Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2004., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/90356-noteikumi-par-atklata-konkursa-norisi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.40/888-4813

Par starptautiskā dokumenta spēkā stāšanos

Vēl šajā numurā

28.06.2004., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 532

Pieņemts: 08.06.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.532

Rīgā 2004.gada 8.jūnijā (prot. Nr.34, 16.§)

Noteikumi par atklāta konkursa norisi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta konkursa (turpmāk — konkurss) norisi attiecībā uz preču pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu.

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa izziņošana;

2.2. informācijas sniegšana par konkursu;

2.3. piedāvājumu iesniegšana;

2.4. piedāvājumu atvēršana;

2.5. piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.6. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana;

2.7. iepirkuma līguma slēgšana.

II. Konkursa izziņošana

3. Konkursu izziņo likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteiktajā kārtībā.

4. Pasūtītājs paziņojumu var papildus publicēt arī citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā. Citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā publicētajā konkursa paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai internetā publicētajā konkursa paziņojumā.

5. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu (turpmāk — nolikums) paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. Iepazīšanās ar nolikumu ir bez maksas.

6. Pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām izsniedz nolikuma kopiju. Pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

7. Izsniedzot nolikumu, pasūtītājs vai komisija sarakstā ieraksta nolikuma saņēmēja nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma saņēmēju sarakstā norādītās informācijas neizpaušanu līdz piedāvājumu atvēršanai.

8. Ja pasūtītājs nolikumā izdara grozījumus, paziņojumu vienlaikus nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ieinteresētajai personai nosūtītajā paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai internetā publicētajā paziņojumā, kā arī pievieno grozījumu tekstu.

III. Informācijas sniegšana par konkursu

9. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku pieprasījumu ar jautājumu par nolikumu, tā triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar pieprasījumā uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas nolikumu. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

10. Ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā trīs dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ja ieinteresētā persona saņem nolikumu vēlāk nekā trīs dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot nolikumu.

11. Komisija nodrošina preču piegādes vietas, pakalpojumu sniegšanas vietas vai būvlaukuma apskati, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona. Visas ieinteresētās personas attiecīgo vietu apskata vienlaikus ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Pēc apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona.

12. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Protokola kopiju triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

IV. Piedāvājumu iesniegšana

13. Nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas ir paredzēts), kas sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Ieinteresētā persona iesniedz parakstītu piedāvājumu.

14. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

15. Piedāvājumā iekļauj pretendentu atlases dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

16. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajam darba uzdevumam vai tehniskajām specifikācijām.

17. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, kā arī vienas vienības cenu (ja tas ir noteikts nolikumā).

18. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

19. Ieinteresētā persona piedāvājumu ir tiesīga iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu.

20. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu, ieinteresētā persona ir tiesīga iesniegt piedāvājuma variantus, ja nolikumā nav noteikts citādi.

21. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ieinteresētā persona ir tiesīga iesniegt piedāvājuma variantus tikai tad, ja nolikumā tas ir tieši noteikts.

22. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

23. Pasūtītājs vai komisija pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina pretendentu sarakstā norādītās informācijas neizpaušanu līdz piedāvājumu atvēršanai.

24. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs vai komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

V. Piedāvājumu atvēršana

25. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

26. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

27. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

28. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

29. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.

30. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, cenu nosauc par katru daļu atsevišķi.

31. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 30.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

32. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

33. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

34. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

VI. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

35. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

36. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

37. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska piekrišana.

38. Komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam precizēt sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

39. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

40. Ja kopā ar piedāvājumu iesniegta piedāvājuma kopija, šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju.

41. Ja komisija pieprasa pretendentam precizēt iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

42. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

43. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

44. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

45. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

46. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai atzinuma sniegšanai.

47. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

48. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

49. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

50. Ja pretendents neatbilst kādai nolikumā izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu neizskata.

51. Pēc pretendentu atlases komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību.

52. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītā darba uzdevuma vai tehnisko specifikāciju (būvdarbu līguma gadījumā — arī tehniskā projekta) prasībām.

53. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot preču paraugu vai piedāvājumu pārbaudi (ja tas ir paredzēts nolikumā).

54. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju (būvdarbu līguma gadījumā — arī tehniskā projekta) prasībām vai nolikumā norādītajam darba uzdevumam, komisija šo piedāvājumu neizskata.

55. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikumā norādītajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

56. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

57. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

58. Konstatējot finanšu piedāvājumā aritmētisku kļūdu, komisija rīkojas šādi:

58.1. ja finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

58.2. ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

59. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kuru dēļ ir noteikta ievērojami zemāka cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to neizskata.

60. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

61. Pretendents triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 60.punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem.

62. Ja komisija nepiekrīt pretendenta iebildumiem, komisija pamato to un pretendenta piedāvājumu neizskata.

63. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem pretendentiem.

64. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā labotās cenas.

65. Ja konkurss attiecas uz būvdarbu līguma slēgšanu, komisija pēc aritmētisko kļūdu labošanas pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai piedāvājums par viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

66. Saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, vai piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena.

VII. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

67. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. Ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, lēmumu var pieņemt par katru daļu atsevišķi.

68. Vispārīgās vienošanās gadījumā atbilstoši nolikumam komisija izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus attiecībā uz vienu iepirkuma priekšmetu vai vienu iepirkuma priekšmeta daļu.

69. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kā arī ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli.

70. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu un ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli. Ja komisija piedāvājumā ir labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

71. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs vienlaikus nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

72. Ja saskaņā ar šo noteikumu 67.punktu lēmums slēgt iepirkuma līgumu ir pieņemts par katru daļu atsevišķi, paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta par katru daļu atsevišķi.

73. Ja ir saņemts pieprasījums izsniegt konkursa noslēguma protokola kopiju, pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz konkursa noslēguma protokola kopiju pieprasījuma iesniedzējam.

VIII. Iepirkuma līguma slēgšana

74. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un nav saņemta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

75. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem, izņemot gadījumu, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumā nepieciešams samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu.

76. Būvdarbu līguma cenā neiekļauj izmaksas par papildu būvdarbiem, kas nebija paredzēti iepriekš.

77. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

78. Vispārīgo vienošanos slēdz starp pasūtītāju vai vairākiem pasūtītājiem un piegādātāju vai vairākiem piegādātājiem, kuru piedāvājumi ir izvēlēti saskaņā ar nolikuma prasībām. Vispārīgās vienošanās darbības laikā tai ir tiesīgi pievienoties citi pasūtītāji, ja tas ir iepriekš paredzēts nolikumā un vispārīgās vienošanās tekstā.

79. Vispārīgās vienošanās ietvaros konkrēto iepirkuma līgumu piešķir saskaņā ar vispārīgās vienošanās tekstā noteikto kārtību.

80. Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot jaunu iepirkuma procedūru, ja iepriekšējais konkurss par to pašu priekšmetu ir izbeigts bez līguma noslēgšanas.

IX. Noslēguma jautājums

81. Atzīt par spēku zaudējušiem:

81.1. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.743 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.);

81.2. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.744 “Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.);

81.3. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.745 “Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 29.jūniju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!