• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 53 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2022., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/op/2022/138.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielauces ezerā 2022.–2026. gadam

Vēl šajā numurā

20.07.2022., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 53

Pieņemts: 09.06.2022.

OP numurs: 2022/138.22

2022/138.22
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 53

Daugavpilī 2022. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 34, 2. &)

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novadā

Precizēti ar
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 13. jūlija lēmumu Nr. 759
(prot. Nr. 36, 1. &)

Izdoti saskaņā ar
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes (turpmāk – novietne) vietas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, to darbības laika periodu.

2. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību publiskajos pasākumos un gadatirgos.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

II. Saskaņojuma saņemšanas kārtība

4. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) izsniedz komersantiem, kuri papildu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

5. Lai saņemtu Saskaņojumu, komersants iesniedz iesniegumu (1. pielikums) klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Rīgas iela 2, Daugavpils, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv. Iesniegumā norāda:

5.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

5.2. plānoto termiņu (kārtējā kalendāra gadā) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, kā arī novietnes darba laiku;

5.3. komercdarbības vietu, kur tiks veikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē;

5.4. novietnē tirgoto alkoholisko dzērienu veidus un absolūtā spirta daudzumu tajos;

5.5. novietnes vietas atbildīgo personu;

5.6. komersanta amatpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;

6.2. novietnes atrašanās vietas īpašumu vai nomas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

6.3. Augšdaugavas novada Būvvaldes saskaņojumu par novietnes izvietošanas vietu un vizuālo noformējumu.

7. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc 5. un 6. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

8. Saskaņojumu (2. pielikums) izsniedz uz pieprasīto laika periodu viena kalendārā gada ietvaros.

III. Saskaņojuma neizsniegšana vai anulēšana

9. Saskaņojumu neizsniedz:

9.1. Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajos gadījumos;

9.2. ja nav iesniegti 5. un 6. punktā noteiktie dokumenti;

9.3. ja komersants sniedzis nepatiesas ziņas saskaņojuma saņemšanai;

9.4. ja tirdzniecību plānots veikt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

9.5. ja tirdzniecība plānota tiešā izglītības iestādes tuvumā vai pašvaldības organizēta publiska pasākuma norises teritorijā.

10. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu ar motivētu lēmumu:

10.1. ja konstatēts, ka komersants sniedza nepatiesas ziņas Saskaņojuma saņemšanai;

10.2. ja tiek izbeigta komersanta komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

10.3. ja saņemts kompetentu institūciju atzinums par komersanta pārkāpumiem mazumtirdzniecības vietā, tajā skaitā, ja tirdzniecība apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

11. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža.

12. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 9. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 54
(prot. Nr. 34, 2.&)

Augšdaugavas novada pašvaldībai

IESNIEGUMS

_______________________________
(vieta)

Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Augšdaugavas novadā

Komersanta nosaukums  

Reģistrācijas numurs                        

Juridiskā adrese  

Novietnes atrašanās vieta (adrese)  

Plānotais termiņš alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnē
 

Darba laiks  

Alkoholisko dzērienu veidi, ko paredzēts tirgot novietnē, un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos (ja nepieciešams plašāks uzskaitījums, pievienot sarakstu):

 

 

 

 

Par tirdzniecību novietnes vietā
atbildīgā persona
 

Komersanta amatpersonas tālruņa numurs,
e-pasta adrese
 

Pielikumā:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

20____. gada ____._____________    
 

(paraksts, atšifrējums, amats)

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 9. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 54
(prot. Nr. 34, 2. &)

SASKAŅOJUMS

Augšdaugavas novadā

____. gada ____. _____________

Nr._________

Augšdaugavas novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā

komersantam  
 

(juridiskas personas nosaukums)

(juridiskas personas reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)


Novietnes atrašanās (komercdarbības) vieta (adrese)

 

Saskaņojums derīgs līdz _________. gada ____. ______________________

Saskaņojums izsniegts saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 53 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novadā" 8. punktu.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

(paraksts)

Vārds, Uzvārds

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 9. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 53 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešā un ceturtā daļa noteic, ja pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā izdod saistošos noteikumus par laika periodu, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta, un maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos tirdzniecībai novietnēs.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, laika periodu kalendāra gadā, uz kādu atļauta tirdzniecība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Komersanti iesniegumus var iesniegt klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Rīgas iela 2, Daugavpils, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Lēmumus pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Augšdaugavas novada pašvaldības domes tautsaimniecības komitejā, tas tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!