Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija saistošie noteikumi Nr. 14 "Grozījumi Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 24.08.2020., Nr. 162 https://www.vestnesis.lv/op/2020/162.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

24.08.2020., Nr. 162

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 14

Pieņemts: 16.07.2020.

OP numurs: 2020/162.6

2020/162.6
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Talsos 2020. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 21, 13. p., lēmums Nr. 298)

Grozījumi Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

Veikt Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Talsu novada Zaļumsaimniecības komisija (turpmāk – Komisija) Talsu novada administratīvajā teritorijā:".

2. Svītrot 11. punktā skaitļus "-0,2".

3. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža, kuru nosaka Komisija:

13.1. 1 – tiek cirsts vērtīgs koks (vesels, ekoloģiski augstvērtīgs koks), koks ir būtiska ainavas sastāvdaļa, ar tā nozāģēšanu ainavas vērtība tiks samazināta;

13.2. 0,2 – tiek cirsts koks, kas būtiski nesamazina vides kvalitāti, būtiski neietekmē ainavas vērtību vai tiek cirsts retināšanas nolūkos;

13.3. 0 – tiek cirsts koks, kas apdraud ēku un būvju konstrukcijas; kalstošs koks: koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem un samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50 %; koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu vai kultūrvēsturisku objektu, koka nozāģēšana uzlabos ainavu, tiks sakārtota vide.".

4. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

TALSU NOVADA ZAĻUMSAIMNIECĪBAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskās personas nosaukums  
Personas kods/Reģistrācijas Nr.  
Deklarētā dzīvesvieta / Adrese  
Tālrunis    
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
Pilnvarotā persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds   Tālrunis  
Deklarētā dzīvesvieta  
Koku ciršanas pamatojums:
       
Zemesgabala kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums Koku suga Izcērtamo koku skaits (gab.) Izcērtamo koku apkārtmērs (m)

Pievienoti dokumenti:

Zemesgrāmatas kopija.

Zemes robežu plāna kopija (ja tajā iekļauta zemes lietošanas veida eksplikācija) vai zemes situācijas plāns, kurā atzīmēti izcērtamie koki.

Pilnvaras kopija (pilnvarotai personai)

Citi___________________________

Atbildi vēlos saņemt:

– pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

– personīgi, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos

– elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

– elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

  , 20____.gada _____. ______________________
(iesnieguma sastādīšanas vieta)  
Iesniedzējs:   ,  
      (paraksts, paraksta atšifrējums)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv
ZAĻUMSAIMNIECĪBAS KOMISIJA

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.__
Talsos

Atļauja izsniegta  
  (juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ. Nr.)
(adrese)

Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas ___________ gada _______.___________________ lēmums (sēdes protokols Nr.______)

Zemes gabala
adrese, kadastra Nr.
Koku sugas Skaits Piezīmes
       

Atļauja izsniegta 20___.gada ________________

un ir derīga līdz 20__.gada_____________

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu samaksāta 20______.gada_______________

Komisijas priekšsēdētājs .................................   /........................................./
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 14 "Grozījumi Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanas ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējuma atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanas kārtību, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzības kārtību. Ministra kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz grozīt Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā" 4., 11. un 13. punktu, kas nosaka kārtību, ka:

1. koku ciršanas atļauja ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā var tikt izdota tikai ar Zaļumsaimniecības komisijas lēmumu;

2. Talsu novada Zaļumsaimniecības komisija Talsu novada administratīvajā teritorijā nosaka koeficientus zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts paredz, ka zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ieskaitāma pašvaldības pamatbudžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!