• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Gulbenes novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.11.2020., Nr. 213 https://www.vestnesis.lv/op/2020/213.30

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Vēl šajā numurā

03.11.2020., Nr. 213

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Gulbenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22

Pieņemts: 29.10.2020.

OP numurs: 2020/213.30

2020/213.30
RĪKI

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Gulbenē 2020. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 19, 129. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. svītrot 5.16. apakšpunktu;

2. svītrot 5.18. apakšpunktu;

3. svītrot 5.32. apakšpunktu;

4. svītrot 5.45. apakšpunktā vārdus "Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka,";

5. papildināt saistošos noteikumus ar 5.70. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.70. Gulbenes novada vidusskola, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:

5.70.1. internāts;

5.70.2. Gulbenes stadions;

5.70.3. Tehniskais jaunrades centrs."

6. aizstāt 6. punktā vārdus "Tūrisma informācijas centrs "Stāmeriena"" ar vārdiem ""Stāmerienas pils"";

7. svītrot 7.8. apakšpunktā vārdus "(sabiedrisko attiecību speciālisti)";

8. papildināt saistošos noteikumus ar 11.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.23. Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisija 7 cilvēku sastāvā;";

9. papildināt saistošos noteikumus ar 11.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.24. Mantas iznomāšanas komisija 9 cilvēku sastāvā.";

10. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Kancelejas nodaļa:

29.1. paziņojot komitejas locekļiem par komiteju kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;

29.2. tehniski sagatavojot dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

29.3. nodrošinot komiteju sēžu protokolēšanu un sagatavojot komiteju sēžu protokolus;

29.4. kārtojot komiteju lietvedību, veicot dokumentu uzskaiti un nodrošinot to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

29.5. sagatavojot un izsniedzot komitejas protokolu atvasinājumus;

29.6. veicot citus uzdevumus komiteju darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.";

11. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Komitejas darba kārtības projektu sagatavo Kancelejas nodaļas atbildīgais darbinieks un iesniedz komitejas priekšsēdētājam apstiprināšanai elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Komitejas priekšsēdētājs, apstiprinot sēdes darba kārtību, nosaka, kādas personas Kancelejas atbildīgajam darbiniekam ir papildus jāuzaicina piedalīties komitejas sēdē.";

12. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Informāciju par komiteju sēžu laiku un vietu, apstiprināto komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un citus komitejas sēdē skatāmos jautājumus ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes publicē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Papildjautājumi izziņotajā komitejas sēdes darba kārtībā pieļaujami, ja par to iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā nobalso ne mazāk kā puse klātesošo komitejas deputātu skaita.";

13. papildināt saistošos noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Komitejas loceklis dalībai komitejas sēdē reģistrējas, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu. Savu balsojumu par izskatāmo lēmuma projektu komitejas sēdē klātesošais komitejas loceklis apstiprina elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.";

14. papildināt saistošos noteikumus ar 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Gadījumos, kad komitejas sēdes laikā nav tehniski iespējams nodrošināt reģistrēšanos un balsošanu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, domes priekšsēdētājs var izdot rīkojumu par citu balsošanas kārtības noteikšanu.";

15. izteikt 34.2 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"34.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un komitejas loceklis ir elektroniski reģistrējies dalībai sēdē.";

16. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Pašvaldības iestāžu, to struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāji, kā arī pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji ir atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai pastāvīgajās komitejās un domes sēdē.";

17. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Sagatavotos domes lēmumu projektus iesniedz Kancelejas nodaļas atbildīgajam darbiniekam, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, noformējot tos rakstveidā valsts valodā atbilstoši lietvedības un juridiskās tehnikas noteikumiem, pievienojot nepieciešamos saistītos dokumentus un pielikumus. Lēmuma projektā jānorāda:

40.1. lēmuma projekta nosaukums, kas nepārprotami norāda lēmuma saturu;

40.2. lēmuma projekta sagatavotājs;

40.3. lēmuma ierosinātājs (iesniegums, uz kā pamata sagatavots dokumenta projekts, tā iesniegšanas datums un reģistrācijas numurs) vai lēmuma nepieciešamību pamatojoša informācija;

40.4. lēmuma nepieciešamību pamatojoša informācija un lietderības apsvērumi;

40.5. tiesiskais pamatojums;

40.6. institūciju uzskaitījums, kurās lēmuma projekts tika izskatīts;

40.7. nolemtā rīcība, uzdevumi vai konstatācijas;

40.8. lēmuma izpildes termiņš, ja tādu var noteikt;

40.9. par lēmuma izpildi atbildīgā amatpersona vai institūcija;

40.10. par lēmuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona vai institūcija, ja nepieciešams;

40.11. finanšu avots lēmuma izpildei, ja nepieciešams;

40.12. lēmuma pielikumi, ja tādi ir;

40.13. norāde, ja lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju;

40.14. lēmuma pārsūdzības kārtība, ja nepieciešams;

40.15. uz sēdi uzaicināmās personas, ja tādas ir;

40.16. norāde, kam lēmums nosūtāms pēc tā pieņemšanas.";

18. papildināt saistošos noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Par iesniegtajā lēmuma projektā un pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, atbilstību valodas un gramatikas normām, kā arī tā atbilstību nozares speciālajām tiesību normām ir atbildīgs lēmuma projekta sagatavotājs. Domes lēmuma tiesiskuma papildpārbaudi veic Juridiskā nodaļa.";

19. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas komitejas vai domes sēdes darba kārtībā nodod saskaņojuma vai motivēta noraidījuma sniegšanai Juridiskās nodaļas darbiniekam un attiecīgām pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši izskatāmā jautājuma kompetencei.";

20. izteikt noteikumu 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Saņemtos lēmumu projektus Kancelejas nodaļas atbildīgais darbinieks nodod domes priekšsēdētājam atbildīgās komitejas noteikšanai, kas izskata attiecīgo jautājumu un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai domes sēdē. Domes priekšsēdētājs sagatavoto lēmuma projektu var nodot izskatīšanai pēc piekritības vairākām komitejām.";

21. papildināt saistošos noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja komitejas vai domes sēdē lēmuma projekts saņem pozitīvu balsojumu, bet tas tiek labots, precizēts vai tam veicami gramatiski labojumi, tad lēmuma sagatavotājs izdara attiecīgus labojumus, ja vien komiteja vai dome nav noteikusi citu atbildīgo personu. Pēc labojumu veikšanas lēmuma vai labotā dokumenta projektu iesniedz Kancelejas nodaļas atbildīgajam darbiniekam, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, norādot atzīmi par labojumu veikšanu.";

22. papildināt saistošos noteikumus ar 44.2 punktu šādā redakcijā:

"44.2 Pēc lēmuma projekta izskatīšanas un saskaņošanas komitejā(-ās) Kancelejas nodaļas atbildīgais darbinieks sagatavo domes lēmuma projektu iekļaušanai domes sēdes darba kārtībā.";

23. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Domes sēdes darba kārtības projektu sagatavo Kancelejas nodaļas atbildīgais darbinieks un iesniedz domes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Apstiprināto darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem (ja tādi ir), izziņas materiālus, deputātu iesniegumus un priekšlikumus ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms domes ārkārtas sēdes publicē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.";

24. papildināt saistošos noteikumus ar 45.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1 Pēc domes sēdes darba kārtības apstiprināšanas ierosinājumu par papildus jautājuma izskatīšanu var iesniegt domes priekšsēdētājam vai sēdes vadītājam, iepriekš lēmuma projektu saskaņojot ar Juridiskās nodaļas atbildīgo darbinieku, kā arī ar Ekonomikas nodaļas atbildīgo darbinieku, ja sagatavotais lēmuma projekts saistīts ar pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu izlietošanu. Papildjautājumi izziņotajā domes sēdes darba kārtībā pieļaujami vienīgi likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.";

25. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad administratīvā akta projekta sagatavotājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.";

26. svītrot 52. punktu;

27. papildināt saistošos noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Domes deputāts dalībai domes sēdē reģistrējas izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu. Savu balsojumu par izskatāmo lēmuma projektu domes sēdē klātesošais domes deputāts apstiprina elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.";

28. papildināt saistošos noteikumus ar 54.2 punktu šādā redakcijā:

"54.2 Gadījumos, kad domes sēdes laikā nav tehniski iespējams nodrošināt reģistrēšanos un balsošanu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, domes priekšsēdētājs vai domes sēdes vadītājs var izdot rīkojumu par citu balsošanas kārtības noteikšanu.";

29. svītrot saistošo noteikumu 56. punkta pirmo teikumu;

30. papildināt saistošos noteikumus ar 101.1 punktu nodaļā IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI šādā redakcijā:

"101.1 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 34.1, 34.2, 51.1, 55.2 punktos minētos vai ārkārtējās situācijas, vai izņēmuma stāvokļa noteiktos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs rīkojumā norāda, kādā veidā tiek organizēta attālinātās domes vai komitejas sēdes norise un kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi.".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Gulbenes novada domē pieņemtos lēmumus, ar kuriem veiktas izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības institucionālajā struktūrā, kā arī precizēta domes lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un domes pastāvīgo komiteju darba organizācija. Tāpat Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka dalībai komitejas un domes sēdēs deputātam ir jāreģistrējas, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, kā arī balsošana notiek, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek veiktas izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības institucionālajā struktūrā.

Saistošajos noteikumos tiek precizēti Kancelejas nodaļas uzdevumi domes komiteju darba organizatoriskajā un tehniskajā apkalpošanā.

Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka informācija par komiteju sēžu laiku un vietu, apstiprināto komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un citi komitejas sēdē skatāmie jautājumi ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes tiek publicēti elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, ka domes deputāts dalībai komitejas vai domes sēdē reģistrējas, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu un savu balsojumu par izskatāmo lēmuma projektu apstiprina elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, ka gadījumos, kad komitejas vai sēdes laikā nav tehniski iespējams nodrošināt pieslēgšanos un balsošanu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, domes priekšsēdētājs var izdot rīkojumu par citu balsošanas kārtības noteikšanu.

Saistošajos noteikumos tiek precizēts, kādam jābūt sagatavotam lēmuma projektam, kā arī tiek precizēta tā saskaņošanas kārtība.

Saistošajos noteikumos tiek izslēgts nosacījums, ka pašvaldības administrācijas darbinieki reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs, jo, kā paredz plānotie grozījumi, deputāti dalībai komiteju un domes sēdēs paši reģistrēsies elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar noslēguma jautājumu, kas nosaka, ka laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti.

Domes priekšsēdētāja rīkojumā tiks norādīts, kādā veidā tiek organizēta attālinātās domes vai komitejas sēdes attālinātā norise (kāds e-pakalpojuma rīks vai elektroniskā dokumentu vadības sistēma izmantojama), un kādā veidā sabiedrība tiks informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!