Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2019. gada 26. marta informācija "Par līguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.03.2019., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/op/2019/61.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts meža dienesta informācija

Par mikrolieguma noteikšanu

Vēl šajā numurā

27.03.2019., Nr. 61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 26.03.2019.

OP numurs: 2019/61.12

2019/61.12
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2019. gada 26. martā

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2019. gada 30. janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā (parakstīts Rīgā 2017. gada 29. septembrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr. 178).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore K. Kaktiņa

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN UKRAINAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES, JAUNATNES UN SPORTA JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Ukrainas valdība (turpmāk tekstā – Puses),

vēloties stiprināt un attīstīt draudzīgas attiecības starp abām valstīm un to iedzīvotājiem,

pārliecībā, ka sadarbība izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā sniedz zināšanas un veicina sapratni starp abu valstu iedzīvotājiem,

atzīstot profesionālās izglītības kā svarīga sociāli ekonomiskās attīstības faktora nozīmi,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Pamatojoties uz vienlīdzības un abpusēja labuma principu, Puses veicina un saskaņā ar to starptautiskajām saistībām un tiesību aktiem atvieglo un attīsta sadarbību starp abu valstu izglītības un zinātniskām institūcijām, tostarp īsteno šādus pasākumus:

a) informācijas apmaiņu par izglītības un zinātnes sistēmu, tiesību aktiem un īstenotajām reformām izglītības un zinātnes jomā;

b) tiešas sadarbības izveidošanu starp augstākās izglītības un zinātniskām institūcijām;

c) akadēmiskā un zinātniskā personāla, ekspertu, speciālistu un studentu sadarbību un apmaiņu;

d) kopīgu starptautisku konferenču, simpoziju, forumu un semināru par abpusēji interesējošiem jautājumiem organizēšanu;

e) zinātnisku publikāciju un informācijas apmaiņu par Pušu zinātniskajām datu bāzēm, lai nodrošinātu sadarbības uzsākšanu un īstenošanu;

f) pieredzes un informācijas apmaiņu par kvalifikācijas sistēmām, profesionālajiem standartiem un darba tirgus izpēti.

2. pants

Puses veicina informācijas apmaiņu par politiku, pasākumiem, modeļiem un metodēm, kā arī labas prakses un pieredzes izplatīšanu un pētījumu attīstīšanu profesionālās izglītības jomā abpusēji interesējošos jautājumos.

3. pants

Puses apsver šādas sadarbības iespējas:

a) partnerības uzturēšana un sadarbība Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas programmu un projektu, Eiropas Savienības, tostarp Eiropas kaimiņattiecību politikas, un Eiropas Padomes programmu, iniciatīvu un projektu un citu starptautisku iniciatīvu īstenošanā;

b) sadarbība jauninājumu ieviešanā izglītības un zinātnes jomā, izglītības un zinātnisko institūciju un programmu kvalitātes novērtēšanas jomā, tostarp kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanā izglītības reformas ietvaros;

c) sadarbība Eiropas Pētniecības telpas prioritāšu īstenošanā, līdzdalības paplašināšana zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas programmās;

d) sadarbības pasākumi, lai nodrošinātu informācijas un sakaru tehnoloģijas efektīvāku izmantošanu izglītībā, pētniecībā un inovācijā, tostarp atbilstošu prasmju un daudzvalodības veicināšana digitālajā vidē.

4. pants

Puses sadarbojas un veicina informācijas apmaiņu par izglītības dokumentu, grādu un profesionālo kvalifikāciju, kas iegūti abu Pušu valstīs, atzīšanu saskaņā ar 1997. gada 11. aprīļa Eiropas reģiona konvenciju par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību (Lisabonas konvencija), ENIC-NARIC tīkla ietvaros un saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem.

5. pants

Katru gadu Puses piedāvā viena otrai stipendijas studijām un pētniecībai augstākās izglītības institūcijās saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem:

a) Latvijas Puse piedāvā stipendijas:

– studijām valsts atzītās augstākās izglītības institūcijās;

– pētniecībai;

– dalībai starptautiskās vasaras skolās.

b) Ukrainas Puse piedāvā līdz:

– 10 stipendijām pilna laika bakalaura un maģistra līmeņa studijām;

– 5 stipendijām doktorantūras līmeņa studijām;

– 10 stipendijām (semestrim vai gadam) pilna laika bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studijām;

– 10 stipendijām zinātniskās pētniecības īstenošanai.

Puses apsver iespēju piešķirt stipendijas arī akadēmiskajam un zinātniskajam personālam.

6. pants

Puses nodrošina latviešu valodas saglabāšanu un attīstību Ukrainā un ukraiņu valodas saglabāšanu un attīstību Latvijā un sniedz atbalstu latviešu mazākumtautības izglītības iestādēm Ukrainā, kurās mācības notiek latviešu valodā, un vispārējās izglītības iestādēm Latvijā, kurās tiek īstenotas ukraiņu mazākumtautībai paredzētas izglītības programmas.

Puses veicina sadarbību un informācijas apmaiņu bilingvālās izglītības jomā.

7. pants

Puses, pamatojoties uz savstarpējības principu, veicina un sekmē sadarbību fundamentālās un lietišķās pētniecības jomā, nodrošinot atbilstošus apstākļus kontaktu veidošanai un kopīgu pētniecības projektu īstenošanai starp zinātniskām organizācijām, augstākās izglītības institūcijām, zinātniekiem, pētniekiem, ekspertiem un studentiem no Pušu valstīm.

8. pants

Puses aizsargā autortiesības un blakustiesības zinātnes jomā un nodrošina zinātniskajā sadarbībā radītā intelektuālā un mantiskā īpašuma aizsardzību saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem un starptautiskajām tiesībām.

9. pants

Puses sadarbojas jaunatnes politikas jomā, tostarp veic šādus pasākumus:

a) veido tiešus sakarus un attīsta sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas strādā jaunatnes jomā;

b) organizē jaunatnes politikas speciālistu, ekspertu, valsts iestāžu un jaunatnes organizācijas pārstāvju apmaiņas vizītes;

c) veicina informācijas apmaiņu par labāko jaunatnes politikas praksi, pieredzi darbā ar jaunatni, programmām un pasākumiem;

d) atbalsta kopīgu pasākumu organizēšanu un jaunatnes projektu īstenošanu, kuros iesaistīti jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un valsts iestādes.

10. pants

Puses veicina sadarbību sporta jomā, lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu visās Pušu iedzīvotāju vecuma grupās, veicinātu sporta sociālās funkcijas un izglītojošās vērtības un cīnītos pret tādu sporta apdraudējumu kā dopings, vardarbība un manipulācijas ar sporta sacensībām.

Pušu sadarbība ietver informācijas un labās prakses apmaiņu attiecībā uz sporta politikas īstenošanu, izpētes vizīšu organizēšanu, lai padziļinātu zināšanas par situāciju sporta jomā Pušu valstīs.

Puses sekmē valsts sporta organizāciju savstarpējos sakarus un sadarbojas saistībā ar starptautisko organizāciju uzsāktajiem pasākumiem.

11. pants

Jebkuru šajā līgumā paredzētu sadarbību īsteno pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

12. pants

Šo līgumu var grozīt, abām Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar 14.panta 1.daļu.

13. pants

Jebkuras domstarpības starp Pusēm par šī līguma interpretāciju vai piemērošanu tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā.

14. pants

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru par to, ka ir pabeigtas iekšējās juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā līguma darbība tiek izbeigta sešus (6) mēnešus pēc dienas, kurā otra Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

Šī līguma darbības izbeigšana neietekmē līguma ietvaros uzsākto un pirms tā darbības izbeigšanas nepabeigto programmu, projektu un pasākumu īstenošanu, ja vien Puses nav vienojušās citādāk.

Parakstīts Rīgā, 2017. gada 29. septembrī divos eksemplāros latviešu, ukraiņu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Kārlis Šadurskis
izglītības un zinātnes ministrs

Ukrainas
valdības vārdā
Pavlo Kļimkins
ārlietu ministrs

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON CO-OPERATION IN EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORT

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Ukraine (hereinafter referred to as – the Parties),

desiring to strengthen and develop friendly relations between both countries and population thereof,

being confident that co-operation in the field of education, science, youth and sport provides knowledge and promotes mutual understanding among the population of both countries,

recognizing the importance of vocational education and training as a key factor for socio-economic development

have agreed as follows.

Article 1

On the basis of equality and mutual benefit the Parties shall promote and, according to their international obligations and the legislation of countries of the Parties, facilitate and develop co-operation between educational and scientific institutions of both countries, including:

a) information exchange on the system of education and science, on the legislation and implemented reforms in the field of education and science;

b) establishing direct co-operation between institutions of higher education and scientific institutions;

c) co-operation and exchange of academic and scientific staff, experts, specialists and students;

d) organization of joint international conferences, symposiums, forums and seminars on current issues of mutual interest;

e) exchange of scientific publications and information on scientific databases of the Parties in order to ensure commencement and implementation of co-operation;

f) exchange of experience and information in the field of qualification frameworks, professional standards and labour market research.

Article 2

The Parties shall promote the exchange of information on policies, measures, models and methods, as well as encourage dissemination of good practices and experience, and the development of material studies in the flied of vocational education and training in areas of common interests.

Article 3

The Parties shall consider the following co-operation possibilities:

a) partnership maintenance and co-operation in the implementation of programmes and projects of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation, programmes, initiatives and projects of the European Union, including the European Neighbourhood Policy, and the Council of Europe, and other international initiatives;

b) co-operation in the introduction of innovations in the field of education and science, in the field of quality assessment of educational and scientific institutions and programmes, including in the introduction of quality assurance within the framework of educational reform;

c) co-operation on the implementation of the European Research Area priorities, extension of participation in science, technology and innovation programmes;

d) co-operation activities for ensuring more efficient use of information and communication technologies in education, research and innovation, including promotion of appropriate skills and multilingualism in the digital environment.

Article 4

The Parties shall co-operate and promote exchange of information on recognition of educational documents, degrees and professional qualifications, obtained in the countries of both Parties, within the Convention on the Recognition of Qualification Concerning Higher Education in the European region of 11 April 1997 (the Lisbon Convention), ENIC-NARIC network and in accordance with the legislation of countries of the Parties.

Article 5

Each year the Parties shall offer each other scholarships for studies and research at the higher education institutions in accordance with the legislation of countries of the Parties:

a) the Latvian Party shall offer scholarships for:

– studies at state recognized higher education institutions;

– research work;

– participation in international summer schools.

b) the Ukrainian Party shall offer up to:

– 10 scholarships for full-time Bachelor and Master level studies;

– 5 scholarships for Doctoral level studies;

– 10 scholarships for full-term studies (semester or year) at Bachelor, Master and Doctoral level;

– 10 scholarships for implementation of scientific research works.

The Parties shall consider a possibility to grant scholarships also to the academic and scientific staff.

Article 6

The Parties shall ensure preservation and development of the Latvian language in Ukraine and the Ukrainian language in Latvia, and provide support to Latvian minority educational institutions with the Latvian study language in Ukraine and to general educational institutions, which implement educational programmes for Ukrainian minorities in Latvia.

The Parties shall promote co-operation and exchange of information in the field of bilingual education.

Article 7

The Parties, guided by the principle of reciprocity, shall encourage and promote co-operation in the field of fundamental and applied research, by ensuring relevant conditions for establishment of contacts and implementation of joint research projects among scientific organizations, higher education institutions, scientists, researchers, experts and students from the countries of the Parties.

Article 8

The Parties shall protect copyright and neighbouring rights in science and ensure protection of the intellectual and material property, created during scientific co-operation, in accordance with the legislation of countries of the Parties, as well as rules of international law.

Article 9

The Parties shall co-operate in the field of youth policy, including:

a) establishment of direct contacts and development of co-operation among institutions and organizations working in the field of youth;

b) organization of exchange visits of youth policy specialists, experts, representatives of state institutions and youth organizations;

c) promotion of exchange of information on youth policy best practices, experience in work with youth, programmes and activities;

d) support the organization of joint events and implementation of youth projects, involving youth workers, representatives of youth organizations and state authorities.

Article 10

The Parties shall promote co-operation in the field of sport to develop healthy lifestyle in all age groups of the population of the Parties, to further the social functions and educational values of sport and to fight such threats for sport as doping, violence and match-fixing.

The co-operation of Parties shall include exchange of information and good practice regarding the implementation of sports policy, organization of study visits in order to deepen the knowledge regarding the situation in the field of sport in the countries of the Parties.

The Parties shall encourage contacts between the national sports organisations of the Parties and co-operate with a view to the activities initiated by international organisations.

Article 11

Any co-operation stipulated in the Agreement shall be done in accordance with the available financial resources.

Article 12

This Agreement may be amended by mutual written consent by Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of Article 14.

Article 13

Any disputes regarding the interpretation or application of the Agreement, shall be resolved by means of consultations and negotiations between the Parties.

Article 14

This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the day of the receipt of the last written notification through diplomatic channels, by which the Parties inform each other that internal legal procedures necessary for entry into force of the Agreement have been fulfilled.

Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party. In such case, the Agreement shall expire six (6) months after the receipt of such notice by the other Party.

Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of the Agreement shall not affect the programmes, projects and activities, already undertaken under the Agreement and not completed at the time of such termination.

Signed at Riga on 29 September 2017 in duplicate, in Latvian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of the Agreement, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Republic of Latvia
Kārlis Šadurskis
Minister for Education and Science

On behalf of the Government
of Ukraine
Pavlo Klimkin
Minister for Foreign Affairs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!