Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.09.2003., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/ta/id/79100-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.529

Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums

Vēl šajā numurā

19.09.2003., Nr. 129

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 528

Pieņemts: 16.09.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.528

Rīgā 2003.gada 16.septembrī (prot. Nr.49, 27.§)

Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk — ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta un jaunatnes politikas jomā.

2. Ministrija ir tieši pakļauta izglītības un zinātnes ministram (turpmāk — ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

 

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta un jaunatnes politiku;

4.2. organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta un jaunatnes politikas īstenošanu;

4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

5.1. izstrādā valsts izglītības standartus un atbilstoši standartos noteiktajām prasībām izstrādā un apstiprina izglītības programmu paraugus, mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu un kursu paraugus;

5.2. izstrādā un īsteno mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumus;

5.3. uztur un aktualizē izglītības iestāžu, izglītības programmu un pedagogu reģistrus;

5.4. akreditē izglītības iestādes, kā arī licencē un akreditē tajās īstenotās izglītības programmas;

5.5. nosaka prasības pedagoga izglītības ieguvei un apstiprina pedagogu profesionālās pilnveides kārtību;

5.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

5.7. saskaņo pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un slēgšanu;

5.8. saskaņo pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju, kā arī pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba, ja nepieciešams, ierosina pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no darba;

5.9. izstrādā vienotu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, nosaka valsts pārbaudījumu saturu, laiku un norises kārtību akreditētajās vispārējās izglītības programmās, nosaka valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību profesionālajās izglītības iestādēs un eksaminācijas centros;

5.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

5.11. koordinē profesiju standartu izstrādi un ekspertīzi, uztur un aktualizē profesiju standartu reģistru;

5.12. organizē darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti un izglītojamo profesionālo orientāciju;

5.13. koordinē profesionālās izglītības īstenošanā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto institūciju darbību, kā arī veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību;

5.14. nodrošina tirgus orientēto pētījumu projektu un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu administrēšanu, ekspertīzi un finansēšanu attiecīgās budžeta apakšprogrammas ietvaros;

5.15. nodrošina starptautisko sadarbības programmu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā īstenošanu Latvijā;

5.16. organizē un koordinē studiju kreditēšanu un studējošo kreditēšanu — kredītu izsniegšanu, apkalpošanu, administrēšanu, dzēšanu, kā arī kredītu un kredīta procentu piedziņu;

5.17. koordinē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentēto profesiju jomā;

5.18. savas kompetences ietvaros piedalās sagatavošanās darbā Latvijas dalībai Eiropas Savienības strukturālajos fondos, koordinē darbu ar Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumentiem PHARE, Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem un ārvalstu tehnisko palīdzību izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās;

5.19. nodrošina Eiropas Savienības izglītības programmu īstenošanu Latvijā;

5.20. koordinē un īsteno izglītības informatizācijas sistēmas pilnveidi;

5.21. nodrošina ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem;

5.22. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

6. Ministrija:

6.1. izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

6.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

6.4. nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.6. savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

6.7. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

6.8. veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

6.9. nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē un īstenošanā;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

6.11. informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas un sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

7. Ministrijas tiesības:

7.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus;

7.3. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību;

7.4. veikt finanšu revīziju ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

7.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

III. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

8. Ministrijas darbu vada ministrs.

9. Ministrs:

9.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

9.2. dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām;

9.3. dod rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kuri par to informē augstāku amatpersonu;

9.4. dod rīkojumus ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, uzņēmējsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī amatpersonu darbību vai pilnvaro tam attiecīgu ministrijas amatpersonu;

9.6. var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus;

9.7. var atcelt ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.8. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.9. nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā;

9.10. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus;

9.11. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

10. Parlamentārais sekretārs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

11. Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

12. Valsts sekretāram ir vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs.

13. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē valsts sekretārs. Departamentu, to nodaļu un patstāvīgo nodaļu reglamentus pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

14. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekam saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

15. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki. Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetenci nosaka ierēdņaamata aprakstā vai darba līgumā.

16. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Patstāvīgās nodaļas vadītājam var būt vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

17. Ministrs un valsts sekretārs ministrijā var izveidot padomes, darba grupas un komisijas. Minētajās institūcijās var iesaistīt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī privātpersonas. Institūciju nolikumus apstiprina attiecīgi ministrs vai valsts sekretārs.

 

IV. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par ministrijas darbību

18. Ministrijas darbības tiesiskumu nodrošina valsts sekretārs. Valsts sekretārs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

20. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

21. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

22. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sniedz ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, ministrijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

23. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par nozares vai atsevišķas jomas politikas īstenošanu, kā arī par ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes darbību.

 

V. Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, pārziņā esošie valsts uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

24. Ministrijas padotībā ir:

24.1. Izglītības satura un eksaminācijas centrs;

24.2. Izglītības valsts inspekcija;

24.3. Profesionālās izglītības centrs;

24.4. Sporta pārvalde;

24.5. Studiju fonds;

24.6. Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs;

24.7. Jaunatnes basketbola metodiskais centrs;

24.8. Latvijas Jaunatnes sporta centrs;

24.9. Latvijas Sporta muzejs;

24.10. Šķēpa mešanas metodiskais centrs;

24.11. Banku augstskola;

24.12. Daugavpils Universitāte;

24.13. Latvijas Jūras akadēmija;

24.14. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

24.15. Latvijas Universitāte;

24.16. Liepājas Pedagoģijas akadēmija;

24.17. Rēzeknes Augstskola;

24.18. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola;

24.19. Rīgas Tehniskā universitāte;

24.20. Ventspils Augstskola;

24.21. Vidzemes augstskola;

24.22. Juglas sanatorijas internātskola;

24.23. mācību un pāraudzināšanas iestāde “Naukšēni”;

24.24. mācību un pāraudzināšanas iestāde “Pilcene”;

24.25. mācību un pāraudzināšanas iestāde “Strautiņi”;

24.26. Murjāņu sporta ģimnāzija;

24.27. Aizkraukles arodvidusskola;

24.28. Cēsu 4.arodvidusskola;

24.29. Daugavpils 1.arodvidusskola;

24.30. Daugavpils 38.arodvidusskola;

24.31. Daugavpils Mežciema arodskola;

24.32. Daugavpils Tirdzniecības skola;

24.33. Jelgavas Amatniecības vidusskola;

24.34. Jēkabpils 109.arodskola;

24.35. Kuldīgas 78.arodvidusskola;

24.36. Latgales Amatniecības meistaru skola;

24.37. Latgales Transporta koledža;

24.38. Liepājas Jūrniecības koledža;

24.39. Liepājas 31.arodvidusskola;

24.40. Liepājas 48.arodvidusskola;

24.41. Limbažu 18.arodvidusskola;

24.42. Ogres Amatniecības vidusskola;

24.43. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža;

24.44. Piegriezēju modelētāju arodskola;

24.45. Purvciema Amatniecības vidusskola;

24.46. Rēzeknes 14.arodvidusskola;

24.47. Rīgas Amatniecības vidusskola;

24.48. Rīgas Būvamatniecības vidusskola;

24.49. Rīgas Celtniecības koledža;

24.50. Rīgas Dzelzceļnieku skola;

24.51. Rīgas Galdniecības arodvidusskola;

24.52. Rīgas Tehniskā koledža;

24.53. Rīgas Tirdzniecības tehnikums;

24.54. Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola;

24.55. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža;

24.56. Rīgas Valsts tehnikums;

24.57. Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums;

24.58. Rīgas 3.arodskola;

24.59. Rīgas 10.arodskola;

24.60. Rīgas 13.arodvidusskola;

24.61. Rīgas 19.arodvidusskola;

24.62. Rīgas 34.arodvidusskola;

24.63. Rīgas 46.arodvidusskola;

24.64. Smiltenes 29.arodvidusskola;

24.65. Valmieras 36.arodvidusskola;

24.66. Vangažu arodskola;

24.67. Ventspils 20.arodvidusskola;

24.68. Viļānu 41.arodvidusskola;

24.69. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes specializētā airēšanas sporta skola;

24.70. specializētā sporta skola “Latvijas bērzs”;

24.71. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes specializētā tenisa skola;

24.72. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes specializētā vingrošanas skola;

24.73. Latvijas bērnu un jaunatnes specializētā kamaniņu sporta skola;

24.74. Latvijas Nacionālā sporta skola;

24.75. Nacionālā lietišķo sporta veidu sporta skola;

24.76. Rīgas specializētā peldēšanas skola;

24.77. Specializētā kalnu slēpošanas skola.

25. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās uzņēmējsabiedrībās:

25.1. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””;

25.2. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”;

25.3. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais valsts sporta centrs “Mežaparks””;

25.4. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts tenisa centrs “Lielupe””;

25.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””;

25.6. valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs”;

25.7. bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs”;

25.8. bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stockholm School of Ekonomics in Riga”;

25.9. bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Akadēmiskais informācijas centrs”;

25.10. bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība”;

25.11. bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Juridiskā augstskola”.

26. Ministrijas pārziņā ir:

26.1. valsts bezpeļņas organizācija “Akadēmisko programmu aģentūra”;

26.2. valsts uzņēmums bezpeļņas organizācija “Latviešu valodas apguves valsts programmas projekta vadības vienība”;

26.3. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā un zinātniski informatīvā iestāde “Latvijas Akadēmiskā bibliotēka”;

26.4. valsts zinātniskā iestāde bezpeļņas organizācija “Latvijas organiskās sintēzes institūts”;

26.5. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts”;

26.6. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts”;

26.7. valsts bezpeļņas organizācija “Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”;

26.8. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”;

26.9. Latvijas Zinātņu akadēmijas valsts bezpeļņas organizācija “Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts”;

26.10. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts”;

26.11. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Fizikas institūts”;

26.12. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts”;

26.13. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”;

26.14. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”;

26.15. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums bezpeļņas organizācija “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”;

26.16. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums bezpeļņas organizācija “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”;

26.17. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts”;

26.18. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”;

26.19. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts”;

26.20. bezpeļņas organizācija “Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava””;

26.21. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts”;

26.22. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskā iestāde “Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts”;

26.23. valsts zinātniskā iestāde bezpeļņas organizācija “Nacionālais botāniskais dārzs”;

26.24. valsts bezpeļņas organizācija “Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra”;

26.25. valsts bezpeļņas zinātniskā iestāde “Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts”;

26.26. valsts uzņēmums “Mācību un treniņu bāze “Līčupe””;

26.27. valsts uzņēmums “Latvijas Universitātes valsts starpnozaru konsultācijas centrs “Ekonomists””.

 

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.557 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 1., 42., 89.nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!