• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.09.2021., Nr. 187 https://www.vestnesis.lv/op/2021/187.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/8

Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Vēl šajā numurā

28.09.2021., Nr. 187

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19/2021

Pieņemts: 18.08.2021.

OP numurs: 2021/187.9

2021/187.9
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 18. augustā

Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 18. augusta sēdes
lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 9/2021)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. septembra sēdes
lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 12/2021)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra
noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu" 15. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.

2. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Ķekavas novada pašvaldības sociālie dienesti – Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un Baldones Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

3. Ķekavas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalsti:

3.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsts, kur GMI apmērs ir noteikts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu;

3.2. mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai – aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 809) noteiktajā kārtībā un apmērā, izņemot, aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir:

3.2.1. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona;

3.2.2. atsevišķi dzīvojoša persona ar I un II grupas invaliditāti.

3.3. pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām:

3.3.1. pabalstus veselības aprūpei:

3.3.1.1. pabalstu zobu protezēšanai līdz 80,00 euro (vienu reizi divos kalendāra gados), ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

3.3.1.2. pabalstu medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 200,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem un iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu lietošanas nepieciešamību;

3.3.1.3. pabalstu par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai līdz 430,00 euro, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

3.3.1.4. naudas pabalstu briļļu iegādei līdz 50,00 euro, personām ar redzes invaliditāti līdz 75,00 euro (vienu reizi divos kalendāra gados), iesniedzot ārsta izziņu, ka personai ir nepieciešamas brilles, kā arī uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem. Gadījumā, ja persona iesniedz ārsta izziņu par redzes pasliktināšanos, sakarā ar ko nepieciešams iegādāties jaunas brilles, Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vienu reizi kalendāra gadā.

3.3.2. pabalstu individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem, kas apmeklē Ķekavas novada izglītības iestādes, un Ķekavas novadā deklarētiem bērniem, kuri mācās izglītības iestādēs bērniem ar speciālajām vajadzībām. Pabalsta apmērs līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā, uzrādot Sociālajā dienestā čekus;

3.3.3. brīvpusdienas Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku;

3.3.4. launagu Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību 1.–9. klašu bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku;

3.3.5. pabalstu ēdināšanai Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku par katru apmeklēto izglītības iestādes dienu apmaksājot līdz 3,00 euro;

3.3.6. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kuru piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos sabiedrībā:

3.3.6.1. tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad, ja klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem – ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai katrai personai mājsaimniecībā ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas;

3.3.6.2. Sociālais dienests pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

3.3.6.3. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 300,00 euro kalendāra gadā;

3.3.6.4. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

3.4. pabalstu krīzes situācijā:

3.4.1. pabalsts krīzes situācijā līdz 150,00 euro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), pamatojoties uz personas iesniegumu un klāt pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem, vienu reizi kalendāra gadā;

3.4.2. pabalsts mājsaimniecībai stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos mājoklī vai palīgēkās, attiecībā uz kurām personai ir īpašuma lietošanas tiesības, līdz 710,00 euro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), iesniedzot gadījumu apstiprinošus dokumentus.

3.5. vienreizēju materiālu palīdzību personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā par savu dzīvesvietu ir izvēlējusies Ķekavas novadu, kuras administratīvajā teritorijā nav personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta:

3.5.1. vienreizējās materiālās palīdzības apmēru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni;

3.5.2. vienreizējo materiālo palīdzību piešķir un saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 noteiktajā kārtībā.

III. Materiālās situācijas izvērtēšana un minimālo ienākumu sliekšņi

4. Mājsaimniecības materiālo situāciju izvērtē atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam.

5. Par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 376,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

IV. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pēc iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, un pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam, izņemot pabalstu krīzes situācijā, kuru piešķir bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

7. GMI pabalstu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 noteiktajam un izmaksā naudā reizi mēnesī.

8. Mājokļa pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu par vienu mēnesi (vai trīs mēnešiem) iesniegšanas.

9. Mājokļa pabalstu katru mēnesi pārkaita pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksā iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā.

10. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā pēc kurināmā iegādes attaisnojošu dokumentu iesniegšanas. Izņēmuma gadījumā tiek pieņemts lēmums izmaksāt mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei avansā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

11. Noteikumu 3.3. apakšpunktos noteiktos pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas, izņemot 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5. apakšpunktā noteiktos pabalstus piešķir atbilstoši ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.

12. Noteikumu 3.4. apakšpunktos noteiktos pabalstus piešķir pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas un sociālās situācijas izvērtēšanas.

13. Noteikumu 3. punktā noteiktie pabalsti, kas pārskaitāmi uz klienta norādīto kredītiestādes kontu, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

15. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

16.1. Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošo noteikumu Nr. 22/2016 "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā" III nodaļa "Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana", IV nodaļa "Sociālie pabalsti", VI nodaļa "Ierobežojumi pabalsta saņemšanai";

16.2. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu slieksni, kad mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu";

16.3. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada saistošie noteikumi sociālās palīdzības jomā atbilstoši tādiem spēkā esošajiem attiecīgās jomas regulējošiem normatīviem aktiem kā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", ņemot vērā grozījumus minētajos normatīvajos aktos.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2022. gada pašvaldības budžetā būs nepieciešams papildus finansējums ap 9000,00 euro, jo saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads, kuru veido bijušā Ķekavas novada pašvaldība un Baldones novada pašvaldība. Bijušās Ķekavas novada pašvaldības budžetā nebūs nepieciešams papildus finansējums, bet Baldones novada pašvaldībā finanšu līdzekļu palielinājums būs atkarīgs no sociālās palīdzības pabalstu pieprasītāju skaita. Proti, jāņem vērā, ka tiek palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 327,00 euro uz 376,00 euro, kā rezultātā, iespējams, palielināsies arī pabalstu pieprasītāju skaits, un tā kā tiek paplašināti arī piešķiramo pabalstu veidi – brillēm, locītavu endoprotezēšanai, zobu protezēšanai, brīvpusdienām, launagam, kā arī pabalstam sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros, tad iespējamais plānojamais finanšu palielinājums uz 2022.gada budžetu būs līdz 9000,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības sociālie dienesti – Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un Baldones Sociālais dienests. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumus pēc to spēkā stāšanās publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!