Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Gulbenes novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.10.2021., Nr. 194 https://www.vestnesis.lv/op/2021/194.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

07.10.2021., Nr. 194

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Gulbenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/194.27

2021/194.27
RĪKI

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Gulbenē 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 14, 91. p.)

Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā

Redakcionāli precizējumi
30.09.2021. domes sēdē (prot. Nr. 16, 107. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusu, kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstus piešķir personām, kuras atbilst noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Gulbenes novadā.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Pabalstus izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Materiālās situācijas izvērtēšana un sociālās palīdzības pieprasīšana

5. Atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteikumiem par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – MK noteikumi).

6. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz 327 euro un pārējām personām mājsaimniecībā 229 euro.

7. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3.2. un 10.5. apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai viena no mājsaimniecības personām vēršas Dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot MK noteikumos paredzētos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz arī apliecinājumu par atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un mājsaimniecības locekļiem, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas.

8. Šo noteikumu 10.3.1. un 10.4. apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanai persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk – maksājumu apliecinošie dokumenti). Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

9. Saņemot iesniegumu, Dienesta darbinieks elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un Dienestam pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmēri

10. Dienests piešķir šādus pabalstus:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

10.2. mājokļa pabalstu;

10.3. pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai:

10.3.1. veselības aprūpei trūcīgām un maznodrošinātām personām;

10.3.2. skolas piederumu iegādei;

10.4. materiālu atbalstu personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

10.5. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai.

11. GMI pabalstu un mājokļa pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

12. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI pabalsta sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos paredzēto formulu, izņemot 13. punktā un 14. punktā noteiktos gadījumus.

13. Aprēķinot mājokļa pabalstu, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj= [(GMI1x KOEF) + K] – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

14. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā MK noteikumu nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā. Ja mājokļa kopējā platība ar krāsns apkuri ir mazāka par 32 m2, aprēķinam piemēro minimālo platība 32 m2 un 18 m2 katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

15. Ja triju mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par mājokļa pabalsta aprēķināšanu personai mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, personai ir tiesības iesniegt Dienestam ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apliecinošos dokumentus. Dienests veic mājokļa pabalsta pārrēķinu par iepriekšējiem trīs mēnešiem, atbilstoši faktiskajai situācijai.

16. Pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām piešķir šādu atsevišķu izdevumu apmaksai:

16.1. par medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes, nepārsniedzot 50 euro gadā (iesniegumu pabalsta piešķiršanai iesniedz līdz kalendārā gada 15. decembrim);

16.2. ārstēšanās izdevumu (ieskaitot zobārstniecības, zobu protezēšanas un vakcīnu izdevumus) segšanai, nepārsniedzot 100 euro gadā (iesniegumu pabalsta piešķiršanai iesniedz līdz kalendārā gada 15. decembrim);

16.3. optisko briļļu iegādei bērnam, nepārsniedzot 50 euro gadā;

16.4. pabalstu skolas piederumu iegādei izglītojamajam – 30 euro apmērā, pabalstu piešķirot dāvanu kartes veidā klienta norādītajā kancelejas preču veikalā (pabalstu piešķir un izmaksā no 1. jūlija līdz 31. augustam);

16.5. pabalstu ēdināšanai izglītojamajam piešķir saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem.

17. Pabalstu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir līdz 20 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas gadā, pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu, kā arī veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu.

18. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai vai ģimenei šādā apmērā:

18.1. katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu;

18.2. iepriekš neparedzamos gadījumos (zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstošas ārstēšanās utt.) – līdz 40 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

19. Pabalstu krīzes situācijā pieprasa 3 mēnešu laikā no brīža, kad ir radies tiesiskais pamats pabalsta pieprasīšanai. Pieprasot noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktos paredzētos pabalstus, persona uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu. Pieprasot šo noteikumu 17. un 18. punktā paredzētos pabalstus, persona norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, kā arī iesniedz dokumentus, kas apliecina nepieciešamos izdevumus vai krīzes situācijas faktu. Pabalstu pārskaita uz pakalpojumu sniedzēja vai personas kontu kredītiestādē.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā";

20.2. Gulbenes novada domes 2020. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu";

20.3. Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai";

20.4. Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par sociālajiem pabalstiem".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas saistīti ar pamata un papildu sociālās palīdzības pabalstu jautājumu, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" paredzēto regulējumu, nepieciešams attiecīgi pilnveidot Gulbenes novada pašvaldības normatīvo bāzi, proti, jāveic grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu", 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai", kā arī 2020. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par sociālajiem pabalstiem".

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā paredzēto regulējumu (atbilstoši kuram grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, proti, šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu) ir sagatavots nevis grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos, bet sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts "Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novadā piešķir trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusu, kā arī sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu paredzētā sociālā palīdzība tiks nodrošināta atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!