Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/20 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.05.2020., Nr. 91 https://www.vestnesis.lv/op/2020/91.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/20

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

Vēl šajā numurā

13.05.2020., Nr. 91

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 4/20

Pieņemts: 26.02.2020.

OP numurs: 2020/91.2

2020/91.2
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/20

Smiltenē 2020. gada 26. februārī

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 26. februāra lēmumu Nr. 167
(prot. Nr. 4, 28. §)

Ar precizējumu,
kas apstiprināts ar Smiltenes novada domes
2020. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 282
(prot. Nr. 7, 15. § 5)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu, Ministru kabineta
2010. gada 30. martā noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
10. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Smiltenes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

3. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Smiltenes pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Sociālais dienests.

5. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

6. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz:

6.1. trīs mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

6.2. sešiem mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

7. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.

II. Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

8. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ģimene (persona) atbilst šo noteikumu nosacījumiem un Ministru kabineta noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu.

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu novērtē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā ģimene (personas) atzīstama par trūcīgu, pēc iesnieguma saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona, un šo noteikumu noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim.

10. Ģimeni (personu) atzīt par maznodrošinātu, ja:

10.1. ģimenē ir darbspējīgas personas ar/bez nepilngadīgiem bērniem vai bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 242,00 euro;

10.2. nepilnā ģimenē, kurā ir viena darbspējīgas persona ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 306,00 euro;

10.3. ģimenē dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs(-i) un/vai persona ar invaliditāti, un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 306,00 euro.

III. Lēmuma pārsūdzības kārtība

11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

12. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 13/17 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā".

14. Izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Saistošo noteikumu "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 25. oktobra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/17 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā".

2019. gada 9. oktobrī Smiltenes novada domē no Labklājības ministrijas tika saņemts atzinums, kurā tā norādījusi, ka atbilstoši Latvijā izveidotajai sociālās drošības sistēmai, sociālās palīdzības piešķiršanas jautājumi ir pašvaldības kompetencē. Sociālās palīdzības sistēmas veidošanā liela loma ir katrai pašvaldībai, jo likumi un Ministru kabineta noteikumi nosaka ietvaru, bet daudzas būtiskas normas ir tiesības noteikt katrai pašvaldībai, kas dod iespēju katrā pašvaldībā izveidot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmu, kas sniedz nozīmīgu atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita cilvēka palīdzību. Lai pārliecinātos, kā likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās normas tiek piemērotas Smiltenes novada pašvaldībā, Labklājības ministrija ir iepazinusies ar Smiltenes novada pašvaldībā izveidoto sociālās palīdzības sistēmas tiesisko regulējumu, kas noteikts cita starpā arī ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/17 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 13/17). Ministrija aicina pašvaldību noteikt, uz cik mēnešiem tiek piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kas var būt atšķirīgs dažādām iedzīvotāju grupām.

Dome, ņemot vērā Labklājība ministrijas norādīto, ir izvērtējusi konkrētos pašvaldības saistošos noteikumus un secinājusi, ka ir lietderīgi izveidot jaunus saistošos noteikumus ar nosaukumu "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā", kuri ietver uzlabotas Noteikumu Nr. 13/17 normas, kā arī, kuros noteikts, uz cik mēnešiem tiek piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā to ieteikusi ministrija.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Smiltenes novadā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajai daļai, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestajai daļai, 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 10. punktam.

Saistošo noteikumu projektā ir ietverti Vispārīgie jautājumi, kas noteic, piemēram, noteikumu mērķi un atbildīgo Smiltenes novada pašvaldības iestādi, savukārt noteikumu II. daļā paredzēti kritēriji trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un ir konkrēti noteikts, uz cik mēnešiem statuss tiek piešķirts. Tāpat noteikumu III. daļā paredzēti kritēriji maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un arī ir konkrēti noteikts, uz cik mēnešiem attiecīgais statuss tiek piešķirts. Noslēguma jautājumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 25. oktobra Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 13/17 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Smiltenes novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā "Smiltenes Novada Vēstis" un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājaslapā – www.smiltene.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!