Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.02.2015., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/op/2015/25.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā

Vēl šajā numurā

05.02.2015., Nr. 25

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 4

Pieņemts: 30.01.2015.

OP numurs: 2015/25.19

2015/25.19
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 8.§)

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Par darbspējīgo personu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē.

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais īpašums, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam un piešķirot sociālos pabalstus;

3.2. tā nav iegādājusies nekustamo īpašumu pēdējo 12 mēnešu laikā, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums iegūts privatizējot īrētu dzīvokli, nekustamā īpašuma maiņas gadījumā vai dāvinājuma rezultātā;

3.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

3.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

3.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – Sociālo lietu pārvalde) novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošināto.

5. Sociālo lietu pārvalde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

6. Parakstot iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz Sociālo lietu pārvaldē iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, kurā ar savu parakstu apliecina norādīto ziņu patiesumu.

8. Sociālo lietu pārvalde pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

9. Sociālo lietu pārvalde ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā tiesīga veikt arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.

10. Sociālo lietu pārvalde var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:

10.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

10.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā.

11. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālo lietu pārvalde izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:

12.1. uz trim mēnešiem – ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

12.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

13. Ja ģimene (persona) neatbilst noteikumu 3.punktā noteiktajiem ienākumu līmeni vai materiālā stāvokļa līmenim, vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

14. Ģimenei (personai) ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo lietu pārvaldi par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja tas ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

15. Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa anulēšanu, ja konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 14.punkta noteiktās prasības un, ja pārmaiņu rezultātā ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas nosacījumiem.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Sociālo lietu pārvaldes lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai faktisko rīcību klients var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

17. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, noteicis Ministru kabinets. Augstāk minētais normatīvais akts nosaka, ka maznodrošinātām personām, pie noteiktiem nosacījumiem, ir sniedzama palīdzības dzīvojamās telpas nodrošināšanā.

Tāpat Elektroenerģijas tirgus likuma 44.panta pirmā daļa nosaka, ka maznodrošinātai ģimenei (personai) no 2015.gada 1.janvara līdz 2015.gada 31.decembrim ir tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu, proti, – ne vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī).

Likuma "Par nekustāmā īpašuma nodokli" 5.panta pirmā prim viens daļa nosaka, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Civilprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa paredz, ka tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadala to termiņos. Ņemot vērā iepriekš minēto, maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir tiesības pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.

Tāpat, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 1.punktu, maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji (maznodrošinātās ģimenes (personas) saņemtu normatīvajos aktos noteiktu viņiem pienākošo palīdzību, atvieglojumus un ievērotu viņu noteiktās tiesības, ir nepieciešams izdot saistošus noteikumus, kuri noteiks to ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu gadījumā, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, un tā atbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

No saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošas maznodrošinātās ģimenes (personas) būs tiesīgas:

• saņemt palīdzību dzīvojamās telpas nodrošināšanā;

• saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu;

• saņemt nodokļa atvieglojumus līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi;

• pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas;

• pieprasīt juridisko palīdzību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!