• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 8. jūnija lēmums Nr. 1127 "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.06.2022., Nr. 119 https://www.vestnesis.lv/op/2022/119.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Vēl šajā numurā

21.06.2022., Nr. 119

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 1127

Pieņemts: 08.06.2022.

OP numurs: 2022/119.5

2022/119.5
RĪKI

Ropažu novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1127

Ulbrokā 2022. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 40/2022, 30. §)

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Konstatē:

Ropažu novada pašvaldībā 17.05.2022. saņemts detālplānojuma teritorijas īpašnieku iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. RN/2022/4.1-2/2195) un atsevišķi saņemts Šalku iela 3 otras kopīpašnieces 27.05.2022. iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. RN/2022/4.1-1/4249) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 16.06.2021. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu nov.", protokols Nr. 113, 2.1. punkts, ņemot vērā darba uzdevuma Nr. 21-04 nosacījumus.

Ropažu novada dome 29.12.2021. pieņēma lēmumu Nr. 561 "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 22/2021, 16. §).

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 17.01.2021. līdz 14.02.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 07.02.2022. Sanāksmē piedalījās detālplānojuma izstrādes vadītāja un detālplānojuma izstrādātāja, sabiedrības pārstāvji sanāksmē nepiedalījās.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ropažu novada pašvaldības telpiskā plānotāja Andra Valaine 26.05.2022. ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma projektu (Pielikums Nr. 1).

Atbilstoši detālplānojuma izstrādātājas sniegtajai informācijai, kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti vairāki precizējumi. Paskaidrojuma raksta 2.5. apakšnodaļa papildināta ar informāciju par būvniecības transporta kustību. Paskaidrojuma raksta 2.4. apakšnodaļā precizēti apgrūtinājumi. Grafiskajā daļā attēlota – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem, precizēta apbūves līnijas un norādīti individuālie ūdens un kanalizācijas tīklu izvietojuma shēma. Paskaidrojuma rakstā papildināta 3.1. apakšnodaļa ar ūdens un kanalizācijas tīklu prasībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos: svītroti vārdi "ciktāl tie nav pretrunā ar TIAN, konkretizēta teritorijas atļautā izmantošana (dzēsts 7.1. punkts), svītrots 14.3. punkts, precizēts 15.1. punkts, svītrots 15.5. punkts, svītroti 16.–18. punkti, papildināts ar 27., 28., 29., 30. punktiem par ugunsdzēsības prasībām, precizēta 6. nodaļa "Detālplānojuma īstenošanas kārtība. Grafiskās daļas plānam pievienots SIA "Mērniecības datu centrs" saskaņojums.

Ņemot vērā, ka norādītie precizējumi neskar citu personu tiesiskās intereses un to rezultātā netiek mainīti detālplānojuma projekta risinājumi, nav nepieciešama detālplānojuma projekta atkārtota publiskā apspriešana, projekta pilnveidošana vai jaunas redakcijas izstrāde. Detālplānojuma projekts ar redakcionāliem precizējumiem virzāms domes lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu pieņemšanai.

Izskatot iesniegto detālplānojuma izstrādes vadītājas ziņojumu, detālplānojuma projektu, administratīvā līguma projektu, pamatojoties uz "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12. panta pirmo daļu, 29. pantu, 31. panta trešo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 682 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

Ropažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībām Šalku iela 1, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0436, Šalku iela 3, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0435 un Mālkalnu iela 1, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0567, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Detālplānojuma projekts publicēts ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24111.

2. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības vietējā laikrakstā, atbildīgā detālplānojuma izstrādes vadītāja.

3. Detālplānojuma teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašniekam divu mēnešu laikā noslēgt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (Pielikums Nr. 2).

4. Lēmumu izsniegt Ropažu novada pašvaldības telpiskajai plānotājai Andra Valainei, nosūtīt iesnieguma iesniedzējiem, detālplānojuma izstrādātājam SIA "Detālplānojumi SB" (e-pasts: sintia7@inbox.lv).

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A. Pamatojoties uz Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu "Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums Nr. 1

Detālplānojuma izstrādes vadītājas
Ropažu novada pašvaldības telpiskās plānotājas
Andras Valaines

Ziņojums par detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Ropažu novada pašvaldībā 17.05.2022. iesniegts apstiprināšanai detālplānojuma projekts nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Izvērtējot iesniegto detālplānojuma projektu konstatēts:

1. Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 16.06.2021. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu nov.", protokols Nr. 113, 2.1. punkts, ņemot vērā darba uzdevuma Nr. 21-04 nosacījumus. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot meliorācijas sistēmas pārkārtošanas pasākumus, paredzot esošo virszemes ūdensobjektu aizbērt tā vietā plānojot pazemes drenāžas sistēmu.

2. Ropažu novada dome 29.12.2021. pieņēma lēmumu Nr. 561 "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 22/2021, 16. §). Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 17.01.2021. līdz 14.02.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 07.02.2022. Sanāksmē piedalījās detālplānojuma izstrādes vadītāja un detālplānojuma izstrādātāja, sabiedrības pārstāvji sanāksmē nepiedalījās.

3. Publiskās apspriešanas gaitā ir saņemti pozitīvi atzinumi no četrām institūcijām. AS "Gaso" uzsākot detālplānojuma izstrādi nosacījumus nenoteica. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes iebilsts pret detālplānojuma risinājumiem, norādot, ka esošajam dabiskas izcelsmes ūdensobjektam norādāma 10 m aizsargjosla un iebilst pret detālplānojumā paredzēto atļautās izmantošanas veidu Ūdens teritorijā (Ū). Ropažu novada pašvaldība 07.02.2022. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei nosūtīja vēstuli (pašvaldībā reģistrēta ar Nr. RN/2022/4.2-2/237) skaidrojot situāciju par sākotnēji saņemto atzinumu. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ļoti konkrēts, pamatot meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, ko pieļauj "Stopiņu novada teritorijas plānojuma" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 147. punkts (lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos, esošie grāvji, dabīgās ūdensteces un drenāža saglabājama, izņemot, ja detālplānojumā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektā ir noteikts citādi. Nav atļauta grāvju vai dabīgas noteces aizvietošana ar caurulēm, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešamas transporta inženierbūves būvniecībai vai ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi). Šobrīd "Stopiņu novada teritorijas plānojumā" zemes vienībām Šalku iela 1 un Šalku iela 3 noteikts funkcionālais zonējums ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un nelielā daļa Ūdeņu teritorija (Ū). Šāds funkcionālo zonu attēlojums norādīts arī spēkā esošajā detālplānojumā īpašumiem "Šalkas" un "Mežvidi", saglabājot šādas funkcionālās zonas arī jaunajā detālplānojumā. "Stopiņu novada teritorijas plānojuma" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 489. punktā noteikts, ka Ūdeņu teritorijā (Ū) kā viens no galvenajiem izmantošanas veidiem var būt inženiertehniskā infrastruktūra. Detālplānojuma projektā pēc publiskās apspriešanas ir precizēta apbūves līnija detālplānojuma teritorijas rietumu pusē, norādot 3 m attālumā no plānotās drenas, kā arī norādīta dabā esošajam ūdensobjektiem 5 m ekspluatācijas aizsargjoslu gar drenām un atklātiem grāvjiem ("Stopiņu novada teritorijas plānojuma" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 93.3. punkts). Veicot šādus precizējumus detālplānojuma projektā, plānotā apbūve netiks izvietota funkcionālajā zonā Ūdeņu teritorija (Ū), bet radītu iespēju īpašniekiem izmantot visu zemes vienības platību, pēc paredzēto meliorācijas pārbūves pasākumu veikšanas. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" detālplānojuma risinājumus ir saskaņojuši.

4. Atbilstoši detālplānojuma izstrādātājas sniegtajai informācijai, kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti vairāki precizējumi. Paskaidrojuma raksta 2.5. apakšnodaļa papildināta ar informāciju par būvniecības transporta kustību. Paskaidrojuma raksta 2.4. apakšnodaļā precizēti apgrūtinājumi. Grafiskajā daļā attēlota – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem, precizēta apbūves līnijas un norādīti individuālie ūdens un kanalizācijas tīklu izvietojuma shēma. Paskaidrojuma rakstā papildināta 3.1. apakšnodaļa ar ūdens un kanalizācijas tīklu prasībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos: svītroti vārdi "ciktāl tie nav pretrunā ar TIAN, konkretizēta teritorijas atļautā izmantošana (dzēsts 7.1. punkts), svītrots 14.3. punkts, precizēts 15.1. punkts, svītrots 15.5. punkts, svītroti 16.–18. punkti, papildināts ar 27., 28., 29., 30. punktiem par ugunsdzēsības prasībām, precizēta 6. nodaļa "Detālplānojuma īstenošanas kārtība. Grafiskās daļas plānam pievienots SIA "Mērniecības datu centrs" saskaņojums.

Priekšlikums detālplānojuma turpmākai virzībai:

Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Andra Valaine

26.05.2022.

 

Pielikums Nr. 2

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

PROJEKTS

par zemes vienību Šalku iela 1, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0436, Šalku iela 3, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0435 un Mālkalnu iela 1, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0567, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā detālplānojuma īstenošanas kārtību

Ropažu novadā 2022. gada ____.________________

Ropažu novada dome, turpmāk tekstā – Pašvaldība, domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" un uz domes nolikuma pamata, no vienas puses, un ___________________________________________, turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājs, no otras puses, bet abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un ievērojot Ropažu novada domes __.__.2022. lēmumu Nr.___ "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu" (prot. Nr.___, ___.§), noslēdz šāda satura administratīvo līgumu par detālplānojuma, turpmāk tekstā – Detālplānojums, īstenošanas kārtību, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. būvniecības dokumentācijas sagatavošana esošās ūdens teritorijas pārbūve, aizbēršanai un nosusinātas teritorijas izveidošanai un būvdarbu veikšana;

1.2.2. dzīvojamo māju būvniecība.

1.3. Līdz dzīvojamās ēkas būvniecības procesa pabeigšanai, lai nodotu ēku(as) ekspluatācijā jābūt izpildītiem un nodotiem ekspluatācijā (izdarītai atzīmei par būvdarbu pabeigšanu):

1.3.1. lokāliem ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumiem īpašuma zemes vienības robežās;

1.3.2. elektroapgādes pievadam īpašuma zemes vienības robežās;

1.3.3. lietus ūdens savākšanas risinājumiem īpašuma zemes vienības robežās.

1.4. Mainoties zemes īpašniekiem jaunie īpašnieki rakstiski piekrīt būvprojekta, detālplānojuma risinājumiem tai skaitā īstenošanas kārtībai un administratīvā līguma nosacījumiem.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. Nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.2. Īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību un zemes ierīcību.

2.1.3. Veikt Līguma 1.2. un 1.3. punktos minēto pasākumu īstenošanu.

2.1.4. Uzsākot būvniecību noslēgt līgumu ar attiecīgo apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu no objekta būvniecības laikā.

2.1.5. 2 gada laikā pēc centralizēto ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmu izbūves Šalku un Mālkalnu ielās, apbūves teritorijām pieslēgšanās pie tām ir obligāta, ievērojot LR normatīvo aktu un Ropažu novada domes saistošo noteikumu prasības.

2.1.6. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datums ir ne vēlāk kā 2025. gada 31. decembris.

2.1.7. Gadījumā, ja tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts Detālplānojums vai būvatļaujas, kas izsniegtas būvju būvniecībai Detālplānojuma teritorijā, Detālplānojuma īstenošana tiek apturēta. Pēc attiecīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma stāšanās spēkā, Pašvaldībai un Īstenotājam jāvienojas par jauniem nosacījumiem Detālplānojuma īstenošanai.

2.2. Pašvaldība apņemas:

2.2.1. Uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu, atbilstoši normatīvo aku prasībām.

2.2.2. Sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.3. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Pusi atbrīvo no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu ir notikumi vai apstākļi, kurus Puse nespēj kontrolēt, pret kuriem Puse nevarēja saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas un kurus to rašanās gadījumā Puse nevar novērst vai pārvarēt (Force Majeure).

2.4. Puse, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no Force Majeure iestāšanās paziņo par to otrai Pusei, norādot saistības, kuru izpilde nav vai nebūs iespējama.

2.5. Pēc Līguma 2.4. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz brīdim, kad Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu regulējumam.

3.2. Ja Īstenotājs neievēro Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datumu, Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam.

3.3. Pašvaldība pēc Īstenotāja paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprināto detālplānojuma grozījumu izpildes termiņa pagarināšanu.

3.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem

3.5. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotājam pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem.

3.6. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojuma teritorijā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.7. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.8. Jebkuras Līguma izmaiņas vai grozījumi, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicami Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.9. Līgums sagatavots uz trīs lapām, piecos eksemplāros latviešu valodā. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei izsniegts viens Līguma eksemplārs.

2. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pašvaldība:

Ropažu novada dome

Reģ.nr. 90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tālr.: 66954851

E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Detālplānojuma īstenotājs:

 

_______________________
V. Paulāne

____________________  

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!