Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 22/2020 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.08.2020., Nr. 152 https://www.vestnesis.lv/op/2020/152.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/13

Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 3201 002 0220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atcelšanu

Vēl šajā numurā

10.08.2020., Nr. 152

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22/2020

Pieņemts: 28.07.2020.

OP numurs: 2020/152.3

2020/152.3
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2020

Ādažu novadā 2020. gada 28. jūlijā

Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 28.07.2020.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 14 § 20)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu interešu izglītības programmas (turpmāk – programmas) īstenošanai skolas vecuma bērniem Ādažu novadā, kā arī programmu izvērtēšanas kritērijus un finansēšanas apmēru.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei, kā arī lēmumu pieņemšanai par finansēšanas kārtību.

3. Finansējuma saņēmēji ir fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskas personas (turpmāk – programmas īstenotāji).

4. Programmu finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 40 % no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas līdzekļiem interešu izglītībai.

II. Programmu iesniegšana

5. Paziņojumu par pieteikšanos programmu īstenošanai pašvaldība publicē tās oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv katra gada maijā.

6. Programmas īstenotāji iesniedz pašvaldībai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu (1. pielikums) elektroniski pašvaldības oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv vai papīra formātā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) ne vēlāk kā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas par pieteikšanos programmu īstenošanai.

7. Pieteikumam pievieno:

7.1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē licencētu programmu (2. pielikums);

7.2. dzīves un darba aprakstu (CV);

7.3. izglītības dokumenta kopiju;

7.4. iepriekšējā mācību gada programmas izvērtējumu (ja attiecināms).

8. VPVKAC nosūta pieteikumus pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam (turpmāk – izglītības speciālists), kurš 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un tālāk nosūta tos izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai Interešu izglītības komisijai (turpmāk – Komisija). Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši noteikumiem vai nav pievienoti 7. punktā norādītie dokumenti, izglītības speciālists nosūta pieprasījumu programmas īstenotājam novērst trūkumus. Pieteikumu neizskata, ja trūkumi netiek novērsti nedēļas laikā.

III. Programmu izvērtēšana

9. Komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieteikumu saņemšanas organizē Komisijas sēdi programmu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.

10. Komisija atbalsta programmas šādās jomās prioritārā secībā:

10.1. tehniskā jaunrade (eksperimentālā fizika, astronomija, tehniskā modelēšana, videoanimācija, automodelisms, elektronika, video, foto, u.c.);

10.2. vides izglītības (ekoskola, dabas pētnieki, mazpulki, gidi, u.c.);

10.3. kultūrizglītība (koris, vokālā māksla, dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, floristika, aerobika, sporta dejas, u.c.);

10.4. sporta izglītība (šahs un dambrete, orientēšanās, tūrisms, velo, futbols, džudo, volejbols, u.c.);

10.5. jaunatnes darbs (Eiropas klubs, jauniešu diskusiju klubs, skolēnu parlaments, u.c.);

10.6. cita joma (jaunrade, žurnālistika, svešvaloda (piem., spāņu valoda), stils, gaidas un skauti, u.c.).

11. Komisija vērtē programmas saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem: atbilstība izvirzītajām prioritātēm, programmas mērķtiecīgums, īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti, programmas mērķauditorijas specifika, iesniedzēja kvalifikācija, sasniegumi/atskaite par iepriekšējo gadu. Maksimālais punktu skaits vienai programmai ir 30 punkti.

12. Punktu skaitu katrai programmai iegūst komisijas locekļu programmai piešķirto punktu skaitu izdalot ar klātesošo komisijas locekļu skaitu.

13. Programmu atbalsta, ja:

13.1. skolēnu skaits vienā grupā nav mazāks par 10 (desmit);

13.2. programmas īstenošanas laiks ir ne mazāks kā viens mācību gads;

13.3. programmai ir pēctecība;

13.4. programmai ir piešķirti ne mazāk kā 20 punkti.

14. Finansējumu piešķir programmas vadītāja darba algas samaksai, kas atbilst Ādažu vidusskolas interešu izglītības pedagoga kārtējā gadā apstiprinātai darba algas likmei, ievērojot stundu skaitu nedēļā, nepārsniedzot 12 stundas nedēļā vienai programmai. Ja 4.punktā noteiktais finansējuma apmērs nav apgūts, finansējamo stundu skaitu var palielināt līdz 24 stundām nedēļā vienai programmai.

IV. Programmu īstenošana, tās kontrole un finansējuma pārtraukšana

15. Pašvaldība un programmas īstenotājs slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu programmas īstenošanai kārtējā mācību gadā.

16. Programmu izpildes kontroli veic izglītības speciālists.

17. Programmas īstenotājs līdz kārtējā gada 20. jūnijam iesniedz pašvaldībai izvērtējumu par programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā, iekļaujot informāciju par dalībnieku skaitu un sasniegumiem novada, reģiona un valsts līmeņa pasākumos (3. pielikums). Izvērtējumu iesniedz pašvaldības oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv, ko VPVKAC nosūta izglītības speciālistam. Izvērtēšanas nesniegšana termiņā ir diskvalificējošs faktors, ko Komisija ņem vērā, izskatot pieteikumu nākamajam mācību gadam.

18. Ja programma netiek īstenota atbilstoši aprakstam, tās īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais skolēnu skaits, tiek konstatēti finanšu vai citi būtiski pārkāpumi, Komisija jebkurā laikā var pieņemt lēmumu par programmas īstenošanas un finansējuma pārtraukšanu.

V. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

19. Programmu īstenotājs var apstrīdēt Komisijas lēmumu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Programmas īstenotājs var piesaistīt citus finansējuma avotus programmas īstenošanai.

22. Paziņojumu par pieteikšanos programmu īstenošanai 2020. gadā pašvaldība publicē augustā un programmas īstenotājs iesniedz pieteikumu pašvaldībai 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

1. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība Ādažu novadā"

Pieteikuma veidlapa

Finansējuma saņemšanai interešu izglītības programmas īstenošanai

(aizpilda VPVKAC)

  Pieteikuma Nr.  
  Iesniegšanas datums  

Informācija par programmas īstenotāju

Nosaukums/Vārds, uzvārds:  
Reģistrācijas numurs:  
Deklarētā/juridiskā adrese:  
Tālrunis:  
E-pasts:  
Kredītiestāde:  
Norēķinu konta Nr.  
 
Programmas nosaukums:  
Programmas joma:  
Programmas vadītājs (vārds, uzvārds):  
Vadītāja kontaktinformācija: tālr.   , e-pasts:  
Skolēnu vecuma grupa:   Grupu skaits  
Plānotais dalībnieku skaits vienā grupā:    
Kopējais stundu skaits:   un likmju skaits:    

 

Datums Paraksts Paraksta atšifrējums

 

2. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība Ādažu novadā"

Ādažu novada domes
Interešu izglītības komisijai

Iesniedzējs:  
  (nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
   
   
 

Interešu izglītības programma

20___./20 ____m.g.

Programmas nosaukums:  
Programmas joma:  
Programmas vadītājs (vārds, uzvārds):  
Vadītāja kontaktinformācija: tālr.   , e-pasts:  
Skolēnu vecuma grupa:   Plānotais dalībnieku skaits:  
Pieprasīto stundu skaits:   un likmju skaits:    

 

   
Interešu izglītības programmas vadītājs  
  (vārds, uzvārds)
   
Izglītība  
   
Programmas aktualitāte  
  (pamatojums programmas nepieciešamībai)
   
Programmas mērķis  
   
Programmas uzdevumi  
   
Programmas īstenošanas vieta  
 
Programmas īstenošanas plāns:
Mērķauditorija  
Dalībnieku skaits  
Nodarbību biežums un ilgums  
Darba formas un metodes nodarbībās  
Cits  
 
Programmas īstenošanas gaita:
Tematiskais plāns
Nr. p.k. Tēmas nosaukums Kopējais stundu skaits Tēmas izklāsts
(saturs)
Stundu skaits
(*T/P)
1.
2.
...
Kopā:

*T – teorētiskas, P – praktiskas ievirzes stundas

Atbilstoši interešu izglītības programmas tematikai un specifikai iekļaujami arī drošības jautājumi

Programmai nepieciešamie resursi  
   
Izmantotās literatūras saraksts  
 
Plānotā interešu izglītības programmas audzēkņu dalība pasākumos
Novadā  
Latvijā  
Citur  
   
Programmas vadītāja pašvērtējums  
   

Datums

   
   
  (programmas vadītāja paraksts, atšifrējums)

 

3. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība Ādažu novadā"

Ādažu novada domes
Interešu izglītības komisijai

20___./20___. mācību gada interešu izglītības programmu izvērtējums

Programmas īstenošanas vieta (izglītības iestāde)  
Programmas īstenotājs  
Skolēnu skaits programmā mācību gada sākumā     un mācību gada beigās  
Stundu skaits nedēļā 20___./20___.m.g.     Vēlamais stundu skaits nākamajā mācību gadā  
     
Nr.p.k. Dalība pasākumos, sasniegumi Piezīmes
(programmas pēctecība, u.c.)
skolā novadā valstī citur
Datums   Informāciju sagatavoja    
      (paraksts, atšifrējums)  

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2020 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 9. punktam uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā" (turpmāk – Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas.

1.3. Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi nodrošināt iespējami daudzpusīgu interešu izglītību Ādažu novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikumi nosaka interešu izglītības finansēšanas kārtību Ādažu novadā, finansēšanas apmēru un interešu izglītības programmu izvērtēšanas kritērijus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks izmantoti ne vairāk kā 40 % no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas līdzekļiem interešu izglītībai. Pašvaldības budžeta līdzekļus nav paredzēts izmantot.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskās personas, kuras vēlas Ādažu novadā īstenot licencētas interešu izglītības programmas.

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums sniegs atbalstu interešu izglītības programmu īstenotājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji un juridiskās personas var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

5.2. Noteikumi nosaka personu veicamās darbības un administratīvās procedūras finansēšanas saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem un interešu izglītības īstenotājiem Ādažu novadā. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu komitejas sēdē, kā arī to publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un sabiedrības pārstāvju izteikto un domē saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut Noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!