Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.07.2019., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/op/2019/131.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

01.07.2019., Nr. 131

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5/19

Pieņemts: 27.03.2019.

OP numurs: 2019/131.9

2019/131.9
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 5 Visi

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/19

Smiltenē 2019. gada 27. martā

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta
lēmumu Nr. 283 (prot. Nr. 3, 16. §)

Precizēti ar Smiltenes novada domes 2019. gada 29. maija
lēmumu Nr. 404 (prot. Nr. 6, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos noteikumos noteiktās prasības;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu.

3. Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām prasībām.

4. MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz noteikumu 1. pielikumā uzskaitītajām Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu teritorijām.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā esošajās ciemu teritorijās (izņemot saistošo noteikumu 4. punktā minētās ciemu teritorijas), kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

II. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaites jomā

6. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Smiltenes novada domi, nodrošina:

6.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu;

6.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanas no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanas un novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā noteikto prasību ievērošanas kontroli;

6.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, šo noteikumu ievērošanas kontroli;

6.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

7. Smiltenes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja speciāli izveidoto notekūdeņu pieņemšanas vietu Smiltenes novadā.

8. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā decentralizētajās kanalizācijas sistēmas īpašnieka iesniegto apliecinājumu (2. pielikums) un šo noteikumu 9. punktu, nosaka nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A,

kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar veseliem skaitļiem uz augšu. Ja rezultāts lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš* mēnesī (m3);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

* ja uzstādīts komercuzskaites mēraparāts – pēc tā rādījumiem, bet ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts – atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā".

10. Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana:

10.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 9.punktā norādīto formulu. Aprēķinā ietver vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

10.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

10.3. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā mainās iedzīvotāju skaits vai krājrezervuāra tilpums, tad decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir pienākums to paziņot Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam 1 (viena) mēneša laikā. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz to, veic izmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā attiecīgi aprēķinot nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 ( viena) reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:

13.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un apsekot decentralizētās kanalizācijas sistēmu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

14. Ja Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tas ir tiesīgs rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

14.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

14.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

14.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

14.3.1. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

14.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, vai noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās.

14.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

15. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Smiltenes novada domē.

16. Prasību minimums asenizatoriem:

16.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

16.2. veikt Smiltenes novadā esošajā decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu uzskaiti. Asenizators vienu reizi gadā līdz 30. janvārim iesniedz Smiltenes novada domē Deklarāciju (3. pielikumus) par iepriekšējā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu;

16.3. noslēgt rakstveida līgumu ar Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

16.4. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.6. notekūdeņu savākšanas un transportēšanas speciālos transportlīdzekļus aprīkot ar transporta kontroles sistēmu (globālā pozicionēšanas sistēma). Asenizators nodrošina Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju ar paroli piekļuvei kontroles sistēmas datiem. Transporta kontroles sistēmas uzstādīšanas, uzturēšanas un citus izdevumus sedz asenizators.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

17. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators Smiltenes novada domē iesniedz rakstveida iesniegumu (4. pielikums), kuram pievieno 18. punktā norādīto rakstveida informāciju.

18. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

18.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

18.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

18.3. ir noslēgts līgums ar Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

19. Šo noteikumu 17. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

19.1. personīgi Smiltenes novada domē;

19.2. pa pastu;

19.3. elektroniski, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Lai veiktu asenizatora reģistrāciju Smiltenes novada domes izpilddirektora izveidota komisija (turpmāk – Komisija) pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

20.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

20.2. Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

21. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Smiltenes novada domei šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

22. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Komisija ir atzinusi, ka asenizators atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

23. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

24. Smiltenes novada dome septiņu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Smiltenes novada dome nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

25. Ja asenizatora darbībā tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, tiek anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Smiltenes novada domei MK noteikumu Nr. 384 10.3. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

26. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Smiltenes novada domei, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 25. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no MK noteikumu Nr. 384 10.3. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

27. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, ar kuru atcelts reģistrēšanas anulēšanas fakts.

28. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

29. Ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

30. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Smiltenes novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (2. pielikums).

31. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 30. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

32. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem pienākumiem, ir šādi:

32.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu un regulāru izvešanu atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

32.2. segt izmaksas pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

32.3. ievērojot šo noteikumu 13.2. punktu, nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

32.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

32.5. uzrādīt Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu pierādošos dokumentus;

32.6. nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu 3. punktam.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

33. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas, balstoties uz Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rakstveida atzinumu.

34. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350 euro, juridiskām personām – līdz 1400 euro.

35. Administratīvos protokolus izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

X. Noslēguma jautājumi

36. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

37. Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā esošajos ciemos esošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 1. janvārim iesniedz Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (2. pielikums).

38. Šo noteikumu 5. punkts attiecībā uz Smiltenes novadā esošajām ciemu teritorijām, kas nav ietvertas šo noteikumu 1. pielikumā, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

1. pielikums
Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19

Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības

1. Rauza, Palsmanes pagasts;

2. Vizla, Grundzāles pagasts;

3. Aumeisteri, Grundzāles pagasts;

4. Ilgas, Smiltenes pagasts;

5. Kamaldiņa, Smiltenes pagasts.

 

2. pielikums
Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese, kadastra numurs/apzīmējums/zemes vienības kadastra apzīmējums un ēkas vai dzīvokļa kadastra apzīmējums _____________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

   ir   nav  

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Esošais ēkas veids un labiekārtojums:

dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkā ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);

savrupmāja ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);

ēka ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām);

ēka ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju.

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo):

6.1. Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi vai kanalizācijas sistēmu atkritumi:

6.1.1. Cik bieži tiek veikta notekūdeņu izvešana:

vairāk kā 1 x mēnesī;

1x mēnesī;

1x ceturksnī;

1x pusgadā;

1x gadā.

6.1.2. Krājtvertnes tilpums:

< 3m³; 3 līdz 5 m³; 5 līdz 10 m³; > 10 m³.

6.1.3. Cik bieži jāizved krājtvertne aprēķinot atbilstoši šo noteikumu 6. punktam (aizpilda Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs):

vairāk kā 1 x mēnesī;

1x mēnesī;

1x ceturksnī;

1x pusgadā;

1x gadā.

6.2. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī:

6.2.1. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

vairāk kā 1 x gadā;

1x gadā;

retāk kā 1x gadā.

6.2.2. Kad veikta iepriekšējā apkope?

___________________________________ (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

6.2.3. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana:

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu;

apsaimnieko pats īpašnieks;

netiek nodrošināta.

6.2.4. Vai ir tehniskā dokumentācijas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi:

ir;

nav.

6.3. Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem:

6.3.1. Cik bieži tiek veikta nosēdumu izvešana no septiķa nostādinātāja:

vairāk kā 1 x gadā;

1x gadā;

retāk kā 1x gadā;

6.3.2. Kad veikta iepriekšējā izvešana?

_______________________________ (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

6.3.3. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša nosēdumu izvešana no septiķa nostādinātājā?

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;

pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;

netiek nodrošināta.

6.3.4. Vai ir tehniskā dokumentācijas par septiķa ar filtrācijas lauku izbūvi:

ir;

nav.

6.4. Cits ______________________ (lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

7.  Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

  jā (ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 7. jautājumu.)

 

8. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

  2019. gada laikā

  2020. gada laikā

  līdz 2021. gadam

  līdz 2022. gadam

Datums _________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs

   
 

(vārds, uzvārds un personiskais paraksts)

 

3. pielikums
Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19

ASENIZATORA
deklarācija par _________________ gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu

N.p.k.

Objekta adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Izvešanas reizes gadā

Izvestie m3

Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

             
             
 
Datums _________________
 
Asenizatora nosaukums
vai vārds, uzvārds
 
 

(personiskais paraksts)

 

4. pielikums
Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19

   
 

(adresāts)

Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā

20__.gada ______. ____________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese:  
   
Reģ. Nr.   tālr.:   e-pasts:  
           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Smiltenes novada pašvaldības 27. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā", lūdzu reģistrēt

 

(asenizatora nosaukums)

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports
T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*

1.

           

2.

           

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar Smiltenes novada pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina komersanta vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:  
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu";

1.2. Saistošo noteikumu mērķis:

1.2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

1.2.3. nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības aglomerācijai noteikto komunālo notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka:

1.3.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.3.2. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos noteikumos noteiktās prasības;

1.3.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.3.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.3.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.3.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.3.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.3.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

1.4. Saistošie noteikumi ir piemērojami Smiltenes pilsētā un šādu Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktu ciemu teritorijās:

1. Bilska, Bilskas pagasts

2. Mēri, Bilskas pagasts

3. Blome, Blomes pagasts

4. Vidzeme, Brantu pagasts

5. Grundzāle, Grundzāles pagasts

6. Launkalne, Launkalnes pagasts

7. Saltupi, Launkalnes pagasts

8. Silva, Launkalnes pagasts

9. Palsmane, Palsmanes pagasts

10. Kalnamuiža, Smiltenes pagasts

11. Brutuļi, Smiltenes pagasts

12. Variņi, Variņu pagasts

Atbilstoši Saistošo noteikumu noslēguma jautājuma 38. punktam saistošie noteikumi iepriekšminētajās Smiltenes novada teritorijā piemērojami no 2023. gada 1. janvāra.

1.5. Saistošie noteikumi, atbilstoši noteikumu 4. punktam nav piemērojami Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktu ciemu teritorijās (1. pielikums):

1. Rauza, Palsmanes pagasts;

2. Vizla, Grundzāles pagasts;

3. Aumeisteri, Grundzāles pagasts;

4. Ilgas, Smiltenes pagasts;

5. Kamaldiņa, Smiltenes pagasts.

1.6. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu, tās reģistrāciju un kontroli var vērsties pie Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja – Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Smiltenes NKUP".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Smiltenes novadā administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktā un 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktā.

2.2. Saistītie normatīvie akti – likums "Par pašvaldībām"; Autopārvadājumu likums; 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"; 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā plānotā ietekme Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2019. gadā plānota 3000,00 euro apmērā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Smiltenes novada aglomerācijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP", šo noteikumu paredzētajā kārtībā un Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas;

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi;

5.3. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Smiltenes novada domes Saimnieciskas darbības nodaļā;

5.4. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu, tās reģistrāciju un kontroli var vērsties pie Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja – pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Smiltenes NKUP".

6. Informācija par konsultācijām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Smiltenes NKUP", kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novadā.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!