• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.06.2022., Nr. 105 https://www.vestnesis.lv/op/2022/105.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Vēl šajā numurā

01.06.2022., Nr. 105

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 19.05.2022.

OP numurs: 2022/105.14

2022/105.14
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Cēsīs 2022. gada 19. maijā

Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 19.05.2022. lēmumu Nr. 265

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi" 31. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts Cēsu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas (turpmāk – Neapbūvēts zemesgabals), kas nav starpgabals, nomas maksas apmērs, ja zemesgabalu iznomā 2. punktā norādītajiem mērķiem.

2. Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā neapbūvētus zemesgabalus ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

3. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksu nosaka šādā apmērā:

3.1. Cēsu un Līgatnes pilsētu administratīvajā teritorijā, neapbūvēta zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksa ir 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 12 euro gadā;

3.2. Cēsu novada pagastu teritorijās, neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam, nomas maksa ir:

3.2.1. 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, ja zemesgabala platība ir līdz 0,05 ha;

3.2.2. 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 14 euro gadā, ja zemesgabala platība ir no 0,051 ha līdz 1 ha.

4. Neapbūvētam zemesgabalam, kas atrodas Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam, grafiskās daļas "Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā" apzīmējumā noteiktajās teritorijās "TIN1 (1020100) valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs"" un "TIN11 (1020101) valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs" aizsardzības zona", nomas maksa tiek noteikta 1 euro par 1 m2, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

5. Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtajiem nomas līgumiem noteikumos noteikto nomas maksu piemēro ar 2024. gada 1. janvāri.

6. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

6.1. Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2019 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu";

6.2. Priekuļu novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu";

6.3. Amatas novada domes 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā";

6.4. Līgatnes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 19/20 "Par neapbūvētas zemes vienības vai tās daļas nomas maksas apmēru";

6.5. Pārgaujas novada 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 1 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Pārgaujas novadā".

 Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības neapbūvēta zemesgabala, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.2. un 30.3. apakšpunktā, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir nelielas, kā rezultātā nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus. Saistošajos noteikumos tiek noteikta lielāka maksa zemēm, kas tiek iznomāta noteikumu 29.2. un 29.3. apakšpunktā minētajos gadījumos.

Izvērtējot administratīvo slogu, kas rastos, ja noteikumos noteikto nomas maksu piemērotu un veiktu pārrēķinu nomas līgumiem, kas noslēgti pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, par lietderīgu atzīts noteikt pārejas periodu, un noteikt, ka līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtajiem nomas līgumiem noteikumos noteikto nomas maksu piemēro ar 2024. gada 1. janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts paredz pašvaldības zemes nomas minimālo apmēru, lai segtu administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Līdz ar to saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldības iestādes, kas vēlas nomāt vai nomā bez apbūves tiesībām neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu sakņu dārzu vai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Papildus administratīvās procedūras netiek paredzētas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

 Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!