Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 18 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.07.2022., Nr. 125 https://www.vestnesis.lv/op/2022/125.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

01.07.2022., Nr. 125

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18

Pieņemts: 19.05.2022.

OP numurs: 2022/125.8

2022/125.8
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Cēsīs 2022. gada 19. maijā

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
19.05.2022. lēmumu Nr. 291

PRECIZĒTI
ar Cēsu novada domes
16.06.2022. lēmumu Nr. 351

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst izglītības programmu, kas dod iespēju veikt sociālā darba speciālista darbu (turpmāk – stipendiāts).

2. Pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz Pašvaldības iestāžu iesniegto prognozi par sociālā darba speciālistu nepieciešamību turpmākajiem trīs gadiem, līdz 1. jūlijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas sociālā darba speciālistu sagatavošanā.

3. Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu (3. pielikums) ar Pašvaldību.

4. Stipendiju var piešķirt no pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas laiku atbalstāmajā studiju programmā studējošam pretendentam, ja pretendents pilda šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

5. Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju 10 mēnešus gadā. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

6. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā (ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus):

6.1. pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 150,00 euro mēnesī;

6.2. nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 100,00 euro mēnesī.

II. Stipendijas piešķiršanas komisija

7. Pretendentu izvērtēšanai ar Cēsu novada domes lēmumu izveido komisiju (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā.

8. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Komisija no Komisijas locekļu vidus.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

10. Komisija lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai skaitā:

11.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

11.2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;

11.3. izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus;

11.4. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi;

11.5. sadarbībā ar Dienestu nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;

11.6. sadarbībā ar Dienestu sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

12. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

13. Stipendijas piešķir atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtībā.

14. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā nepieciešamo sociālā darba speciālistu skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

15. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām.

16. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

16.1. Komisijai adresētu iesniegumu stipendijas saņemšanai (1. pielikums);

16.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstus, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus;

16.3. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna/ programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izrakstu par studiju periodu un studiju turpināšanu, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus;

16.4. apliecinājumu (2. pielikums) nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc studiju beigšanas ar Pašvaldības iestādi, un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku) Pašvaldības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai:

16.4.1. ne mazāk kā piecus gadus, ja stipendija piešķirta no pirmā vai otrā studiju gada;

16.4.2. ne mazāk kā trīs gadus, ja stipendija piešķirta no trešā studiju gada vai vēlāk.

17. Iesniedzamos dokumentus pretendents sagatavo latviešu valodā, svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajiem aktiem atbilstošu tulkojumu latviešu valodā.

18. Dienests piecu darbdienu laikā apkopo Konkursa pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai Komisijā.

19. Komisija:

19.1. vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

19.2. ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izvērtē, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

20. Pretendentam netiek atdoti atpakaļ Konkursam iesniegtie dokumenti.

IV. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

21. Ievērojot Pašvaldības ikgadējā budžetā piešķirto finansējumu un šajos noteikumos noteikto kārtību, Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam:

21.1. kurš ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;

21.2. kurš, noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

21.3. kura sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas sociālā darba studiju programmas 1. kursā, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šīs ziņas).

22. Stipendiju nepiešķir pretendentam, kurš:

22.1. apgūst studiju programmu, kas neatbilst Pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām studiju programmām;

22.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

22.3. uz laiku ir pārtraucis studiju programmas apguvi.

V. Stipendijas izmaksas pārtraukšana

23. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

23.1. stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

23.2. stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo noteikumu 25. punktā paredzētajā gadījumā;

23.3. stipendiāts noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis iepriekšējā mācību semestra vai mācību gada pārbaudījumus;

23.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 28. punktā paredzētos dokumentus;

23.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

24. Ja stipendijas izmaksa pārtraukta šo noteikumu 23. punktā noteiktajos gadījumos vai darba tiesiskās attiecības ar stipendiātu tiek pārtrauktas saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, vai stipendiāts pēc studiju beigšanas atsakās noslēgt darba līgumu ar Pašvaldības iestādi specialitātē, kuru apgūstot ir saņēmis stipendiju, stipendiāts gada laikā atmaksā visos iepriekšējos periodos saņemto stipendiju proporcionāli Pašvaldības iestādē attiecīgajā specialitātē nenostrādātajam laikam. Pašvaldība un stipendiāts var vienoties par ilgāku stipendijas atmaksāšanas periodu, kas nepārsniedz trīs gadus.

25. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu (1,5 gadi). Stipendijas piešķīrumu saglabā un stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta.

VI. Ziņas par studijām

26. Balstoties uz ziņām par stipendiāta sekmēm studijās un citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs saņemt stipendiju turpmākajos studiju periodos.

27. Lai iegūtu ziņas par stipendiāta sekmēm studijās, Komisija pieprasa izglītības iestādei:

27.1. pēc katra studiju semestra beigām – stipendiāta sekmes apliecinošu dokumentu;

27.2. katra mācību gada pirmajā mēnesī – izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka stipendiāts sekmīgi noteiktā termiņā nokārtojis iepriekšējā mācību gada pārbaudījumus.

28. Stipendiāts pēc Dienesta pieprasījuma iesniedz Dienestā šo noteikumu 27. punktā minētos Komisijai adresētus dokumentus Dienesta norādītā termiņā, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus.

VII. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

29. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

30. Pašvaldības domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

1. pielikums
Cēsu novada domes
2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

IESNIEGUMS

pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijai

Vārds:

Uzvārds:

Personas kods:

Dzīvesvietas adrese:

Mobilā telefona Nr.:

E-pasts:

Iegūstamā studiju kvalifikācija:

Zinātniskais grāds:

Studiju programmas nosaukums:

Augstākās izglītības iestāde, fakultāte:

Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē:

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. _______________________________

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

2. pielikums
Cēsu novada domes
2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

APLIECINĀJUMS

Es,

         (personas vārds, uzvārds)


(personas kods)

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Cēsu novada pašvaldības stipendiju studijām pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās piešķiršanas kārtību. Apņemos Cēsu novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar Cēsu novada pašvaldības noteiktu darba devēju studiju laikā/pēc studiju pabeigšanas un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt Cēsu novada pašvaldības noteiktajā iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai ne mazāk kā piecus/trīs gadus.

Tālrunis

E-pasts

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

(vietas nosaukums)

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

3. pielikums
Cēsu novada domes
2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

Līgums Nr. ____

Cēsis, Cēsu novads

2022. gada ......................

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101, turpmāk saukta Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors ................, un

_____________, personas kods _____________, deklarētās dzīvesvietas adrese __________________, turpmāk saukts/-a Stipendiāts, abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs,

ievērojot Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 18 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās" (turpmāk – Saistošie noteikumi", pamatojoties uz Cēsu novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijas 20.... gada ................ lēmumu (protokols Nr......), izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas maksāt Stipendiātam stipendiju _________ euro mēnesī (turpmāk – Stipendija).

2. Stipendija tiek maksāta ar mērķi, lai Stipendiāts apgūtu _____________ specialitāti un nodibinātu/turpinātu darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldību tās iestādē minētajā specialitātē.

II. Stipendijas maksāšanas noteikumi un norēķinu kārtība

3. Stipendija tiek maksāta 10 mēnešus gadā visu studiju laiku.

4. Pašvaldība, veicot stipendijas izmaksu, budžetā pārskaita normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi, un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto kredītiestādes norēķinu kontu līdz nākamā mēneša 15. datumam.

6. Par Stipendijas saņemšanas dienu Līdzēji atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu.

7. Pašvaldība katru gadu sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās un izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiāts piecu dienu laikā no apliecinājuma saņemšanas dienas paraksta apliecinājumu un iesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Pašvaldībai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

8. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

8.1. Stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

8.2. Stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot Līguma 10. punktā paredzētajā gadījumā;

8.3. stipendiāts noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis iepriekšējā mācību semestra vai mācību gada pārbaudījumus;

8.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis Līguma 14.2. apakšpunktā paredzētos dokumentus;

8.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

8.6. ar Stipendiātu tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.

9. Ja Stipendijas izmaksa pārtraukta Līguma 8.1.–8.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā vai darba tiesiskās attiecības ar stipendiātu tiek izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, vai Stipendiāts pēc studiju pabeigšanas atsakās noslēgt Līgumā paredzēto darba līgumu, Stipendiāts gada laikā atmaksā visos iepriekšējos periodos saņemto stipendiju proporcionāli pašvaldības iestādē nenostrādātajam laikam specialitātē, par kuru saņēmis. Pašvaldība un Stipendiāts var vienoties par ilgāku Stipendijas atmaksāšanas periodu, kas nepārsniedz trīs gadus. Par Stipendijas atmaksāšanu vienreizējā maksājumā vai pa daļām noslēdzama atsevišķa vienošanās.

10. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu (1,5 gadi). Stipendijas piešķīrumu saglabā un Stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja Stipendiāts atbilst Stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja Stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ, Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi

11. Pašvaldības tiesības:

11.1. pieprasīt no izglītības iestādes ziņas par Stipendiāta studijām;

11.2. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus, ja Pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus no izglītības iestādes;

11.3. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam, bakalaura vai maģistra darbam;

11.4. izskatīt izglītības iestādes informāciju (pārskatus) par Stipendiāta sekmēm un izvērtēt, vai Stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt Stipendiju;

11.5. pārtraukt Stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto Stipendiju Līgumā noteiktajos gadījumos;

11.6. slēgt ar Stipendiātu darba līgumu pirms Līgumā noteiktās specialitātes iegūšanas;

11.7. vienpusēji grozīt Stipendijas apmēru, ja tiek mainīts Saistošajos noteikumos paredzētais stipendijas apmērs.

12. Pašvaldības pienākumi:

12.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā pārskaitīt Stipendiju Stipendiātam;

12.2. saistībā ar Stipendiju maksāt nodokļus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā;

12.3. Pēc studiju beigšanas noslēgt ar Stipendiātu pilna laika darba līgumu ............. specialitātē.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi:

13. Stipendiātam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto stipendiju.

14. Stipendiāta pienākumi:

14.1. apgūt Līguma 1. punktā norādīto specialitāti un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

14.2. pēc Pašvaldības Sociālā dienesta pieprasījuma 10 (desmit) laikā dienu iesniegt:

14.2.1. pēc studiju semestra beigām – attiecīgā semestra sekmes apliecinošu dokumentu;

14.2.2. izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka Stipendiāts sekmīgi noteiktā termiņā nokārtojis iepriekšējā mācību gada pārbaudījumus.

14.3. mēneša laikā pēc studiju pabeigšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības noteiktu iestādi un nostrādāt pamatdarbā ......... specialitātē pilna darba laika apjomā saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem ne mazāk kā turpmākos trīs/piecus gadus (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku).

14.4. ja Stipendiāts pārtrauc vai izbeidz studijas, 10 (desmit) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās informēt Pašvaldību;

14.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja mācības tiek pārtrauktas uz laiku veselības stāvokļa dēļ, un iesniegt rakstveida iesniegumu Stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Šāds mācību pārtraukums nevar ilgt vairāk par pusotru gadu.

14.6. Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atmaksāt Stipendiju, t.sk. ieturētos nodokļus.

V. Līdzēju atbildība

15. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar Līgumu un normatīvo aktu prasībām.

16. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līguma izpratnē tiek uzskatītas dabas katastrofas, militāra rakstura darbības, epidēmijas, valsts pārvaldes institūciju lēmumi vai rīkojumi vai citi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

17. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgo nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku. Nepārvaramas varas apstākļiem ilgstos vairāk par trīs mēnešiem, ikviens no Līdzējiem var atkāpties no Līguma, par to paziņojot rakstveidā.

18. Līdzēji ir atbildīgi par informācijas, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības laikā, glabāšanu un nenodošanu trešajām personām bez otra Līdzēja piekrišanas. Par šādu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija, kas iegūta Līguma izpildes laikā un ir neatklājama trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

19. Pašvaldība kā personas datu pārzinis apstrādās Līgumā norādītos vai Līguma izpildes ietvaros saņemtus Stipendiāta personas datus Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams Līguma saistību izpildei un normatīvajos aktos noteikto Pašvaldības saistību izpildei.

20. Stipendiāta personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

VI. Līguma termiņš

21. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

VII. Noslēguma noteikumi

22. Visi grozījumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, un šādi grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

23. Pašvaldība var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tās uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas vai Stipendiāts nepilda tā saistības.

24. Līdzēji var vienoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, atsevišķi vienojoties par Līguma izbeigšanas noteikumiem un noslēdzot rakstveida vienošanos.

25. Līdzēji vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas saistītas ar Līgumu un tajā noteikto saistību izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta strīds tiek izskatīts tiešā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

26. Līgums sagatavot divos eksemplāros, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un katrs Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru.
 

Pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Raunas iela 4,

Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101

Banka: AS SEB banka

Konta Nr. LV51UNLA0004013130835
 

Stipendiāts

Vārds un uzvārds

Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese:
 

Banka

Konta Nr.
 

Izpilddirektors __________________
 

Paraksts un paraksta atšifrējums
 

202.... gada ______________________ 202.... gada ______________________

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), atbilstoši šī paša likuma 15. panta pirmās daļas 4. punktam pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajā daļā noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne tikai iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Cēsu novadā, tostarp, iedzīvotāju sociālā atbalsta – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu – nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības stipendijas sociālā darba speciālistu studiju programmās apmēru un kārtību, kādā stipendija tiek piešķirta, kārtību kādā tiek noteiktas prioritātes šīs stipendijas piešķiršanā, kā arī šīs stipendijas izmaksas apturēšanas un līguma izbeigšanas gadījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros. Prognozējamais finansējuma apmērs – līdz 8000 euro gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju sociālā darba speciālistu studiju programmās studējošiem, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Cēsu novada iestādēm, kuras īsteno sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu, tādā veidā veicinot sociālā atbalsta kvalitāti Cēsu novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Uz saistošo noteikumu pamata tiks izveidota stipendiju piešķiršanas komisija, kas būs atbildīga par stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī studējošo iesniegumu izskatīšanu, to izvērtēšanu atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, kā arī par citām darbībām, kas noteiktas saistošajos noteikumos.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādei tika veidota darba grupa, kurā darbojās Cēsu novada Sociālā dienesta nodaļu vadītāji.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!