Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 13. jūlija saistošie noteikumi Nr. 16/2022 "Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.08.2022., Nr. 147 https://www.vestnesis.lv/op/2022/147.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

02.08.2022., Nr. 147

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16/2022

Pieņemts: 13.07.2022.

OP numurs: 2022/147.20

2022/147.20
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

2022. gada 13. jūlijā

Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 13. jūlija sēdes lēmumu Nr. 5
(prot. Nr. 24)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. punktu
un likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām"
17. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamās teritorijas) izveidošanas kārtību, vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās.

2. Noteikumi attiecas uz Ķekavas novada pašvaldības izveidotām aizsargājamām teritorijām.

3. Aizsargājamai teritorijai var izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus un funkcionālo zonējumu, ņemot vērā konkrētās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus un uzdevumus.

4. Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un novada ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, var izstrādāt aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu, kas ietvertu arī taku un citu atpūtai nepieciešamo infrastruktūras elementu izveidi.

5. Aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī dabas aizsardzības plānu apstiprina Ķekavas novada dome.

II. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas kārtība

6. Dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Ķekavas novadā var noteikt šādu kategoriju aizsargājamās teritorijas:

6.1. dabas parki – teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un, kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu;

6.2. dabas liegumi – cilvēka darbības maz pārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Dabas liegumu galvenais mērķis ir saglabāt dabas vērtības, taču vienlaicīgi pieļaujama atpūtas un tūrisma infrastruktūras (piemēram, taku, skatu platformu, informācijas zīmju, stendu) izveidošana;

6.3. dabas pieminekļi – atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu aizsargājamo koku un akmeņu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargā arī teritoriju 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritoriju zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas.

7. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziskā vai juridiskā persona rakstveidā, iesniedzot Ķekavas novada pašvaldībā pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā.

III. Vispārējie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

8. Aizsargājamās dabas teritorijās aizliegts:

8.1. stādīt, sēt vai citādi ieviest citzemju augu sugas;

8.2. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai;

8.3. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

8.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai, atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

8.5. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumus;

8.6. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru;

8.7. veikt jaunu zemju meliorāciju, nosusināt purvus, mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

8.8. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības;

8.9. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60 centimetrus, izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus);

8.10. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;

8.11. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

8.12. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām;

8.13. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezeru, upju, vecupju un strautu krasta līnija un gultne, izņemot upju dabiskā tecējuma vai ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu;

8.14. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

8.15. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

8.16. ierīkot jaunus mežsaimniecības (komersantu) ceļus;

8.17. mainīt zemes lietošanas mērķi, izņemot: īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu; publiski pieejamu atpūtas, dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (piemēram, taku, skatu torņu, telšu vietu, estrādes, stāvlaukumu, apmeklētāju centru, informācijas centru) ierīkošanu; ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju un rekonstrukciju, ja maina trases platumu un novietojumu;

8.18. ierīkot un paplašināt publiski pieejamus atpūtas, dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus), ja tie nav ietverti aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānā vai nav apstiprināti ar īpašu Ķekavas novada domes lēmumu;

8.19. veikt ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamos pasākumus, ja tie nav ietverti aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānā vai nav apstiprināti ar īpašu Ķekavas novada domes lēmumu;

8.20. iegūt ķērpjus, sūnas un citus augus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

8.21. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas;

8.22. veikt darbības, kuru rezultātā bojā vai iznīcina dabas pieminekli vai mazina tā dabisko estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību (piemēram, rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa, to pārvietot);

8.23. cirst kokus kailcirtē aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorijā.

9. Aizsargājamo teritoriju mežu apsaimniekošana:

9.1. meža zemēs aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 1. aprīļa līdz 30. septembrim, izņemot:

9.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu veikšanu;

9.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

9.1.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem (bez motora);

9.1.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram.

9.2. Meža apsaimniekošanu veic tikai saskaņā ar aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu vai, līdz šāda plāna izstrādei, ar Ķekavas novada domes lēmumu, kas balstīts uz eksperta atzinumu;

9.3. Aizsargājamās dabas teritorijās vai to zonās, kur galvenais mērķis ir saglabāt dabiskos biotopus un sugas (galvenokārt dabas liegumos), ir aizliegts:

9.3.1. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

9.3.2. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem.

9.4. aizsargājamās dabas teritorijās vai to zonās, kur galvenais mērķis ir rekreācija (galvenokārt dabas parkos):

9.4.1. aizliegts cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

9.4.2. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē, aizliegts:

9.4.2.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

9.4.2.2. veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus.

9.5. šo noteikumu 10.1. un 10.2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešami pasākumi īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai vai apsaimniekošanai;

9.6. ja slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt audžu bojāeju ārpus dabas lieguma, bojātos kokus atļauts cirst sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kurā noteikts konkrēts apjoms šo bojāto koku izvākšanai;

9.7. kopšanas (vai galvenajā) cirtē uz cirsmas hektāru saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

10. Aizsargājamo koku teritorijā, papildus 8. punktā uzskaitītajam, aizliegts:

10.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;

10.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

10.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;

10.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.

11. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

12. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un saņemta Ķekavas novada pašvaldības rakstiska atļauja.

13. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

14. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Ķekavas novada pašvaldības koku ciršanas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

IV. Administratīvā atbildība un noteikumu izpildes kontrole

15. Kontrolēt noteikumu izpildi ir tiesīgi Ķekavas novada pašvaldības atbildīgās struktūrvienības un Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki.

16. Veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas.

17. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

18. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Ķekavas novada pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Baldones novada pašvaldības 2013. gada 3. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022 "Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošās Baldones novada pašvaldības saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka vienotu izpratni par pašvaldības izveidotām īpaši aizsargājamām teritorijām, to izveidi, vispārējo aizsardzību un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu (arī uz vides aizsardzības speciālo budžetu) nav sagaidāma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi nosaka sabiedrībai aizliegumus, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzībai un izmantošanai, kā arī aizsargājamo teritoriju mežu apsaimniekošanas ierobežojumus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldība. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības mājaslapā un izdevumā "Ķekavas novads".
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pašvaldības speciālistu darba grupā un skatīts Vides un attīstības komisijā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!