Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.04.2001., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/7813

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mantojumu ziņas

Vēl šajā numurā

27.04.2001., Nr. 66

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

LTB_LOGO1.JPG (12132 BYTES)

Akciju sabiedrība "Latvijas Tirdzniecības banka"

2000.gada 31.decembra bilance

un ārpusbilances posteņi

2000 1999
LVL'000 LVL'000
AKTĪVI
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku 10 2843 1303
Prasības pret citām kredītiestādēm, t.sk.: 11 23 764 5095
prasības uz pieprasījumu 1420 974
prasības pret Latvijas Banku - 1000
citas prasības 22 344 3121
Kredīti klientiem 12 1431 4235
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 13 5 7
Nemateriālie aktīvi 14 5 -
Pamatlīdzekļi 14 615 661
Pārējie aktīvi 15 37 92
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 16 16 22
Kopā aktīvi 28 716 11 415
PASĪVI
Saistības pret citām kredītiestādēm, t.sk.: 17 15 914 1796
saistības uz pieprasījumu 14 688 47
termiņsaistības 1226 1749
Klientu noguldījumi, t.sk.: 18 9664 6518
pieprasījuma noguldījumi 9186 4351
termiņnoguldījumi 478 2167
Pārējās saistības 19 9 1
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi 20 29 11
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 21 55 45
Kopā pasīvi 25 671 8371
KAPITĀLS UN REZERVES
Apmaksātais kapitāls 22 3020 3020
Rezerves kapitāls 1 1
Nesadalītā peļņa 24 23
Kopā kapitāls un rezerves 3045 3044
Kopā pasīvi, kapitāls un rezerves 28 716 11 415
Ārpusbilances posteņi
Galvojumi un garantijas 6 18
6 18
A.Borovkovs A.Šteinbergs
bankas padomes priekšsēdētājs bankas valdes priekšsēdētājs
2001.gada 26.martā
 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2000 1999
LVL'000 LVL'000
Procentu ieņēmumi 2 791 790
Procentu izdevumi 3 (401) (367)
Neto procentu ieņēmumi 390 423
Komisijas naudas ieņēmumi 4 201 275
Komisijas naudas izdevumi (26) (41)
Neto komisijas naudas ieņēmumi 175 234
Peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu 5 69 45
Citi pamatdarbības ieņēmumi 7 4
Kopā ieņēmumi 641 706
Administratīvie izdevumi 6 (497) (411)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības
nolietojums un norakstīšana 14 (86) (110)
Citi parastie izdevumi (48) (54)
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 7 (36) (96)
Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi 7 45 62
Ārkārtas izdevumi (3) -
Peļņa no parastās darbības pirms nodokļiem 16 97
Ienākuma nodoklis 8 (5) (16)
Pārējie nodokļi 9 (10) (14)
Pārskata gada nesadalītā peļņa no parastās darbības 1 67
A.Borovkovs A.Šteinbergs
bankas padomes priekšsēdētājs bankas valdes priekšsēdētājs
 
 
Revidentu ziņojums
a/s "Latvijas Tirdzniecības banka" akcionāriem
Mēs esam veikuši a/s "Latvijas Tirdzniecības banka" 2000.gada pārskata, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2001.gada 26.marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilnu 2000.gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilnam gada pārskatam, uz kuru balstoties tici sagatavots saīsinātais gada pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par bankas finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilnu gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilnu gada pārskatu.
PricewaterhouseCoopers SIA
 
Akciju sabiedrība "Latvijas Tirdzniecības banka"
BILANCE
2001.gada 31.martā
AKTĪVI (tīrā vērtība) tūkst. Ls
Kase, noguldījumi Latvijas Bankā 2491
Vērtspapīri 25 031
Prasības pret kredītiestādēm 12 578
Kredīti 5168
Pārējie aktīvi 884
Aktīvi pārvaldīšanā 139 702
KOPĀ AKTĪVI 185 854
PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 5235
Noguldījumi 31 910
t.sk., privātpersonu noguldījumi 651
Pārējās saistības 5811
Pasīvi pārvaldīšanā 139 702
Kapitāls un rezerves 3196
KOPĀ PASĪVI 185 854
Pārskata gada nesadalītā peļņa (zaudējumi) 151
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā
A.Borovkovs A.Šteinbergs
bankas padomes priekšsēdētājs bankas valdes priekšsēdētājs
1BILANCE COPY.GIF (91060 BYTES)

 

TRASTA.GIF (1862 BYTES) 2001.gada 31.marta bilance (tūkst.latu)
Aktīvi
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 363
Latvijas valsts parādzīmes 200
Prasības pret kredītiestādēm 7637
Kredīti 278
Pārējie aktīvi 1354
Aktīvi pārvaldāšanā 1932
Kopā aktīvi - tīrā vērtība 11 764
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 823
Noguldījumi 4033
t.sk. privātpersonu noguldījumi 1265
Pārējās saistības 1598
Pasīvi pārvaldīšanā 1932
Pakārtotās saistības 852
Kapitāls un rezerves 2526
Kopā pasīvi 11 764
Pārskata gada nesadalītie zaudējumi (123)
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.
Finansu pārskati sastādīti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem.
Datums: 2001.gada 12.aprīlī Padomes priekšsēdētājs A.Čepānis
Valdes priekšsēdētājs G.Grieze
MARALOGO COPY.GIF (3681 BYTES)
Reģ.Nr.000331681, Rīgā, Lāčplēša ielā 75
Bilance 2001.gada 31.martā
Aktīvi (tūkst. latu)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 647
Prasības pret kredītiestādēm 2183
Privāto finansu institūciju akcijas 36
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 198
Kredīti - tīrā vērtība 9399
Pamatlīdzekļi 80
Pārējie aktīvi 131
Kopā aktīvi 12 674
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 1250
Noguldījumi 6241
t.sk. privātpersonu 5340
Emitētās obligācijas 500
Pārējās saistības 226
Kapitāls un rezerves 4457
Kopā pasīvi 12 674
Ārpusbilances saistības 114
2001.gada trīs mēnešu nesadalītā peļņa 99

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankai

Padomes priekšsēdētājs V.Vītols

Valdes priekšsēdētājs N.S.Bulmanis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!