Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 25 "Kārtība, kādā akreditē personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.01.2004., Nr. 8 https://www.vestnesis.lv/ta/id/83131

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.25

Par Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centra funkciju nodošanu Privatizācijas aģentūrai

Vēl šajā numurā

16.01.2004., Nr. 8

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 25

Pieņemts: 13.01.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.25

Rīgā 2004.gada 13.janvārī (prot. Nr.2, 15.§)

Kārtība, kādā akreditē personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās

Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29.panta trešās daļas 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Datu valsts inspekcija akreditē personas, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās (turpmāk — sistēmu auditors).

2. Datu valsts inspekcija reizi trijos mēnešos publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto Datu valsts inspekcijas mājas lapā internetā informāciju par sistēmu auditoriem izsniegtajām un anulētajām akreditācijas apliecībām, akreditācijas apliecību darbības apturēšanu un atjaunošanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī par akreditācijas apliecību atzīšanu par nederīgām.

3. Sistēmu auditoram ir pienākums paziņot Datu valsts inspekcijai, ja pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana.

II. Iekšējo un ārējo sistēmu auditoru akreditācija

4. Ja nepieciešams papildus akreditēt sistēmu auditorus, Datu valsts inspekcija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Datu valsts inspekcijas mājas lapā internetā sludinājumu par sistēmu auditoru akreditāciju.

5. Datu valsts inspekcija akreditē fiziskās personas, kuras atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un ir pieteikušās sludinājumā norādītajā termiņā (turpmāk — persona).

6. Personu akreditē par iekšējo sistēmu auditoru, ja:

6.1. attiecīgā persona ir rīcībspējīga;

6.2. tā ir ieguvusi augstāko izglītību;

6.3. personai ir zināšanas personas datu aizsardzības jomā vai zināšanas audita un sistēmu drošības jomā;

6.4. tai ir vismaz viena gada praktiskā pieredze personas datu aizsardzības jomā vai vismaz viena gada praktiskā pieredze audita un sistēmu drošības jomā.

7. Personu akreditē par ārējo sistēmu auditoru, ja:

7.1. attiecīgā persona ir rīcībspējīga;

7.2. tā ir ieguvusi augstāko izglītību;

7.3. personai ir zināšanas personas datu aizsardzības, audita un sistēmu drošības jomā;

7.4. tai ir vismaz triju gadu praktiskā pieredze personas datu aizsardzības jomā vai vismaz triju gadu praktiskā pieredze audita un sistēmu drošības jomā.

8. Akreditējot sistēmu auditorus, Datu valsts inspekcijai ir tiesības pretendentu vērtēšanā pieaicināt nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un ekspertus.

9. Lai saņemtu akreditāciju, persona Datu valsts inspekcijā iesniedz rakstisku iesniegumu un pievieno šādus dokumentus:

9.1. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

9.2. darba pieredzes aprakstu;

9.3. profesionālās zināšanas apliecinošo dokumentu kopijas (ja tādi ir);

9.4. profesionālo pieredzi apliecinošos dokumentus (arī atsauksmes par personas darbu);

9.5. dokumentu (kopiju), kas apliecina personas valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja attiecīgā persona augstāko izglītību nav ieguvusi latviešu valodā;

9.6. apliecinājumu, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, nepastāv tiesiski šķēršļi iekšējā sistēmu audita veikšanai un ir ievērotas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas (ja iesniegumu iesniedz valsts amatpersona).

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus persona iesniedz Datu valsts inspekcijā personīgi.

11. Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzot šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu kopijas, persona uzrāda dokumentu oriģinālus.

12. Pieņemot šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus, tos pārbauda. Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.

13. Iesniegumu un dokumentus izskata mēneša laikā pēc to iesniegšanas Datu valsts inspekcijā.

14. Datu valsts inspekcija var pieprasīt personai sniegt papildu informāciju, lai izvērtētu personas atbilstību šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajām prasībām.

15. Datu valsts inspekcija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par personas akreditāciju vai atteikumu akreditēt personu paziņo to personai. Ja pieņemts lēmums par personas akreditāciju, paziņojumā norāda akreditācijas apliecības saņemšanas laiku un vietu.

16. Datu valsts inspekcija ir tiesīga atteikt akreditēt personu, ja:

16.1. persona neatbilst šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajām prasībām;

16.2. iesnieguma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā pret personu ir uzsākta kriminālvajāšana;

16.3. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas.

17. Persona ir atbildīga par šo noteikumu 9.punktā minētajos dokumentos sniegto ziņu patiesumu. Par nepatiesu ziņu sniegšanu persona saucama pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18. Datu valsts inspekcija ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama personas iesniegto dokumentu un ziņu pārbaudei.

19. Sistēmu auditorus akreditē uz trim gadiem.

III. Akreditācijas apliecības derīguma termiņa pagarināšana

20. Sistēmu auditora akreditācijas apliecības derīguma termiņu pagarina tikai tādā gadījumā, ja sistēmu auditoram nepieciešams pabeigt auditu konkrētā lietā. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pagarināt sistēmu auditora akreditācijas apliecības derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

21. Lēmumu par akreditācijas apliecības derīguma termiņa pagarināšanu Datu valsts inspekcija pieņem, pamatojoties uz motivētu sistēmu auditora iesniegumu. Minēto iesniegumu sistēmu auditors iesniedz mēnesi pirms akreditācijas apliecības derīguma termiņa beigām.

22. Ja sistēmu auditora pienākumu veikšanai valsts vai pašvaldību institūcijā nepieciešams laiks, kas ilgāks par trim mēnešiem, sistēmu auditors saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu iesniedz rakstisku iesniegumu par atkārtotu akreditāciju.

IV. Atkārtota akreditācija

23. Ja beidzies noteiktais akreditācijas termiņš, sistēmu auditoru var akreditēt atkārtoti uz trim gadiem.

24. Atkārtotai akreditācijai nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu Datu valsts inspekcijā.

25. Lai akreditācijas apliecību saņemtu atkārtoti, sistēmu auditoram jāatbilst šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajām prasībām.

26. Datu valsts inspekcija ir tiesīga atteikt atkārtoti akreditēt personu, ja:

26.1. persona neatbilst šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajām prasībām;

26.2. iesnieguma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā pret personu ir uzsākta kriminālvajāšana;

26.3. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas.

V. Akreditācijas apliecības darbības apturēšana un atjaunošana

27. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par akreditācijas apliecības darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem šādos gadījumos:

27.1. ir saņemts sistēmu auditora iesniegums ar lūgumu apturēt akreditāciju;

27.2. pēc sistēmu auditora atzinuma saņemšanas Datu valsts inspekcijai ir radušās pamatotas šaubas par sistēmu auditora atzinuma kvalitāti un tā ir ierosinājusi veikt pārbaudi.

28. Ja paredzēts izskatīt jautājumu par akreditācijas apliecības darbības apturēšanu, Datu valsts inspekcija ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes rakstiski informē attiecīgo sistēmu auditoru. Datu valsts inspekcijai ir tiesības pieprasīt sistēmu auditoram sniegt papildu informāciju par izskatāmo jautājumu. Sistēmu auditora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

29. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu, ja ir pagājis termiņš, uz kuru tika apturēta akreditācijas apliecības darbība, un ja sistēmu auditors ir iesniedzis motivētu iesniegumu par akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu.

30. Jautājumu par akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu izskata atbilstoši šo noteikumu 28.punktā noteiktajai kārtībai.

31. Lēmumu par akreditācijas apliecības apturēšanu un akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu Datu valsts inspekcija paziņo auditoram piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

VI. Akreditācijas apliecības anulēšana

32. Datu valsts inspekcija pieņem lēmumu par akreditācijas apliecības anulēšanu šādos gadījumos:

32.1. sistēmu auditora darbībā ir konstatēti sistēmu auditoru darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

32.2. ir saņemts sistēmu auditora iesniegums ar lūgumu anulēt viņa akreditāciju;

32.3. sistēmu auditors ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

32.4. sistēmu auditora nāves gadījumā.

33. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par akreditācijas apliecības anulēšanu šādos gadījumos:

33.1. ir saņemta sūdzība par sistēmu auditora darbību, un Datu valsts inspekcija pēc sūdzības izskatīšanas atzinusi to par pamatotu;

33.2. pret sistēmu auditoru pienākumu veikšanas laikā ir uzsākta kriminālvajāšana;

33.3. sistēmu auditors nav iesniedzis šo noteikumu 29.punktā minēto iesniegumu par akreditācijas atjaunošanu.

34. Ja paredzēts izskatīt jautājumu par akreditācijas apliecības anulēšanu, Datu valsts inspekcija ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes rakstiski informē attiecīgo sistēmu auditoru (izņemot šo noteikumu 32.4.apakšpunktā minēto gadījumu). Datu valsts inspekcijai ir tiesības pieprasīt sistēmu auditoram sniegt papildu informāciju par izskatāmo jautājumu. Sistēmu auditora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

35. Lēmumu par akreditācijas apliecības anulēšanu Datu valsts inspekcija paziņo sistēmu auditoram piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas (izņemot šo noteikumu 32.4.apakšpunktā minēto gadījumu).

VII. Akreditācijas apliecības uzskaite un atzīšana par nederīgu

36. Akreditācijas apliecības reģistrē Datu valsts inspekcija.

37. Datu valsts inspekcija ir tiesīga atzīt akreditācijas apliecību par nederīgu šādos gadījumos:

37.1. akreditācijas apliecība ir nozagta vai nozaudēta;

37.2. akreditācijas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga.

38. Datu valsts inspekcija atzīst akreditācijas apliecību par nederīgu, pamatojoties uz sistēmu auditora iesniegumu. Ja akreditācijas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga, sistēmu auditors nederīgo akreditācijas apliecību nodod Datu valsts inspekcijā.

39. Ja Datu valsts inspekcija atzīst akreditācijas apliecību par nederīgu, sistēmu auditoram izsniedz akreditācijas apliecības dublikātu. Dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajai akreditācijas apliecībai.

VIII. Maksas pakalpojumi

40. Maksu par ārējo sistēmu auditora pirmreizēju un atkārtotu akreditāciju, akreditācijas apliecības derīguma termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu un akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu nosaka atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim.

41. Datu valsts inspekcija šo noteikumu 40.punktā minēto maksas pakalpojumu cenrādi publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto Datu valsts inspekcijas mājas lapā internetā.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!