Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par kārtību, kādā izstrādājami un apstiprināmi nolikumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) pārdošanu aizklātu piedāvājumu konkursā vai konkursā ar pretendentu atlasi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.03.1993., Nr. 5 https://www.vestnesis.lv/ta/id/60244

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums Nr.141

Par prioritātēm veselības aprūpē Latvijas Republikā

Vēl šajā numurā

25.03.1993., Nr. 5

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru Padome

Veids: lēmums

Numurs: 129

Pieņemts: 11.03.1993.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 129

Par kārtību, kādā izstrādājami un apstiprināmi nolikumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) pārdošanu aizklātu piedāvājumu konkursā vai konkursā ar pretendentu atlasi

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj;

Apstiprināt pievienoto Kārtību, kādā izstrādājami un apstiprināmi nolikumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) pārdošanu aizklātu piedāvājumu konkursā vai konkursā ar pretendentu atlasi.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

Rīgā 1993. gada 11. martā

APSTIPRINĀTA
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 11. marta lēmumu Nr. 129

KĀRTĪBA,
kādā izstrādājami un apstiprināmi nolikumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) pārdošanu aizklātu piedāvājumu konkursā vai konkursā ar pretendentu atlasi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Kārtība, kādā izstrādājami un apstiprināmi nolikumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) pārdošanu aizklātu piedāvājumu konkursā vai konkursā ar pretendentu atlasi (turpmāk tekstā — «kārtība») izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību» spēkā stāšanas kartību» un Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 17. jūnija lēmumā «Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību» spēkā stāšanās kārtību»».

1.2. Šī kārtība piemērojama:

aizklātu piedāvājumu konkursos,

konkursos ar pretendentu atlasi.

Par aizklātu piedāvājumu konkursu (turpmāk tekstā — «konkurss») uzskatāms darījums, kurā konkursa rīkotājs uzaicina iepriekš noteiktu personu loku piedāvāt noteikta valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas labāko variantu.

Par konkursu ar pretendentu atlasi (turpmāk tekstā — «konkurss») uzskatāms darījums, kura konkursa rīkotājs konkursa nolikumā nosaka ierobežojumus pretendentu lokam, kuri ir tiesīgi kļūt par attiecīgā konkursa dalībniekiem.

1.3. Šo kārtību var piemērot citos publiski izsludinātos konkursos, ciktāl tā nav pretrunā ar likumā noteikto attiecīgā konkursa veida specifiku.

1.4. Šī kārtība nosaka:

1.4.1. konkursa dalībnieku atlases kārtību un principus;

1.4.2. konkursa komisijas izveidošanas un darbības kārtību;

1.4.3. konkursa nolikuma juridisko nozīmi un saturu;

1.4.4. ielūguma uz konkursu juridisko nozīmi un saturu;

1.4.5. konkursa nolikuma izstrādāšanas, apstiprināšanas un grozīšanas kārtību.

1.5. Paziņojums par konkursa rīkošanu publicējams presē likumā noteiktajā kārtībā.

1.6. Konkursa kandidātu skaitam jābūt ne mazākam par trim.

1.7. Valsts īpašuma objektiem (uzņēmumiem) konkursa rīkotājs ir ministrija (komiteja), kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts (uzņēmums).

1.8. Pašvaldību īpašuma objektiem (uzņēmumiem) konkursa rīkotājs ir rajona, pilsētas, pilsētas rajona (priekšpilsētas) vai pagasta valde, kuras pārziņā ir privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums), vai arī Ekonomisko reformu ministrija.

2. Konkursa dalībnieku atlase

2.1. Konkursa ar dalībnieku atlasi dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura piedāvā savu valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas variantu, ja šīs personas statuss atbilst konkursa nolikumā noteiktajiem ierobežojumiem.

2.2. Aizklātu piedāvājumu konkursa, likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizējot par sertifikātiem, konkursa rīkotājs nav tiesīgs noteikt ierobežojumus nevienam sertifikātu īpašniekam, kuram saskaņā ar likumu ir tiesības pretendēt uz privatizējamā objekta (uzņēmuma) mantas daļu.

2.3. Konkursa rīkotājs konkursa nolikumā var pilnvarot konkursa komisiju veikt konkursa dalībnieku atlasi.

3. Konkursa komisija

3.1. Konkursa sarīkošanai konkursa rīkotājs izveido konkursa komisiju saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» un var pilnvarot komisiju rīkoties konkursa rīkotāja vārdā.

3.2. Konkursa komisijas sastāvā nedrīkst būt personas, kuras:

3.2.1. pašas piedalās konkursā;

3.2.2. pārstāv personas, kas piedalās konkursā;

3.2.3. atrodas tiešā administratīvā pakļautībā vai darba attiecībās ar personām, kas piedalās konkursā.

3.3. Konkursa komisijas sastāvā tiek iekļautas personas, kuras nav tieši administratīvi pakļautas konkursa rīkotājam vai neatrodas ar to darba attiecībās un rakstiski piekrīt piedalīties komisijas darbā un uzņemties ar to saistītos pienākumus un atbildību.

3.4. Konkursa komisija:

3.4.1. sagatavo un iesniedz konkursa rīkotājam apstiprināšanai konkursa nolikuma projektu;

3.4.2. aizklātā konkursa gadījumā nosūta apstiprināto konkursa nolikumu potenciālajiem konkursa dalībniekiem;

3.4.3. pieņem iesniegtos projektus;

3.4.4. veic projektu salīdzinošo izvērtēšanu;

3.4.5. nosaka personu, kuras projekts atbilstoši konkursa nosacījumiem tiek atzīts par labāko;

3.4.6. veic nepieciešamās darbības, lai konkursa nolikumā paredzētajā kārtībā nodrošinātu konkursa labākā projekta praktisko realizāciju;

3.4.7. veic citas konkursa nolikumā paredzētās darbības.

3.5. Lai regulētu konkursa komisijas darbības organizatoriskos aspektus, konkursa rīkotājs var apstiprināt atsevišķu nolikumu, ievērojot Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» un savu kompetenci.

4. Konkursa nolikums

4.1. Konkursa nolikums nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem konkursa rīkotājam ir pienākums noteiktajā termiņā pieņemt un izskatīt konkursa nolikumam atbilstošus projektus.

4.2. Konkursa nolikumā jāietver:

4.2.1. informācija par privatizējamo objektu saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību» spēkā stāšanās kārtību»;

4.2.2. konkursa dalībnieku izvēles un atlases principi;

4.2.3. labākā projekta noteikšanas principi;

4.2.4. informācija par konkursa kārtām un to norises laiku;

4.2.5. citas ziņas pēc konkursa rīkotāja ieskatiem.

4.3. Konkursa nolikumā sniegtajai informācijai jābūt pietiekamai, konkrētai un nepārprotamai. Konkursa rīkotājs ir mantiski atbildīgs par nolikumā sniegto ziņu patiesīgumu.

5. Ielūgums uz konkursu

5.1. Ielūguma nosūtīšana ir pamats tiesisku attiecību nodibināšanai starp konkursa rīkotāju un aizklātu piedāvājumu konkursa dalībnieku (dalībniekiem). Aizklāta konkursa dalībniekiem ir pienākums rakstiski apliecināt savu gatavību piedalīties konkursā, ja tas tieši minēts konkursa nolikumā kā būtisks priekšnoteikums konkursa dalībnieka statusa iegūšanai.

5.2. Konkursa rīkotājam jānosūta ielūgums visiem konkursa kandidātiem. Ielūgumā jānorāda:

5.2.1. datums, līdz kuram kandidātiem pēc noteikta parauga jāiesniedz priekšlikumi, norādot to pakalpojumu saturu un apjomus, kurus viņi ir spējīgi nodrošināt, kā arī pakalpojumu sniegšanā nodarbināto personu skaitu;

5.2.2. privatizējamā objekta (uzņēmuma) vieta;

5.2.3. institūcija, kura veic privatizāciju;

5.2.4. adreses, uz kurām priekšlikumi var tikt sūtīti, nepieciešamais kopiju skaits un valoda, kurā priekšlikumiem jābūt uzrakstītiem;

5.2.5. konkursa vieta, datums un sākšanas laiks;

5.2.6. laikposms, kurā kandidāti saņem iesniegto priekšlikumu novērtējumu (izņemot īpašus gadījumus, šim laikposmam jābūt trīs mēnešus garam);

5.2.7. izraksts no konkursa nolikuma konkursa rīkotāja noteiktajā apjomā.

6. Konkursa nolikuma izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība

6.1. Konkursa nolikuma projektu izstrādā konkursa komisija konkursa rīkotāja noteiktajā termiņā.

6.2. Konkursa nolikumu apstiprina konkursa rīkotājs.

6.3. Līdz brīdim, kad konkursa nolikums tiek nosūtīts dalībniekiem, konkursa rīkotājs ir tiesīgs to vienpersoniski grozīt.

6.4. Konkursa nolikuma pilns teksts nosūtāms Ekonomisko reformu ministrijai. Konkursa rīkotājs ir atbildīgs, lai Ekonomisko reformu ministrija pilnu konkursa nolikuma tekstu būtu saņēmusi ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tā nosūtīšanas konkursa dalībniekiem.

6.5. Ekonomisko reformu ministrija ir tiesīga apstrīdēt visu apstiprināto konkursa nolikumu vai tā daļu, kā arī konkursa dalībnieku kandidatūru atlases principus, un ministrijas lēmums ir galīgs.

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!