Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2002. gada 13. jūnija likums "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.06.2002., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/ta/id/63553

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās Protokolu

Vēl šajā numurā

21.06.2002., Nr. 94

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 13.06.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem
1.pants. 2001.gada 1.jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi ar šo likumu tiek apstiprināti.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.
Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 13.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2002.gada 21.jūnijā
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi

Izdarīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt Preambulu ar teikumu šādā redakcijā:

"Satversmes grozījumus apstiprinājis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konvents 2001.gada 1.jūnijā."

2. Izteikt 1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kurā īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību."

3. Izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:

"1.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir autonoma iestāde ar pašpārvaldes tiesībām. Tās pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām piedalīties akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Augstskolu likumu, Izglītības likumu, likumu "Par zinātnisko darbību" un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī uz šo Satversmi."

4. Izteikt 2.3.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Augstākās profesionālās kvalifikācijas, profesionālā grāda, akadēmiskā un zinātniskā grāda iegūšana ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju un pētniecības darba mērķis."

5. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte atbilstoši savam mērķim un uzdevumiem:

— izstrādā studiju programmas, nosaka studiju saturu un formas, studējošo uzņemšanas papildus noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā darba pamatvirzienus;

— veic promociju, piešķir akadēmiskos un profesionālos grādus un profesionālo kvalifikāciju, izsniedz attiecīgus Latvijas Lauksaimniecības universitātes diplomus;

— ievēl akadēmisko personālu, piešķir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Goda nosaukumus, nodibina un piešķir Latvijas Lauksaimniecības universitātes prēmijas un personālstipendijas."

6. Izteikt 4.5. un 4.6.punktu šādā redakcijā:

"4.5. Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā. Profesoru atklātā konkursā ievēl uz sešiem gadiem attiecīgās nozares profesoru padome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu vai uz citu noteiktu laiku.

4.6. Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu īstenošanai asociētā profesora amatā saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu var ievēlēt arī personu bez doktora grāda, kurai ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. Asociēto profesoru atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēl attiecīgās nozares profesoru padome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu. Par asociēto profesoru amatu skaitu un sarakstu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām lemj Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts."

7. Svītrot 4.7.punkta otro teikumu.

8. Izteikt 4.8.punktu šādā redakcijā:

"4.8. Docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatā var ievēlēt personu ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, kurai ir vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Docentu ievēl uz sešiem gadiem fakultātes Dome Senāta noteiktajā kārtībā. Par docentu amatu skaitu un sarakstu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām lemj Senāts."

9. Izteikt 4.10.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Lektorus ievēl fakultātes Dome uz sešiem gadiem Senāta noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 4.11.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentus ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes Dome Senāta noteiktajā kārtībā."

11. Izteikt 4.14.punkta 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai;"

12. Svītrot 4.15.punktu.

13. Izteikt 4.17.punktu šādā redakcijā:

"4.17. Latvijas Lauksaimniecības universitātē var studēt personas, kuras:

— ieguvušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes prasībām atbilstošu vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, pretendē uz bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanu;

— ieguvušas bakalaura grādu vai tam pielīdzinātu izglītību un turpina studijas maģistra grāda iegūšanai;

— ieguvušas maģistra vai tam pielīdzināto akadēmisko grādu un turpina studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Uzņemšanas papildu noteikumus un imatrikulācijas kārtību apstiprina Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts."

14. Izteikt 4.19.punktu šādā redakcijā:

"4.19. Studiju maksu Latvijas Lauksaimniecības universitātē sedz valsts, kā arī juridiskās un fiziskās personas. Studiju maksu studējošajiem, kuri izturējuši konkursu uz konkrētajā studiju programmā valsts noteiktajām studiju vietām, finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju maksu studiju vietās, kuras netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, sedz studējošie, juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot par to attiecīgu vienošanos ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Rektoru. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam apstiprina Senāts."

15. Svītrot 4.20.punkta ceturtajā atkāpē vārdus "un docētājus".

16. Papildināt 4.20.punktu ar jaunu atkāpi šādā redakcijā:

"— sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu".

17. Izteikt 4.21.punkta ceturto atkāpi šādā redakcijā:

"— ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmisko un vispārējo personālu."

18. Izteikt 4.22. un 4.23.punktu šādā redakcijā:

"4.22. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vispārējais personāls ir administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls un tehniskais personāls, izņemot akadēmisko personālu. Vispārējā personāla pieņemšanu darbā un tā atbrīvošanu no darba nosaka likumi un citi normatīvie akti, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes iekšējie noteikumi.

4.23. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība rūpējas par personāla darba apstākļiem, nodrošina iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties."

19. Izteikt 5.2. un 5.3.punktu šādā redakcijā:

"5.2. Konvents ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija. Konvents:

— pieņem un groza Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmi;

— ievēlē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senātu un atceļ tā locekļus;

— ievēlē un atceļ Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektoru;

— ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;

— ievēlē Šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus;

— noklausās Senāta, rektora, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas pārskatu;

— apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumus;

— izskata un izlemj Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības un attīstības konceptuālus jautājumus.

5.3. Konventu saskaņā ar nolikumu ievēlē uz 3 gadiem. Konventā ievēlē visus Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorus un asociētos profesorus, kam Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir pamatdarba vieta; pārējā akadēmiskā personāla pārstāvjus, kuru īpatsvars kopā ar profesoriem nedrīkst būt mazāks par 60 procentiem, studējošo pārstāvjus ar īpatsvaru ne mazāk par 15 procentiem, vispārējā personāla pārstāvjus. Konventa locekli var atsaukt tā personāla grupas kopsapulce, no kura viņš ir ievēlēts. Ja Konventa pārstāvis pārtrauc darba (studiju) attiecības ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 3 mēnešu laikā no attiecīgās personāla grupas Konvents ievēlē citus pārstāvjus. Konvents ievēlē priekšsēdi, vietnieku (profesorus vai asociētos profesorus) un sekretāru. Rektors un prorektori nevar būt par Konventa priekšsēdi un priekšsēža vietnieku. Konventu sasauc Senāts vai Rektors ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas Konventu sasauc, ja to pieprasa Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomnieku konvents, rektors vai ne mazāk par 2/3 no Konventā pārstāvēto studējošo skaita, vai 1/3 fakultāšu un institūtu ar savas Domes vai Padomes lēmumiem. Konventa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Šķīrējtiesā."

20. Papildināt 5.4.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Senāta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Konventā."

21. Izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:

"5.5. Senātu ievēlē uz 3 gadiem. Senāta personālsastāvu veido 60 senatori, no kuriem:

— 43 ir Konventa pārstāvji (41 akadēmiskā personāla pārstāvis, kas ievēlēts uz pilnvaru laiku tā, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes un lai Senāta sastāvā būtu vismaz 30 profesori un asociētie profesori un 2 administratīvā personāla pārstāvji;

— 10 studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo pārstāvji;

— Konventa priekšsēdis, rektors, mācību un zinātņu prorektori, Latvijas Lauksaimniecības universitātes direktors, lietu pārvaldnieks, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais sekretārs — kā amatpersonas.

Senāta darbību un kompetenci reglamentē Konventa apstiprināts nolikums. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot padomes un komisijas. Padomju un komisiju darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi. Senāta sēdes vada priekšsēdis, bet viņa prombūtnē vietnieks vai Konventa priekšsēdis."

22. Papildināt 5.6.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Rektora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Šķīrējtiesā."

23. Izteikt 5.7.punktu šādā redakcijā:

"5.7. Rektoru ievēl Konvents no Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoriem uz 5 gadiem, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Konventa ievēlēto Rektoru amatā apstiprina Ministru Kabinets. Rektoru atceļ no amata Ministru Kabinets pēc augstskolas Senāta vai Zemkopības ministrijas ierosinājuma, ja rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi."

24. Aizstāt 5.8.punkta otrajā teikumā vārdus "visu Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības sfēru" ar vārdiem "Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansiālās un saimnieciskās darbības".

25. Papildināt 5.8.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Revīzijas komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Šķīrējtiesā."

26. Papildināt 5.9.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šķīrējtiesas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Senātā."

27. Izteikt 7.nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"7. LLU struktūrvienības, iestādes un uzņēmumi".

28. Izteikt 7.1., 7.2. un 7.3.punktu šādā redakcijā:

"7.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē, kā arī to nolikumus, kuros noteikti struktūrvienību uzdevumi, funkcijas un tiesības, apstiprina Senāts. Struktūrvienībām nav juridiskās personas statusa.

7.2. Izglītības un zinātniskā darba veikšanai Senāts dibina katedras (institūtus), profesoru grupas, fakultātes, zinātniskās un mācību laboratorijas. Organizatoriskā un apkalpojošā darba veikšanai Senāts veido arī citas struktūrvienības. Struktūrvienību finansu līdzekļus nedrīkst izmantot citiem mērķiem bez struktūrvienības vadītāja piekrišanas.

7.3. Katedra (institūts) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju un pētniecības darba pamatvienība, kas veido, organizē un piedāvā studiju programmas un veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. Katedras (institūtus) izveido ar Senāta lēmumu pēc fakultātes Domes vai atsevišķa profesora vai asociētā profesora priekšlikuma un pamatojuma. Katedras (institūta) darbību nosaka un vada katedras (institūta) akadēmiskā personāla sēde. Tā ir tiesīga patstāvīgi izlemt visas akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar Satversmi nav nodoti fakultātes Domes vai Senāta pārziņā. Akadēmiskā personāla sēde no profesoru vai docentu vidus izvirza katedras (institūta) vadītāju, kuru ievēlē fakultātes Dome uz 5 gadiem. Katedras (institūta) vadītājs ir oficiālais katedras (institūta) pārstāvis visās tās lietās."

29. Aizstāt 7.4.punktā vārdus "docētājus vai zinātniskos darbiniekus" ar vārdiem "akadēmiskā personāla pārstāvjus".

30. Izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

"7.7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte savā Satversmē noteikto darbības mērķu sasniegšanai var dibināt, reorganizēt un likvidēt koledžas, iestādes un uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kurām ir pastāvīgas juridiskas personas statuss. Iestāžu un uzņēmumu nolikumus (statūtus) apstiprina Senāts. Koledžu nolikumus pieņem Senāts, bet apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Koledžas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un dod studējošiem iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apgūst personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību. Koledžas programmas īstenošanas laiks ir 2 līdz 3 gadi."

31. Svītrot 7.8. un 7.9.punktu.

32. Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:

"8.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansu resursu struktūru apstiprina Senāts, bet tās budžeta izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Latvijas Lauksaimniecības finansiālo un saimniecisko darbību, kā arī Revīzijas komisijas ziņojumus ne retāk kā reizi divos gados pārbauda neatkarīgs revidents, kura sagatavoto atzinumu par augstskolas finansiālo un saimniecisko darbību rektors iesniedz Zemkopības ministrijai. Par budžeta izpildi rektors sniedz ikgadēju pārskatu Senātam, izglītības un zinātnes ministram un zemkopības ministram."

33. Izteikt 9.nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"9. Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība, universitātes reorganizācija vai likvidācija"

34. Papildināt 9.nodaļu ar jaunu 9.3.punktu šādā redakcijā:

"9.3. Lēmumu par Latvijas Lauksaimniecības universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma."

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!