• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finansu memorands Latvijas valdības un Eiropas Komisijas vienošanās par pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) palīdzības piešķiršanu pasākumam. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.04.2001., Nr. 60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/7204

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta informācija

Par finansu memoranda stāšanos spēkā

Vēl šajā numurā

18.04.2001., Nr. 60

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 16.03.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finansu memorands Latvijas valdības un Eiropas Komisijas vienošanās par pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) palīdzības piešķiršanu pasākumam

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā

Rīga, Latvija

 

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija), kura darbojas Eiropas Kopienas (turpmāk - Kopiena) vārdā un kuru pārstāv Komisijas reģionālās politikas komisārs Michael Barnier ,

no vienas puses, un

Latvijas valdība (turpmāk - Saņēmējvalsts),

no otras puses,

VIENOJAS PAR TĀLĀK MINĒTO:

1. pants

2. pantā minētais pasākums tiek īstenots un finansēts no Kopienas budžeta līdzekļiem saskaņā ar šī memoranda noteikumiem. 2. pantā minētais pasākums tiek īstenots saskaņā ar Vispārīgiem nosacījumiem, pievienotiem Komisijas un Saņēmējvalsts noslēgtajam Vispārējam nolīgumam, ko papildina šī memoranda noteikumi un tam pievienotie noteikumi.

2. pants

Pasākuma identifikācija

Pirmsiestāšanās strukturālās politikas instruments (ISPA), piešķirot dotāciju, piedalās pasākuma finansēšanā, kā tas izklāstīts I pielikumā:

Pasākuma numurs: 2000/LV/16/P/PE/001

Nosaukums: Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā

Ilgums: Sākuma datums: datums, kurā šo finansu memorandu paraksta Komisija

Beigu datums: 2004.gada 31.decembris

Vieta: Rīga

Grupa: Baltijas jūras piekrastes josla un Daugavas baseina zona

3. pants

Saistības

1. Maksimālā sabiedrisko vai tiem līdzvērtīgu izdevumu summa, ko drīkst izmantot, aprēķinot palīdzības apjomu, ir 24 300 000 eiro.

2. Saskaņā ar II pielikumu pasākumam piešķirtās Kopienas palīdzības apjoms ir noteikts 70% no kopējiem sabiedriskiem vai tiem līdzvērtīgiem izdevumiem.

3. Pirmsiestāšanās Strukturālās politikas instrumenta maksimālā palīdzība ir noteikta 17 010 000 eiro.

4. No 2000.gada budžeta, no budžeta līnijas B7-020, ir piešķirti 11 056 500 eiro. Summas tiek izmaksātas, pamatojoties uz pasākuma sākotnējo vai pārstrādāto finansēšanas plānu, ņemot vērā pasākuma īstenošanas gaitu un atkarībā no budžeta līdzekļu pieejamības.

4. pants

Maksājumi

1. Kopienas palīdzība ir piešķirta tiem pasākumiem, par kuriem Saņēmējvalstī noslēgta juridiski saistoša vienošanās un kuriem konkrēti iedalīti nepieciešamie finansu līdzekļi. Šiem maksājumiem jābūt saistītiem ar I pielikumā aprakstītajiem darbiem.

2. Maksājumi, kas veikti pirms datuma, kurā Komisija parakstījusi šo finansu memorandu, nevar pretendēt uz Pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta palīdzību.

3. I pielikumā minētais pasākums un maksājumi, ko izdara par pasākuma ieviešanu atbildīgā iestāde, tiek veikti ne vēlāk kā līdz 2004. gada 31. decembrim.

Pārskats, kas nepieciešams, lai tiktu izmaksāts palīdzības atlikums, jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc iepriekš minētā datuma.

4. Avansa maksājums ir noteikts 3 402 000 eiro un tiek pārskaitīts šādi:

• 1 701 000 eiro apmērā tiek izmaksāta pēc tam, kad šo memorandu ir parakstījusi Saņēmējvalsts;

• atlikusī daļa tiek izmaksāta pēc tam, kad Saņēmējvalsts ir parakstījusi kontraktu, kas Ia pielikuma iepirkumos norādīts ar numuru "4".

 

5. pants

Kopienas likumu

un politikas ievērošana

Pasākums tiek realizēts saskaņā ar atbilstošajiem Eiropas līguma noteikumiem un dod ieguldījumu Kopienas politikas īstenošanā saistībā ar apkārtējās vides aizsardzību un tās uzlabojumiem.

 

6. pants

Intelektuālais īpašums

Saņēmējvalsts un I pielikuma 3. punktā par pasākuma ieviešanu atbildīgā institūcija nodrošina, lai tiktu saņemtas visas nepieciešamās intelektuālā īpašuma tiesības uz pētījumiem, rasējumiem, plāniem, publicitātes un citiem materiāliem, kas sagatavoti saistībā ar projekta plānošanu, īstenošanu, uzraudzību un vērtēšanu. Tās garantē, ka Komisijai vai jebkurai Komisijas deleģētai institūcijai vai personai būs nodrošināta pieeja šiem materiāliem un tiesības tos lietot. Komisija izmantos šos materiālus tikai saviem mērķiem.

7. pants

Atļaujas un pilnvarojumi

Saņēmējvalsts kompetentām institūcijām savlaicīgi un saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem jānodrošina jebkura veida atļaujas un pilnvarojumi, kas nepieciešami pasākuma īstenošanai.

8. pants

Specifiski nosacījumi,

kas saistīti ar pasākumu

Nekādi neierobežojot III pielikuma vispārīgos nosacījumus, Kopienas dotācijas piešķiršana pasākumam ir atkarīga no šādiem nosacījumiem:

1. Nosacījums par pieņēmumiem un aktīvu statusu:

Komisija patur tiesības pārskatīt 3. pantā minēto ISPA palīdzības summu, ja piecu gadu laikā pēc darbu pabeigšanas saimnieciskās darbības apstākļi (tarifi, ieņēmumi utt.) būtiski atšķiras no pieņēmumiem, uz kā pamata tika noteikts dotācijas apjoms, un/ vai ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas:

a) skar saimnieciskās darbības raksturu vai tās izpildes nosacījumus vai arī nodrošina nepelnītas priekšrocības kādai privātai vai valsts struktūrai; un

b) radušās saistībā ar jebkuras finansētās infrastruktūras daļas īpašuma formu izmaiņu vai arī saimnieciskās darbības pārtraukšanas vai būtiskas pārveides dēļ.

Saņēmējvalsts par šādām izmaiņām informē Komisiju, un šādu izmaiņu veikšanai ir nepieciešama iepriekšēja Komisijas piekrišana.

2. Nosacījums par realizēšanas iespējām.

Komisijas palīdzība pasākumam ir atkarīga no institūcijām, kas nodrošina nepieciešamos resursus efektīvai aktīvu ekspluatācijai un uzturēšanai.

3. Nosacījums par pasūtījumu plānu.

Avansa maksājuma otrā daļa tiek izmaksāta, kad palīdzības saņēmējs iesniedz pasūtījumu plānu, kuram nepieciešama Komisijas piekrišana.

4. Nosacījums par starptautisko finansu iestāžu līdzfinansējumu.

Lai iegūtu pasākumam līdzfinansējumu, kas aprakstīts I pielikumā, pirms avansa maksājuma otrās puses izmaksas nepieciešams parakstīt līgumu ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB). Attiecībā pret pasūtījumu plānā minēto kontraktu Nr. 2 Komisija piemēros III.2 pielikuma X nodaļas 1(a) punktā izklāstītos noteikumus.

5. Nosacījums par ģenerālplāna izstrādi.

Ne vēlāk kā līdz 2002. gada 31. decembrim jāsagatavo ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas ģenerālplāns.

6. Nosacījums par Projekta ieviešanas vienības (PIV) izveidi.

Pirms tiks izmaksāta otrā avansa maksājuma puse, pašvaldības uzņēmumā "Rīgas ūdens" pasākuma vadībai ir jāizveido Projekta ieviešanas vienība.

7. Nosacījums par atbilstību EK izplūdes normām.

Projekta noslēguma ziņojumā ir jāatspoguļo, ka kanalizācijas sistēma ir pieslēgta notekūdeņu attīrīšanas stacijai atbilstīgi EK normām izplūdēm no lielām krātuvēm ekoloģiski jūtīgos rajonos.

9. pants

Šī finansu memoranda pielikumos ietvertie ieviešanas noteikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Nosacījumu un ieviešanas noteikumu neievērošanas gadījumos Komisija rīkosies saskaņā ar III 1. pielikuma VIII nodaļā noteikto.

10. pants

Šī finansu memoranda autentiskais teksts ir šis dokuments, kas apstiprināts ar šādiem parakstiem.

Rīgā Briselē
I. Sudraba M. Barnier
Nacionālā atbildīgā Komisārs
amatpersona

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!