• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 20/21 "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.01.2022., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/op/2022/11.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

17.01.2022., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20/21

Pieņemts: 24.11.2021.

OP numurs: 2022/11.23

2022/11.23
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/21

Smiltenē 2021. gada 24. novembrī

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 353
(prot. Nr. 14, 69. §)

Precizēti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 6
(prot. Nr. 1, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (turpmāk – Pabalsts), ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, un, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un, ja tai Pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kā arī pabalsta apmēru.

II. Kārtība, kāda sniedz palīdzību Pabalsta saņemšanai

2. Persona, kura vēlas saņemt noteikumos minēto Pašvaldības palīdzību un Pabalstu (turpmāk – cietusī persona), ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību un piešķirt Pabalstu, norādot, vai ir nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu, un šādu dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus:

2.1. dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īres līgumu vai personas dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu;

2.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija).

3. Ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta apsekošanas komisija (turpmāk – Apsekošanas komisija) divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas apseko personas īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, vizuāli novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda vienu no šādiem apsekošanas aktiem:

3.1. dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir neatjaunojama dzīvojamā telpa un ir pieņemams lēmums par pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. panta ceturtās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu;

3.2. dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama un ir pieņemams lēmums par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam un, ja palīdzības pieprasītājs to ir pieprasījis – pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. panta ceturtās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu vai "b" un "c" apakšpunktu.

4. Ja Apsekošanas komisija dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir atzinusi par atjaunojamu, piecu darba dienu laikā sertificēts būvnieks sagatavo dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi (turpmāk – tāme) un tā kopā ar personas iesniegumu un apsekošanas aktu tiek iesniegta Smiltenes novada Dzīvokļu komisijai (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

5. Dzīvokļu komisija, izvērtējot cietušās personas iesniegumu, Apsekošanas komisijas aktu un tāmi, sniedz atzinumu Pašvaldības domei par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam un pieņem lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas ierādīšanu un izīrēšanu cietušajai personai Pašvaldības saistošo noteikumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā, ja cietusī persona savā iesniegumā ir norādījusi nepieciešamību pēc nodrošinājuma ar pagaidu dzīvojamo telpu.

III. Pabalsta apmērs un piešķiršana

6. Ja Dzīvokļu komisija, pamatojoties uz personas iesniegumu, apsekošanas aktu un tāmi, ir atzinusi, ka palīdzības sniegšana ir nepieciešama, cietusī persona piecu darba dienu laikā iesniedz Komisijai starp atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašnieku un/vai īrnieku un šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas kopīpašniekiem rakstiski noslēgtu vienošanos par to, kurš saņems Pašvaldības piešķirto vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

7. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 100 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 5000 euro, bet ne vairāk kā 70 % no tāmes.

8. Pašvaldības Dome, pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, kā arī piešķirtā Pabalsta pārskaitīšanu 7. punktā minētās vienošanās norādītajā pabalsta saņēmēja norēķinu kontā pēc Pašvaldības un pabalsta saņēmēja noslēgtās vienošanās par pabalsta izmantošanu.

9. Pašvaldība, slēdzot vienošanos ar pabalsta saņēmēju par pabalsta izmantošanu, vienošanā ietver, ka:

9.1. saņemto vienreizējo pabalstu pabalsta saņēmējs izmantos tikai atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, atbilstoši atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmei;

9.2. atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonts veicams ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dienas, kad pabalsts ieskaitīts pabalsta saņēmēja norēķinu kontā;

9.3. Apsekošanas komisija ir tiesīga apsekot dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju pēc 9.2. punkta noteiktā remonta pabeigšanas termiņa, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc remontdarbu pabeigšanas;

9.4. gadījumā, ja atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonts nav veikts 9.2. punktā noteiktajā termiņā vai Apsekošanas komisijai nav bijusi nodrošināta iespēja dzīvojamās telpas apsekošanai noteiktajā termiņā, vai izlietojis saņemto pabalstu citiem mērķiem, ne dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, pabalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto pabalstu viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Apsekošanas komisija sastādījusi aktu par neveiktajiem atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontdarbiem, pārskaitot to uz Pašvaldības norēķinu kontu;

9.5. gadījumā, ja atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonts 9.2. punktā noteiktajā termiņā ir veikts daļēji, pabalsta saņēmējs atmaksā saņemto pabalstu proporcionāli neveiktajiem remontdarbiem viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Apsekošanas komisija sastādījusi tāmi par daļēji veiktajiem atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontdarbiem, pārskaitot to uz Pašvaldības norēķinu kontu.

10. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot Pašvaldībai.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

11. Pašvaldības izpilddirektora un Dzīvokļu komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

12. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2020. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 5/20 "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/21 "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Līdz Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, kas saistošajos noteikumos noteikts 2022. gada 1. janvāris, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un tajos noteiktā kārtība kādā Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā.

1.4. Izvērtējot Smiltenes novadu veidojošo bijušo novadu pašvaldību saistošos noteikumus izstrādāta jauna saistošo noteikumu redakcija, kas noteiktu vienotu kārtību, kādā Pašvaldība piešķirtu vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, kā arī sniegtu palīdzību ar pagaidu dzīvojamās telpas nodrošināšanu, ja iepriekš norādīto apstākļu dēļ dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir vai nu atjaunojama vai neatjaunojama.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi paredz iespēju personai, kurai ir tiesības saņemt palīdzību un kurai tā ir nepieciešama, vērsties ar iesniegumu un saistošajos noteikumos norādītajiem pievienotajiem dokumentiem Pašvaldībā.

2.2. Secīgi Pašvaldības izpilddirektora izveidota apsekošanas komisija 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas apsekos personas īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, vizuāli novērtēs tās tehnisko stāvokli un sastādīs apsekošanas aktu saistošajos noteikumos norādītajā kārtībā. Ja Apsekošanas komisija dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju būs atzinusi par atjaunojamu, 5 (piecu) darba dienu laikā sertificēts būvnieks sagatavo dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi un tā kopā ar personas iesniegumu un apsekošanas aktu tiks iesniegta Smiltenes novada Dzīvokļu komisijai, kura, izvērtējot cietušās personas iesniegumu, Apsekošanas komisijas aktu un tāmi, sniegs atzinumu Pašvaldības domei par palīdzības sniegšanu vai atteikšanos sniegt palīdzību.

2.3. Saistošajos noteikumos ir noteikts, ka cietusī persona piecu darba dienu laikā iesniedz Komisijai starp atjaunojamās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašnieku un/vai īrnieku un šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas kopīpašniekiem rakstiski noslēgtu vienošanos par to, kurš saņems Pašvaldības piešķirto vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja Dzīvokļu komisija, pamatojoties uz personas iesniegumu, apsekošanas aktu un tāmi, ir atzinusi, ka palīdzības sniegšana ir nepieciešama.

2.4. Pabalsta apmērs tiks aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniegs 100 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 5000 euro, bet ne vairāk kā 70 % no tāmes.

2.5. Pašvaldības Dome, pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas atzinumu, pieņems lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, kā arī piešķirtā Pabalsta pārskaitīšanu pabalsta saņēmēja norēķinu kontā pēc Pašvaldības un pabalsta saņēmēja noslēgtās vienošanās par pabalsta izmantošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nevar noteikt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada Centrālās administrācijas speciālisti, Smiltenes novada Dzīvokļu komisija un Pašvaldības dome.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

5.3. Saistošajos noteikumos noteiktās palīdzības saņemšanai personai ir jāvēršas Smiltenes novada pašvaldības domes Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā dome@smiltenesnovads.lv, iesniedzot iesniegumu un pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.4. Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada pašvaldības domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

5.5. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par tiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, un izlikti redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!