Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/14 "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvētā zemesgabala nomas maksu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2021., Nr. 251 https://www.vestnesis.lv/op/2021/251.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 30/2021

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Vēl šajā numurā

29.12.2021., Nr. 251

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: KNP/2021/14

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2021/251.10

2021/251.10
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/14

Kuldīgā 2021. gada 25. novembrī

Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvētā zemesgabala nomas maksu

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, p. 45)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

II. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksas aprēķināšana

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas Kuldīgas pilsētā iznomāts pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksa:

2.1. zemesgabalam, kuram noteikts zemes lietošanas mērķis: 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, nosaka 10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

2.2. zemesgabaliem, kas atrodas Ganību ielā 14, Kuldīgā, – 3% apmērā no kadastrālās vērtības gadā.

3. Neapbūvēta zemesgabala Skrundas pilsētas teritorijā, kurš iznomāts bez apbūves tiesībām un kuram noteikts zemes lietošanas mērķis: 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, vai 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nomas maksu nosaka 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

4. Neapbūvēta zemesgabala, bez apbūves tiesībām Kuldīgas novada pagastu teritorijā, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam, nomas maksu nosaka 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

5. Ja saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.–4. punktu aprēķinātā neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas maksa ir mazāka nekā 5 euro gadā, nomas maksa tiek noteikta 5 euro apmērā gadā.

III. Noslēguma jautājumi

6. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 2018. gada 30. augusta Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/6 "Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi".

8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 2018. gada 27. decembra Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2018 "Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību".

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 16. novembra Alsungas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14/2017 "Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību".

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Saistošo noteikumu Nr. KNP/2021/14 "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem un lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

MK noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. punktā deleģētas tiesības pašvaldībām noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, ne kā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ņemot vērā šī paskaidrojuma raksta 1. punktā minēto normatīvo aktu doto deleģējumu, saistošo noteikumu projekts paredz kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem.

Izvērtētas Kuldīgas novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošo noteikumu satura atšķirīgās un kopīgās normas un pēc iespējas veidots tāds jauns tiesiskais regulējums, kas atbilst jaunveidotā novada iedzīvotāju interesēm.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" noteikts, ka terminus neskaidro, ja tas jau lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā. Ievērojot minēto, pašvaldības ieskatā tomēr, lai atvieglotu iedzīvotājiem saistošo noteikumu uztveramību, vismaz paskaidrojuma rakstā, norādāms bieži lietotais termina skaidrojums un proti, termins palīgsaimniecība lietojams saskaņā ar likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" doto skaidrojumu, t.i., par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.

Vienlaikus jānorāda, ka personisko palīgsaimniecību un sakņu dārzu vajadzībām iznomājamo teritoriju apgabalus un maksimāli pieļaujamās platības vienam nomniekam tiks apstiprinātas ar atsevišķiem Kuldīgas novada Domes lēmumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, atbilstoši vajadzībai izmantot zemi.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas pašvaldības struktūras nav jāveido.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!