Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2016., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/op/2016/95.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

18.05.2016., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 21.04.2016.

OP numurs: 2016/95.11

2016/95.11
RĪKI

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Jūrmalā 2016.gada 21.aprīlī (prot. Nr.5, 19.p.)

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – dome) iesniegta iesnieguma (1.pielikums), ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2.pielikums) domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

6. Atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu (3.pielikums) starp domi, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka domes Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad saņemta privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme (4.pielikums) un domē reģistrēts šajā punktā minētais līgums.

7. Dome pārtrauc atbalsta izmaksu:

7.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

7.2. ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

8. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

9. Domes Izglītības pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015).

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestāde".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

Jūrmalas pilsētas domei

_________________________________________________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

-
(personas kods)

_____________________________________________________________________________________________ LV- _________
(deklarētās dzīves vietas adrese)

_____________________________________________________________________________________________ LV- _________
(faktiskā adrese)

___________________________,_______________________________________
(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei

 

(nosaukums)

 

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienots:

 
 

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

____________.gada ______.____________________________________ ________________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas atbildīgais speciālists:

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta

Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā _____________________________________________________________________ (izglītības iestāde)

______________________________________________________ (datums) nepieciešama vieta _____________________ gadā

Atbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

Neatbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

_______________________________________________________________ amats, paraksts, paraksta atšifrējums

 

 

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

 

3.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

LĪGUMS
par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Jūrmalā, ______.______.201__.

Nr. _____________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, turpmāk – Dome, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektora p.i. [vārds, uzvārds], no vienas puses,

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "_____________________", reģistrācijas Nr.____________ (dibinātājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "_____________________", reģistrācijas Nr. ____________), turpmāk – Iestāde, tās vadītājas [vārds, uzvārds] personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, no otras puses un [vārds, uzvārds], personas kods _____________________, turpmāk – Bērna likumīgais pārstāvis, no trešās puses, turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/-s,

pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – MK noteikumi Nr.709) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" (turpmāk – Saistošie noteikumi),

noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par Domes atbalsta piešķiršanu bērna – [vārds, uzvārds], personas kods _____________________, turpmāk – Bērns, dzīvesvietas adrese: _________________________________, pirmsskolas izglītības programmas apguvei (turpmāk – Pakalpojums) Iestādē.

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde sniedz Bērnam Pakalpojumu par normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas, programmas kods: _____________________, apguvi pilnā apmērā, un Dome piešķir Iestādei pašvaldības atbalstu par Pakalpojuma sniegšanu Bērnam (turpmāk – Atbalsts).

1.2. Domes Atbalsta apmērs 201__.gadā vienam bērnam ir _________ EUR (-_____________________ euro) mēnesī.

1.3. Atbalsta apmērs ik gadu tiek pārskatīts un tiek noteikts kā mazākais starp Iestādes izmaksām saskaņā ar Līguma 3.5.2.punktā noteikto tāmi un pašvaldības aprēķinātajām vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vienam bērnam iepriekšējā kalendārajā gadā.

1.4. Mainoties 1.2.punktā noteiktajam Atbalsta apmēram, Dome nosūta Iestādei un Bērna likumīgajam pārstāvim vēstuli par Atbalsta apmēra izmaiņām kārtējam kalendārajam gadam, kas tiek piemērotas sākot no kalendārā gada 1.janvāra. Vēstule kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

1.5. Atbalstu Dome piešķir, ja vienlaicīgi pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

1.5.1. Bērna pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.5.2. Iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu darba dienās ne mazāk kā 12 (divpadsmit) stundas dienā;

1.5.3. Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ir reģistrēti dati, ka Bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Iestādē.

2. Atbalsta izmaksas kārtība

2.1. Atbalstu izmaksu uzsāk pēc Līguma stāšanās spēkā atbilstoši Bērna apmeklējumam Iestādē saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2. Dome veic Atbalsta izmaksu Iestādei par iepriekšējo mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes rēķina saņemšanas, kam pievienota atskaite par Bērna apmeklējumu Iestādē iepriekšējā mēnesī.

2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 (sešdesmit) dienām kalendārā gada laikā.

2.4. Ja Bērns nav apmeklējis Iestādi bez attaisnojuma, Atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklējuma dienu skaitam.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt Atbalstu Iestādei Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt Iestādes sniegtos datus, un Iestādei ir pienākums nodrošināt, lai Domei būtu pieejama pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija.

3.3. Domei ir tiesības pieprasīt un Iestādei ir pienākums mēneša laikā atmaksāt Domei nepamatoti saņemto Atbalstu saskaņā ar Domes paziņojumu par konkrētā fakta konstatēšanu.

3.4. Bērna likumīgajam pārstāvim ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā informēt Puses par izmaiņām kontaktinformācijā (e-pasta adrese, tālrunis).

3.5. Iestādei ir šādi pienākumi:

3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu 12 (divpadsmit) stundas katru darba dienu;

3.5.2. līdz kārtējā gada 15.februārim iesniegt Domei Iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāmi atbilstoši Saistošo noteikumu 6.punktam;

3.5.3. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Domei rēķinu un Bērna apmeklējuma atskaiti par iepriekšējo mēnesi.

4. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas visas Puses un Līgums ir reģistrēts Domē.

4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai līdz dienai, kad:

4.2.1. Bērns tiek reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

4.2.2. bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā.

4.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4. Dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, brīdinot Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi 3 (trīs) dienas iepriekš uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā, šādos gadījumos:

4.4.1. Bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.4.2. Iestāde pārtrauc īstenot Līguma 1.1.punktā norādīto pirmsskolas izglītības programmu;

4.4.3. Iestāde nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības un pēc Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt.

4.5. Iestādei vai Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Domi vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

5. Citi noteikumi

5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt cietušajai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies tās darbības vai bezdarbības rezultātā, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.

5.2. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu Līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas, ugunsgrēks, plūdi, vētras, streiki un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā.

5.3. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību un Līguma spēkā esamību.

5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruni u.c.) par tādu, kur tās ir sasniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida paziņojumu sūta pa pastu ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.

5.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.6. Līgums sagatavots uz ___ (_________) lapām un pielikums – Tāme uz ___ (_________) lapām 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Dome
Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000056357
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Banka:
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV84PARX0002484572001
Tālrunis: 67093800, fakss: 67093991
e-pasta adrese: pasts@jpd.gov.lv
_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)

Iestāde
Reģ. Nr.
Juridiskā adrese:
Banka:
Kods:
Konta Nr.:
Tālrunis:                     , fakss:
e-pasta adrese:
_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)

Bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds:

Personas kods:
Deklarētās dzīvesvietas adrese:

Faktiskās dzīvesvietas adrese:

Tālrunis:                     , fakss:
e-pasta adrese:

_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)

 

 

4.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

_______________________________________ (iestādes nosaukums), reģistrācijas Nr._____________________, _______________________________________________________________ (juridiskā adrese) ____________. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām (EKK)

Nr.

Nosaukums

EKK

Izdevumi _________. pārskata gads

1.

Atalgojums
(Aprēķinātā bruto darba samaksa visiem darbiniekiem)

1100

 

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1200

 

3.

Komandējumi un dienesta braucieni
(komandējuma dienas nauda, transporta, viesnīcas izmaksas)

2100

 

4.

Pakalpojumi
(piemēram, komunālie maksājumi, sakaru, pasta izdevumi, transporta pakalpojumi, noma, reklāma, apsardze, remonts, apdrošināšana, tīrīšana, atkritumu savākšana, grāmatvedības, juridiskie, banku pakalpojumi u.tml.)

2200

 
  no tiem: izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

 

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
(izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli uzņēmuma darbības nodrošināšanai, mazvērtīgais inventārs, kā arī citas preces uzņēmuma vajadzībām)

2300

 

6.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

 

7.

Izdevumi kopā pēc naudas plūsmas principa:
(7.r.=1.r.+2.r.+3.r.+4.r.+5.r.+6.r.)

   

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums    

9.

Izdevumi kopā:
(9.r.= 7.r.+8.r.)

   

10.

Izglītojamo skaits pārskata gada 1.septembrī  

11.

Izmaksas uz vienu audzēkni pārskata gada 1 mēnesī (11.r.=9.r./10.r./12)  

! Neiekļauj ar bērna ēdināšanas izdevumiem saistītas izmaksas (EKK 2363 klasificējamos izdevumus vai samaksu ārpakalpojuma sniedzējam par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu).

Apliecinu, ka uzrādītie dati ir pareizi, pilnīgi un atbilst uzņēmuma naudas plūsmas pārskatam.

201___. gada ______. _____________________

Vadītājs

 
   

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Valsts līdzfinansējuma nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmas izmaksu privātajai izglītības iestādei segšana plānota līdz 2016.gada 31.maijam. Sākot ar 2016.gada 1.jūniju, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai līdzfinansējumu nodrošinās tikai pašvaldības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2016.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei iesniegta iesnieguma, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!