• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2016., Nr. 254 https://www.vestnesis.lv/op/2016/254.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/16

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā

Vēl šajā numurā

29.12.2016., Nr. 254

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 46

Pieņemts: 08.12.2016.

OP numurs: 2016/254.13

2016/254.13
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46

Daugavpilī 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.27, 11.§)

2016.gada 22.decembrī (precizēts)

Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.657,
ar 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.677 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu saistīto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju. Par apgādnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata:

2.1.1. personu līdz 18 gadiem, vai līdz 21 gadam, ja tā turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un iegūst vidējo izglītību klātienē;

2.1.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invaliditāti;

2.1.3. personu, kura atrodas brīvības atņemšanas iestādē;

2.2. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un nav stājusies laulībā;

2.3. bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājusies laulībā. Šī definīcija nav attiecināma uz daudzbērnu ģimenē esošajiem bērniem;

2.4. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

2.5. formas tērps – Daugavpils pilsētas izglītības iestādē ieviests vienotā parauga tērps, kurš ir noteikts izglītības iestādes iekšējas kārtības noteikumos;

2.6. ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.7. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.8. krīzes situācija – stāvoklis, kad kāda ģimene (persona) ir nonākusi tādā sociāli – ekonomiskā situācijā, ka nav spējīga apmierināt savas pamatvajadzības;

2.9. mazaizsargāta persona – persona, kurai pienākas šajos noteikumos noteiktais materiālais atbalsts;

2.10. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

2.11. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests).

4. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Materiālā atbalsta veidi un tā piešķiršanas vispārīgā kārtība

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības mazaizsargātajām personām paredzēti šādi materiālā atbalsta veidi:

5.1. atbalsts daudzbērnu ģimenēm;

5.2. atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai;

5.3. atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai;

5.4. atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei;

5.5. atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

5.6. atbalsts krīzes situācijā;

5.7. atbalsts pirts izdevumu segšanai;

5.8. atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai;

5.9. atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;

5.10. atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai;

5.11. atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai;

5.12. atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

5.13. atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

5.14. atbalsts jubilejās;

5.15. atbalsts Jaungada svētkos;

5.16. atbalsts politiski represētajām un komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem;

5.17. atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā;

5.18. atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 5.punktā norādītos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.

7. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

8. Dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmā. Dienestam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt atbalsta pieprasītājam dokumentus, kas nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai un apsekot ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja lēmuma pieņemšana nav iespējama bez ģimenes (personas) apsekošanas dzīvesvietā un pastāv strīds par ģimenes faktisko sastāvu dzīvesvietā.

9. Atbalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu mērķiem, kuru izdevumu segšanai vai kompensēšanai tā saņēmusi finansiālu atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

10. Atbalsta saņēmējs šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā saņemto materiālo atbalstu izlieto atbilstoši noteiktajam atbalsta veidam un mērķim.

11. Ja Dienests konstatē, ka piešķirtais materiālais atbalsts nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim, atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atgriezt materiālo atbalstu Dienestam. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs labprātīgi neatgriež saņemto materiālo atbalstu, Dienestam ir tiesības piedzīt no atbalsta saņēmēja materiālo atbalstu, kas nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim.

12. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos (izņemot šo noteikumu 15.nodaļā noteiktos gadījumus), bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

14. Atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē, bet ja tas nav iespējams, uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē pēc izdevumu apliecinošā dokumenta uzrādīšanas.

15. Atbalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo vai pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

16. Dienesta sociālā darba speciālists triju mēnešu laikā pēc atbalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas apseko atbalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā atbalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim, ja atbalsta saņēmējs neiesniedz izdevumu apliecinošo dokumentu un atbalsts nav izmaksāts pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksa par iegādāto kurināmo.

17. Noteikumu 19.1., 19.2. un 19.4.apakšpunktā, 23. un 26.punktā minēto atbalstu atbalsta pieprasītajam, kurš dzīvo pašvaldībai piederošajā Sociālajā mājā, īres līguma darbības laikā piešķir atbalstu, kura apmērs nepārsniedz apmaksas rēķinā norādīto summu.

18. Izvērtējot atbalsta pieprasītāja (ģimenes) atbilstību atbalsta pieprasītāju (ģimeņu) kategorijām, Dienests izvērtē atbalsta pieprasītāja (ģimenes) ienākumu līmeni atbilstoši kārtībai, kuru piemēro piešķirot Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālos pabalstus.

3. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

19. Daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

19.1. atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī;

19.2. atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām ģimenēm – 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

19.3. atbalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 200,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā;

19.4. atbalsts dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja rēķinā, izdevumu segšanai un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

19.5. atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam atkarībā no dienas, kad ir saņemts iesniegums;

19.6. atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas no iesnieguma iesniegšanas dienas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam atkarībā no dienas, kad ir saņemts iesniegums;

19.7. atbalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, šādā apmērā:

19.7.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

19.7.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

19.7.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

20. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

21. Noteikumu 19.5. un 19.6.apakšpunktā minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par bērnu ēdināšanas atbalsta piešķiršanu.

22. Noteikumu 19.7.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

4. Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai

23. Atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt:

23.1. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 30,00 euro apmērā mēnesī;

23.2. ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 30,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu ar invaliditāti, bet ne vairāk par 107,00 euro mēnesī.

24. Atbalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt:

24.1. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 120,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

24.2. ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

25. Atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 23.punktā minētajām ģimenēm – 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

26. Atbalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja piestādītajā rēķinā, izdevumu segšanai un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai ir tiesības saņemt ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot.

5. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

27. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un vismaz viens no vecākiem ir bijis Černobiļas AES avārijas seku novēršanas un/vai Afganistānas kara notikumu dalībnieks – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

28. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā ir tiesības saņemt ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

29. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

30. Noteikumu 27. un 28.punktā minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par bērnu ēdināšanas atbalsta piešķiršanu.

6. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

31. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei ir paredzēts Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviests formas tērps.

32. Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:

32.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

32.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

33. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

34. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

7. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

35. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:

35.1. ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšana:

35.1.1. pacienta iemaksas par ārstēšanu slimnīcas dienas stacionārā vai diennakts stacionārā izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

35.1.2. citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem;

35.2. ar tuberkulozi slimām personām;

35.3. citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem:

35.3.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.3. zobārstniecības/stomatoloģijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

35.3.4. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

35.3.5. transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;

35.3.6. medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.7. bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.8. plānveida operācijas izmaksu segšanai.

7.1. Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai

36. Atbalsts ir paredzēts:

36.1. pacienta iemaksas izdevumu segšanai par ārstēšanos SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionārā vai diennakts stacionārā;

36.2. pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas, pielikumā norādītās ārstniecības iestādes (slimnīcas) stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.

37. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta.

38. 36.1.apakšpunktā minētais atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" sniegto informāciju.

39. Atbalsta pieprasītājs 36.2.apakšpunktā minēta atbalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

40. 36.1.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" norēķinu kontu kredītiestādē.

41. Piešķirot 36.2.apakšpunktā minēto atbalstu, Dienests piešķir atbalsta pieprasītajam atbalstu 15,00 euro citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem, nepieprasot izdevumu apliecinošus dokumentus.

42. 36.2.apakšpunktā un 41. punktā minēto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

7.2. Atbalsts ar tuberkulozi slimām personām

43. Atbalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu ar tuberkulozi slimām personām ārstniecības kursa laikā.

44. Ar tuberkulozi slimas personas ārstniecības kursa laikā ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

44.1. materiālu atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, nokļūšanai uz tuberkulozes ārstniecības iestādi un atpakaļ – 100% apmērā;

44.2. bezmaksas pusdienas Dienesta norādītajā ēdnīcā vienu reizi dienā, piecas dienas nedēļā;

44.3. piena produktus 1,42 euro vērtībā nedēļā.

45. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz ārstniecības iestādes sniegto informāciju un 44.1.apakšpunktā minēta atbalsta izmaksu nodrošina SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca".

46. Atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai izmaksā skaidrā naudā. Atbalsts pusdienu vai piena produktu izdevumu segšanai tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

7.3. Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem

47. Šo noteikumu 35.3.1.–35.3.7.apakšpunktā noteiktus atbalstus ir tiesīgas saņemt šādas personas (ģimenes):

47.1. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

47.2. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem;

47.3. persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;

47.4. smagi slima guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;

47.5. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras – 100,00 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas;

47.6. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro apmērā kalendārajā gadā noteikumu 35.3.7.punktā paredzētajam mērķim;

47.7. atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz 320,00 euro mēnesī – līdz 120,00 euro.

48. Šo noteikumu 35.3.1.apakšpunktā noteikto atbalstu ir tiesīgi saņemt Ļeņingradas blokādes dalībnieki – līdz 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

49. Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

50. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Dienesta rīcībā:

50.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;

50.2. ārsta izziņu (veidlapa 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem un pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

50.3. ārstniecības iestādes vadītāja vai ārsta speciālista parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai;

50.4. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;

50.5. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja atbalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

51. 47.punktā minētos atbalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai ārstniecības iestādei, ja atbalsta pieprasītājs pieprasa materiālo atbalstu operācijas izdevumu segšanai vai skaidrā naudā.

52. Personām, kuras ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" donori, ir tiesības saņemt atbalstu 5,00 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi. Atbalsta izmaksu nodrošina ārstniecības iestāde, kurā persona ir nodevusi asinis, bez personas iesnieguma.

8. Atbalsts krīzes situācijā

53. Dienests, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt ģimenei (personai) atbalstu krīzes situācijā līdz 500,00 euro vienai ģimenei (personai) kalendārajā gada laikā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

54. Dienestam ir tiesības lemt par atbalsta krīzes situācijā nepieciešamību, ja ģimenes (personas) situācija neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem vai apjomam un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā.

55. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru vai izdevumu apmēru, kas ir nepieciešams krīzes situācijas novēršanai.

56. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista vai sociālā darba speciālistu komisijas sniegto atzinumu. Nosakot atbalsta apmēru, ņem vērā:

56.1. atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā;

56.2. krīzes situācijas sekas, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses.

57. Atbalstu krīzes situācijā ir tiesības saņemt šādos gadījumos, šādiem mērķiem:

57.1. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu ēdiena nodrošināšanai – pusdienu izdevumu 100% segšanai Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā līdz 60 dienām kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

57.2. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu veselības aprūpes nodrošināšanai.

57.3. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu kurināmā individuālās apkures nodrošināšanas iegādes izdevumu segšanai;

57.4. ģimenei (personai), kura vecuma, veselības stāvokļa vai citu cēloņu dēļ nevar izmantot vannu (ko apliecina ārsta izziņa) vai dzīvo dzīvojamā telpā bez vannas/dušas – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm (līdz divām reizēm mēnesī gada laikā) Dienesta norādītajā pirtī;

57.5. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai – par vienu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanu vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu;

57.6. citos neparedzētajos gadījumos – ne vairāk par sociālā darba speciālistu komisijas atzinumā minēto apmēru.

58. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

9. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

59. Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts pirts apmeklējumu izdevumu segšanai līdz divām reizēm mēnesī gada laikā Dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī, nodrošinot higiēnas pamatvajadzību apmierināšanu.

60. Atbalstu pirts izdevumu segšanai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

60.1. vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī;

60.2. vientuļai, 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī;

60.3. 75 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī;

60.4. daudzbērnu ģimenei, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm Dienesta norādītajā pirtī.

60.5. trūcīgai ģimenei (personai), kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas, piešķir 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā.

61. Atbalstu piešķir uz 12 mēnešiem, izmaksājot pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

10. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

62. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlētās televīzijas abonēšanas maksas daļējai apmaksai.

63. Tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar I vai II invaliditātes grupu.

64. Atbalsta apmērs ir līdz 5,00 euro mēnesī.

65. Atbalsta saņemšanai persona vienu reizi gadā iesniedz Dienestā iesniegumu un iesniedz šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

65.1. ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu/izziņu (veidlapa Nr.27/u);

65.2. līguma kopiju ar televīzijas pakalpojuma sniedzēju.

66. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

11. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

67. Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi, vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgas personas statuss.

68. Atbalstu apbedīšanas izdevumu segšanai trūcīgas personas nāves gadījumā piešķir tās tuvākajam ģimenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

69. Atbalsta apmērs ir līdz 300,00 euro.

70. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.

71. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

12. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai

72. Atbalstu apbedīšanas organizēšanai piešķir personai bez radiniekiem un likumīgajiem apgādniekiem, vai vientuļām personām, kuras bija Nakts patversmes, Sociālās patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās īslaicīga sociālas aprūpes pakalpojuma saņēmēji, vai kurām nav piederīgo, un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

73. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai iekļauj:

73.1. apbedīšanas procesa organizēšanu;

73.2. apbedīšanas pakalpojuma apmaksu.

74. Dienests apmaksā apbedīšanas pakalpojumu par personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts, bez personas iesnieguma.

13. Atbalsts personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai

75. Atbalstu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai ir tiesīga saņemt persona bez ienākumiem, kura saņem Nakts patversmes pakalpojumu un kurai nav personu apliecinošu dokumentu.

76. Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

77. Atbalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

78. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē.

14. Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

79. Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, izņemot īslaicīgo brīvības atņemšanu, un kuru deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā, pienākas vienreizējs materiālais atbalsts.

80. Vienreizējā materiālā atbalsta apmērs ir 40,00 euro.

81. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt izziņas kopiju no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).

82. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

83. Atbalstu izmaksā, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanās dienas.

15. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

84. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreiz izmaksājams atbalsts jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai, ko izmaksā papildus valsts noteiktajam pabalstam.

85. Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns.

86. Atbalsta apmērs ir 300,00 euro par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

87. Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienestā.

88. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

16. Atbalsts jubilejās

89. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu.

90. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 15,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 80 vai 90 gadu vecumu. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.

91. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

92. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

17. Atbalsts Jaungada svētkos

93. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.

94. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:

94.1. guļošām personām ar invaliditāti;

94.2. bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;

94.3. bērniem ar invaliditāti;

94.4. bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

94.5. personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

95. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

18. Atbalsts politiski represētajām un komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem

96. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām un komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

97. Atbalsta apmērs ir 15,00 euro gadā vienai personai.

98. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

99. Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.

100. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

19. Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā

101. Tiesības saņemt atvieglojumus ir personai, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

101.1. nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 228,00 euro (tramvajā un autobusā);

101.2. nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa, kura nesaņem citas valsts sociālās garantijas un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 228 euro (tramvajā un autobusā);

101.3. persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);

101.4. represēta persona (tramvajā un autobusā);

101.5. daudzbērnu ģimenes loceklis (tramvajā un autobusā);

101.6. nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

101.7. nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

101.8. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis (tramvajā vai autobusā);

101.9. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā).

102. Noteikumu 101.1. un 101.2.apakšpunktā minētajai personu kategorijai, uzrādot attiecīgo atlaides karti, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti ar 50% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos.

103. Pārējām Noteikumu 101.punktā minētajām personu kategorijām, uzrādot attiecīgo atlaides karti vai politiski represētās personas apliecību, ir tiesības braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bezmaksas (iegādāties braukšanas biļeti ar 100% atlaidi).

104. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus:

104.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora apliecību;

104.2. izziņu par dalību Afganistānas karā;

104.3. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības kopsapulces protokolu par valdes locekļu ievēlēšanu.

105. Dienests 10 darba dienu laikā izvērtē personas atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām.

106. Pēc lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dienests bez maksas izgatavo un izsniedz šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.8. un 101.9.apakšpunktā minētajām personām – attiecīgi noformētu atlaides karti, šo noteikumu 101.5., 101.6. un 101.7.apakšpunktā minētajām personām – mēnešbiļeti.

20. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

107. Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam (krāsu, tapešu un citu apdares materiālu iegādei) ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.

108. Atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas ģimenes un personas:

108.1. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

108.2. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

109. Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

110. Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

111. Atbalsta saņemšanai persona divu mēnešu laikā no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādus dokumentus, ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

111.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

111.2. defektu aktu par nepieciešamiem apdares materiāliem kosmētiskajām remontam.

112. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dienesta darbinieki sastāda atzinumu par atbalsta izmaksas nepieciešamību un apmēru.

113. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

21. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

114. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

115. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Noslēguma jautājumi

116. Atzīt par spēku zaudējušiem:

116.1. Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" ("Latvijas Vēstnesis", 35 (3611), 28.02.2007., 15 (3799), 29.01.2008., 34 (3818), 29.02.2008., 179 (4371), 11.11.2010., 210 (5016), 28.10.2013., 43 (5103), 28.02.2014., 176 (5236), 08.09.2014., 221 (5793), 11.11.2016.);

116.2. Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošos noteikumus Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" ("Latvijas Vēstnesis", 250 (5568), 22.12.2015., 17 (5589), 26.01.2016., 162 (5734), 23.08.2016., 183 (5755), 21.09.2016.).

117. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.46
"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts
mazaizsargātajām personām"

Ārstniecības iestāžu (slimnīcu) saraksts, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldība kompensē pacienta iemaksas izdevumus:

1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

4. SIA "Jūrmalas slimnīca"

5. SIA "Ogres rajona slimnīca"

6. SIA "Tukuma slimnīca"

7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

8. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

9. SIA "Kuldīgas slimnīca"

10. SIA "Rēzeknes slimnīca"

11. SIA "Preiļu slimnīca"

12. SIA "Krāslavas slimnīca"

13. SIA "Vidzemes slimnīca"

14. Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

15. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

16. SIA "Cēsu klīnika"

17. SIA "Alūksnes slimnīca"

18. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

20. SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

21. SIA "Aizkraukles slimnīca"

22. SIA "Bauskas slimnīca"

23. Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"

24. SIA "Ludzas medicīnas centrs"

25. Rīgas rajona pašvaldības SIA "Rīgas rajona slimnīca"

26. SIA "Saldus medicīnas centrs"

27. SIA "Priekules slimnīca"

28. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

29. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

30. SIA "Rīgas 2.slimnīca"

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Ņemot vērā, ka precizējumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, jāizdod jauni noteikumi.
Saistošie noteikumi pilnveidoti palīdzības sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Daugavpils pilsētas pašvaldība, izmantojot brīvprātīgas iniciatīvas iespēju, ir orientēta atbalstīt daudzbērnu ģimenes un sniegt daudzbērnu ģimenēm, kuru vidējais ienākumu līmenis nepārsniedz 80% no minimālas mēnešalgas, finansiālo atbalstu.
Projekts paredz labvēlīgāko normatīvo risinājumu, kurās Daugavpils pilsētas iedzīvotāji varēs pretendēt uz atbalstu krīzes situācijā un samazināt vecumu personām, kuras vēlas saņemt atbalstu pirts apmeklējumam.
Projekts paredz dubultot atbalstu bērnu piedzimšanas gadījumā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozētā saistošo noteikumu projekta ietekme uz budžetu plānota 161 028 euro apmērā:
– 60.punkta ietekme uz budžetu plānota 33 888,00 euro apmērā (400 cilv. x 7,06 euro x 12 mēn.);
– 86.punkta ietekme uz budžetu plānota 122 400 euro apmērā (68 cilv. x 12 mēn. x 150 euro);
– 94.4.punkta ietekme uz budžetu plānota 4740 euro apmērā (790 cilv. x 6 euro).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notika konsultācijas ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!