Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Komercreģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.07.2004., Nr. 110 https://www.vestnesis.lv/ta/id/91072

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas konvertējamo valūtu kursi

Vēl šajā numurā

14.07.2004., Nr. 110

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 50003688511
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “”PAREKSS BANKA”” Bauskas filiāle

Adrese: Bauskas rajons, Bauska, Slimnīcas iela 9
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli: Sukonova Ellada, Rīga, Bauskas iela 51-2, piezīmes: pilnvarojuma apjoms:
1. ir tiesības veikt filiāles operatīvo vadību, izdot pavēles, rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visiem Filiāles darbiniekiem, pārstāvēt filiāles intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmējsabiedrībās.
2. a/s “Parekss banka” vārdā ar juridiskām personām parakstīt aizdevuma, kredītlīnijas, līzinga kreditēšanas un overdrafta līgumus; ar fiziskām personām aizdevuma līgumus, kur saistību izpilde nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, kā arī nepieciešamības gadījumā pastiprināta ar citu papildus nodrošinājumu, tai skaitā komercķīlu un automašīnas līzinga kreditēšanas līgumus, kā arī jebkurus grozījumus iepriekšminētajos līgumos vai papildus vienošanās ja augšminētā darījuma apjoms ar klientu nepārsniedz 7 000 LVL (septiņi tūkstoši latu) vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa uz darījuma noslēgšanas dienu;
3. patstāvīgi a/s “Parekss banka” vārdā parakstīti kustamā un nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumus un attiecīgus pieņemšanas - nodošanas aktus, ja minētā darījuma apjoms nepārsniedz 14 000 LVL (četrpadsmit tūkstoši latu) vai šis summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa darījuma noslēgšanas dienas;
4. bez summas ierobežojuma patstāvīgi a/s “Parekss banka” vārdā noslēgt un parakstīt citus sekojošus līgumus un dokumentus:
- maksājuma grafikus;
- kustamā un nekustamā īpašuma ieķīlājuma līgumus, kuros a/s “Parekss banka” ir ķīla ņēmējs;
- dokumentus, kas ir saistīti ar parādniekam piederošā īpašuma vai līzinga objektu izsoļu organizēšanu un norisi, pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem a/s “Parekss banka” interešu pārstāvēšanai augstākminētajās izsolēs un izsolu aktu apstiprināšana;
- cesijas līgumus un pilnvaras cesionāriem, kas tiek izdotas vienlaicīgi ar cesijas līguma noslēgšanu saistībā ar prasījuma tiesību cedēšanu
- līgumus vai vienošanās par saistību izpildes vai norēķinu kārtību, izlīgumus, pārjaunojuma līgumus, refinansēšanas vai pārkreditēšanas līgumus, līgumus par darījumu kontu atvēršanu un apkalpošanu, rokasnaudas līgumus;
- pieteikumus parādniekiem atzīšanai par maksātnespējīgiem, kreditoru prasījumus maksātnespējas procesos, pilnvaras a/s “Parekss banka” pārstāvēšanai kreditoru sapulcēs ar visām tiesībām, kas ar likumu piešķirtas kreditoriem, sūdzības par kreditoru sapulces vai komitejas lēmumiem, sūdzības par maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības administratora rīcību;
- dokumentus par galvojuma pieņemšanu, tajā skaitā, galvojuma līgumus, dažāda veida vienošanā, nodomu protokolus;
- nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatām hipotēku nostiprināšanai par labu a/s “Parekss banka”, pārgrozīšanai un dzēšanai, pārjaunošanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai par labu a/s “Parekss banka”, paziņojumus par atļauju pārdot ieķīlāto nekustamo īpašumu vai par atļauju uz ieķīlāto īpašumu nostiprināt hipotēku par labu trešajai personai;
- pieteikumus LR Uzņēmumu reģistram (Komercreģistram) par komercķīlu reģistrāciju par labu a/s “Parekss banka”, grozīšanu, pārjaunošanu cesiju vai dzēšanu, paziņojums par komercķīlas tiesību izlietošanu;
- dokumentus, kas apliecina a/s “Parekss banka” piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem pārejai ar vai bez hipotēkas saglabāšanu par labu a/s “Parekss banka”, hipotēkas nostiprināšanai par labu trešajai personai uz nekustamo īpašumu, kas ir ieķīlāts par labu a/s “Parekss banka”, kā arī komercķīlas reģistrācijai par labu trešajai personai uz kustamo mantu, kas ir ieķīlāts par labu a/s “Parekss banka”
-pilnvaras rīcībai ar a/s “Parekss banka” ieķīlāto nekustamo vai kustamo īpašumu, ar kuru a/s “Parekss banka” rīkojas saskaņā ar tai izdotajām pilnvarām;
- pilnvaras par rīcību, izņemot tiesības atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībā, ar a/s “Parekss banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto kustamo vai nekustamo īpašumu, tais skaitā pilnvaras a/s “Parekss banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto transporta līdzekļu izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas un to īpašuma tiesību reģistrēšanai un pārreģistrēšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā;
- līgumus par pārņemtā saistību izpildes nodrošinājuma glabāšanu, apdrošināšanu, apsardzi, novērtēšanu un remontu;
- ar pārziņā nodotās filiāles juridisko apkalpošanu saistītus līgumus, tai skaitā, bet ne tikai - līgumus par juridisko biroju, notāru, tulku, revidentu vai auditoru firmu, tiesu izpildītāju pakalpojumu izmantošanu;
- pretenzijas vai brīdinājumus par saistību neizpildi un ar to saistītajām sekām, paziņojumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, vēstules, iesniegumus, sūdzības;
- tiesām un šķīrējtiesām adresētus prasības pieteikumus, pieteikumus par prasības nodrošināšanu (tajā skaitā - pirms prasības celšanas), pretprasības, atbildētāja vai trešās personas rakstiskus paskaidrojumus, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par izpildu rakstu izsniegšanu un nodošanu izpilde, izlīgumus, attiekšanos no prasības daļēji vai pilnībā, sūdzības un blakussūdzības par jebkuras tiesas nolēmumiem, kā arī citus dokumentus, kas ir saistīti ar Civilprocesa likumā paredzētajām procesuālajām darbībām;
- pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem kārtot a/s “Parekss banka” lietas visās valsts, administratīvās un citās iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam un trešajai personai;
- iesniegumus par noziedzīgiem nodarījumiem, par atzīšanu par cietušo un/vai civilprasītāju krimināllietās, sūdzības un pieteikumus Kriminālprocesa Kodeksā paredzētajos gadījumos;
- līgumus par norēķinu konta, krājkonta, termiņdepozīta atvēršanu un apkalpošanu, līgumus par kontu interneta vadības sistēmas DIGI: WEB pieslēgšanu un apkalpošanu, līgumus par DIGI: Firma pieslēgšanu un apkalpošanu, kā arī pielikumus, līgumus par telefonisko pakalpojumu sistēmas “Parekss Infoline” lietošanu, līgumus par depozīta seifa abonēšanu, izziņas par klienta konta esamību un konta stāvokli, izziņas klientu auditoriem (revidentiem), bankas starptautiskos čekus;
- inkasācijas, sadarbības, telpu apsaimniekošanas līgumus un pieņemšanas - nodošanas aktus, kuri attiecas uz pārziņā nodoto filiāli;
- grozījumus iepriekšminētajos dokumentos un līgumos, pārjaunojuma līgumus;
5. pildot augstākminētos uzdevumus, filiāles pārvaldniekam ir tiesības:
- iesniegt zemesgrāmatām un saņemt no tām visus nepieciešamos dokumentus hipotēku nostiprināšanai, pārgrozīšanai un dzēšanai un citus dokumentus, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;
- iesniegt LR Uzņēmumu reģistram (Komercreģistram) un saņemt no tā visus nepieciešamos dokumentus komercķīlu reģistrēšanai, grozīšanai , pārjaunošanai vai dzēšanai, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;
- slēgt izlīgumus, pilnīgi vai daļēji attiekties no prasības, pārsūdzēt tiesas spriedumus vai lēmumus, nodot lietu šķīrējtiesai, iesniegt izpildrakstus piedziņai, saņemt piespriesto naudu vai mantu;

- parakstīt jebkuru citu dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi;
- iesniegt uz saņemt jebkuru dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi, saņemt piespriesto naudu vai mantu, kā arī pilnvarot a/s “Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
- apliecināt ārpus filiāles izsniedzamo un nosūtāmo dokumentu kopiju pareizumu un autentiskumu vai pilnvarot a/s ‘”Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
- saņemt a/s “Parekss banka” pārziņā nodotajai filiālei un norēķinu grupām pienākošo korespondenci: iesnigumus, atbildes, pieteikumus, lūgumus, vēstules, bandroles un citus pasta sūtījumus;

- reģistrēt autotransporta līdzekļus un traktortehniku a/s “Parekss banka” vārda vai pilnvarot trešo personu veikt autotransporta līdzekļa un traktortehnikas reģistrāciju uz a/s “Parekss banka” vārda.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40002104756
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: individuālais komersants “WERT LINK”

Adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 19-9
Komersants: Saveļjevs Nikolajs, Rīga, Andreja Saharova iela 19-9.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40002104741
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “LĀRIS N. GRAVA”

Adrese: Rīga, Jāņa iela 3-4
Komersants: Grava Lāris Nikolajs, Rīga, Jāņa iela 3-4.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688399
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CAPITALIS”

Adrese: Rīga, Zalkšu iela 14-5
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1001 Ls
Valde: Grāviņš Andris, Rīga, Zalkšu iela 14-5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Ozols Valters, Rīga, Kartupeļu iela 56-5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Balode Baiba, Rīga, Zalkšu iela 14-1.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688384
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “AE TRANSPORTE & FRACHTVERMITTLUNG”

Adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 41-58
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Vaiss Sergejs, Rīga, Ģertrūdes iela 44a/2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Počkajevs Leontijs, Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 41-58.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 50003688371
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLAINES ENERGO”

Adrese: Rīgas rajons, Olaine, Celtnieku iela 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Liepiņš Viktors, Jelgava, 3.līnija 1, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bogdanova Raisa, Jelgava, Tērvetes iela 90-41.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688365
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “VIDZEMES DĀRZI” SIA

Adrese: Rīgas rajons, Siguldas novads, Sigulda, Gravas iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Druvkalne Ilze, Cēsu rajons, Līgatnes pagasts, “Rūķīši”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Jansons Andis, Rīgas rajons, Sigulda, Gravas iela 8, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Jansone Inga, Rīgas rajons, Sigulda, Gravas iela 8.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688350
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “LĪVMALE”

Adrese: Rīga, Bruņinieku iela 41
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Dzedons Justs, Rīga, Liepājas iela 36-22, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Skadmans Artūrs, Ogres rajons, Ķegums, Komunālā iela 11.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 48502008130
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “DAVIS SD”

Adrese: Saldus rajons, Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 34-23
Komersants: Damlics Sandis, Saldus rajons, Brocēni, Lielcieceres iela 34-23.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41503033979

Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEGLERA BALTIC PAINTING”

Adrese: Daugavpils, Spaļu iela 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Heidenhain Annemarie Irene, Daugavpils, Spaļu iela 3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Vietzke Heinz Wolfgang, Daugavpils, Spaļu iela 3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Ziegler Martin Christoph, Pottmes, Schrobenhausen Str. 56, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Rutkovska Iveta, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688346
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SYNTAGON BALTIC”

Adrese: Rīga, Doma laukums 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Alhadeff Paul, Zviedrija, Uttran, Strandbacken 10, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Lofthagen Per Gunnar Michael, Zviedrija, Sodertalje, Ragnhildsborgsvagen 58, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: DELOITTE & TOUCHE AUDITS, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.numurs 000360696, Rīga, Doma laukums 1.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688331
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTO ITALIA”

Adrese: Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 114/3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Freimane Evita, Tukums, Kalēju iela 5b, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Pravaine Daiga, Jelgava, Lielā iela 5-23.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41503033964
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAKE LAND”

Adrese: Daugavpils, Dzelzceļu iela 18
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Skļarovs Aleksejs, Rīga, Ilūkstes iela 101-55, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Skovitova Ļubova, Rīga, Duntes iela 26/1-26.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688327
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBK BŪVE”

Adrese: Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Pļavniekkalns, Asteru iela 11
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Orlovs Vladimirs, Rīga, Detlava Brantkalna iela 11-23, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Puķe Rolands, Rīga, Vētras iela 8a-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Vāvere Valts, Rīga, Vidrižu iela 6-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Filipova Irina, Rīga, Staiceles iela 13-11.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688312
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “BASSE MOTORS”

Adrese: Rīga, Ausekļa iela 22
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1010 Ls
Valde: Zahovskis Dzintars, Jūrmala, Loču iela 12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Zahovska Edīte, Jūrmala, Loču iela 12.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688308
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “JURIDISKAIS BIROJS “DAUGAVA””

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 149-408
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Voits Vilmārs, Rīga, Ruses iela 3-104, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Šleiers Uģis, Rīga, Vecumnieku iela 3.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688295
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “INTERNET TECHNOLOGY SYSTEMS”

Adrese: Rīga, Zemitāna iela 6-450
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls

Valde: Barčevskis Vladimirs, Rīga, Ilūkstes iela 105-78, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Fostiropulo Anastasija, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 145-1.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688280
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTGRANS”

Adrese: Rīga, Dzirnavu iela 145
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Konrads Jānis, Rīga, Ruses iela 18-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Vasina Jekaterīna, Rīga, Zalves iela 40-11.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688276
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBC UN PARTNERI”

Adrese: Rīga, Vecpilsētas iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2200 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2200 Ls
Valde: Jevdokimova Irina, Rīgas rajons, Salaspils lauku teritorija, Saulkalne, “Saulkalne” 18-13, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Migurskis Aleksejs, Preiļu rajons, Līvāni, Jāņa Rudzutaka iela 16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Konoņenko Margarita, Rīga, Āgenskalna iela 22a-26.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688261
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “SLIPPERS PLUS”

Adrese: Rīga, Bruņinieku iela 145-1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Berežanskis Artūrs, Rīga, Bruņinieku iela 145-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Korņeva Raisa, Rīga, Bruņinieku iela 145-1.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40002104737
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “TEHNOHELP”

Adrese: Rīga, Ķeguma iela Nr.54, dz.36
Komersants: Galuzo Andrejs, Rīga, Ķeguma iela 54, dz.36.

Reģistrācijas datums: 06.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688257
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “BFC”

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 55-26
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Aukstars Jānis, Rīga, Baltāsbaznīcas iela 34-64, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Dombrovskis Raivis, Rīga, Ģertrūdes iela 55-26.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40002104775
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “ELES”

Adrese: Rīga, Vaļņu iela 26-8
Komersants: Tīde Aleksandrs, Rīga, Vaļņu iela 26-8.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 45403013563
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “LMMZS”

Adrese: Madonas rajons, Madona, Raiņa iela 23a-50
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Goldbergs Modris, Madona, Raiņa 37a-42, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Goldbergs Mārtiņš, Madona, Raiņa iela 23a-50, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Janovskis Ivars, Madona, Lazdu iela 13.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 44103032091
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “FAMAS AUTO” SIA

Adrese: Cēsu rajons, Cēsis, Raunas iela 17
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Randvali Raul, Parnumma, Paikuse, Joekalda tee 11, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Sepik Tonu, Sauga vald, Parnumma, Tammiste kula, Igaunija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Vikštrema Inese, Cēsis, Zirņu iela 11-8.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688505
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “VILMARS”

Adrese: Rīga, Ozolciema iela 16/7-52
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Rozīte Lauma, Rīga, Ozolciema iela 16/7-52, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Rozīte Lelde, Rīga, Ozolciema iela 16/7-52.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688492
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “I.A.S.C.”
Adrese: Rīgas rajons, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Dzelzceļa iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Keišs Ivars, Rīgas rajons, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Dzelzceļa iela 5, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Keiša Inga, Rīgas rajons, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Dzelzceļa iela 5.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688488
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIVE”

Adrese: Rīga, Dzelzavas iela 120
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Latkovskis Rolands, Rīga, Vagonu iela 36-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Purviņa Līga, Rīga, Biķernieku iela 12b.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40002104760
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “NORMUNDS CĪRULIS”

Adrese: Inčukalns, Atmodas iela 12/1-4
Komersants: Cīrulis Normunds, Inčukalns, Atmodas 12/1-4.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 42403015637
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERTEKS”

Adrese: Rēzekne, Kr. Valdemāra iela 6-22
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Letjaga Oksana, Rēzekne, Kr. Valdemāra iela 6-22, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Strupčenko Aleksandrs, Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Vecsloboda.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 51203022041
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “KULDĪGA-ENERGO”

Adrese: Kuldīgas rajons, Kuldīga, Baznīcas iela 20
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Tabors Uģis, Rīga, Avotkalnu iela 5, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bērziņa Līga, Cēsu rajons, Zaubes pagasts, “Inķēni”.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41203022035
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS GĀZE”

Adrese: Kuldīgas rajons, Kuldīga, Baznīcas iela 20
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Tabors Uģis, Rīga, Avotkalnu iela 5, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bērziņa Līga, Cēsu rajons, Zaubes pagasts, “Inķēni”.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 48502008145
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: IK “RENĀRA FIRMA”

Adrese: Saldus rajons, Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 27-33
Komersants: Želvis Renārs, Saldus rajons, Brocēni, Lielcieceres iela 27-33.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688473
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DIGITAL LANGUAGE LEARNING”

Adrese: Rīga, Bērzupes iela 23-43
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls

Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Gātere Dace, Alūksne, Pils iela 36-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Groziņa Ieva, Alūksne, Ganību iela 7

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688469
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “TOWNBURGER” SIA

Adrese: Rīga, Akas iela 5/7-6
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Salmela Kari Juhani, Autoilijankatu 7, Kaarina, Somija, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Tērauda Brigita, Rīga, Marsa gatve 14-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Potapoviča un Andersone, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.numurs 000361256, Rīga, Slokas iela 13.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41503033998
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪSU KOMFORTS”

Adrese: Daugavpils, Viestura iela 53
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Silinevičs Jurijs, Daugavpils, Tirgoņu 88-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Tihomirova Ļubova, Daugavpils, Vaļņu iela 41-59.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688454
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “KURT KOENIG CELTNIECĪBAS MAŠĪNAS LATVIJA” SIA

Adrese: Rīga, Madonas iela 27-18
Parakstītais pamatkapitāls: 25000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 25000 Ls
Valde: Brucks Wolf-Rudiger, Eichendorffallee 8, Einbeck, D-37574, Vācija, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli; Konig Wolfgang, Am Steinbruch 6, Einbeck, D-37574, Vācija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli; Krievs Gundars, Rīga, Madonas iela 27-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli
Revidents: Rodl & Partner, reģ.numurs 000313996, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 50003688441
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATSWED”

Adrese: Rīga, Maskavas iela 451
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Basova Inese, Jēkabpils rajons, Sēlpils pagasts, “Ozoli”-5, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Wengelin Erik Gunnar Arne, Zviedrija, Bollnas, Tjarnagen 6 82134, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Cinīte Valda, Jēkabpils, Asotes iela 3a.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41503033983
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KAVINKOR”
Adrese: Daugavpils, Rēzeknes 3-44
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Korsaka Anna, Daugavpils, Rēzeknes iela 3-44, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Korsaka Irēna, Daugavpils, Nāru iela 8.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 41203022020
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “KURZEMES GĀZES VADS”

Adrese: Kuldīgas rajons, Kuldīga, Baznīcas iela 20
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Tabors Uģis, Rīga, Avotkalnu iela 5, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bērziņa Līga, Cēsu rajons, Zaubes pagasts, “Inķēni”.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688435
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNSI”

Adrese: Rīga, Aizkraukles iela 23
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Pipars Jānis, Rīga, Andromedas gatve 6-60, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Strode Māra, Jūrmala, Talsu šoseja 31/17-34.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.

Reģistrācijas numurs: 40003688420
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ONEIRO”

Adrese: Rīga, Tallinas iela 38-15
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Gerke Vigo, Talsi, Krišjāņa Valdemāra iela 26-7, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Treice Silvija, Jūrmala, Rīgas iela 15-2.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688416
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UZ NOMU.LV”

Adrese: Rīga, Kuģu iela 11-307
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Vojevodina Lidija, Rīga, Kuģu iela 11-6, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Lipska Diāna, Rīga, Maskavas iela 260/1-45.

Reģistrācijas datums: 07.07.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003688401
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “MERKANTS INKASO” SIA

Adrese: Rīga, Elizabetes iela 83/85
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 Ls
Valde: Grišans Arnis, Ludzas rajons, Isnaudas pagasts, „Martiši“, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ošiņa Sanita, Rīga, Stabu iela 49a-13.

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas datums: 13.07.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003554118

Firma: SIA “BALTIC SUPPLYING GROUP”

Parakstītais pamatkapitāls: 238000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 238000 Ls
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīts kapitāls, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 12.11.1993.
Reģistrācijas numurs: 41502006155
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TĀLE”

Adrese: Daugavpils rajons, Subate, 1.Maija iela 8-41
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Bacāne Ināra, Daugavpils rajons, Subate, 1.maija 8-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Muižniece Vija, Daugavpils rajons, Subate, Alejas iela 5
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 06.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003548982

Firma: akciju sabiedrība “GROUP 4 FALCK LATVIJA”

Parakstītais pamatkapitāls: 250000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 250000 Ls
Izmaiņas: 19.06.2004. mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 04.12.1997.
Reģistrācijas numurs: 40003369605

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS EKONOMISTS”

Atbrīvotas amatpersonas: Jugno Evija, Rīga, Bebru iela 33-1, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Lapiņa Inese, Rīga, Progresa iela 3a-38, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 18.03.2003.
Reģistrācijas numurs: 40003623284

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DIGIPRO”

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Tūns Krišs, Jūrmala, Kuldīgas iela 7-25, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem
Ieceltas: Valde: Černiševs Oļegs, Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 23-25, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 02.07.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003552403
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMBERS IEVA”

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 53-6
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Leja Ieva, Rīga, Ģertrūdes iela 53-6, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Štreihfelde Ruta, Rīga, Vecāķu prospekts 11
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 12.04.1993.
Reģistrācijas numurs: 40003124374
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma “OKTO+”

Adrese: Rīga, Brīvības iela 164-3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Častņikovs Vadims, Rīga, Brīvības iela 164-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Hlistova Gaļina, Rīga, Lielupes iela 68-58
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 01.10.1996.
Reģistrācijas numurs: 40002055997
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “LILJANA”

Adrese: Rīga, Jersikas iela 25-5a
Parakstītais pamatkapitāls: 13000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 13000 Ls
Valde: Vapale Inese, Rīga, Ostas prospekts 4-24, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Koreņkova Svetlana, Rīga, Eksporta iela 14-41
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 01.12.2000.
Reģistrācijas numurs: 44103021416
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “LAGRA”

Adrese: Valmieras rajons, Valmiera, Rīgas iela 7-26
Parakstītais pamatkapitāls: 22880 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 22800 Ls
Valde: Saulīte Jeļena, Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, “Lejasvalmieriņi”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Saulītis Agris, Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, “Lejasvalmieriņi”, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bērziņa Sarma, Limbaži, Sporta 10-36
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.07.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003596520

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLEGRO”

Adrese: Ogres rajons, Lēdmanes pagasts, “Mana puse”
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 06.11.1992.
Reģistrācijas numurs: 41203002645
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “AWA”

Adrese: Ventspils, Ganību iela 30
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Norītis Andris, Ventspils, Saules iela 7-39, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Konsultāciju birojs Lauda., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.numurs 000348120, Ventspils, Kuldīgas iela 3
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 23.09.2003.
Reģistrācijas numurs: 50003646791

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVUS”

Adrese: Rīga, Brīvības iela 58
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 24.02.1998.
Reģistrācijas numurs: 40003381152
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “ATPŪTAS SERVISS” SIA

Adrese: Rīgas rajons, Saulkrasti, Ganību iela 9
Parakstītais pamatkapitāls: 5000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 5000 Ls
Valde: Kalvāne Gunita, Rīgas rajons, Saulkrasti, Ganību iela 9, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Kalvāns Jānis, Rīgas rajons, Saulkrasti, Ganību iela 9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Teterovskis Jānis, Rīgas rajons, Saulkrasti, Bīriņu iela 1-33
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 12.06.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003497879

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RUSLATNAFTA”

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Sergejs Pavlovs, Daugavpils, Ģimnāzijas iela 28-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Pavlovs Sergejs, Daugavpils, Ģimnāzijas iela 28-4, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Šenings Ainārs, Rīga, Brīvības iela 177 dz. 3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 15.07.1994.
Reģistrācijas numurs: 40103128654
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RALI”

Adrese: Rīga, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 30-23
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Dolgiha Ligita, Rīga, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 30-23, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ivanova Raisa, Rīga, Tapešu iela 24-33, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Jurkāne Biruta, Rīga, Šampētera iela 111a
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 21.05.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003681507

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TEDRA PARTNERI”

Adrese: Rīga, Ūnijas iela 8/61
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Velsberg Raivo, Rīga, Dzirnavu iela 159-21, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
BDO Invest Rīga, Akciju sabiedrība, reģ.numurs 000303577, Rīga, Pulkveža Brieža iela 19/1, revidents
Ieceltas: Valde: Eilands Normunds, Rīga, Laipu iela 2/4-2b, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Šaicāne Loreta, Rīga, Meža iela 4a-12, revidents
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīta adrese, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 28.09.1992.
Reģistrācijas numurs: 41703004629
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALTA GRĀMATA”

Adrese: Jelgava, Lielā iela 13
Parakstītais pamatkapitāls: 22452 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 22452 Ls
Valde: Smane Jolanta, Jelgava, Palu iela 28, Valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Tribise Marija, Jelgava, Meiju ceļš 14-33, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Zelle Zenta, Jelgava, Atmodas iela 70-6, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Vamze Dace, Jelgavas rajons, Valgundes pagasts, Valgunde, “Namdari”
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 12.11.1992.
Reģistrācijas numurs: 40103070082
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEVERON GROUP”

Adrese: Rīga, Ilūkstes iela 109-77
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Timofejevs Vadims, Rīga, Ilūkstes iela 109-77, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Golovina Jeļena, Rīga, Vidzemes aleja 5-41
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.03.1995.
Reģistrācijas numurs: 40103153948
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S E”

Adrese: Rīga, Dzelzavas iela 81-61
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Grigorčuks Eduards, Rīga, Dzelzavas iela 81-61, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ļesovaja Svetlana, Rīga, Patversmes iela 22/2-61
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 05.08.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003018875
Veids: akciju sabiedrība

Nosaukums: “RĪGAS TAKSOMETRU PARKS” a/s

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 51
Parakstītais pamatkapitāls: 632443 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 632443 Ls
Valde: Bičkovskis Jans, Rīga, Viršu iela 11-72, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli; Kiriks Juris, Rīga, Stirnu iela 35a-20, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli Muižnieks Leopolds, Rīga, Tērbatas iela 20-17, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Osipovs Juris, Rīga, Valdeķu iela 55-57, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli; Pakalniece Anita, Rīga, Tallinas iela 28-42, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli
Padome: Ivanova Jekaterīna, Rīga, Sesku iela 11/4-67, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Krūmiņš Jānis, Rīga, Lubānas iela 123-57, padomes loceklis; Muižnieks Kaspars, Rīga, Tērbatas iela 20-17, padomes loceklis
Rozēns Arvīds, Rīga, Sesku iela 11/1-7, padomes loceklis; Zaharovs Ziedonis, Jūrmala, Kauguri, Skolas iela 55a-5, padomes priekšsēdētājs
Revidents: Ovsjaņņikova Ļubova, Rīga, Kārsavas iela 13-1
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 20.06.1995.
Reģistrācijas numurs: 40003256652

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SADALĪTĀS ENERGOSISTĒMAS”

Atbrīvotas amatpersonas: Pisarevs Vjačeslavs, Rīga, Daugavgrīvas iela 70/4-4, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību

atsevišķi
Ieceltas: Valde: Pisarevs Vjačeslavs, Rīga, Daugavgrīvas iela 70/4-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīts nosaukums, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 30.10.1996.
Reģistrācijas numurs: 41203008084
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “GRANTS & KO”

Adrese: Ventspils, Enkuru iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 420000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 420000 Ls
Valde: Kokorevičs Juris, Dobeles rajons, Bērzes pagasts, „Druvas“, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Skrūzmanis Andris, Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Parka iela 3-31, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: dz birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.numurs 000354121, Rīga, Eksporta iela 7
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 31.03.1998.
Reģistrācijas numurs: 40003387032

Firma: apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTIKUMS”

Parakstītais pamatkapitāls: 2000000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000000 Ls
Izmaiņas: 22.06.2004. mainīts kapitāls, grozīti statūti.

Reģistrācijas numurs: 40003520728

Nosaukums: SIA “EBS”

Adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 15/25
Izmaiņas: 01.06.2004 mainīta juridiskā adrese.

Reģistrācijas datums: 06.12.1999.
Reģistrācijas numurs: 40003471259
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTS NESS”

Adrese: Rīga, Dammes iela 6-29
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Bogdanovs Sergejs, Rīga, Dolomīta iela 1-49, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Šumilovs Vladimirs, Rīga, Maskavas iela 208
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.09.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003510024
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “MUMI ŠOVS”

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 153/2-38
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Golobokiha Valentina, Daugavpils, Zelinska iela 17-57, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Valtere Agita, Rīga, Apūzes iela 68-1
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 08.10.1998.
Reģistrācijas numurs: 40003413496
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RJK”

Adrese: Rīga, Kandavas iela 27
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Skuķis Edmunds, Rīga, Dzirciema iela 57-37, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ločmele Iveta, Rīgas rajons, Babītes pagasts, Viršu iela 10
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 02.04.2003.
Reģistrācijas numurs: 45403011774

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VOROŅINS”

Adrese: Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Rēzeknes iela 11
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 21.02.1994.
Reģistrācijas numurs: 42403004934
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA-LTD”

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 112
Parakstītais pamatkapitāls: 148090 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 148090 Ls
Valde: Lozda Gunārs, Rēzeknes rajons, Lūznavas pagasts, Astiķi, “Smilgas”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Lucijanovs Igors, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108-20, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revizors Andris, Rēzekne, V.Seiles iela 26a-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Pīrāga Lilija, Rēzekne, N. Rancāna iela 15
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 10.10.1997.
Reģistrācijas numurs: 40003362255
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “APLAT”

Adrese: Rīga, Stabu iela 47
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kukuls Igors, Rīga, Slokas iela 167-22, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Safronova Valērija, Rīga, Mārupes iela 23-74
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 29.12.1992.
Reģistrācijas numurs: 40003108863
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Rēzeknes filiāle

Adrese: Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 9
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli: Petkevičs Zigmunts, Rēzeknes rajons, Griškānu pagasts, “Vipingas”, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 26.02.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003667151
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Purvciema filiāle

Adrese: Rīga, Nīcgales iela 2
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli: Podniece Agnese, Jelgava, Ganību iela 88, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 16.09.1996.
Reģistrācijas numurs: 40003309220
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “FARMAKS”

Adrese: Jūrmala, Kanālu iela 17a
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Strautiņa Dina, Tukuma rajons, Engures pagasts, “Beķeri”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Grevcovs Kaspars, Rīga, Bauskas iela 15-67
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 30.04.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003677906

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nixor AD”

Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ponomarjova Inesa, Rīga, Ilūkstes iela 103-137, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Hofmanis Makss, Rīga, Zemes iela 3-69, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 05.12.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003046652
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “KOMPEKSIM RĪGA” SIA

Adrese: Jūrmala, Jomas iela 46
Parakstītais pamatkapitāls: 416000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 416000 Ls
Valde: Tauriņš Aivars, Rīga, Tirgoņu 7-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Kaņepe Marija, Rīga, Salnas iela 17-49
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 26.02.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003667132
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Teikas filiāle

Adrese: Rīga, Brīvības gatve 314
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Zīverts Artūrs, Jūrmala, Teātra iela 50, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 21.05.2003.
Reģistrācijas numurs: 40003631243
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Sarkandaugavas filiāle

Adrese: Rīga, Tilta iela 2/4
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Svarinskis Sandis, Rīga, Marijas iela 16-38, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 29.09.2003.

Reģistrācijas numurs: 40003647526
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D.D.A.”
Adrese: Rīga, Paula Lejiņa iela 10-22
Atbrīvotas amatpersonas: Kalniņa Dace, Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Gaismas iela 8/17-11, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Kalniņa Dace, Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Ķekava, Gaismas iela 8/17-11, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem; Pokazejevs Dmitrijs, Rīga, Paula Lejiņa iela 3-63, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem; Slobodjaņika Liāna, Rīga, Paula Lejiņa iela 10-22, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīta adrese, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 24.12.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003614192
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Marijas filiāle

Adrese: Rīga, Marijas iela 14
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Zaltans Ilmārs, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 153/1-7, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.11.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003609810
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Brīvības filiāle

Adrese: Rīga, Brīvības iela 52
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Zelmenis Kaspars, Bauskas rajons, Iecava, Ozolu iela 7-3, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 02.10.1996.
Reģistrācijas numurs: 40003311422
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “TAMPERE INVEST”

Adrese: Rīga, Audēju iela 16
Parakstītais pamatkapitāls: 900000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 900000 Ls
Valde: Budļevskis Mārcis, Rīga, Dzirnavu iela 132-12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Liepiņa Elīna, Rīga, Eksporta iela 4-23a, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Salomonsen Petter Mathias, Hannestad fjellet 39, Yven, NO-1715, Norvēģija, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: PricewaterhouseCoopers SIA,, reģ.numurs 000314279, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 13.09.1996.
Reģistrācijas numurs: 43603009897
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TIPO PRINT”

Adrese: Bauska, Pilskalna iela 40
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Indriks Arnis, Bauskas rajons, Ceraukstes pagasts, “Kalnozoli”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Mašals Alģirts, Bauska, Pilskalna iela 40, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Dziļuma Velta, Rīga, Progresa iela 27-1
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas numurs: 40003454352

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EVINS”

Juridiskā Adrese: Rīga, Brīvības iela 88-52
Reģistrēts: Vienīgā dalībnieka 14.06.2004. lēmums Nr.5/4.
Atbrīvotas amatpersonas: Ļeonovs Vladimirs, adrese: Rīga, Lokomotīves iela 16-7, rīkotājdirektors ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Bērziņš Rolands, adrese: Rīga, Viršu iela 17-7, likvidators ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
/Uzsākts likvidācijas process/
Izmaiņas: 07.07.2004.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Tallinas iela 49-1a, LV-1012.

Reģistrācijas datums: 03.03.1997.
Reģistrācijas numurs: 50003331721

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARGUM”

Atbrīvotas amatpersonas: Saidova Diāna, Rīga, Jāņa Grestes iela 12-40, revidents
Ieceltas:Beluha Irēna, Ogre, Mālkalnes prospekts 7-9, revidents
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 19.02.1992.
Reģistrācijas numurs: 44101001966
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “LIEPKALNI”

Adrese: Valmieras rajons, Naukšēnu pagasts, “Liepkalni”
Parakstītais pamatkapitāls: 136900 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 136900 Ls
Valde: Čākurs Dagnis, Valmieras rajons, Rūjiena, Alkšņa iela 9-13, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Revidents: Ozola Edīte, Valmieras rajons, Rūjiena, Vītolu 6-5
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 10.09.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003560862
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Elizabetes filiāle

Adrese: Rīga, Elizabetes iela 10
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Vītola Inta, Rīgas rajons, Sigulda, Pureņu iela 2, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Kļūdas labojums

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENDORA”

Reģistrācijas numurs: 40003687815
Izmaiņas: ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.07.2004. lēmumu labots 02.07.2004. ieraksts komercreģistra ierakstos sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VENDORA” ar vienoto reģ.Nr. 40003687815, precizējot, ka sabiedrības firma (nosaukums) - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENDORA”.

Reģistrācijas datums: 10.10.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003034757
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “ALKSNIS”

Adrese: Rīga, Skolas iela 21
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Alksne Silvija, Rīga, Viestura prospekts 59-70, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Alksnis Kārlis, Rīga, Viestura prospekts 59-70, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Linuža Inese, Rīga, Liepājas iela 9-15
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 25.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003551412
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NIVEN”

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 20-13
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Procuna Olga, Rīga, Ilūkstes iela 109/3-96, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Kožuhāra Tatjana, Rīga, Mārcienas iela 7-3
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 18.07.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003597117
Veids: Filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Lāčplēša filiāle

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 41
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Eniņa Iveta, Rīga, Dzelzavas iela 19-25, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.03.1993.
Reģistrācijas numurs: 40003120974
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIKENTO”

Adrese: Rīga, Kurzemes prospekts 88-47
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Krasovska Ludmila, Rīga, Kurzemes prospekts 88-47, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Garā Gaļina, Rīga, Kurzemes prospekts 106-82
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.12.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003573852
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIKURĀTS”

Adrese: Rīga, Ojāra Vācieša iela 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Rāts Indulis, Rīga, Mārupes iela 43-30, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Stepanova Inguna, Rīga, Pērnavas iela 47-20/21, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Livkišs Bruno, Rīga, Caunes iela 10/1-78
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 18.07.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003597121
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Matīsa filiāle

Adrese: Rīga, Matīsa iela 26
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli: Sondore Dana, Rīga, Cēsu iela 5-31, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā

Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 16.01.2001.
Reģistrācijas numurs: 44103021933
Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “VIKKERS”

Adrese: Cēsu rajons, Cēsis, Festivāla iela 44-38
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Jonins Viktors, Cēsu rajons, Skujenes pagasts, Sērmūkši, “Straumēni”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ruttule Irīna, Cēsu rajons, Skujenes pagasts, Skujene, Rudzu iela 10
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 07.01.1992.
Reģistrācijas numurs: 40003051475
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Ventspils filiāle

Adrese: Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 4
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Plotovs Dzintars, Ventspils, Saules iela 35-36, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Kļūdas labojums

Reģistrācijas datums: 29.12.1995.
Reģistrācijas numurs: 40003278630

Firma: SIA “KONVENTS RĪGA”

Adrese: Rīga, Stabu iela 6-23a
Izmaiņas: kļūda reģistrācijas procesā - saskaņā ar 07.07.2004. valsts notāra lēmumu, labota kļūda reģistrācijas procesā par sabiedrības firmu - mainīta firma no SIA “Konventa Rīga” uz SIA “Konvents Rīga”.

Reģistrācijas datums: 01.12.1995.
Reģistrācijas numurs: 46803003362
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIK & KO”

Adrese: Ludzas rajons, Zilupes novads, Zilupe, Brīvības iela 33-7
Parakstītais pamatkapitāls: 9300 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 9300 Ls
Valde: Kudrjavceva Feodora, Ludzas rajons, Zilupes novads, Zilupe, Brīvības iela 33-6, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Poļakova Ilona, Ludzas rajons, Zilupes novads, Zilupe, Raiņa iela 33-7
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 07.03.2001.
Reģistrācijas numurs: 50003535301
Veids: filiāle

Nosaukums: akciju sabiedrības “NORD/LB LATVIJA” Kuldīgas filiāle

Adrese: Kuldīga, Liepājas iela 28
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Kaminskis Ronalds, Kuldīgas rajons, Ēdoles pagasts, “Ozoli”, pilnvarojuma apjoms: pilnā apjomā
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 01.07.1997.
Reģistrācijas numurs: 40002065213

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKALS DA”

Atbrīvotas amatpersonas: Aksika Daiga, Rīgas rajons, Baldones lauku teritorija, “Andrēni”, Revidents; Gausis Guntars, Rīgas rajons, Baldones lauku teritorija, “Liepas”-27, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Gausis Guntars, Rīgas rajons, Baldone, “Liepas”-27, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Šneidere Zigrīda, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 151-21, revidents
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 31.05.1995.
Reģistrācijas numurs: 40003255178

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELKO VECRĪGA”

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Putāns Andris, Rīga, Sapala iela 14-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Avots Guntis, Dobeles rajons, Bērzes pagasts, “Liepnieki”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Strods Normunds, Rīga, Caunes iela 10/1-64, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 18.03.1994.
Reģistrācijas numurs: 40003186232
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “DINOLS”

Adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 37a
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Čanga Olafs, Rīga, Zaubes iela 7-10, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Kirjanovs Aleksandrs, Rīga, Detlava Brantkalna iela 7-19
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 05.04.1991.

Reģistrācijas numurs: 50102001831
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIMPAK LIVONIJA”

Adrese: Rīga, Observatorijas iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Krasiļņikovs Aleksandrs, Rīga, Paula Lejiņa iela 14-77, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Volkova Marina, Rīga, Ruses iela 18-36, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Golubeva Valentīna, Rīga, Baldones iela 4-1a
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 22.10.1992.
Reģistrācijas numurs: 40003097324
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZALKTIS”

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33a-2a
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Lasmane Ruta, Rīgas rajons, Babītes pagasts, Saules iela 1-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: VISA VĒRTE, SIA auditorsabiedrība, reģ.numurs 000330399, Rīga, Ūnijas iela 49
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 06.09.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003024725
Veids: akciju sabiedrība

Nosaukums: akciju sabiedrība “NORD/LB LATVIJA”

Adrese: Rīga, Smilšu iela 6
Parakstītais pamatkapitāls: 20160896 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 20160896 Ls
Valde: Flemings Aivars, Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Alejas iela 25-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Karges Rudolf Franz, Rīga, Ausekļa iela 7, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 no valdes locekļiem;
Kiesewetter Heinz Michael, Rīga, Enkura iela 2/4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Ozoliņš Andris, Rīga, Ausekļa iela 3-21, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Padome: Allerkamp Jurgen, Braunschweig, Am Hasselteich 59, Vācija, padomes loceklis
Binde Juris, Rīga, Viskaļu iela 2-1, padomes loceklis; Dunkel Gunter, Hannover, Friedrichswall 10, Vācija, padomes priekšsēdētājs; Herlyn Sven, Hannover, Gneisenaustr 57, Vācija, padomes loceklis
Kosters Jurgen, Hemmingen, Muggenwinkel 34, Vācija, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Rubesa Baiba Anda, Rīga, Stabu iela 31-14, padomes loceklis; Schmidt Peter-Jurgen, Hannover, Im Rehwinkel 6, Vācija, padomes loceklis; Vogt Gert, Brunnen, Axenstrasse 4b, Vācija, padomes loceklis
Revidents: PricewaterhouseCoopers SIA, reģ.numurs 000314279, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 06.10.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003512735

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPĒĻU NAMS”

Parakstītais pamatkapitāls: 1541019 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 1424424 Ls
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 17.02.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003481308
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANNO 2000”

Adrese: Rīga, Tilta iela 5-14
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Šakirjanovs Ņikita, Rīga, Tomsona iela 32-39, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Levicka Svetlana, Rīga, Tvaika iela 54/2-23
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 28.09.2001
Reģistrācijas numurs: 40003563290
Veids: filiāle
Nosaukums: Interswep AB Baltijas filiāle
Arvalsts komersanta Firma: akciju sabiedrība Interswep AB;

Reģistrs, kurā ārvalsts komersants ierakstīts: PRV Bolag Patent - och registreringsbevis reģ.Nr. 556527-8347 juridiskā adrese: Box 105, 261 22 Landskrona, Zviedrija
Pamatkapitāla lielums: Parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielums: 100000 SEK

Adrese: Rīga, Ilūkstes iela 38-45
Personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli:
Bergh Sven Jonas, Fridhemsgatan 4, Angelholm, Zviedrija 26253, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 citu iecelto Filiāles pilnvaroto pārstāvi
Pilnvarojuma apjoms -
Pilnvara izdota šādām darbībām:
1. nodibināt, pārveidot vai izpildīt jebkuras saistības vai noslēgt līgumus;
2. slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu;
3. pieņemt un atlaist darbiniekus saskaņā ar Galvenā biroja noteikto politiku;
4. attīstīt komercdarbību, tai skaitā mārketinga pasākumus;
5. atvērt norēķinu kontus jebkurā bankā jebkurā valūtā, noguldīt un izņemt līdzekļus no bankām Filiāles kārtējiem izdevumiem, izrakstīt un indosēt čekus;
6. ieķīlāt, pirkt, pārdot vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu ar Galvenā biroja rakstisku atļauju;

7. izsniegt garantijas;
8. saņemt un atsavināt preču zīmes, patentus, tehniskās un tehnoloģijas zināšanas un pieredzi (know-how) kā arī cita veida intelektuālo īpašumu;
9. pieņemt mantojumus un dāvinājumus;
10. kopumā veikt jebkādu citu ārkārtas darbību, kas pārsniedz Interswep AB Baltijas Filiāles ikdienas darbību.
Tiesības, kas piešķirtas ar šo pilnvaru var izmantot vienīgi kopā ar vienu citu iecelto Filiāles pilnvaroto pārstāvi.
Kalniņš Viktors, Rīga, Ilūkstes iela 38-45,
Pilnvarojuma apjoms -
Pilnvara izdota šādām darbībām:
1.vadīt Filiāles ikdienas darbību
2.pieņemt un atlaist darbiniekus saskaņā ar Galvenā biroja noteikto politiku;
3.attīstīt komercdarbību, ieskaitot mārketinga pasākumus;
4. izveidot datu apkopošanas sistēmu;
5. nodrošināt regulāru ienākošo un izejošo maksājumu veikšanu;
6. atvērt norēķinu kontus jebkurā bankā jebkurā valūtā, noguldīt un izņemt līdzekļus no bankām Filiāles kārtējiem izdevumiem, izrakstīt un indosēt čekus, lai veiktu saskaņā ar šo punktu viņam uzdotās darbības. Visu naudas darījumu veikšanai, kuru summa pārsniedz 2000 EUR, iepriekš jāsaņem piekrišana no viena no viena cita ieceltā Filiāles pilnvarotā pārstāvja;
7. pārstāvēt Filiāli valsts iestādēs, tiesā un attiecībās ar trešajām personām saskaņā ar Galvenā biroja norādījumiem;
8. kārtot uzskaiti, grāmatvedību un statistisko uzskaiti atbilstoši Latvijas likumiem;
9. sagatavot un iesniegt gada pārskatus un bilances VID un Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Latvijas likumu prasībām;
10. veikt jebkuru citu parastu administratīvo darbību, kas attiecas uz Filiāles izveidošanu un ikdienas vadību;
11. sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Galvenā biroja ieceltām personām.
No pilnvarojuma apjoma tiek noteikti izslēgtas šādas tiesības:

1. ieķīlāt, pirkt, pārdot vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu;
2. nodibināt, pārveidot vai izpildīt jebkuras saistības vai noslēgt līgumus, kuru summa pārsniedz 2000 EUR, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana no viena cita ieceltā Filiāles pārstāvja;
3. izsniegt garantijas;
4. iegūt un nodot citiem preču zīmes, patentus, tehniskās un tehnoloģijas zināšanas un pieredzi (know-how) kā arī cita veida intelektuālo īpašumu;
5. pieņemt mantojumus un dāvinājumus;
6. slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu;
7. kopumā veikt jebkādu citu ārkārtas darbību, kas pārsniedz Interswep AB Baltijas Filiāles ikdienas darbību.
Malmback Lars Rikard, Roder 18, Malme, Zviedrija 21116, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 citu iecelto Filiāles pilnvaroto pārstāvi
Pilnvarojuma apjoms -
Pilnvara izdota šādām darbībām:
1. nodibināt, pārveidot vai izpildīt jebkuras saistības vai noslēgt līgumus;
2. slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu;
3. pieņemt un atlaist darbiniekus saskaņā ar Galvenā biroja noteikto politiku;
4. attīstīt komercdarbību, tai skaitā mārketinga pasākumus;
5. atvērt norēķinu kontus jebkurā bankā jebkurā valūtā, noguldīt un izņemt līdzekļus no bankām Filiāles kārtējiem izdevumiem, izrakstīt un indosēt čekus;
6. ieķīlāt, pirkt, pārdot vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu ar Galvenā biroja rakstisku atļauju;
7. izsniegt garantijas;
8. saņemt un atsavināt preču zīmes, patentus, tehniskās un tehnoloģijas zināšanas un pieredzi (know-how) kā arī cita veida intelektuālo īpašumu;
9. pieņemt mantojumus un dāvinājumus;
10. kopumā veikt jebkādu citu ārkārtas darbību, kas pārsniedz Interswep AB Baltijas Filiāles ikdienas darbību.
Tiesības, kas piešķirtas ar šo pilnvaru var izmantot vienīgi kopā ar vienu citu iecelto Filiāles pilnvaroto pārstāvi.
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 13.09.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003561482

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PLANO TR”

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ušakova Rufima, Rīga, Pļavnieku iela 6-62, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 13.04.1995.
Reģistrācijas numurs: 52402004591

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GRS”

Atbrīvotas amatpersonas: Pudulis Ainārs, Rīgas rajons, Baloži, Tīturgas iela 2-15, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Pudulis Ainārs, Rīga, Stabu iela 11-17, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 04.05.1994.
Reģistrācijas numurs: 40103122810
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVOKADO”

Adrese: Rīga, Maskavas iela 214-64
Parakstītais pamatkapitāls: 7000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 7000 Ls
Valde: Kaševars Andrejs, Rīga, Mārcienas iela 2-3, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Umbedahts Gints, Talsi, Andreja Pumpura iela 9-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Daškovs Dmitrijs, Rīga, A.Bieziņa iela 9-12
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.


Reģistrācijas datums: 23.03.2001.

Reģistrācijas numurs: 40003537885
Veids: FIL

Firma: Akciju sabiedrības “Parekss banka” Ventspils filiāle

Atbrīvotas amatpersonas: Čivčs Guntis, Rīgas rajons, Sigulda, Depo iela 4, persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, pilnvarota pārstāvēt tikai šādām darbībām:
1. ir tiesības veikt filiāles operatīvo vadību, izdot pavēles, rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visiem Filiāles darbiniekiem, pārstāvēt filiāles intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmējsabiedrībās.

2. a/s “Parekss banka” vārdā ar juridiskām personām parakstīt aizdevuma, kredītlīnijas, līzinga kreditēšanas un overdrafta līgumus; ar fiziskām personām aizdevuma līgumus, kur saistību izpilde nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, kā arī nepieciešamības gadījumā pastiprināta ar citu papildus nodrošinājumu, tai skaitā komercķīlu un automašīnas līzinga kreditēšanas līgumus, kā arī jebkurus grozījumus iepriekšminētajos līgumos vai papildus vienošanās ja augšminētā darījuma apjoms ar klientu nepārsniedz 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu) vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa uz darījuma noslēgšanas dienu;
3. patstāvīgi a/s “Parekss banka” vārdā parakstīt kustamā un nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumus un attiecīgus pieņemšanas - nodošanas aktus, ja minētā darījuma apjoms nepārsniedz 20 000 LVL (divdesmit tūkstoši latu) vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa uz darījuma noslēgšanas dienu;
4. bez summas ierobežojuma patstāvīgi a/s “Parekss banka” vārdā noslēgt un parakstīt citus sekojošus līgumus un dokumentus:
- maksājuma grafikus;
- kustamā un nekustamā īpašuma ieķīlājuma līgumus, kuros a/s “Parekss banka” ir ķīlas ņēmējs;
-dokumentus, kas saistīti ar parādniekam piederošā īpašuma vai līzinga objektu izsoļu organizēšanu un norisi, pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem a/s “Parex banka” interešu pārstāvēšanai augstākminētajās izsolēs un izsoļu aktu apstiprināšana;
- cesijas līgumus un pilnvaras cesionāriem, kas tiek izdotas vienlaicīgi ar cesijas līguma noslēgšanu saistībā ar prasījuma tiesību cedēšanu;
- līgumus vai vienošanās par saistību izpildes vai norēķinu kārtību, izlīgumus, pārjaunojuma līgumus, refinansēšanas vai pārkreditēšanas līgumus, līgumus par darījumu kontu atvēršanu un apkalpošanu, rokasnaudas līgumus;
- pieteikumus parādnieku atzīšanai par maksātnespējīgiem, kreditoru prasījumus maksātnespējas procesos, pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem a/s “Parekss banka” pārstāvēšanai kreditoru sapulcēs ar visām tiesībām, kas ar likumu piešķirtas kreditoram, sūdzības par kreditoru sapulces vai komitejas lēmumiem, sūdzības par maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības administratora rīcību;
- dokumentus par galvojuma pieņemšanu, tajā skaitā, galvojuma līgumus, dažāda veida vienošanās, nodomu protokolus;
- nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatām hipotēku nostiprināšanai par labu a/s “Parex banka”, pārgrozīšanai un dzēšanai, pārjaunošanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai par labu a/s “Parex banka”, paziņojumus par atļauju pārdot ieķīlāto nekustamo īpašumu vai par atļauju uz ieķīlāto īpašumu nostiprināt hipotēku par labu trešajai personai;
- pieteikumus LR Uzņēmumu reģistram (Kmercreģistram) par komercķīlu reģistrāciju par labu a/s “Parex banka”, grozīšanu, pārjaunošanu cesiju vai dzēšanu, paziņojumus par komercķīlas tiesību izlietošanu;
- dokumentus, kas apliecina a/s “Parekss banka” piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem pārejai ar vai bez hipotēkas saglabāšanu par labu a/s “Parekss banka”, hipotēkas nostiprināšanai par labu trešajai personai uz nekustamo īpašumu, kas ir ieķīlāts par labu a/s “Parex banka”, kā arī komercķīlas reģistrācijai par labu trešajai personai uz kustamo mantu, kas ir ieķīlāta par labu a/s “Parex banka”;
- pilnvaras rīcībai ar a/s “Parex banka” ieķīlāto nekustamo vai kustamo īpašumu, ar kuru a/s “Parex banka” rīkojas saskaņā ar tai izdotajām pilnvarām;
- pilnvaras par rīcību, izņemot tiesības atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībā, ar a/s “Parex banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto kustamo vai nekustamo īpašumu, tai skaitā pilnvaras a/s “Parex banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto transporta līdzekļu izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas un to īpašuma tiesību reģistrēšanai un pārreģistrēšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā;
- līgumus par pārņemtā saistību izpildes nodrošinājuma glabāšanu, apdrošināšanu, apsardzi, novērtēšanu un remontu
- ar pārziņā nodotās filiāles juridisko apkalpošanu saistītus līgumus, tai skaitā, bet ne tikai - līgumus par juridisko biroju, notāru, tulku, revidentu vai auditoru firmu, tiesu izpildītāju pakalpojumu izmantošanu;
- pretenzijas vai brīdinājumus par saistību neizpildi un ar to saistītajām sekām, paziņojumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, vēstules, iesniegumus, sūdzības;
- tiesām un šķīrējtiesām adresētus prasības pieteikumus, pieteikumus par prasības nodrošināšanu (tajā skaitā - pirms prasības celšanas), pretprasības, atbildētāja vai trešās personas rakstiskus paskaidrojumus, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par izpildu rakstu izsniegšanu un nodošanu izpildi, izlīgumus, attiekšanos no prasības daļēji vai pilnībā, sūdzības un blakussūdzības par jebkuras tiesas nolēmumiem, kā arī citus dokumentus, kas ir saistīti ar Civilprocesa likumā paredzētajām procesuālajām darbībām;
- pilnvaras a/s “Parex banka” darbiniekiem kārtot a/s “Parex banka” lietas visās valsts, administratīvās un citās iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam un trešajai personai;
- iesniegumus par noziedzīgiem nodarījumiem, par atzīšanu par cietušo un/vai civilprasītāju krimināllietās, sūdzības un pieteikumus Kriminālprocesa Kodeksā paredzētajos gadījumos;
- līgumus par norēķinu konta, krājkonta, termiņdepozīta atvēršanu un apkalpošanu, līgumus par kontu interneta vadības sistēmas DIGI: WEB pieslēgšanu un apkalpošanu, līgumus par DIGI: Firma pieslēgšanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, līgumus par telefonisko pakalpojumu sistēmas “Parekss Infoline” lietošanu, līgumus par depozīta seifa abonēšanu, izziņas par klienta konta esamību un konta stāvokli, izziņas klientu auditoriem (revidentiem), bankas starptautiskos čekus;
-inkasācijas, sadarbības, telpu apsaimniekošanas līgumus un pieņemšanas - nodošanas aktus, kuri attiecas uz pārziņā nodoto filiāli;
- grozījumus iepriekšminētajos dokumentos un līgumos, pārjaunojuma līgumus;
5. pildot augstākminētos uzdevumus, filiāles pārvaldniekam ir tiesības:
- iesniegt zemesgrāmatām un saņemt no tām visus nepieciešamos dokumentus hipotēku nostiprināšanai, pārgrozīšanai un dzēšanai un citus dokumentus, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;
- visus nepieciešamos dokumentus komercķīlu reģistrēšanai, grozīšanai , pārjaunošanai vai dzēšanai, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;
- slēgt izlīgumus, pilnīgi vai daļēji attiekties no prasības, pārsūdzēt tiesas spriedumus vai lēmumus, nodot lietu šķīrējtiesai, iesniegt izpildrakstus piedziņai, saņemt piespriesto naudu vai mantu;
- parakstīt jebkuru citu dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi;
- iesniegt uz saņemt jebkuru dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi, saņemt piespriesto naudu vai mantu, kā arī pilnvarot a/s “Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;

- apliecināt ārpus filiāles izsniedzamo un nosūtāmo dokumentu kopiju pareizumu un autentiskumu vai pilnvarot a/s ‘”Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
- saņemt a/s “Parekss banka” pārziņā nodotajai filiālei un norēķinu grupām pienākošo korespondenci: iesnigumus, atbildes, pieteikumus, lūgumus, vēstules, bandroles un citus pasta sūtījumus;
- reģistrēt autotransporta līdzekļus un traktortehniku a/s “Parekss banka” vārda vai pilnvarot trešo personu veikt autotransporta līdzekļa un traktortehnikas reģistrāciju uz a/s “Parekss banka” vārda.
Ieceltas: Kaudze Jānis, Ventspils, Bērzu 28-2, Persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, Pilnvarota pārstāvēt tikai šādām darbībām:
1. ir tiesības veikt filiāles operatīvo vadību, izdot pavēles, rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visiem Filiāles darbiniekiem, pārstāvēt filiāles intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmējsabiedrībās.
2. a/s “Parekss banka” vārdā ar juridiskām personām parakstīt aizdevuma, kredītlīnijas, līzinga kreditēšanas un overdrafta līgumus; ar fiziskām personām aizdevuma līgumus, kur saistību izpilde nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, kā arī nepieciešamības gadījumā pastiprināta ar citu papildus nodrošinājumu, tai skaitā komercķīlu un automašīnas līzinga kreditēšanas līgumus, kā arī jebkurus grozījumus iepriekšminētajos līgumos vai papildus vienošanās ja augšminētā darījuma apjoms ar klientu nepārsniedz 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu) vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa uz darījuma noslēgšanas dienu;
3. patstāvīgi a/s “Parex banka” vārdā parakstīt kustamā un nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumus un attiecīgus pieņemšanas - nodošanas aktus, ja minētā darījuma apjoms nepārsniedz 20 000 LVL (divdesmit tūkstoši latu) vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros vai Eiro pēc Latvijas Bankas kursa uz darījuma noslēgšanas dienu;
4. bez summas ierobežojuma patstāvīgi a/s “Parex banka” vārdā noslēgt un parakstīt citus sekojošus līgumus un dokumentus:
- maksājuma grafikus;
- kustamā un nekustamā īpašuma ieķīlājuma līgumus, kuros a/s “Parekss banka” ir ķīlas ņēmējs;
-dokumentus, kas saistīti ar parādniekam piederošā īpašuma vai līzinga objektu izsoļu organizēšanu un norisi, pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem a/s “Parekss banka” interešu pārstāvēšanai augstākminētajās izsolēs un izsoļu aktu apstiprināšana;
- cesijas līgumus un pilnvaras cesionāriem, kas tiek izdotas vienlaicīgi ar cesijas līguma noslēgšanu saistībā ar prasījuma tiesību cedēšanu;
- līgumus vai vienošanās par saistību izpildes vai norēķinu kārtību, izlīgumus, pārjaunojuma līgumus, refinansēšanas vai pārkreditēšanas līgumus, līgumus par darījumu kontu atvēršanu un apkalpošanu, rokasnaudas līgumus;
- pieteikumus parādnieku atzīšanai par maksātnespējīgiem, kreditoru prasījumus maksātnespējas procesos, pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem a/s “Parekss banka” pārstāvēšanai kreditoru sapulcēs ar visām tiesībām, kas ar likumu piešķirtas kreditoram, sūdzības par kreditoru sapulces vai komitejas lēmumiem, sūdzības par maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības administratora rīcību;
- dokumentus par galvojuma pieņemšanu, tajā skaitā, galvojuma līgumus, dažāda veida vienošanās, nodomu protokolus;
- nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatām hipotēku nostiprināšanai par labu a/s “Parekss banka”, pārgrozīšanai un dzēšanai, pārjaunošanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai par labu a/s “Parekss banka”, paziņojumus par atļauju pārdot ieķīlāto nekustamo īpašumu vai par atļauju uz ieķīlāto īpašumu nostiprināt hipotēku par labu trešajai personai;
- pieteikumus LR Uzņēmumu reģistram (Komercreģistram) par komercķīlu reģistrāciju par labu a/s “Parekss banka”, grozīšanu, pārjaunošanu cesiju vai dzēšanu, paziņojumus par komercķīlas tiesību izlietošanu;
- dokumentus, kas apliecina a/s “Parekss banka” piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem pārejai ar vai bez hipotēkas saglabāšanu par labu a/s “Parekss banka”, hipotēkas nostiprināšanai par labu trešajai personai uz nekustamo īpašumu, kas ir ieķīlāts par labu a/s “Parekss banka”, kā arī komercķīlas reģistrācijai par labu trešajai personai uz kustamo mantu, kas ir ieķīlāta par labu a/s “Parekss banka”;
- pilnvaras rīcībai ar a/s “Parekss banka” ieķīlāto nekustamo vai kustamo īpašumu, ar kuru a/s “Parekss banka” rīkojas saskaņā ar tai izdotajām pilnvarām;
- pilnvaras par rīcību, izņemot tiesības atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībā, ar a/s “Parekss banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto kustamo vai nekustamo īpašumu, tai skaitā pilnvaras a/s “Parekss banka” piederošo vai tai par labu ieķīlāto transporta līdzekļu izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas un to īpašuma tiesību reģistrēšanai un pārreģistrēšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā;
- līgumus par pārņemtā saistību izpildes nodrošinājuma glabāšanu, apdrošināšanu, apsardzi, novērtēšanu un remontu
- ar pārziņā nodotās filiāles juridisko apkalpošanu saistītus līgumus, tai skaitā, bet ne tikai - līgumus par juridisko biroju, notāru, tulku, revidentu vai auditoru firmu, tiesu izpildītāju pakalpojumu izmantošanu;
- pretenzijas vai brīdinājumus par saistību neizpildi un ar to saistītajām sekām, paziņojumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, vēstules, iesniegumus, sūdzības;
- tiesām un šķīrējtiesām adresētus prasības pieteikumus, pieteikumus par prasības nodrošināšanu (tajā skaitā - pirms prasības celšanas), pretprasības, atbildētāja vai trešās personas rakstiskus paskaidrojumus, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par izpildu rakstu izsniegšanu un nodošanu izpildei, izlīgumus, attiekšanos no prasības daļēji vai pilnībā, sūdzības un blakussūdzības par jebkuras tiesas nolēmumiem, kā arī citus dokumentus, kas ir saistīti ar Civilprocesa likumā paredzētajām procesuālajām darbībām;
- pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem kārtot a/s “Parekss banka” lietas visās valsts, administratīvās un citās iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam un trešajai personai;
- iesniegumus par noziedzīgiem nodarījumiem, par atzīšanu par cietušo un/vai civilprasītāju krimināllietās, sūdzības un pieteikumus Kriminālprocesa Kodeksā paredzētajos gadījumos;
- līgumus par norēķinu konta, krājkonta, termiņdepozīta atvēršanu un apkalpošanu, līgumus par kontu interneta vadības sistēmas DIGI: WEB pieslēgšanu un apkalpošanu, līgumus par DIGI: Firma pieslēgšanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, līgumus par telefonisko pakalpojumu sistēmas “Parekss Infoline” lietošanu, līgumus par depozīta seifa abonēšanu, izziņas par klienta konta esamību un konta stāvokli, izziņas klientu auditoriem (revidentiem), bankas starptautiskos čekus;
-inkasācijas, sadarbības, telpu apsaimniekošanas līgumus un pieņemšanas - nodošanas aktus, kuri attiecas uz pārziņā nodoto filiāli;
- grozījumus iepriekšminētajos dokumentos un līgumos, pārjaunojuma līgumus;
5. pildot augstākminētos uzdevumus, filiāles pārvaldniekam ir tiesības:
- iesniegt zemesgrāmatām un saņemt no tām visus nepieciešamos dokumentus hipotēku nostiprināšanai, pārgrozīšanai un dzēšanai un citus dokumentus, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;
- iesniegt LR Uzņēmumu reģistram (Komercreģistram) un saņemt no tā visus nepieciešamos dokumentus komercķīlu reģistrācijai, grozīšanai , pārjaunošanai vai dzēšanai, kā arī pilnvarot jebkuru trešo personu pildīt šos uzdevumus;

- slēgt izlīgumus, pilnīgi vai daļēji attiekties no prasības, pārsūdzēt tiesas spriedumus vai lēmumus, nodot lietu šķīrējtiesai, iesniegt izpildrakstus piedziņai, saņemt piespriesto naudu vai mantu;
- parakstīt jebkuru citu dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi;
- iesniegt uz saņemt jebkuru dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi, saņemt piespriesto naudu vai mantu, kā arī pilnvarot a/s “Parex banka” darbiniekus pildīt šo uzdevumu;
- apliecināt ārpus filiāles izsniedzamo un nosūtāmo dokumentu kopiju pareizumu un autentiskumu vai pilnvarot a/s ‘”Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
- saņemt a/s “Parekss banka” pārziņā nodotajai filiālei un norēķinu grupām pienākošo korespondenci: iesniegumus, atbildes, pieteikumus, lūgumus, vēstules, bandroles un citus pasta sūtījumus;
- reģistrēt autotransporta līdzekļus un traktortehniku a/s “Parekss banka” vārda vai pilnvarot trešo personu veikt autotransporta līdzekļa un traktortehnikas reģistrāciju uz a/s “Parekss banka” vārda.
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 11.12.1998.
Reģistrācijas numurs: 40003422893
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OGLES UN KOKSS”

Adrese: Rīga, Zolitūdes iela 38/1-7
Parakstītais pamatkapitāls: 10000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 10000 Ls
Valde: Galiča Jeļena, Rīga, Rostokas iela 50-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Galičs Vladimirs, Rīga, Rostokas iela 50-16, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Revidents: Liļajeva Ņina, Rīga, Grīvas iela 11/11-30
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 20.02.1998.
Reģistrācijas numurs: 40003380744
Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZIMOTORS”

Adrese: Rīga, Šmerļa iela 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Ozolovs Jānis, Rīgas rajons, Sigulda, Pulkveža Brieža iela 93a-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Klēbaha Lāsma, Jelgava, Helmaņa iela 7-10
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 26.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 41503027864
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “EVERSS V”

Adrese: Preiļu rajons, Riebiņu pagasts, Pieniņi
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Vibornais Henriks, Preiļu rajons, Riebiņu pagasts, Pieniņi, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Šaitere Irēna, Preiļi, Celtnieku iela 12-39
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 06.10.1994.
Reģistrācijas numurs: 40003220301
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STORA ENSO PACKAGING”

Adrese: Rīga, Tīraines iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 684000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 684000 Ls
Valde: Sosnina Ksenija, Rīga, Elizabetes iela 4-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Alalauri Hannu Eerik, Ahornstrasse 39a, D-40667 Meerbusch, Vācija, padomes priekšsēdētājs; Saarinen Vesa Tapio, Tervakonkatu 12, FI-15230 Lahti, Somija, padomes loceklis; Vuorenmaa Jorma Juhani, Tapiontie 33 C, FI-01420 Vantaa, Somija, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Revidents: PricewaterhouseCoopers SIA, reģ.numurs 000314279, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 19
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 20.12.1999.
Reģistrācijas numurs: 40003473071
Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LOGO METĀLS”

Adrese: Rīga, Biķernieku iela 44b-2
Reģistrēts: Rīgas apgabaltiesas 28.06.2004. spriedums lietā Nr. C04283704, C-2837/04 par maksātnespējas pasludināšanu.
Administrators: Aksenoka Ilze, adrese: Rīga, Mazā Kalna iela 22-1, darbības vieta: Rīga, Brīvības iela40-26, LV-1050
Apturēta pārvaldes institūcijas darbība
Izmaiņas amatpersonu sastāvā:
Iecelta: Aksenoka Ilze, adrese: Rīga, Mazā Kalna iela 22-1, darbības vieta: Rīga, Brīvības iela40-26, LV-1050, administrators ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. pasludināta maksātnespēja.

Reģistrācijas datums: 28.07.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003503751
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANTEONS PLUS”

Adrese: Rīga, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 6-13
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Haheļs Vjačeslavs, Rīga, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 6-13, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Kiseļovs Vladimirs, Rīga, Maskavas iela 415-78
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 01.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003548412
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “SIMRUKS D”

Adrese: Rīga, Dzērbenes iela 1-7
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Grabarovskis Boriss, Rīga, Esplanādes iela 6-69, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Lisikovs Sergejs, Rīga, Kurzemes prospekts 20-56
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 02.05.2003.
Reģistrācijas numurs: 50003628851
Veids: SIA

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LEGALAT”

Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 01.10.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003563568
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARIMEKS”

Adrese: Rīga, Kristapa iela 16-53
Parakstītais pamatkapitāls: 6900 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 6900 Ls
Valde: Patašs Kaspars, Rīga, Detlava Brantkalna iela 10-40, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Vībota Līvija, Rīga, Kristapa iela 16-53, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Seisuma Ilze, Rīga, Olgas iela 4-19
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.10.1994.
Reģistrācijas numurs: 40003222209
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HKB”

Adrese: Rīgas rajons, Baloži, Titurgas iela 6-34
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Bembers Harijs, Rīga, Mālpils iela 2b-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Vītiņa Ligita, Rīgas rajons, Baloži, Uzvaras prospekts 2-4
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 21.05.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003004288
Veids: akciju sabiedrība

Nosaukums: akciju sabiedrība “DZELZCEĻTRANSPORTS”

Adrese: Rīga, Baltā iela 27
Parakstītais pamatkapitāls: 483000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 483000 Ls
Valde: Kaplunovs Jurijs, Rīga, Zeltiņu iela 25-29, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Sparkova Ņina, Rīga, Palangas iela 1-68, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Šipilovs Aleksandrs, Rīga, Paula Lejiņa iela 16-76, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Folkmanis Aivars, Rīga, Mēness iela 21/1-26, padomes priekšsēdētājs; Krasiļņikovs Oļegs, Rīga, Salnas iela 17-4, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Landsmanis Jānis, Rīga, Augusta Deglava iela 16-15, padomes loceklis; Lencēvičs Jānis, Rīga, Ruses iela 26-132, padomes loceklis; Mitrofanova Janīna, Rīga, Platā iela 30-6, padomes loceklis
Revidents: Deloitte & Touche audits, SIA, reģ.numurs 000360696, Rīga, Bīskapa gāte 2
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 30.06.2003.
Reģistrācijas numurs: 40003636202

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROSWEL”

Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 17.04.1997.
Reģistrācijas numurs: 44103012292
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “NAGLA IF”

Adrese: Valmieras rajons, Rūjiena, Raiņa iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Pivare Inese, Ogre, Liepu iela 5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Lapiņa Ingrīda, Valmieras rajons, Rūjiena, Rīgas 9-15
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 10.09.1999.
Reģistrācijas numurs: 40002082497
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BREKS”

Adrese: Rīgas rajons, Salaspils lauku teritorija, Acone, Granīta iela 32
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Orubs Indris, Rīga, Jelgavas 34-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bodnieks Džems, Rīga, Pakalniešu iela 11/12
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.04.1994..
Reģistrācijas numurs: 40003191360
Veids: FIL

Firma: akciju sabiedrības “Parekss banka” filiāle “VALDEMĀRS”

Atbrīvotas amatpersonas: Kušņirs Vladimirs, Rīga, Kurzemes prospekts 164-116, persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, piezīmes: pilnvarota pārstāvēt tikai šādām darbībām:
1. ir tiesības veikt filiāles operatīvo vadību, izdot pavēles, rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visiem Filiāles darbiniekiem, pārstāvēt Filiāles intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmējsabiedrībās.
2. patstāvīgi Komersanta vārdā noslēgt un parakstīt sekojošus līgumus un dokumentus:
- ar filiāles saimniecisko darbību saistītos vienreizējos saimnieciskos līgumus, kā arī maksājumus par pakalpojumiem vai preču piegādi par summām, ja līguma summa (proti - komersanta maksājumu saistību apmērs) nepārsniedz 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu);
- ir tiesības parakstīt Līgumus par darījumu konta atvēršanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, Līgumus par norēķinu konta, krājkonta, termiņdepozīta atvēršanu un apkalpošanu, Līgumus par kontu interneta vadības sistēmas DIGI: WEB pieslēgšanu un apkalpošanu, Līgumus par DIGI: Firma pieslēgšanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, Līgumus par telefonisko pakalpojumu sistēmas “Parekss Infoline” lietošanu, Līgumus par depozīta seifa abonēšanu, Izziņas par klienta konta esamību un konta stāvokli, Izziņas klientu auditoriem (revidentiem), Bankas starptautiskos čekus.
- ar pārziņā nodotās filiāles juridisko apkalpošanu saistītus līgumus, tai skaitā, bet ne tikai - līgumus par juridisko biroju, notāru, tulku, revidentu vai auditoru firmu, tiesu izpildītāju pakalpojumu izmantošanu;
- pretenzijas vai brīdinājumus par saistību neizpildi un ar to saistītajām sekām, paziņojumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, vēstules, iesniegumus, sūdzības;
- tiesām un šķīrējtiesām adresētus prasības pieteikumus, pieteikumus par prasības nodrošināšanu (tajā skaitā - pirms prasības celšanas), pretprasības, atbildētāja vai trešās personas rakstiskus paskaidrojumus, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par izpildu rakstu izsniegšanu un nodošanu izpildei, izlīgumus, atteikšanos no prasības daļēji vai pilnībā, sūdzības un blakussūdzības par jebkuras tiesas nolēmumiem, kā arī citus dokumentus, kas ir saistīti ar Civilprocesa likumā paredzētām procesuālām darbībām;
- pilnvaras a/s “Parekss banka” darbiniekiem kārtot a/s “Parekss banka” lietas visās valsts, administratīvās un citās iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam un trešajai personai;
- grozījumus iepriekšminētajos dokumentos un līgumos;
3. Pildot augstākminētos uzdevumus, filiāles pārvaldniekam ir tiesības:
- iesniegt un saņemt jebkuru dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi, kā arī pilnvarot a/s “Parekss banka” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
- apliecināt ārpus filiāles izsniedzamo un nosūtāmo dokumentu kopiju pareizumu un autentiskumu vai pilnvarot a/s “Parekss banka” darbiniekus pildīt šo uzdevumu;
- saņemt a/s “Parekss banka” pārziņā nodotajai filiālei un norēķinu grupām pienākošo korespondenci: iesniegumus, atbildes, pieteikumus, lūgumus, vēstules, bandroles un citus pasta sūtījumus
Ieceltas: Rezvaja Nataļja, Rīga, Varavīksnes gatve 16-55, persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, piezīmes: Pilnvarota pārstāvēt tikai šādām darbībām:
1. ir tiesības veikt filiāles operatīvo vadību, izdot pavēles, rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visiem Filiāles darbiniekiem, pārstāvēt Filiāles intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmēj un komercsabiedrībās.
2. patstāvīgi Komersanta vārdā noslēgt un parakstīt sekojošus līgumus un dokumentus:
- ar filiāles saimniecisko darbību saistītos vienreizējos saimnieciskos līgumus, kā arī maksājumus par pakalpojumiem vai preču piegādi par summām, ja līguma summa (proti - komersanta maksājumu saistību apmērs) nepārsniedz 5 000 (pieci tūkstoši latu)LVL;
3. ir tiesības parakstīt Līgumus par darījumu konta atvēršanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, Līgumus par norēķinu konta, krājkonta, termiņdepozīta atvēršanu un apkalpošanu, Līgumus par kontu interneta vadības sistēmas DIGI: WEB pieslēgšanu un apkalpošanu, Līgumus par DIGI: Firma pieslēgšanu un apkalpošanu, kā arī tā pielikumus, Līgumus par telefonisko pakalpojumu sistēmas “Parekss Infoline” lietošanu, Līgumus par depozīta seifa abonēšanu, Izziņas par klienta konta esamību un konta stāvokli, Izziņas klientu auditoriem (revidentiem), Bankas starptautiskos čekus.,ar pārziņā nodotās filiāles juridisko apkalpošanu saistītus līgumus, tai skaitā, bet ne tikai - līgumus par juridisko biroju, notāru, tulku, revidentu vai auditoru firmu, tiesu izpildītāju pakalpojumu izmantošanu;
- pretenzijas vai brīdinājumus par saistību neizpildi un ar to saistītajām sekām, paziņojumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, vēstules, iesniegumus, sūdzības;
- tiesām un šķīrējtiesām adresētus prasības pieteikumus, pieteikumus par prasības nodrošināšanu (tajā skaitā - pirms prasības celšanas), pretprasības, atbildētāja vai trešās personas rakstiskus paskaidrojumus, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par izpildu rakstu izsniegšanu un nodošanu izpildei, izlīgumus, atteikšanos no prasības daļēji vai pilnībā, sūdzības un blakussūdzības par jebkuras tiesas nolēmumiem, kā arī citus dokumentus, kas ir saistīti ar Civilprocesa likumā paredzētām procesuālām darbībām;
4. pilnvarot filiāles “Valdemārs” darbiniekus kārtot filiāles lietas visās valsts, administratīvās un citās iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam un trešajai personai;
5. grozījumus iepriekšminētajos dokumentos un līgumos;
6. pildot augstākminētos uzdevumus, pārvaldniecei ir tiesības iesniegt un saņemt jebkuru dokumentu, kas saistīts ar augstākminēto uzdevumu izpildi, kā arī pilnvarot filiāles “Valdemārs” darbiniekus pildīt šos uzdevumus;
7. apliecināt ārpus filiāles izsniedzamo un nosūtāmo dokumentu kopiju pareizumu un autentiskumu vai pilnvarot filiāles “Valdemārs” darbiniekus pildīt šo uzdevumu;
8. saņemt filiālei “Valdemārs” pienākošo korespondenci: iesniegumus, atbildes, pieteikumus, lūgumus, vēstules, bandroles un citus pasta sūtījumus.
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

 

Kļūdas labojums

Nosaukums: IK “SERTIFICĒTS BŪVINŽENIERIS O.SIŅAJEVS”

Reģistrācijas numurs:43602016196
Izmaiņas: ar valsts notāra 07.07.2004. lēmumu labota kļūda komercreģistra ierakstā Uzņēmumu reģistra datu bāzē norādot komersanta juridisko adresi - Jelgava, Sudrabu Edžus iela 13a-22 (sākotnēji reģistrēta kļūdaina adrese - Jelgava, Sudrabu Edžus iela 13a).

Reģistrācijas datums: 08.04.1998.
Reģistrācijas numurs: 50003388701
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MAGRENS”

Adrese: Ogres rajons, Jumpravas pagasts, Inženieru iela 1
Parakstītais pamatkapitāls: 3000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000 Ls
Valde: Staudžs Jānis, Ogres rajons, Jumpravas pagasts, Inženieru iela 1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Mačāne Marija, Ogres rajons, Ogresgala pagasts, “Lakrangas”
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 10.01.2004.
Reģistrācijas numurs: 44103030442

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DESIGNO”

Parakstītais pamatkapitāls: 64000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 64000 Ls
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīts kapitāls.

Reģistrācijas datums: 26.07.1993.
Reģistrācijas numurs: 40003139469
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IVAI”

Adrese: Rīgas rajons, Salaspils lauku teritorija, Acone, Granīta iela 31/3
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Jegoričevs Vladimirs, Rīgas rajons, Salaspils, Skolas 12-37, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Begena Tatjana, Rīga, Kleistu iela 8-12
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.10.1991.
Reģistrācijas numurs: 40103027107
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANTA”

Adrese: Rīga, Zolitūdes iela 38/1-33
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Felsberga Tatjana, Rīga, Zolitūdes iela 38/1-33, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bukovska Vija, Rīga, Kurzemes prospekts 154-106
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003550648
Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INTERNS”

Adrese: Rīga, Vaidavas iela 1-40
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Rijkuris Gints, Rīga, Vaidavas iela 2/4-248, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Zandere Daina, Rīgas rajons, Baldone, Ziedu iela 6
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 14.05.2003.
Reģistrācijas numurs: 40003630426

Firma: SIA “EUROCONSULTANT”

Adrese: Rīga, Slokas iela 201-28
Parakstītais pamatkapitāls: 15000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2001 Ls
Atbrīvotas amatpersonas: Padoms Andrejs, Rīga, Jaunsaules iela 5b-3, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Vilims Vitālijs, Rīga, Slokas iela 201-28, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīta adrese, mainīts kapitāls, mainīts nosaukums, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 16.01.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003660990

Firma: SIA “DE LACY’S”

Adrese: Rīga, Šķūņu iela 4
Prokūra: Jeremiah Joseph O’ Brien, prokūrists
Prokūra: Igors Kuzņecovs, prokūrists
Izmaiņas: 07.07.2004. ierakstos par prokūru, mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 16.01.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003661017

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MODULEX-INVEST”

Parakstītais pamatkapitāls: 25000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 10000 Ls
Mainīts amata nosaukums: Seratinskis Harijs, Rīga, Daugavgrīvas iela 40a-9, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi uz valde: Seratinskis Harijs, Rīga, Daugavgrīvas iela 40a-9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainīta informācija par amatpersonu, mainīts kapitāls, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 05.08.1992.
Reģistrācijas numurs: 40103058978

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIMONA UN KO”

Atbrīvotas amatpersonas: Saidova Diāna, Rīga, Jāņa Grestes iela 12-40, revidents
Ieceltas: Beluha Irēna, Ogre, Mālkalnes prospekts 7-9, revidents
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 17.09.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003561711
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LASNET”

Adrese: Rīga, Aizkraukles iela 21
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kelder Laur, Pepleri 14 - 319, Tallina, Igaunija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Kelder Siiri, Arukjula 25-1, Harjumaā raj., Igaunija, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bulmeistere Rudīte, Ogre, Skolas 5-52
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 23.12.1994.
Reģistrācijas numurs: 40003237632
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “BALTIJAS BŪVNIEKS”

Adrese: Rīga, Emiļa Melngaiļa iela 1a
Parakstītais pamatkapitāls: 60000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 60000 Ls
Valde: Desnickis Boriss, Rīga, Ģertrūdes iela 100-5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Rāvis Guntis, Rīga, Kaļķu iela 4-3, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Jankovska Dace, Rīga, Ernestīnes iela 12-5
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.05.2004.
Reģistrācijas numurs: 40003680588

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ASK SERVISS”

Atbrīvotas amatpersonas: Kaļina Larisa, Rīga, Slokas iela 138-4, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Kaļins Aleksandrs, Rīga, Slokas iela 138-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 14.12.2001.
Reģistrācijas numurs: 50003573341
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKTĪVS PLUS 1”

Adrese: Tukuma rajons, Tukums, Spartaka iela 11-43
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kozule Ilga, Tukums, Kurzemes iela 22-10, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Pudule Zita, Tukums, Kurzemes iela 16-33
Izmaiņas: 07.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 14.12.1995.
Reģistrācijas numurs: 40003276536

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTAURUS R”

Atbrīvotas amatpersonas: Moskaļenko Ilona, Rīga, Aglonas iela 35/1-47, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Siliņš Matīss, Rīga, Paula Lejiņa iela 10-68, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 07.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 03.06.1998.
Reģistrācijas numurs: 42103019856
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ČIEKURIŅI 2”

Adrese: Rīga, Prūšu iela 17a-82
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Matvejevs Sergejs, Rīga, Prūšu iela 17a-82, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Burkovska Diāna, Rīga, Višķu iela 1-77
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 16.06.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003498785

Firma: SIA “BB PARTNERIS”

Parakstītais pamatkapitāls: 150015 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 150015 Ls
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīts kapitāls, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 02.07.2001.
Reģistrācijas numurs: 42103026862
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “VEGA TELEKOMS”

Adrese: Liepāja, Mežu iela 43-42
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kovalis Vladimirs, Liepāja, Mežu iela 43-42, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Mališeva Tatjana, Liepāja, Alejas iela 37/39-27
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 29.11.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003041886
Veids: akciju sabiedrība

Nosaukums: akciju sabiedrība “POLIGRĀFISTS”

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 6
Parakstītais pamatkapitāls: 884777 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 884777 Ls
Valde: Auzeviča Lidija, Rīga, Lokomotīves iela 64-94, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli;
Polkmanis Māris, Rīga, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 26-24, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli; Slisis Oskars, Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju, Bumbieru 1, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar vismaz 1 valdes locekli
Padome: Kilbloka Vija, Rīga, Glika iela 10, padomes priekšsēdētājs; Klotiņš Ivo, Ogre, Ogres iela 9, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Lokmane Ilma, Rīga, Anitas iela 5-6, padomes loceklis; Lācis Elmārs, Rīga, Jaunciema 3.līnija 59, padomes loceklis; Meļņikova Jevgenija, Rīga, Augstrozes iela 6-5, padomes loceklis
Revidents: Dzerele Sandra, Jūrmala, Balvu iela 2
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 23.05.2002.
Reģistrācijas numurs: 40003591650

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EIRO VADĪBA”

Adrese: Rīga, Dzirnavu iela 43-4
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 03.01.2003.
Reģistrācijas numurs: 40003614775

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PLUSIAS”

Adrese: Rīga, Virbu iela 2
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 05.05.2004.
Reģistrācijas numurs: 53603021251

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZEMGALES LABĪBA”

Adrese: Jelgava, Bauskas iela 2
Atbrīvotas amatpersonas: Felšs Ilgvars, Talsi, Dundagas iela 9-38, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Vilcāns Roberts, Jelgava, Svētes iela 26-9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 22.11.1999.
Reģistrācijas numurs: 41203013210

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Q & Q CONTROL SERVICES BALTIC”

Adrese: Ventspils, Sanatorijas iela 32
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 10.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 45402007790
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “O-LAUTO”

Adrese: Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Augļu iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Lazda Osvalds, Jēkabpils, Ūdens iela 4, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Lazda Vanda, Jēkabpils, Ūdens iela 4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: ARVITA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.numurs 540300958, Jēkabpils, Brīvības iela 5a-7
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 11.11.1998.
Reģistrācijas numurs: 41203011474

Firma: SIA “BALTINSPEKCIJA”

Atbrīvotas amatpersonas: Ovčarovs Jurijs, Ventspils, Rindas iela 50-71, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Luther Nigel Charles, Ventspils, Rindas iela 50-10, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Ovčarovs Jurijs, Ventspils, Puķu iela 53, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 17.01.1994.
Reģistrācijas numurs: 40103112583

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DALIS”

Parakstītais pamatkapitāls: 50000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 50000 Ls
Ieceltas: Valde: Lisihins Anatolijs, Rīga, Sesku iela 67-136, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mainīts amata nosaukums:
Valde: Darmorozs Viktors, personas kods 1610XX-XXXXX, adrese: Rīga, Salnas iela 3-75, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīts kapitāls, mainīti statūti.

Reģistrācijas datums: 19.02.1999.
Reģistrācijas numurs: 40003431928
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LEGATA”

Adrese: Rīga, Ropažu iela 140
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kraiņeva Olga, Rīgas rajons, Garkalnes pagasts, Elenburgas iela 14-2, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Škļarskis Henrihs, Rīga, Biķernieku iela 49-55, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Rieksta Natālija, Jūrmala, Augļu iela 8
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 04.11.1993.
Reģistrācijas numurs: 000316075

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALNĪTIS”

Adrese: Rīga, Vaļņu iela 21
Izmaiņas: kļūda reģistrācijas procesā - iecelta amatpersona, labots valdes locekļa amats
Ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra 06.07.2004. lēmumu laboti 21.06.2004. ieraksti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALNĪTIS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003160750) lietā, izdarīts ieraksts par to, ka ar 21.06.2004. iecelta: Valde: Grīnšteine Inga, personas kods 0405XX-XXXXX, adrese Rīga, Krišjāņa Barona iela 94a-12, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; labots ieraksts par to, ka Breslavas Ludmilas, personas kods 3112XX-XXXXX, adrese Rīga, Krišjāņa Barona iela 96/98-9, amats ir valdes priekšsēdētājs.

Reģistrācijas datums: 26.06.1992.
Reģistrācijas numurs: 40103055100

Firma: “FIRMA BAUDA SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU”

Atbrīvotas amatpersonas: Koritina Marijanna, Rīga, Gogoļa iela 4/6-18, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Barsuka Lidija, Rīga, Stabu iela 90-26, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Mata Māra, Sigulda, Jaunā iela 7, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, grozīti statūti.

Reģistrācijas datums: 11.01.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003475814

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EGLĪTIS UN PARTNERI”

Adrese: Rīga, Blaumaņa iela 5a-26
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 24.03.1999.
Reģistrācijas numurs: 40003436817
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RAITA ELEKTRONIKA”

Adrese: Rīga, Maskavas iela 265
Parakstītais pamatkapitāls: 200000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 200000 Ls
Valde: Bakušins Sergejs, Rīga, Kupravas iela 41-48, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Bakušins Vjačeslavs, Rīga, Kupravas iela 41-48, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ovsjaņņikova Ļubova, Rīga, Kārsavas iela 13-1
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 12.07.1996.
Reģistrācijas numurs: 41203007708
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “TŪRA A”

Adrese: Ventspils, Saules iela 21
Parakstītais pamatkapitāls: 3000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000 Ls
Valde: Buka Vita, Ventspils rajons, Vārves pagasts, “Buki”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Strautiņa Aina, Ventspils, Katoļu iela 34-39
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 25.10.1996.
Reģistrācijas numurs: 40003314518
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “ALEX Co”

Adrese: Rīga, Eksporta iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Bebris Ernests, Ogre, Ausekļa prospekts 10-35, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Bebre Sanita, Ogre, Ausekļa prospekts 10-35
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 06.06.1997.
Reģistrācijas numurs: 50001009371
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JUKUMI”

Adrese: Ogres rajons, Lielvārdes lauku teritorija, “Druviņas”
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Savicka Lūcija, Ogres rajons, Lielvārdes lauku teritorija, “Druviņas”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Zagurila Anna, Ogres rajons, Ogresgala pagasts, “Steigas 1”-9
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 26.06.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003499723
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SERVISS IA”

Adrese: Rīga, Ilmājas iela 5-1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Skrolis Aigars, Rīga, Ilmājas iela 5-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Pētersone Ilze, Rīgas rajons, Baldone, Rīgas iela 36
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.04.1994.
Reģistrācijas numurs: 40103121285
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAIGALOVA”

Adrese: Rīga, Maskavas iela 208
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Agejevs Vladimirs, Rīga, Maskavas 208, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Mickāne Zigrīda Ilze, Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Mārupe, Rožu 1

Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 22.02.1999.
Reģistrācijas numurs: 40003432177
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKACIJA PLUS”

Adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 164/1-65
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Muškēvičs Aleksandrs, Rīga, Dzirciema iela 57-41, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Elksne Anita, Rīga, Druvienas iela 21-51
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.12.1996.
Reģistrācijas numurs: 50003321901

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTTOMS”

Adrese: Rīgas rajons, Olaines pagasts, d/s Liepas Nr.69
Izmaiņas: 06.07.2004. mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 06.05.1997.
Reģistrācijas numurs: 41203008953
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENTSPILS OSTAS SLIMNĪCA”

Adrese: Ventspils, Talsu iela 39
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Jorniņš Uldis, Ventspils, Medņu iela 26-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Ezera Ruta, Ventspils, Sarkanmuižas dambis 2-31
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.08.1992.
Reģistrācijas numurs: 47402001495
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAKO”

Adrese: Ogres rajons, Ikšķiles novads, Ikšķiles lauku teritorija, Ādamlauks, Māras iela 35
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Jakubovs Arnolds, Ogres rajons, Ikšķiles novads, Ikšķiles lauku teritorija, Ādamlauks, Māras iela 35, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Kalniņš Voldemārs, Ogre, Grīvas prospekts 29-69
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 23.11.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003519697
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: “SVENTOVIT GRUPA” SIA

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 77-12
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Maksimov Alexey, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 77-12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Osokins Aleksandrs, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 77-12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Osokins Sergejs, Rīga, Tērbatas iela 26-13, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Roze Ieva, Rīga, Kurzemes prospekts 116-32
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 28.06.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003551893
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “VIA BALTIC TRANS”

Adrese: Rīga, Aptiekas iela 6-24
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Gubina Viktorija, Rīga, Salnas iela 4-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem; Votjakova Irina, Rīga, Aptiekas iela 6-24, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem
Revidents: Landsberga Leokādija, Rīga, Šampētera iela 1-16
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.09.1993.
Reģistrācijas numurs: 40003149382
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIE TATJANAS”

Adrese: Bauskas rajons, Iecavas novads, Iecavas pagasts, Zālīte, Dārza iela 10-3
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 Ls
Valde: Tataricka Tatjana, Bauskas rajons, Iecavas pagasts, Zālīte, Dārza iela 10-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Tatarickis Anatolijs, Bauskas rajons, Iecavas pagasts, Zālīte, Dārza iela 10-3, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Fiļipova Jūlija, Rīga, Detlava Brantkalna iela 8-18
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 17.09.1999.

Reģistrācijas numurs: 40003460359

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRITAN”

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Koziols Viesturs, Rīgas rajons, Ādažu pagasts, Ādaži, Druvas iela 6, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Lapiņa Lana, Rīga, Ozolciema iela 22/1-9, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas.

Reģistrācijas datums: 12.07.1991.
Reģistrācijas numurs: 50003011741
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: ražošanas komercfirma SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “KATVARI”

Adrese: Rīga, Avotu iela 30
Parakstītais pamatkapitāls: 2520 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2520 Ls
Valde: Romaņko Vladimirs, Rīga, Apuzes iela 30a-1, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Slotins Vjačeslavs, Rīga, Brīvības gatve 422/1-29, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Voltere Anna, Rīga, Ziemeļu iela 3-13
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 31.05.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003548272
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AĻKORS I”

Adrese: Rīga, Višķu iela 17-87
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Korohovs Aleksandrs, Rīga, Višķu iela 17-87, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Umbrasa Jeļena, Rīga, Aglonas iela 10/1-53
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 09.08.1999.
Reģistrācijas numurs: 40002082016
Veids: individuālais komersants

Nosaukums: individuālais komersants “TEMPS PLUSS”

Adrese: Rīga, Maskavas iela 323-104
Komersants: Veselova Nataļja, Rīga, Maskavas 323-104
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 19.11.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003039241
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZARŽECKA PRIVĀTPRAKSE”

Adrese: Rīga, Raunas iela 20a-14
Parakstītais pamatkapitāls: 2054 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2054 Ls
Valde: Zaržeckis Jānis, Rīga, Raunas iela 20a-14, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Sproģe Indra, Rīgas rajons, Garciems, Paegļu iela 2
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 28.11.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003570926
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MPI PLUSS”

Adrese: Rīga, Vairoga iela 1/5
Parakstītais pamatkapitāls: 6000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 6000 Ls
Valde: Bendris Dainārs, Rīgas rajons, Sējas pagasts, “Skujiņas”, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Jēkabsons Andris, Rīgas rajons, Garkalnes pagasts, Saules iela 8, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Trenko Santa, Rīga, Raunas iela 39-35
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 15.05.2000.
Reģistrācijas numurs: 40003494374

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KVI GALA”

Adrese: Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 20b-7
Atbrīvotas amatpersonas: Gorbolisovs Pjotrs, Rīga, Ludzas iela 42A-60, rīkotājdirektors, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Jirgensons Jānis, Rīga, Maskavas iela 250/3-41, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Izmaiņas: 06.07.2004. mainītas amatpersonas, mainīta adrese.

Reģistrācijas datums: 24.09.1997.
Reģistrācijas numurs: 40003360019
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma “KASTELLA”

Adrese: Rīga, Dzelzavas iela 15/2-18
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Stilve Stella, Rīga, Dzelzavas iela 15/2-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Jeļkina Tatjana, Jūrmala, Jāņa Pliekšāna iela 96-19
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 24.01.1992.
Reģistrācijas numurs: 40103037514
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: SIA “RĪGAS APRIŅĶA AVĪZE”

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 24
Parakstītais pamatkapitāls: 4124 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 4124 Ls
Valde: Saukāns Juris, Rēzekne, Kooperatīva šķērsiela 3-22, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Inspekcija AMJ, sabiedrība ar ierobežotu atbildību auditorfirma, reģ.numurs 000337359, Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Mārupe, Vaidavas iela 11
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 21.08.2001.
Reģistrācijas numurs: 40003558302
Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANSO”

Adrese: Rīga, Kalvenes iela 17-2
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls
Valde: Kristapaitis Jānis, Rīga, Kalvenes iela 17-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Revidents: Rimša Māra, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 20-17
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Reģistrācijas datums: 20.02.1991.
Reģistrācijas numurs: 40003000248
Veids: akciju sabiedrība

Nosaukums: AS “PRESES NAMS”

Adrese: Rīga, Balasta dambis 3
Parakstītais pamatkapitāls: 9085357 Ls
Apmaksātais pamatkapitāls: 9085357 Ls
Valde: Grīniņš Raimonds, Kuldīga, Ziedu iela 12, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar diviem valdes locekļiem; Laizāns Aigars, Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 23-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Puzo Andris, Preiļu rajons, Aglona, Jaudzemu iela 5a-15, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Seimuškāne Lilita, Rīga, Baznīcas iela 1/3-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar diviem valdes locekļiem; Ziedonis Andis, Rīga, Mirdzas Ķempes iela 7-9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar diviem valdes locekļiem;
Padome: Grīnpauka Mārīte, Ventspils, Katoļu iela 52-36, padomes loceklis; Linužs Andris, Ventspils, Celtnieku iela 14-23, padomes loceklis; Purēna Ilva, Ventspils, Peldu iela 5-1, padomes loceklis; Tauriņš Aivars, Rīgas rajons, Babītes pagasts, Kalna iela 10, padomes priekšsēdētājs; Āķis Aldis, Ventspils, Medņu iela 3, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Revidents: Krišjāne Diāna, Rīga, 11.Novembra krastmala 23
Izmaiņas: 06.07.2004. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā.

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 45402012433
Firma: IK “ V.P.I.”
Stāvoklis: likvidēts 07.07.2004.

Reģistrācijas numurs: 40002096815
Firma: Ceriņu zieds
stāvoklis: likvidēts 07.07.2004.

Reģistrācijas numurs: 50002091171
Firma: Ogres A-24
Stāvoklis: likvidēts 07.07.2004.

Reģistrācijas numurs: 48503008176
Firma: Falck apsargs a/s Kurzemes filiāle
Stāvoklis: likvidēts 06.07.2004.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!