Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2022/24 "Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.07.2022., Nr. 133 https://www.vestnesis.lv/op/2022/133.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Par ēku, dzīvokļu numuru un ēku nosaukumu (adrešu) norāžu, ēku nosaukumu (adrešu), ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

13.07.2022., Nr. 133

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/24

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/133.5

2022/133.5
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/24

2022. gada 30. jūnijā

Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu"

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 693
(prot. Nr. 9 104. §)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
46. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Izdarīt 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu" šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 2. punkta 2.1. un 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 52 286 635 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi 59 967 322 EUR.

1.2. izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu sadaļu 2022. gadam šādā apmērā 5 129 029 EUR."

1.3. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

" 4.1 Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

4.11. kārtējā gada izdevumi 19 810 EUR,

4.12. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 19 810 EUR."

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

 

Pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumiem

Pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 52 286 635 EUR apmērā, t.sk., pieaugums 775 988 EUR, kas attēlots sekojošā tabulā:

Rādītāji

Apstiprināti ieņēmumi

Grozījumi (+, -)

Precizētais plāns

I IEŅĒMUMI - kopā

51 510 647

775 988

52 286 635

Ienākuma nodokļi

18 050 366

 

18 050 366

Nekustamā īpašuma nodokļi, t.sk., par zemi un ēkām iepriekšējo gadu parādi

3 268 303

58 000

3 296 303

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm, t.i., dabas resursu nodoklis

405 613

 

405 613

Atliktie maksājumi par īpašumiem un dividendes

38 200

1 200

39 400

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

52 533

955

53 433

t.sk. nodevas par informāciju no Iedzīvotāju reģistra un dzīvesvietas deklarēšanas

 

600

 

ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos

 

355

 
Naudas sodi un sankcijas

15 000

 

15 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

155 069

-34 185

120 884

t.sk. atmaksātiem debitoru parādiem

 

815

 

pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

 

-35 000

 
Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu iznomāšanas, pārdošanas

3 192 105

10 500

3 202 605

t.sk. no pašvaldības īpašuma iznomāšanas

 

10 500

 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti, t.i., no Kurzemes plānošanas reģiona

219 992

 

219 992

Valsts budžeta transferti, t.sk.,

12 276 473

561 898

12 838 371

VARAM finansējums vienotiem valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem  

-8 868

 
Vēlēšanu komisijai

2 676

Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Apriķu muzejs, Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija – 1. posms un 2. posms – Aizpute

-8 082

Projekts – Saka Osta–Pāvilosta

-24 973

Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." Izveide

-10 059

Izglītības ministrijas finansējums PII mērķdotācijai piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem

3 508

LOK Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola – mērķdotācija – sporta inventāram

5 000

Mērķdotācija skolām piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem

964

VKKF projekts – Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai – Grobiņa

-2 580

Projekts – Mākslas programmai nepieciešamās keramikas podnieka virpas iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai – Grobiņa

-15

Kultūras ministrijas finansējums piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā

7 679

VKKF projekts – Grafiskie planšetdatori Priekule Mūzikas un mākslas skolai

-613

Sporta skolai mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā

3 577

Izglītības iestādēm mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā

303 150

Labklājības ministrijas finansējums sociālam atbalstam par darbu COVID apstākļos SAC darbiniekiem

5 974

Labklājības ministrijas finansējums palīdzībai Ukrainas bēgļiem

290 000

Projekts – Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums – DIENVIDKURZEME

-5 440

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

2 714 101

5 739

2 719 840

t.sk., Projekts Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā

 

2 580

 

Projekts – ES Erasmus+ programmas Aizputes vidusskolā

-2 281

Projekts – Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums – DIENVIDKURZEME

5 440

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

9 442 330

 

9 442 330

Pašvaldību budžeta transferti

390 000

 

390 000

Iestāžu maksas pakalpojumi

1 282 562

158 000

1 440 562

t.sk. par izglītības pakalpojumiem

 

4 400

 

nekustamā īpašuma nomu

9 600

biļešu realizāciju

1 000

komunāliem pakalpojumiem

135 000

atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības

5 000

citiem maksas pakalpojumiem

3 000

Citi pašu ieņēmumi

8 000

13 881

21 881

Pamatbudžeta ieņēmumus plānots palielināt par 775 988 EUR, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa parādu atgūšanas palielinās par 58 000 EUR, ieņēmumi no valsts nodevām palielinās par 955 EUR, postenis – dažādi nenodokļu ieņēmumi samazinās par 34 185 EUR, kas veidojas pārstrukturizējot uzskaiti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un tiek pārcelts uz iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas palielinās par 10 500 EUR, transferta ieņēmumi palielinās par 567 637 EUR (piešķirtā dotācija izglītības un sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai), iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās par 171 881 EUR (t.sk. 34 185 EUR no pārstrukturizācijas, 122 969 EUR no parādu atgūšanas, palielinās ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 1 000 EUR, ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 4 400 EUR, par nekustamā īpašuma nomu 9 600 EUR).

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta plāna grozījumu izdevumu daļu veido papildus saņemtais finansējums no valsts budžeta, pašvaldības iestāžu iekasētie maksas pakalpojumi un iestāžu vadītāju precizētās budžetu tāmes, deputātu pieņemtie precizētie lēmumi, un valsts un pašvaldības darbības notikumi sakarā ar pandēmiju Covid-19 un atbalsta sniegšanu Ukrainas bēgļiem un atbalsta personālam.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/

Valdības funkcija

Izmaiņas EUR +/-

Skaidrojums

Vispārējie valdības dienesti

-286 277

Valsts kases aizdevumu atmaksas un % maksājumu izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Ekonomiskā darbība

-59 828

Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Vides aizsardzība

-38 472

Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

171 191

Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Veselība

-36 967

Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Atpūta, kultūra un reliģija

-18 160

Pēc Domes pieņemto lēmumu veiktajām izmaiņām, tika veiktas izmaiņas projektu izmaksās.
Izglītība

783 947

Dotācija izglītības darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija izdevumu segšanai. Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Sociālā aizsardzība

320 974

Dotācija sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Detalizēts izklāta sadalījums pa struktūrvienībām

Rādītāji

Apstiprināti izdevumi

Grozījumi (+, -)

Precizētais plāns

II IZDEVUMI - kopā

59 130 914

836 408

59 967 322

Vispārējie valdības dienesti,

6 579 394

-286 277

6 293 117

t.sk. novada administrācija,

52 305

klientu apkalpošanas centri,

-8 868

Grobiņas pilsētas pārvalde,

-15 000

Grobiņas un Gaviezes pagastu apvienības pārvalde,

-7 097

Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde,

-49 892

Aizputes novada pilsētas un pagasta pārvaldes,

-114 782

Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde,

-5 650

Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde,

-11 986

Vērgales pagasta pārvalde,

-5 441

Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde

-23 556

Bunkas pagasta pārvalde,

-34 296

Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde

-49 686

Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

8 445

Vaiņodes pagasta pārvalde,

-97 197

Dzimtsarakstu nodaļa

4 000

Vēlēšanu komisija

2 676

Pabalsti bijušo pagastu padomju vadītājiem,

69 748

Sabiedriskā kārtība un drošība

924 448

 

924 448

Ekonomiskā darbība,

7 454 768

-59 828

7 394 940

t.sk. nodarbinātības pasākuma organizēšana vasaras brīvlaikā,

716

Autoceļu fonds – MD – Grobiņa,

120 803

Autoceļu fonds Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde,

80 000

Autoceļu fonds Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde,

50 000

Autoceļu fonds Medzes pagasta pārvalde,

-40 000

Autoceļu fonds – MD – Aizpute,

205 803

Autoceļu fonds Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde

20 000

Autoceļu fonds – MD – Nīca,

180 802

Autoceļu fonds Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldei,

-70 000

Autoceļu fonds Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde

-20 000

Autoceļu fonds – MD – Priekule,

255 802

Autoceļu fonds Vaiņodes pagasta pārvalde

-20 000

Autoceļu fonds – DIENVIDKURZEME

-763 210

Autotransports Grobiņas pilsētas pārvalde,

2 350

Projekts – Gājēju riteņbraucēju ceļa izbūve no Zingberga ielas līdz peldētavai – Aizputē,

63 000

Autotransports Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde

1 556

Autotransports Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde,

50 000

Projekts – Transporta infrastruktūras atjaunošana Skolas ielā, Durbe,

-4 647

Autotransports Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde,

-85 445

Autotransports Vērgales pagasta pārvalde

-68 501

Autotransports Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde,

1 476

Autotransports Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

-7 571

Autotransports uzturēšanai Vaiņodes pagasta pārvalde

5 543

Nekustamā īpašuma daļa,

-24 838

Projekts – Priekules novada pašvaldības 2021.gada projektu konkursa (NVO, KI, BJA) noslēguma maksājumi biedrībām par realizētajiem projektiem – Priekule

10

Tūrisms

6 523

Vides aizsardzība,

570 465

-38 472

531 993

t.sk. Aizputes novadā,

9 258

Kokskaidu granulu apkures katla uzstādīšana Dunalkas pagasta katlumājā,

-32 000

Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde

-8 212

Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

-7 518

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana,

8 401 644

171 191

8 572 835

t.sk. Komunālā pārvalde

5 210

Labiekārtošana – komunālā saimniecība – Aizputes pilsētas teritorija un mājokļi

9 134

Labiekārtošana – komunālā saimniecība – Durbe

29 504

Labiekārtošana – komunālā saimniecība – Nīca,

40 000

Labiekārtošana – komunālā saimniecība – Priekule,

6 030

Labiekārtošana – komunālā saimniecība – Rucava,

-11 271

Labiekārtošana – komunālā saimniecība, Vaiņode,

28 625

Ūdensapgāde Aizputes novadā,

10 548

Ūdensapgāde Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde,

212

Ūdensapgāde Vaiņodes pagasta pārvalde,

11 405

Ielu apgaismojums Grobiņas pilsētas pārvalde,

17 200

Ielu apgaismojums Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde,

5 000

Ielu apgaismojums Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde,

6 000

Ielu apgaismojums Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde,

4 750

Ielu apgaismojums Bunkas pagasta pārvalde,

3 900

Projekts – Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā,

4 267

Labiekārtošana Grobiņas pilsētas pārvalde,

-4 551

Projekts – Piejūras skatu platformas atjaunošana Medzes pagastā,

-25 000

Labiekārtošana Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde,

2 007

Labiekārtošana Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde,

8 572

Labiekārtošana Aizputes pilsētas pārvalde

27 428

Labiekārtošana Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde,

-55 389

Labiekārtošana Kazdangas un Lažas pagastu apvienības pārvalde

16 117

Labiekārtošana – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde,

-85 139

Labiekārtošana Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde,

3 000

Labiekārtošana Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde,

18 800

Labiekārtošana Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

7 730

Labiekārtošana Vaiņodes pagasta pārvalde,

20 620

Komunālā pārvalde – Grobiņa

20 000

Aizdevumu apkalpošanas % maksa

46 482

Veselība,

977 160

-36 967

940 193

t.sk. Veselības aprūpes administrācija,

-2 700

Feldšeru punkti – Grobiņa,

-800

Feldšeru Kalvene, Kazdanga,

13 790

Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrs,

-38 890

Feldšeru punkti – Nīca,

1 500

Projekts – Slimnīcas ēkas pārbūve, pacēlāja piegāde, montāža, pievienošana komunikācijām, regulēšana, nodošana ekspluatācijā Cīruļu ielā 6,

-917

Feldšeru punkti – Priekule,

-7 950

Dunikas ambulance

-1 000

Atpūta, kultūra un reliģija,

5 330 442

-18 160

5 312 282

t.sk. bibliotēkas – Nīca,

240

bibliotēkas – Rucava,

142

Muzeji, senlietu krātuves- Grobiņa,

-20 104

Bārtas muzejs,

23 109

Muzeji, senlietu krātuves – Aizpute,

13 155

Projekts – Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija – 1. posms un 2. posms,

-5 582

Aizputes novadpētniecības muzejs,

-7 155

Kazdangas muzejs,

-6 000

Muzeji, senlietu krātuves – Pāvilosta,

-35 699

Projekts – Saka Osta–Pāvilosta,

-24 973

Pāvilostas novadpētniecības muzejs,

36 229

Vērgales muzejs,

-530

Muzeji, senlietu krātuves – Priekule

1 125

Aizputes kultūras nami,

1 000

Priekules kultūras nami,

-1 125

Projekts – Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." izveide,

-9 992

Sporta pārvaldes administrācija,

4 080

Sporta pārvaldes Grobiņas nodaļa,

-4 080

Sporta pārvaldes Aizputes nodaļa

18 000

Izglītība,

23 981 241

783 947

24 765 188

t.sk. mērķdotācija PII piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem,

3 508

PII Dzintariņš – Pāvilostas novads,

3 000

ES Erasmus+ programmas projekti Aizputes vidusskolā,

-2 281

Priekules vidusskola,

24 500

Dzērves pamatskola,

3 000

Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola,

-20 000

Ata Kronvalda Durbes pamatskola,

-84 911

Projekts – Erasmus +2. pamatdarbības "Our Climate Our Future" – Pāvilosta – Vērgales pamatskola,

2 000

Sikšņu pamatskola

-22 250

Rucavas pamatskola,

-29 322

Padures pamatskola,

4 700

Mežupes pamatskola,

5 145

LOK Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai mērķdotācija – sporta inventāram,

5 000

Mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem,

964

Piemaksas par darbu COVID-19 pandēmijas laikā mākslas un mūzikas skolām,

7 679

Mūzikas un mākslas skolai Priekulē,

49 574

Mērķdotācijas atlikumi uz gada sākumu mākslas un mūzikas skolām,

2 336

Mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā sporta skolā,

3 577

Projekts – Es. Mēs Sabiedrība.– Grobiņa

21 260

Skolēnu pārvadājumi novadā,

503 141

Projekts – Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana,

-325

Jaunatnes centrs – Nīca,

430

Mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai

303 222

Sociālā aizsardzība,

4 911 352

320 974

5 232 326

t.sk. Sociālais dienests – Grobiņa,

5 000

Sociālais dienests – Rucava,

-6 500

Sociālais atbalsts par darbu COVID apstākļos SAC darbiniekiem,

5 974

Sociālā pakalpojumu daļa – aprūpe mājās,

1 500

Palīdzība Ukrainas bēgļiem

315 000

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem 2022.gadā plānotais finansējuma pieaugums no aizņēmumiem valsts kasē 294 942 EUR projektiem Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Teikas" būvniecības pabeigšana Vērgalē Pāvilostas novadā un gājēju riteņbraucēju ceļa izbūve no Zingberga ielas līdz peldētavai – Aizputē.

Saņemto aizņēmumu atmaksas pieaugums 231 942 EUR – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Teikas" Vērgalē Pāvilostas novadā.

Projekts – uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Dienvidkurzemes novadā. Valsts kases aizņēmuma pamatsummas priekšfinansējuma atmaksa 25 80 EUR

Ziedojumi un dāvinājumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojuma kontos atrodas līdzekļi, kas plānoti izlietot 2022. gadā.

Rādītāji

Apstiprināti ieņēmumi

Grozījumi (+, -)

Precizētais plāns

I IEŅĒMUMI - kopā

0

0

0

II IZDEVUMI – kopā

0

19 810

19 810

t.sk. dažādiem pasākumiem

0

1 300

1 300

kultūras pasākumiem,

540

540

izglītībai,

16 428

16 428

sociālai nodrošināšanai

1 542

1 542

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!