Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.01.2013., Nr. 5 https://www.vestnesis.lv/op/2013/5.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12-26

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

Vēl šajā numurā

08.01.2013., Nr. 5

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12-25

Pieņemts: 29.11.2012.

OP numurs: 2013/5.7

2013/5.7
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-25

Jelgavā 2012.gada 29.novembrī

Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/1

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 15.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP).

II. Noteikumos lietotie termini

5. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas JSLP un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.

6. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

7. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem (kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

8. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

8.1.  pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);

8.2.  dzīvokļa pabalsts;

8.3.  vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

8.4.  vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

8.5.  pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības;

9. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.

10. Lai saņemtu noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, kurus piešķir, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pabalsta pieprasītājs iesniedz:

10.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

10.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;

10.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus un izziņas.

11. Noteikumu 8.3. – 8.5.apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus piešķir uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

12. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka:

12.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;

12.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;

12.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;

12.4. apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību;

12.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai.

13. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.

14. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

14.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;

14.2. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo dzīvesvietas apsekošanas aktu.

15. JSLP lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

16. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

18. Sociālās palīdzības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:

18.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

18.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;

18.3. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacījumus;

18.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

19. GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.

21. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni.

22. GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kontā vai, pēc vienošanās ar pabalsts pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

V. Dzīvokļa pabalsts

23. Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piederošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

24. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstu:

24.1. īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai;

24.2. individuālās apkures nodrošināšanai.

25. Dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojumu sniedzēja bankas kontā. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta pieprasītāja bankas kontā.

26. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).

27. Pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai tiek piešķirts:

27.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā, šādā apmērā:

27.1.1. Ls 100 (simts latu) apmērā – atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētajam pensionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus);

27.1.2. Ls 75 (septiņdesmit piecu latu) apmērā – ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit latus);

27.1.3. Ls 110 (viens simts desmit latu) apmērā uz trim mēnešiem – ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus);

27.1.4. Ls 100 (viens simts latu) apmērā uz trim mēnešiem – ģimenei, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).

27.2. Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā uz trim mēnešiem ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).

28. Noteikumu 27.1.1. – 27.1.2.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā laika periodā:

28.1. no1.janvāra līdz 30.jūnijam par pirmo pusgadu;

28.2. no 1.jūlija līdz 31.decembrim par otro pusgadu.

29. Noteikumu 27.1.3., 27.1.4. un 27.2.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir ne vairāk kā 9 (deviņus) mēnešus kalendārā gada laikā.

30. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo īrētā vai sev piederošā īpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai:

30.1. Ls 115 (viens simts piecpadsmit latu) apmērā:

30.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētajam pensionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus);

30.1.2. ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus);

30.1.3. ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit latus).

30.2. Ls 120 (viens simts divdesmit latu) apmērā ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).

VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

31. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi), kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz Ls 45 (četrdesmit piecu latu) apmērā vienai personai.

32. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina ārkārtas situācijas faktu.

33. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

34. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

VII. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

35. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" (turpmāk – bāriņtiesa), beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:

35.1. vienreizēju pabalstu Ls 175 (viens simts septiņdesmit piecu latu) apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

35.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgās dzīves uzsākšanai.

36. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu izmaksā pilngadību sasniegušajai personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

37. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

VIII. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

38. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

39. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam.

40. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē.

41. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

IX. Noslēguma jautājums

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pantu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanas par līdzdarbību".
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtās un piektās daļas regulējumam pašvaldībai, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, ir pienākums no pamatbudžeta izmaksāt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrās daļas regulējumam pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, no pamatbudžeta var izmaksāt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Sociālās palīdzības pabalsti paredzēti personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Noteikumi ir izstrādāti, lai noteiktu pabalstu piešķiršanas kārtību, pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kritērijus, personu loku, kurām ir tiesības to saņemt.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās jānodrošina dažādu pabalstu izmaksa no pašvaldības pamatbudžeta.

3. Normatīvā akta projekta būtība Noteikt kārtību sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu 2013.gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti līdzekļi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai.

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai veidot jaunas amata vietas.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
6. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Sociālās palīdzības pabalstus var saņemt persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pabalstu saņemšanas kritērijiem, bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī persona, kura nokļuvusi ārkārtas situācijā.
7. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

Persona Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

8. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Noteikumu projekts konceptuāli apspriests un atbalstīts Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
9. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!