Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.06.2015., Nr. 114 https://www.vestnesis.lv/op/2015/114.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

12.06.2015., Nr. 114

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 14.05.2015.

OP numurs: 2015/114.6

2015/114.6
RĪKI

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2015.gada 14.maijā (prot. Nr.6, 6.§)

Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un likuma
"Par pieminekļu aizsardzību"
24.panta otro daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Liepājas pilsētā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra (turpmāk – kultūras pieminekļi) – saglabāšanai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

3. Līdzfinansējumu piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Attiecīgā budžeta gada ietvaros piešķirto finansējumu, kas nav izlietots attiecīgajā budžeta gadā, pārceļ uz nākamo budžeta gadu un izlieto tam paredzētajam mērķim.

4. Projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados.

II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE

5. Pašvaldības dome izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu.

6. Pašvaldība noteikumos noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

7. Komisija noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

8. Pēc komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas, pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

III. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA

9. Paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē pašvaldības mājaslapā internetā (www.liepaja.lv), kā arī iespēju robežās ievieto vietējos masu informācijas līdzekļos.

10. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

10.1. projektu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas datuma;

10.2. minimālo pieejamo finansējuma apjomu;

10.3. personu, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei;

10.4. personu, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo plānoto izmaksu aprēķins.

IV. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM

11. Projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) un kurai:

11.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

11.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā (valdījumā) esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas pilsētā.

12. Ja kultūras pieminekļa statuss piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, projekta iesniedzējs ir attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība un uz to nav attiecināmas noteikumu 11.punkta prasības.

V. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

13. Projekta iesniedzējs vienas izsludinātās projektu atlases ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

13.1. projekta iesnieguma veidlapas, kuru aizpilda atbilstoši noteikumu 1.pielikumam "Iesnieguma veidlapa", kuru saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajām personām;

13.2. īpašuma tiesību uz kultūras pieminekli, par kura saglabāšanu iesniegts projekta iesniegums, apliecinoša dokumenta kopijas, ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā.

14. Ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, projekta iesniegumam pievieno normatīvajiem tiesību aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemtu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurā dzīvokļu īpašnieki ir:

14.1. vienojušies par kultūras pieminekļa saglabāšanu un saglabāšanas veidu;

14.2. vienojušies par kultūras pieminekļa saglabāšanas plānotajām izmaksām;

14.3. vienojušies par kārtību, kādā kultūras piemineklis pēc tā restaurācijas vai konservācijas būs pieejams sabiedrības apskatei;

14.4. norādījuši personu, kura ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības.

15. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā. Ja projektu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

16. Projektu iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.

17. Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja paraksts.

18. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgu pilnvarojuma dokumentu.

19. Ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona, projekta iesniegumu paraksta tās amatpersona ar paraksttiesībām vai tās pilnvarotā persona, pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu. Ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība, projekta iesniegumu paraksta noteikumu 14.4.punktā norādītā persona.

20. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

VI. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

21. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

22. Par atbalstāmām izmaksām uzskata:

22.1. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;

22.2. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;

22.3. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu (turpmāk šo noteikumu izpratnē – ēku oriģinālie logi un durvis, kā arī oriģinālās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas;

22.4. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas;

22.5. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas;

22.6. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

22.7. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs;

22.8. nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

23. Par neatbalstāmām izmaksām uzskata:

23.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju un citi pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;

23.2. projekta administrēšanas izmaksas;

23.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudējumus sakarā ar valūtas maiņu un citus tiešos vai netiešos finansiālos izdevumus;

23.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic projekta iesniedzēja izvēlēts būvuzraugs;

23.5. izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 42.punktā minētā līdzfinansējuma līguma noslēgšanas;

23.6. iespējamo kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvprojekta izstrādes vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksu un būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu;

23.7. iespējamo kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas un būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājumu;

23.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

24. Līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:

24.1. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 75 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.2. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

24.3. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

24.4. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 75 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 20000 euro;

24.5. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.6. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijai vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtības iegādei, piegādei un uzstādīšanai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.7. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanai, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs – 100 procentu apmērā.

25. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā ir saņemts finansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

VII. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA

26. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projekta iesniegšanas beigu termiņa veic komisija. Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.

27. Komisija projekta iesniegumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā. Projekta iesniegumu pārbaudīšanu un vērtēšanu veic secīgi šādā kārtībā:

27.1. komisija pārbauda projekta iesniegumu atbilstību noformējuma prasībām;

27.2. komisija pārbauda projekta iesniedzēja atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām;

27.3. komisija pārbauda projekta iesniegumā iekļauto izmaksu pamatotību;

27.4. komisija, katram komisijas loceklim individuāli vērtējot un piešķirot punktus, novērtē projekta iesniegumus;

27.5. komisija sakārto projekta iesniegumus pēc piešķirto punktu skaita un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.

28. Komisija, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:

28.1. vai projekts iesniegts noteiktajā termiņā;

28.2. vai projekta iesniegums satur visus noteikumu 13.punktā un, ja nepieciešams, arī 14.punktā minētos dokumentus;

28.3. vai projekta iesniegums noformēts, ievērojot noteikumu 16., 17., 18., 19. un 20.punkta prasības.

29. Ja komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noformējuma prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesnieguma noformējuma prasību vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju vai precizējumus.

30. Komisija, izvērtējot projekta iesniedzēju, pārbauda, vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punkta prasībām. Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja atbilstību noteikumu 11.punkta prasībām, komisija informāciju iegūst pašvaldībai pieejamās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja iesniegtajai informācijai, komisija var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.

31. Ja komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt.

32. Komisija, izvērtējot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu pamatotību, pārbauda:

32.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 22.punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām;

32.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 24.punktā noteikto līdzfinansējuma apmēru;

32.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.

33. Ja komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā var pieprasīt projekta iesniedzējam sniegt paskaidrojumu vai citu papildu informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu. Ja izmaksu aprēķina atbilstība vidējām tirgus izmaksām netiek pierādīta, Komisija var pašvaldības piešķiramā līdzfinansējuma apmēru samazināt.

34. Projektu iesniegumus, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, katrs komisijas loceklis vērtē individuāli, piešķirot punktus atbilstoši noteikumu 2.pielikumam "Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa".

35. Pēc projektu iesniegumu novērtēšanas, komisija sakārto projektu iesniegumus pēc piešķirto punktu skaita.

36. Komisija, pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma apmēra ietvaros, piešķir līdzfinansējumu, priekšroku dodot projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.

37. Attiecībā uz projektu iesniegumiem, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

37.1. apstiprina projekta iesniegumu un piešķir līdzfinansējumu;

37.2. apstiprina projekta iesniegumu ar nosacījumu un piešķir līdzfinansējumu;

37.3. noraida projekta iesniegumu.

38. Komisijas lēmumu nosūta projekta iesniedzējam. Papildus tam pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv tiek publicēta informācija, norādot:

38.1. projekta iesniedzējus un kultūras pieminekli, par kuru iesniegts projekta iesniegums;

38.2. kopējās projekta iesniegumā norādītās kultūras pieminekļa saglabāšanas izmaksas;

38.3. pieprasītā un piešķirtā līdzfinansējuma apmēru;

38.4. kārtību, kādā kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei.

VIII. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

39. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

40. Pašvaldības domes lēmumu par komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IX. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI

41. Pēc komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta iesniegums un piešķirts līdzfinansējums, pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

42. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu atrunā:

42.1. projekta īstenošanas uzsākšanas un beigu termiņu;

42.2. projekta īstenošanai piešķirto līdzfinansējumu un tā izmaksāšanas kārtību;

42.3. pašvaldības tiesības kontrolēt projekta īstenošanas gaitu;

42.4. kārtību, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei;

42.5. projekta iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu, projekta ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu vismaz 10 (desmit) gadus pēc tā īstenošanas;

42.6. pašvaldības tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja projekta iesniedzējs neievēro līguma noteikumus.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

IESNIEGUMA VEIDLAPA

informācija par projekta iesniedzēju
projekta iesniedzējs
(atzīmē vienu atbilstošāko)
fiziska persona

juridiska persona

kopīpašnieki

dzīvokļu īpašnieku kopība

 
aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona
vārds, uzvārds  
personas kods  
deklarētā dzīvesvieta  
korespondences adrese  
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  
 
aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona
nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
juridiskā adrese  
korespondences adrese  
PVN maksātājs (norādīt "" vai "")  
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  
pārstāvja vārds, uzvārds  
pārstāvības pamats (statūti, pilnvarojums, cits)  
 
aizpilda, ja projekta iesniedzēji ir kopīpašnieki (neattiecas uz dzīvokļu īpašnieku kopību)
visu kopīpašnieku vārdi, uzvārdi, personas kods (fiziskām personām) vai nosaukumi un vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām)  
norāda personu, kas pārstāvēs kopīpašniekus  
pārstāvja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām)  
pārstāvja personas kods (fiziskām personām) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām)  
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta (fiziskām personām) vai juridiskā adrese (juridiskām personām)  
pārstāvja korespondences adrese  
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  
 
aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopība
dzīvojamās mājas adrese  
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas datums  
dzīvokļu īpašnieku skaits, kas atbalsta kultūras pieminekļa saglabāšanu pret kopējo dzīvokļu īpašnieku skaitu
(norāda kā attiecību kā x/y, kur x – dzīvokļu īpašnieku skaits, kuri atbalsta kultūras pieminekļa saglabāšanu; y – kopējais dzīvokļu īpašnieku skaits)
 
norāda personu, kas pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku kopību  
pārstāvja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām)  
pārstāvja personas kods (fiziskām personām) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām)  
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta (fiziskām personām) vai juridiskā adrese (juridiskām personām)  
pārstāvja korespondences adrese  
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  
 
informācija par saglabājamo kultūras pieminekli
(brīvā formā sniedz informāciju, kas zināma par saglabājamo kultūras pieminekli)
 
Kultūras pieminekļa statuss piešķirts (norāda tiesisko pamatu un datumu)  
Iepriekš veiktie kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi
(norāda informāciju par veiktajiem kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu veidiem, to raksturojums)
 
 
informācija par kārtību, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei
(brīvā formā aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādīto personu)


 
Saskaņots:
amats, vārds, uzvārds

(paraksts)
 
projekta izmaksas un tā ieviešana
(aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādīto personu)
plānotais projekta īstenošanas laiks (norāda pilnos mēnešos)  
projekta izmaksu aprēķins projekta iesniedzēja finansējums pašvaldības līdzfinansējums kopā
projekta kopējās izmaksas      
projekta atbalstāmās izmaksas      
kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas
(ne vairāk kā 75% un 2`000,- euro)
     
kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas
(ne vairāk kā 30% un 200,- euro)
     
kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas
(ne vairāk kā 50% un 200,- euro)
     
kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas
(ne vairāk kā 75% un 20`000 euro)
     
kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas
(ne vairāk kā 30% un 2`000,- euro)
     
kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas
(ne vairāk kā 50% un 2`000,- euro)

Saskaņots:
amats, vārds, uzvārds

(paraksts)

Ar šo es, projekta iesniedzējs/projekta iesniedzēja pilnvarotā persona _____________________ apliecinu, ka visa projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija ir patiesa, esmu iepazinies ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" un tajos ietvertās tiesības un pienākumi man ir saprotami.

_____________________ (paraksts)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju
novērtēšanas anketa

Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" 34.punktu, komisija, katram komisijas loceklim individuāli vērtējot iesniegtos projekta iesniegumus atbilstoši zemāk norādītajiem kritērijiem, projekta iesniegumu, kurā paredzēts kultūras pieminekļa (norāda kultūras pieminekļa nosaukumu, adresi un kultūras pieminekļa saglabāšanas veidu), novērtē sekojoši:

Vērtējamais kritērijs un paskaidrojums par piešķiramo punktu skaitu Maksimālais punktu skaits Komisijas locekļa vērtējums Komisijas locekļa vērtējums Komisijas locekļa vērtējums Komisijas vērtējums
Pieminekļa vērtība:          
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa 2        
Valsts aizsargājamais arhitektūras vai industriālais piemineklis 1        
Pieminekļa datējums:          
1600.-1699. 7        
1700.-1749. 6        
1750.-1799. 5        
1800.-1849. 4        
1850.-1899. 3        
1900.-1919. 2        
1920.-1939., 1940. 1        
Pieminekļa oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšanās pakāpe:          
Ēka saglabājusies oriģinālā izskatā un detaļu komplektācijā 4        
Ēkai nelieli pārveidojumi (daļēji mainīti logi, pārkrāsota fasāde, labots jumta segums, nelieli apdares zudumi) 3        
Pārveidota ēka (mainīts vai daļēji mainīts apšuvums, daļēji mainīta sienu, jumta konstrukcija, mainīti logi, durvis) 2        
Ēka zaudējusi oriģinālo izskatu (ļoti lieli zudumi, mainīta sienu, jumta konstrukcija, mūsdienīga fasāžu apdare, jumta segums, logi, durvis) 1        
Pieminekļa oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība:          
Ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari 2        
Ēka ar minimālu dekoratīvo apdari 1        
Paredzēto darbu neatliekamība:          
Steidzami, neatliekami glābšanas darbi, kas saistīti ar oriģinālas substances saglabāšanu un ēku drošību 3        
Neatliekami darbi, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā 2        
Darbi nav neatliekami, saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu 1        
Paredzēto darbu veids:          
Kompleksa ēkas vai ēkas daļas restaurācija 3        
Būvamatniecības izstrādājumu restaurācija 2        
Konservācijas darbi 1        
Paredzēto darbu rezultāta pieejamība sabiedrības apskatei:          
Brīvi pieejams no publiskās ārtelpas 3        
Pieejams objekta īpašnieka noteiktajā kārtībā 1        
Izstrādāta būvniecības iecere un saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Būvvaldes atbalsts          
Iesniegts 2        
Nav iesniegts 0        
Pieminekļa saglabāšanas plāns:          
Izstrādāts 1        
Nav izstrādāts 0        

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētā uz šo brīdi ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, 2 valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi un valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kura sastāvdaļas ir 628 vēsturiskas ēkas. Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs. Liepājas pilsētas pašvaldība līdz šim ir veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā īpašumā esošos valsts aizsargājamos arhitektūras pieminekļus (Liepājas Latviešu biedrības nams, Liepājas muzeja ēkas, Liepājas valsts 1.ģimnāzijas ēka u.c.).

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Saistošo noteikumu "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:

– kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai;

– atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru;

– projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

– līguma slēgšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Liepājas pilsētas dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami kultūras pieminekļu saglabāšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saglabājot kultūras pieminekļus, uzlabojas pilsētas vides kvalitāte kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas pilsētas domes mājaslapā www.liepaja.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi apspriesti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, veiktas konsultācijas ar Saeimas Juridisko biroju.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!