Novada Vēstis", kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!