Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 2022/5 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.06.2022., Nr. 113 https://www.vestnesis.lv/op/2022/113.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 30/2022

Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 64 "Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" atcelšanu

Vēl šajā numurā

13.06.2022., Nr. 113

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/5

Pieņemts: 24.03.2022.

OP numurs: 2022/113.13

2022/113.13
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/5

Krāslavā 2022. gada 24. martā

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
24.03.2022. lēmumu Nr. 438 (prot. Nr. 5. 25. §)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija lēmumu Nr. 674
(prot. Nr. 8. 4. § 4.1. p.)

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, Izglītības likuma 46. panta piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību (turpmāk tekstā – Kārtība), kādā Krāslavas novada pašvaldība izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – Programmu) īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci Programmu īstenošanai (paraugi 1. un 2. pielikumi) izsniedz Krāslavas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti pieci nozares speciālisti. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Krāslavas novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde). Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Pārvaldē.

II. Prasības pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādei

4. Saskaņā ar Izglītības likuma prasībām Programmu izstrādā izglītības programmas īstenotājs.

5. Izglītības programmu īstenošanas forma var būt klātiene, neklātiene vai tālmācība.

6. Izglītības programmas ilgums normatīvajos aktos netiek reglamentēts. Izglītības programmas īstenošanas ilgumu un apjomu nosaka izglītības programmas īstenotājs.

7. Programmu veido titullapa un Programmas apraksts datorrakstā. Aprakstā tiek norādīts:

7.1. programmas mērķa formulējums;

7.2. programmas uzdevumi;

7.3. programmas ilgums stundās;

7.4. sasniedzamo mācīšanās rezultātu apraksts;

7.5. izglītības satura (tematu), kā arī tematu apguvei izmantojamo mācību metožu apraksts;

7.6. programmas īstenošanas plāns;

7.7. informācija par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

7.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla (pedagogu, lektoru) saraksts;

7.9. personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV).

III. Licences saņemšana

8. Lai saņemtu licenci Programmas īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona – Komisijai iesniedz:

8.1. noteikta parauga iesniegumu, kuru var iesniegt klātienē, ar pasta iestādes sūtījumu vai elektroniski (3. pielikums);

8.2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai;

8.3. licencējamo Programmu valsts valodā (titullapas paraugs un Programmas apraksta paraugs 5. pielikumā);

8.4. Programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

9. Lai saņemtu licenci Programmas īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska persona – Komisijai iesniedz:

9.1. noteikta parauga iesniegumu, kuru var iesniegt klātienē, ar pasta iestādes sūtījumu vai elektroniski (4. pielikums);

9.2. licencējamo Programmu valsts valodā (titullapas paraugs un Programmas apraksta paraugs 5. pielikumā);

9.3. Programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

10. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju 3 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad tiek saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

11. Komisijas sēdes notiek pēc pieprasījuma. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Licenci paraksta Komisijas vadītājs. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek informēts rakstiski 3 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

12.2. materiālie un/vai finansiālie resursi un/vai pedagoģiskie darbinieki nenodrošina programmu kvalitatīvu īstenošanu;

12.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

12.4. licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem (6. pielikums):

12.5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.

13. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās Programmas īstenošanai.

14. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

15. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

16. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.

17. Maksa par licences izsniegšanu jāieskaita 10 darbdienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas Krāslavas novada pašvaldības norādītajā kontā šādā apmērā:

17.1. par licences izsniegšanu – 30,00 euro;

17.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 5,00 euro.

18. Maksu par licenci nav jāmaksā, ja licences pieprasītājs ir sabiedriskā labuma organizācija vai programmu īsteno bez maksas. Licences anulēšanas gadījumā, iekasēta maksa netiek atmaksāta.

19. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme "Dublikāts".

20. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

IV. Licences izsniegšanas kārtība

21. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

22. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksas par licenci saņemšanas Krāslavas novada pašvaldības norādītajā kontā.

V. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

23. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

24. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

24.1. izsniegtās licences kopiju;

24.2. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

24.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā; jāiesniedz personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV).

25. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

26. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

VI. Licences anulēšanas kārtība

27. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

27.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu, par ko licences īpašniekam ir pienākums informēt Komisiju;

27.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, neatbilstība iepriekš iesniegtai informācijai;

27.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

27.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

27.5. juridiskā persona tiek likvidēta; fiziskā persona ir izbeigusi izglītojošo darbību;

27.6. licence ir nozaudēta un tās īpašnieks nav ziņojis par dublikāta nepieciešamību.

28. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 3 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.kraslava.lv 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas, un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

VII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

30. Atbildība par komercdarbības veikšanu bez licences saņemšanas vai komercdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās derīguma termiņa izbeigšanās iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

31. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda Krāslavas pašvaldības policijas darbinieki.

32. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Krāslavas pašvaldības policija.

33. Pārvalde ir atbildīga par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

VIII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

34. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt, vēršoties Krāslavas novada pašvaldībā.

IX. Noslēguma jautājumi

35. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

36. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2017/7 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
1. pielikums

 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, tālrunis 65624383

LICENCE
Krāslavā

___.___.______.

Nr._____________

interešu izglītības programmas īstenošanai

izdota

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas

(programmas nosaukums)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta:   .

Licence derīga līdz ___.___.______.

Interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas
komisijas vadītājs
Paraksta atšifrējums

 

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
2. pielikums

 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, tālrunis 65624383

LICENCE
Krāslavā

___.___.______.

Nr._____________

pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

izdota

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par pieaugušo neformālās izglītības programmas

(programmas nosaukums)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta:   .

Licence derīga līdz ___.___.______.

Interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas
komisijas vadītājs
Paraksta atšifrējums

 

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
3. pielikums

Krāslavas novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/juridiskās personas nosaukums/

/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci  pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
Juridiskās personas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vieta  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
4. pielikums

Krāslavas novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/ vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības/ interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
Fiziskās personas vārds, uzvārds  
Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Programmas īstenošanas vieta  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

/datums/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
5. pielikums

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas titullapas paraugs

 
[Izglītības programmas īstenotāja nosaukums nominatīvā]
 
 

Programmas īstenotāja
(fiziskas vai juridiskas personas) apstiprinājuma uzraksts

 
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programma [programmas nosaukums]
   
Izglītības programmas īstenošanas ilgums* [...] stundas
   
Izglītības ieguves forma [nosaukums]
   
Programmas īstenošanas vieta [adrese]
   
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi** [dokumenta nosaukums]
 
  [ Izglītības programmas izstrādes gads]  
     

* - programmas īstenošanas ilgumu un stundas ilgumu nosaka programmas iesniedzējs

** - Dokumenta nosaukumu norāda programmas iesniedzējs

Interešu / pieaugušo neformālās izglītības "programmas nosaukums nominatīvā" apraksts

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā …

 

 

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā radīt iespēju apgūt zināšanas un prasmes:
1.  
2.  
3.  
 

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu apraksts

Personas, kuras apguvušas izglītības programmu, ….

 

 

Izglītības programmas mērķa grupa:

[vecums]
 

Izglītības programmas saturs

Nr. p.k. Tēmas nosaukums Apakštēmas nosaukums Teorijas stundu skaits Praktisko nodarbību stundu skaits Kopējais stundu skaits
           
           
 

Mācību metožu apraksts

 

 

 

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums:

1.  
2.  
3.  

 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums:

 

 

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Iegūtā izglītība, Pieredze
       
       

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
6. pielikums

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas kritēriji

Interešu izglītības programma
1. Programma sagatavota atbilstoši valsts un reģiona stratēģiskajos attīstības plānošanas un normatīvajos dokumentos noteiktajām prioritātēm interešu izglītībā.

2. Interešu programmu realizācijas galvenās jomas:

• kultūrizglītībā (dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, tradicionālā kultūra/folklora, radošās industrija (arhitektūra, reklāma, dizains (ieskaitot modi, grafisko dizainu), foto, kino, datorspēles, datorgrafika un interaktīvās programmatūras, mūzika (ieskaitot mūzikas ierakstu studiju un diskžokeju darbību), jaunie mediji, izdevējdarbība, radio un televīzija));

• tehniskajā jaunradē (konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju apguve, datorika, programmēšana, projektēšana u.c.);

• sporta interešu izglītība (vispusīgā fiziskā sagatavotība (VFS), galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles);

• citas interešu izglītības programmu jomas (svešvalodas, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, vides izglītība, novadpētniecība).

2. Programmā tiek ievērots kvalitatīvas izaugsmes princips – tiek paredzēts īstenot interešu izglītības programmu/programmas noteiktās pakāpēs – pamatpakāpē, pilnveides pakāpē, izaugsmes pakāpē, meistarības pakāpē atbilstoši darbības rezultatīvajam rādītājam katrā attiecīgajā pakāpē.

3. Programmas aprakstā ir noteikti interešu izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti. atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem (mērāmi, konkrēti un reāli rezultāti (piemēram, jaunu zināšanu un prasmju – profesionālo un dzīvesprasmju – apguve, karjeras izglītība, dalība izstādēs, sacensībās, koncertos, konkursos, skatēs, projektos utt.)

4. Programmas stundu un nodarbību skaits nedēļā ir atbilstošs saturiskajam apjomam, stundas ilgums (pirmsskolas vecuma bērniem – 30 min., pārējiem – 40–45 min.)

5. Mērķtiecīgi izvērtēts pieejamo resursu un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums (cilvēkresursi (koncertmeistars, sociālais pedagogs u.c.), telpas, materiāli, instrumenti, tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums, ITK, uzskates materiāli, mācību literatūra, sponsorējuma piesaiste u.c.).

6. Programma iespēju robežās veicina sadarbību un mobilitāti:

• tiek izmantotas dažādas īstenošanas formas (pulciņš vai apvienotie pulciņi, radošās darbnīcas, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs (koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, darbnīca, klubs, projekts, nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu un skaitu u.c.);

• tiek izmantoti dažādi darba veidi (piemēram - klātienes, attālinātas nodarbības u.c.), darba metodes, paņēmieni, formas (pulciņa nodarbība, radoša darbnīca, izstāde, koncerts, skate, konkurss, sacensības, ekskursija, eksperimentēšana, laboratorija, vingrinājumi, individuāls/pārī/grupu darbs, patstāvīgais darbs, paņēmiens "vienaudzis vienaudzim", projekta izstrāde un prezentēšana, nometne u.c);

• programmas realizācija paredzēta vairākās īstenošanas vietās (piemēram – regulāras izbraukuma nodarbības, dota iespēja programmā iesaistīties skolēniem no vairākām skolām).

Pieaugušo neformālās izglītības programma
1. Programmas saturs veidots, ņemot vērā valsts un/vai pašvaldības attīstības stratēģijas.

2. Programma vērsta uz indivīda personisko vajadzību/interešu attīstīšanu, rezultātā tiek pilnveidotas esošas prasmes vai iegūtas prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai.

3. Programma piedāvā mūžilgas mācīšanās iespējas, personības attīstību utt., kam nav tieša ekonomiska efekta, bet kuru lietderība uzrādīsies ilgtermiņā (piemēram, komunikācijas kompetenču pilnveidošanu, svešvalodu prasmju attīstību u.tml.)

4. Programmas nosaukums atspoguļo pieaugušo neformālās izglītības programmas saturu, un tas neietver profesionālās kvalifikācijas vai profesijas nosaukumu.

5. Programmas saturs atbilst pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukumam un mērķim.

6. Programmas aprakstā ir noteikti pieaugušo neformālās izglītības programmas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kā arī pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas forma un valoda.

7. Programmas saturs veidots kā vienots mācību tematu vai kursu satura kopums, norādot pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomu, īstenošanas plānu, mācību pamatmetodes un mācīšanās rezultātu novērtēšanu.

8. Ir saprotami pieaugušo neformālās izglītības programmas apguves nosacījumi.

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību:

1) Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība;

2) Licences derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtība;

3) Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Izglītības likums nosaka, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālas izglītības programmas un interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, Izglītības likuma 46. panta piekto daļu

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu nav paredzama. Plānotie ieņēmumi paredzami 150–250 eiro gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Krāslavas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija un Krāslavas novada Izglītības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Netika veiktas.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!