Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 15 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.06.2022., Nr. 110 https://www.vestnesis.lv/op/2022/110.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

Vēl šajā numurā

08.06.2022., Nr. 110

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 27.04.2022.

OP numurs: 2022/110.17

2022/110.17
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15

Jelgavā 2022. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 18, lēmums Nr. 12)

Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu, likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā 27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) atbalsta Jelgavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti termini:

2.1. Energoefektivitātes pasākumi – pasākumu kopums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo resursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību;

2.2. Pašvaldības atbalsts – Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jelgavas novadā;

2.3. Pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarota persona darbību veikšanai Pašvaldības atbalsta saņemšanai;

3. Pašvaldības atbalsts atbilstoši Pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto finanšu līdzekļu apmēram tiek piešķirts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, tai skaitā:

3.1. ēkas energoauditam, ko veic neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;

3.2. būvspeciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai;

3.3. būvprojekta vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai.

II. Pašvaldības atbalsta nosacījumi

4. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

5. Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, ja:

5.1. dzīvojamā māja atrodas Jelgavas novada teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 2000. gadam;

5.2. sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita vai nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 20 % domājamo daļu no kopīpašuma. vai sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā ir trīs vai četras dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā viens dzīvokļa īpašums vai nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ne vairāk kā 49 % domājamo daļu no kopīpašuma;

5.3. dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvojamā mājā, piedaloties "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" administrētajā programmā, izstrādāt tehnisko dokumentāciju, apmaksāt ar to saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo līdzekļu ieguves veidu;

5.4. pilnvarotajai personai nepieciešams pozitīvs atzinums no sabiedrības "Altum" par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;

5.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.

6. Par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu pieteikumu Pašvaldības atbalsta saņemšanai.

III. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

7. Lai pretendētu uz Pašvaldības atbalstu, Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībā pieteikumu (turpmāk – Pieteikums), kuram pievienots:

7.1. noteikumu 5.3. punktā noteikto dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju; 

7.2. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments;

7.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija;

7.4. izvērsta paredzamo izdevumu tāme Noteikumu 3. punktā norādīto darbu veikšanai;

7.5. Attīstības finanšu institūcijas "Altum" pozitīvs atzinums par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;

7.6. noteikumu 5.5. punktā apliecinājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjomu

8. Pieteikumu atbilstību Noteikumiem to reģistrācijas secībā mēneša laikā no tā saņemšanas izvērtē Pašvaldības Plānošanas un attīstības departaments, kas ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju saistībā ar Pašvaldības atbalsta piešķiršanu.

9. Ja Pieteikums atbilst Noteikumu prasībām, Pašvaldības Plānošanas un attīstības departaments to virza Pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu.

10. Ja pieteikums neatbilst noteikumu prasībām, Pašvaldības Plānošanas un attīstības departaments:

10.1. pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu;

10.2. atstāj pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu precizējumu iesniegšanai.

11. Ja attiecīgā kalendārā gada laikā Pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniegts vairāk Pieteikumu nekā Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti budžeta līdzekļi, par Pieteikumiem, kuri atbilst Noteikumu prasībām, Pašvaldības Plānošanas un attīstības departaments pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu un Pieteikumu iekļaušanu izskatīšanai rindas kārtībā uz nākošo gadu.

12. Pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta lēmumu viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt Jelgavas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot iesniegumu Pašvaldībā.

13. Pašvaldības domes un Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma kārtībā.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

14. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības dome.

15. Pašvaldības atbalsta saņēmēja Pilnvarotā persona mēneša laikā pēc Pašvaldības domes lēmuma par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu slēdz līgumu ar Pašvaldību. Ja minētajā termiņā Pašvaldības atbalsta saņēmējs nav parakstījis līgumu, uzskatāms, ka tas ir atteicies no piešķirtā atbalsta.

16. Pašvaldības atbalsts tiek pārskaitīts uz saņēmēja kontu kredītiestādē desmit darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

17. Pašvaldības atbalstu drīkst izlietot tikai līgumā norādītajiem mērķiem.

18. Pašvaldības atbalsta saņēmējs trīs mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas iesniedz Pašvaldībā atskaiti par Pašvaldības atbalsta izlietojumu, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus.

19. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

V. Noslēguma jautājumi

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada pašvaldības 2017. gada 11. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3/2017 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (lēmums Nr. 3, protokols Nr. 4).

21. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas" un tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Ar 2021. gada 1. jūliju, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 18. punktu, ir izveidots Jelgavas novads, apvienojot Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Jaunajā administratīvajā teritorijā ir izveidota jauna pašvaldība – Jelgavas novada pašvaldība.

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu noteikts, ka novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:

kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība atbalsta Jelgavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas nosacījumus.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apjomam, bet ne vairāk ka EUR 6000 (seši tūkstoši euro) gadā.
4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina personām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts 2021. gada 15. novembrī ievietots Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Saistošo noteikumu projekti.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!