Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/20 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.03.2020., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/op/2020/56.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

19.03.2020., Nr. 56

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3/20

Pieņemts: 26.02.2020.

OP numurs: 2020/56.24

2020/56.24
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/20

Smiltenē 2020. gada 26. februārī

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 26. februāra
lēmumu Nr. 165 (prot. Nr. 4, 26. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersants), kuras Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) pieņem Smiltenes novada domes izpilddirektors.

3. Atļauja tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) kalendārajiem gadiem.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldībā vai elektroniski e-pastā dome@smiltene.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norāda:

4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, komersanta amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālruni un e-pasta adresi;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) un/vai absolūtā alkohola daudzumu (litros);

4.4. ražošanas vietu (adresi);

4.5. laika periodu uz kādu izsniegt atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);

5.3. informāciju par termiņu, kurā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Smiltenes novada dome Licencēšanas komisijā. Pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, Smiltenes novada domes izpilddirektors pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus Noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendāra gadā;

7.3. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.4. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota izmantošanas mērķim (nav nodrošināta atbilstoša ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas novadīšana u.tml.);

7.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.5.1. izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un/vai to teritorijā;

7.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes, vai to teritorijās;

7.5.3. daudzdzīvokļu mājā;

7.6. alkoholisko dzērienu ražošanai norādītā vieta būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

III. Atļaujas anulēšana

8. Smiltenes novada domes izpilddirektors ir tiesīgs ar motivētu lēmumu atcelt izsniegto Atļauju, ja:

8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesību aizsardzību.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Smiltenes novada domes izpilddirektors pieņem pēc 8. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un to rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

IV. Apstrīdēšana kārtībā

10. Smiltenes novada domes izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 1 (viena) mēneša laikā Smiltenes novada pašvaldības domē.

11. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 16/10 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ir spēkā 2010. gada 29. jūlija Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/10 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā". Kopš minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās Alkoholisko dzērienu aprites likumā (turpmāk – Likums) ir veikti būtiski grozījumi. Līdz ar to, lai nodrošinātu sasitošo noteikumu atbilstību Likumam, ir nepieciešams veikt to grozīšanu.

Likuma 3. panta 1.3 daļa nosaka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Savukārt likuma 8. panta otrā daļa paredz pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju.

Veicot sākotnējo izvērtējumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, secināts, ka saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi).

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā.

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otro daļu mazā alkoholisko dzērienu darītava – fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – fiziskā persona) – vai komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes (turpmāk – starpprodukti), vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz 9 (deviņus) mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 % (trīsdesmit pieci) procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:

1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) litru kalendāra gadā;

2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 (viens tūkstotis) litru kalendāra gadā;

3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 (viens tūkstotis) litru kalendāra gadā.

Pārējo alkoholisko dzērienu un starpproduktu uzskaitījums ir dots likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta piektajā un sestajā daļā, un tie ir – spirts, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri, dažādi vīni, vermuti, sidri.

Ar Saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā" spēkā stāšanos spēku zaudēs Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 16/10 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada dome". Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības atļaujas saņemšanai mazajām alkoholisko dzērienu darītavām vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

Atļaujas saņemšanai komersants Smiltenes novada domes Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā dome@sniltene.lv iesniedz iesniegumu, pievienojot Saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā – www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!