Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Gulbenes novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.12.2020., Nr. 234 https://www.vestnesis.lv/op/2020/234.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Grozījumi Bauskas novada domes 2020. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

Vēl šajā numurā

03.12.2020., Nr. 234

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Gulbenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23

Pieņemts: 29.10.2020.

OP numurs: 2020/234.29

2020/234.29
RĪKI

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Gulbenē 2020. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 19, 130. p.)

Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

3.1. nekustamais īpašums – dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai;

3.2. pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

3.3. pretendents – dzīvojamās mājas īpašnieks, zemes gabala īpašnieks vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgi saņemt nekustamā īpašuma īpašnieki – fiziskas personas un dzīvokļu īpašnieku kopības.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.

6. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

6.1. projektēšana:

6.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

6.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

6.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu;

6.2. būvdarbi:

6.2.1. ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūve;

6.2.2. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;

6.3. uzmērīšana – ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrāde un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

7. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

7.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

7.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi un septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

7.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

7.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

8. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

8.1. pretendenta nekustamais īpašums atrodas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

8.2. pretendenta īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

8.3. pretendentam nav parādu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

8.4. pretendentam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu Gulbenes novadā.

9. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas būves – dzīvojamā māja, saimniecības ēkas, pirtis un tml. Pašvaldība līdzfinansē pieslēgumu tikai līdz dzīvojamajai mājai.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

10. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir gadskārtējā pašvaldības budžetā pieslēgumu izbūvei paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

11. Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro (divi tūkstoši euro).

12. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nekustamajā īpašumā esošajā ūdensapgādes sistēmā pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 100 % apmērā no komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro (pieci simti euro).

IV. Pieteikšanās kārtība

13. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pretendents pašvaldībā iesniedz iesniegumu, pievienojot:

13.1. dzīvokļu īpašnieku kopības (kopīpašnieku) lēmuma/protokola kopiju (uzrādot oriģinālu) (ja attiecināms), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par:

13.1.1. pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošanu, būvdarbu finansēšanas kārtību, norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu;

13.1.2. noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

13.2. būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto projektēšanas dokumentāciju;

13.3. apliecinājumu par finanšu līdzekļu pietiekamību pieslēguma priekšfinansēšanai.

14. Iesniegumu paraksta pretendents vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

V. Pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

15. Pretendenta un iesnieguma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē Gulbenes novada domes izveidota komisija (turpmāk – komisija).

16. Komisija izskata iesniegumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā.

17. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt pretendentam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus. Komisijas noteiktais termiņš papildu informācijas vai precizējumu iesniegšanai nedrīkst būt garāks par 14 (četrpadsmit) dienām.

18. Lai izvērtētu pretendenta atbilstību 8. punktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības iegūt informāciju, izmantojot pašvaldībai pieejamās datubāzes, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju no Gulbenes novada būvvaldes. Gulbenes novada būvvalde atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 10 (desmit) darba dienu laikā.

19. Ja pretendents, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai pretendents komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot pretendentam.

20. Ja pretendents, iesniegums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

21. Ja pretendents, iesniegums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, bet ir pārsniegts budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjoms (10. punkts), komisija pieņem lēmumu par tiesību piešķiršanu saņemt līdzfinansējumu nākamajā gadā, ja šim mērķim budžetā tiek paredzēti finanšu līdzekļi.

22. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to pretendentam un uzaicina pretendentu noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu.

23. Pretendentam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz pašvaldības līdzfinansējuma līgums.

VI. Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

24. Pieslēguma būvniecības darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas. Minēto termiņu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 (divpadsmit) mēnešus no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas..

25. Pretendents pēc pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas un līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā noslēgšanas ar pakalpojumu sniedzēju iesniedz pašvaldībā būvniecības darbu izdevumus apliecinošus dokumentus.

26. Komisija viena mēneša laikā pēc 25. punktā noteikto dokumentu saņemšanas apstiprina kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pretendentam izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

27. Sagatavojot kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 6. punktā.

28. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki nav vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka proporcionāli iesniedzēja domājamās daļas lielumam kopīpašumā.

29. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību un par to ir izdarīta atzīme zemesgrāmatā, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ievērojot šādu kārtību:

29.1. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja un ēka, kas nav dzīvojamās mājas palīgēka, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam, kura lietošanā ir dzīvojamā māja;

29.2. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošās dzīvojamās mājas pieslēgumu. Ja sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no viena pieslēguma tiks nodrošināti vairāku kopīpašnieku lietošanā esošajām dzīvojamām mājām, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši dzīvojamo māju skaitam.

30. Pēc lēmuma pieņemšanas par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam.

31. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pretendents var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

32. Pašvaldība pēc tam, kad komisijas lēmums par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kļuvis neapstrīdams, izmaksā komisijas noteikto līdzfinansējuma apmēru pašvaldības līdzfinansējuma līgumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

33. Ja iesniedzējs un pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

34. Ja 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas nekustamais īpašums, kura pieslēguma būvniecībai vai pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējumus, tiek atsavināts un nekustamā īpašuma ieguvējs pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu no nekustamā īpašuma ieguvēja.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Pieteikumus, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pieteikumu iesniegšanas brīdī.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 26 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" (Gulbenes Novada Ziņas, Nr. 1 (130), 15.01.2020.).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Gulbenes novada domes saistošo noteikumu "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir grozīt Gulbenes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" noteikto kārtību Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un/vai ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – līdzfinansējums) pieprasīšanai un izmaksāšanai; palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; precizēt līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šo līdzfinansējumu, kā arī līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtību.

Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normām, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Saistošo noteikumu projekts paredz līdzfinansējuma maksimālā apmēra palielināšanu no 1000 euro uz 2000 euro nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Turklāt saistošo noteikumu projektā ir paredzēts jauns atsevišķs līdzfinansējams komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, nosakot, ka tikai komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nekustamajā īpašumā esošajā ūdensapgādes sistēmā līdzfinansējums tiek noteikts 100 % apmērā no komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro (pieci simti euro).

Plānots, ka ar Gulbenes novada domes lēmumu tiks izveidota komisija, kura turpmāk izvērtēs tikai iesniedzēja un nekustamā īpašuma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem: ja iesniedzējs (un arī nekustamais īpašums) tiem atbildīs, ar viņu tiks slēgts līgums par pašvaldības līdzfinansējumu, norādot maksimāli iespējamo tā apmēru, bet konkrēta summa tiks noteikta un izmaksāta pēc pieslēguma nodošanas ekspluatācijā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošajos noteikumu Nr. 26 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" 8., 9. un 10. punktu līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts pirms pieslēguma būvniecības darbu uzsākšanas, ņemot vērā dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvniecības darbu tāmi. Lai sagatavotu priekšlikumu līdzfinansējuma apmēram, nepieciešams veikt objekta apsekošanu, sagatavot iespējamā pieslēguma tehnisko risinājumu un uz tā pamata – pieslēguma tāmi. Tāmes sagatavošanai izmantotais pieslēguma tehniskais risinājums ne vienmēr atbilst vēlāk nekustamā īpašuma īpašnieka izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, jo tehniskā risinājuma izstādes brīdī nav precīzi zināmas visas aizsargjoslas, kuras apgrūtina nekustamo īpašumu un citi projektēšanas darbu gaitā atklātie ierobežojumi. Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums tiek izmaksāts pēc pieslēguma nodošanas ekspluatācijā, kad ir precīzi zināmi pieslēguma būvniecībai izpildītie projektēšanas darbi un būvdarbu apjomi, pieslēguma ierīkošanas tāmi kā kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu līdzfinansējuma apmēra noteikšanai ir pamatoti apstiprināt pēc pieslēguma nodošanas ekspluatācijā. Tādēļ Saistošie noteikumi paredz, ka, saņemot personas iesniegumu, ar Gulbenes novada domes lēmumu izveidotā komisija izvērtē tikai pretendenta un nekustamā īpašuma atbilstību Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām. Ja pretendents un nekustamais īpašums atbilst noteiktajām prasībām, ar pretendentu tiks noslēgts līgums par pašvaldības līdzfinansējumu, norādot maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apmēru ar noteikumu, ka konkrēts apmērs tiks noteikts un izmaksāts pēc pieslēguma nodošanas ekspluatācijā. Līdz ar ko Saistošie noteikumi samazina personas iesniedzamo dokumentu skaitu, proti, pretendentam pirms līguma par pašvaldības līdzfinansējumu noslēgšanas nav jāiesniedz būvniecības, tai skaitā projektēšanas un būvdarbu, izdevumus apliecinošie dokumenti.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai. Savukārt atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 4. punktam pakalpojumu lietotājam komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve bija jānodrošina līdz 2020. gada 1. janvārim. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32. punktu nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Lai veicinātu komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei jau esošajos dzīvojamo māju pieslēgumos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Tādēļ Saistošie noteikumi paredz atsevišķu līdzfinansējumu komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei 100 % apmērā no komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro (pieci simti euro).

Praksē tika konstatēti gadījumi, kad nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai cauruļvada garums pārsniedz 0,5 kilometrus, līdz ar ko pieslēguma izbūves izmaksas ir ievērojami lielākas. Ņemot vērā minēto, pieslēgumu skaits varētu būt lielāks. Tādēļ Saistošie noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma maksimālā apmēra palielināšanu no 1000 euro uz 2000 euro nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, saglabājot piešķiramo līdzfinansējumu apmēru 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra palielināšana sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Praksē tika konstatēti gadījumi, kad nekustamā īpašuma sastāvā ir gan dzīvojamā māja, tās palīgēkas, gan ēkas, kuru izmantošanas veids nav saistīts ar dzīvojamo māju, uz kuru pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu attiecināt nebūtu pamatoti. Tādēļ Saistošie noteikumi paredz, ka gadījumos, kad nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas būves – dzīvojamā māja, saimniecības ēkas, pirtis un tml., nosakot līdzfinansējuma apmēru, ņem vērā tikai dzīvojamās mājas pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus.

Saistošie noteikumi precizē līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanas kārtību gadījumos, kad nekustamais īpašums ir kopīpašumā. Proti, ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un nav noteikta tā lietošanas kārtība, tad pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka proporcionāli domājamo daļu lielumam kopīpašumā. Savukārt, ja kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, tad pašvaldības līdzfinansējumu piešķir tam kopīpašniekam, kura lietošanā ir dzīvojamā māja. Gadījumos, kad kopīpašuma dalītās lietošanas kārtība ir noteikta dzīvojamai mājai un tās pieslēgumam ir izbūvēti vairāki centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari tā, ka sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiks nodrošināti lietošanā esošajai daļai, tad katrs no kopīpašniekiem var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par attiecīgo pieslēgumu. Ja sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no viena pieslēguma tiks nodrošināti vairāku kopīpašnieku lietošanā esošajām dzīvojamām mājām, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši dzīvojamo māju skaitam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2002. gadam ir paredzēti 25000 euro. Līdz 2020. gada 19. oktobrim kā pašvaldības līdzfinansējums izmaksāti 6080,47 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošajiem noteikumiem nav tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību, taču pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības procesā, tai skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvē, ir iesaistīti gan būvdarbu veicēji, gan būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo dokumentu izstrādātāji, tādējādi sniedzot atbalstu, potenciāli tiktu palielināts būvdarbu un sniegto pakalpojuma apjoms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās personas un dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji var vērsties Gulbenes novada pašvaldībā.

Ar Gulbenes novada domes lēmumu tiks izveidota jauna komisija, kura izvērtēs iesniegtās dokumentācijas un pretendenta atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.

Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pretendents var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām ir notikušas.

Konsultācijas notikušas ar Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām: sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alba", SIA "Gulbenes nami".

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!