Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 28. decembra lēmums Nr. 25/11 "Par "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2002., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/57222

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kad mūsu pārtikas uzraudzība vienās rokās

Vēl šajā numurā

09.01.2002., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: lēmums

Numurs: 25/11

Pieņemts: 28.12.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

padomes lēmums Nr. 25/11

Rīgā 2001. gada 28. decembrī

Par “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.-8. un 17. pantu un Valsts fondēto pensiju likuma 14. pantu,

Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumus” (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vērtspapīru tirgus komisijas 2001. gada 25. jūnija rīkojums “Par noteikumu “Kārtība, kādā sastāda pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu” apstiprināšanu”.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Valsts fondēto pensiju likumu.

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs (tālāk tekstā — līdzekļu pārvaldītājs) sagatavo, apstiprina un publicē gada pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī sastāda un iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā — Komisija) ceturkšņa pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu.

1.3. Līdzekļu pārvaldītājs sastāda gada pārskatu (tālāk tekstā — pārskats) un ceturkšņa pārskatu katram tā pārvaldē esošajam valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānam (tālāk tekstā — ieguldījumu plāns) atsevišķi. Šajos noteikumos termins “ieguldījumu plāns” tiek lietots Ministru kabineta 2001. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 235 “Par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” izpratnē.

1.4. Ieguldījumu plāna pārskatā lietojamā naudas izteiksmes vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Pārskata posteņus ārvalstu valūtās novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda beigās. Pārskatu sastāda latviešu valodā.

1.5. Ieguldījumu plāna pārskata gads aptver 12 mēnešus, un tas sakrīt ar līdzekļu pārvaldītāja pārskata gadu.

1.6. Jaunizveidota ieguldījumu plāna pirmais pārskata gads un pārskata gads, kurā ieguldījumu plāns tiek reorganizēts vai likvidēts, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

1.7. Ja tiek mainīts jau esoša līdzekļu pārvaldītāja pārskata gada sākums, tad maina arī attiecīgo līdzekļu pārvaldītāja pārvaldē esošo ieguldījumu plāna pārskata gada sākumu.

 

 

2. Ieguldījumu plāna pārskata sastāvdaļas

2.1. Ieguldījumu plāna pārskatu kā vienotu kopumu veido:

2.1.1. aktīvu un saistību pārskats;

2.1.2. ienākumu pārskats;

2.1.3. neto aktīvu kustības pārskats;

2.1.4. ieguldījumu portfeļa pārskats;

2.1.5. pielikums;

2.1.6. līdzekļu pārvaldītāja ziņojums;

2.1.7. līdzekļu turētāja (tālāk tekstā — turētājbanka) ziņojums.

2.2. Ieguldījumu plāna pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par ieguldījumu plāna aktīviem, saistībām, tā finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem.

2.3. Aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu, ieguldījumu portfeļa pārskatu sastāda atbilstoši šo noteikumu 4.–7. punktam.

2.4. Noteikumu 4.–7. punktā paredzētie posteņi tiek atspoguļoti katrs atsevišķi norādītajā secībā. Visus aktīvu un saistību pārskata, ienākumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņus atļauts sadalīt sīkāk.

2.5. Ja nepieciešams, līdzekļu pārvaldītājs atbilstoši attiecīgā ieguldījumu plāna īpatnībām drīkst paplašināt pārskatu, ietverot tajā jaunus posteņus.

2.6. Ieguldījumu plāna pārskatā katram aktīvu un saistību pārskata, ienākumu pārskata un neto aktīvu kustības pārskata postenim uzrāda attiecīgos iepriekšējā pārskata perioda rādītājus. Ja šie rādītāji nav salīdzināmi, iemeslus paskaidro ieguldījumu plāna pārskata pielikumā. Aktīvu un saistību pārskata, ienākumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņus, kuros nav skaitļu, uzrāda tikai tad, ja iepriekšējā perioda pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar skaitli.

 

 

3. Grāmatvedības principi

3.1. Līdzekļu pārvaldītājs kārto ieguldījumu plāna grāmatvedību saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Attaisnojuma dokumentos, kas ir attiecināmi uz ieguldījumu plānu, papildus līdzekļu pārvaldītāja rekvizītiem, norāda ieguldījumu plāna nosaukumu.

 

4. Aktīvu un saistību pārskats

4.1. Aktīvi

4.1.1. Nauda

4.1.2. Finansu ieguldījumi

4.1.2.1. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

4.1.2.1.1. Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri

4.1.2.1.2. Uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīri

4.1.2.1.3. Pārējie parāda vērtspapīri

4.1.2.2. Parāda vērtspapīri ar mainīgu ienākumu

4.1.2.2.1. Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri

4.1.2.2.2. Uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīri

4.1.2.2.3. Pārējie parāda vērtspapīri

4.1.2.3. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

4.1.2.4. Akcijas (pajas, kapitāla daļās) un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu

4.1.2.5. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros

4.1.2.6. Atvasinātie vērtspapīri

4.1.2.6.1. Iespējas darījumi

4.1.2.6.2. Nākotnes darījumi

4.1.2.6.3. Citi atvasinātie vērtspapīri

4.1.2.7. Citi finansu ieguldījumi

4.1.2.8. Kopā finansu ieguldījumi (4.1.2.1.+ ...4.1.2.7.)

4.1.3. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

4.1.3.1. Zemes gabali, ēkas un būves

4.1.3.2. No nekustamā īpašuma izrietošās tiesības

4.1.3.3. Cits nekustamais īpašums

4.1.4. Pārējie aktīvi

4.1.4.1. Avansa maksājumi par ieguldījumu plāna aktīviem

4.1.4.2. Ieguldījumu plāna aktīvu pircēju parādi

4.1.4.3. Nākamo periodu izmaksas

4.1.4.4. Citi debitori

4.1.5. Kopā aktīvi

4.2. Saistības

4.2.1. No pircējiem saņemtie avansi

4.2.2. Parādi pārdevējiem

4.2.3. Aizņēmumi

4.2.4. Nodokļi un nodevas

4.2.5. Ieguldījuma plāna daļu dzēšanas parādi

4.2.6. Nākamo periodu ieņēmumi

4.2.7. Citi kreditori

4.2.8. Uzkrājumi saistībām

4.2.9. Kopā saistības

4.3. Neto aktīvi (4.1.7.-4.2.7.)

 

 

5. Ienākumu pārskats

5.1. Ieņēmumi

5.1.1. Procentu ieņēmumi

5.1.2. Dividendes

5.1.3. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas

5.1.4. Citi ieņēmumi

5.1.5. Kopā ieņēmumi (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.+5.1.4.)

5.2. Izmaksas

5.2.1. Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājām

5.2.2. Atlīdzība turētājbankai

5.2.3. Nodokļi un nodevas

5.2.4. Citas izmaksas

5.2.5. Kopā izmaksas (5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.+5.2.4.)

5.3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu ienākumi (5.1.5.–5.2.5.)

5.4. Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

5.4.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

5.4.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

5.4.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (5.4.1.+5.4.2.)

5.5. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums (5.3.+5.4.3.)

 

6. Neto aktīvu kustības pārskats

6.1. Ieguldījumu rezultāts

6.1.1. Ieguldījumu ienākums

6.1.2. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

6.1.3. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

6.1.4. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums (6.1.1.+6.1.2.+6.1.3.)

6.2. Iemaksas un izmaksas

6.2.1. No Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (tālāk tekstā — Aģentūra) saņemtās naudas summas

6.2.2. Aģentūrai izmaksātās naudas summas

6.2.3. Neto aktīvu pieaugums vai samazinājums no iemaksām un izmaksām (6.2.1.+6.2.2.)

6.3. Neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā (6.1.4.+6.2.3.)

6.4. Neto aktīvi

6.4.1. Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

6.4.2. Neto aktīvi pārskata perioda beigās

6.4.3. Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

6.4.4. Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

6.4.5. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

6.4.6. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

 

 

7. Ieguldījumu portfeļa pārskats

7.1. Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri

7.2. Uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīri

7.3. Citi parāda vērtspapīri

7.4. Akcijas un citi vērtspapīri, kas pārstāv uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) kapitālu

7.5. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

7.6. Atvasinātie vērtspapīri

7.7. Citi vērtspapīri

7.8. Kredītiestāžu termiņnoguldījumi

7.9. Zemes gabali, ēkas un būves

7.10. No nekustamā īpašuma izrietošās tiesības

7.11. Cits nekustamais īpašums

7.12. Kopā ieguldījumu portfelis

 

 

8. Norādījumi pie atsevišķiem ieguldījumu plāna pārskata posteņiem

8.1. Izmaksas, kas izdarītas pirms ieguldījumu plāna pārskata sagatavošanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, uzrāda kā nākamo periodu izmaksas aktīvu un saistību pārskata aktīvā. Ieņēmumus, kas saņemti pirms ieguldījumu plāna pārskata sagatavošanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, uzrāda kā nākamo periodu ieņēmumus aktīvu un saistību pārskata saistību daļā. Šajā punktā norādīto izmaksu un ieņēmumu saturu paskaidro pielikumā.

8.2. Izmaksas, kas attiecas uz pārskata periodu, bet izdarāmas pēc ieguldījumu plāna pārskata sastādīšanas datuma, uzrāda aktīvu un saistību pārskata saistību daļā. Šajā punktā norādīto izmaksu saturu paskaidro pielikumā.

8.3. Ieņēmumos uzrāda visus ieņēmumus, kas iegūti no ieguldījumu objektu pārvaldīšanas vai turēšanas un no kuriem atskaitītas piešķirtās atlaides un nodokļi.

8.4. Izmaksās uzrāda visas ieguldījumu plāna pārvaldes izmaksas, kuras tiek maksātas no ieguldījumu plāna aktīviem un ir paredzētas ieguldījumu plāna prospektā.

8.5. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums (samazinājums) ir ienākums no ieguldījumu plāna ieguldījumu realizācijas, t.i., starpība starp naudas summu, kas saņemta no ieguldījumu pārdošanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei.

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums (samazinājums) ir iespējamais ienākums, kas var rasties no ieguldījumu plāna ieguldījumu pārdošanas, t.i., starpība starp naudas summu, kas var tikt saņemta no ieguldījumu pārdošanas pārskata dienā, un naudas summu, kas izmantota šo ieguldījumu iegādei.

8.6. Ieguldījumu portfeļa pārskatā par katru vērtspapīru veidu sniedz šādas ziņas:

8.6.1. vērtspapīru skaits un nominālvērtība;

8.6.2. ieguldījuma īpatsvars procentos ieguldījumu plāna neto aktīvos;

8.6.3. ieguldījuma vērtība pārskata perioda beigās.

8.7. Ieguldījumu portfeļa pārskatā posteņus drīkst grupēt arī pēc citām pazīmēm (nozares, u.c.), ja tas nodrošina šī pārskata labāku izpratni. Šādos gadījumos pielikumā paskaidro šādas grupēšanas iemeslus.

 

 

9. Ieguldījumu plāna pārskata posteņu novērtēšana

9.1. Aktīvu un saistību pārskata posteņus novērtē atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

9.1.1. pieņem, ka ieguldījumu plāns tiks pārvaldīts arī turpmāk;

9.1.2. izmanto tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;

9.1.3. novērtēšanu veic ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1.3.1. ieguldījumu plāna pārskatā iekļauj tikai līdz pārskata sastādīšanas dienai iegūtos ieņēmumus,

9.1.3.2. jāņem vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata periodu un iepriekšējiem darbības posmiem), arī tās, kas kļuvušas zināmas laikposmā starp pārskata perioda beigām un gada pārskata sastādīšanas dienu;

9.1.4. ieguldījumu plāna pārskatā atspoguļo ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;

9.1.5. ieguldījumu plāna pārskatā atspoguļo visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt ieguldījumu plāna novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus, kuri būtiski nemaina pārskata izpratni, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā ieguldījumu plāna pārskatā norādāmi apvienoti posteņi un pielikumā sniedzams paskaidrojums;

9.1.6. aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi;

9.1.7. katra ieguldījumu plāna pārskata perioda sākumam jāsaskan ar iepriekšējā pārskata perioda beigām;

9.1.8. visiem darījumiem ir jābūt iegrāmatotiem un atspoguļotiem ieguldījumu plāna pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

9.2. Ja, ievērojot šo noteikumu 9.1.1.–9.1.8. punktā minētos nosacījumus, rodas pretrunas, atsevišķus darījumus vai notikumus novērtē, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

9.3. Izņēmuma gadījumos var atkāpties no minētajiem grāmatvedības principiem. Jebkuru šādu gadījumu paskaidro pielikumā, norādot, kā tas ietekmēs ieguldījumu plāna aktīvus un saistības, finansiālo stāvokli un finansu darbības rezultātus.

9.4. Aktīvus sākotnēji grāmato to pašizmaksā vai iegādes cenā (sākotnējā vērtībā).

9.5. Aktīvus novērtē to tirgus vērtībā datumā, par stāvokli kurā tiek sagatavots ieguldījumu plāna pārskats.

9.6. Tirgus vērtību koriģē, ņemot vērā:

9.6.1. vērtspapīru likviditāti un pieejamību. Šajā gadījumā var ņemt vērā emitenta, kurā veikts ieguldījums, aktīvu vērtību, saistības un darbības rezultātus, saņemamās naudas plūsmas no ieguldījuma, kā arī risku, kas saistīts ar līdzekļu ieguldījumu;

9.6.2. ieguldījuma apjomu šajos vērtspapīros salīdzinājumā ar vērtspapīru apjomu, kas parasti tiek tirgots;

9.6.3. jebkurus citus ierobežojumus vērtspapīru pārdošanai.

9.7. Gadījumā, ja pastāv jebkādi nozīmīgi ierobežojumi, kas ietekmē līdzekļu pārvaldītāja iespējas pārskata perioda beigās realizēt ieguldījumu plāna aktīvus vai realizēt tos par vērtību, kādā tie ir iekļauti pārskatos, tad to atspoguļo pielikumā pie ieguldījumu plāna gada pārskata. Ierobežojumi var ietvert, piemēram, ar likumu vai, pamatojoties uz līgumu, noteiktus ierobežojumus saistībā ar aktīvu realizēšanu vai ievērojamas soda sankcijas, kuras būtu jāmaksā aktīvu realizēšanas gadījumā pārskata datumā.

 

 

10. Ieguldījumu plāna pārskata pielikumā ietveramā informācija

10.1. Ieguldījumu plāna pārskata pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par aktīvu un saistību pārskata, ienākumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt ieguldījumu plāna finansiālā stāvokļa novērtēšanu.

10.2. Pielikumā sniedz informāciju par metodēm, kuras lietotas dažādu posteņu novērtēšanai ieguldījumu plāna pārskatā, kā arī par ieguldījumu vērtības pārvērtēšanas aprēķina metodēm. Ja kāda summa ieguldījumu plāna pārskatā no ārvalstu valūtas ir pārrēķināta Latvijas Republikas naudas vienībās, norāda valūtas kursu.

10.3. Ja ieguldījumu plāna līdzekļi ieguldīti uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) kapitālā, kurš sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām, norāda katra veida akciju un daļu skaitu un to nominālvērtību.

10.4. Ja ieguldījumu plāna līdzekļi ieguldīti konvertējamos parāda vērtspapīros, uzrāda katra šāda ieguldījuma summu, apmaiņas kursu un termiņus, kādos tie konvertējami.

10.5. Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskatam pārskata pielikumā detalizēti analīzē ieguldījumu plāna aktīvus un saistības pēc ieguldījumu ģeogrāfiskā izvietojuma (Latvija, Igaunija un Lietuva, OECD valstis, citas valstis).

10.6. Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskatam pārskata pielikumā detalizēti analizē ieguldījumus plāna aktīvus un saistības pēc ieguldījumu valūtām (lati, ASV dolāri, eiro, citas valūtas).

10.7. Par katru aktīvu un saistību pārskata posteni pielikumā ir sniedzama šāda informācija:

10.7.1. atlikums uz perioda sākumu;

10.7.2. palielinājumi, ieskaitot nekustama īpašuma uzlabojumus pārskata periodā;

10.7.3. jebkura pārvietošana no posteņa uz posteni pārskata periodā;

10.7.4. pārvērtēšana pārskata periodā;

10.7.5. kopējā pārvērtēšanas summa līdz pārskata sastādīšanas datumam;

10.7.6. atlikums uz perioda beigām.

10.8. Par katru aktīvu un saistību pārskata posteni sniedz informāciju par to saistību daļu, kura jāmaksā ilgāk nekā vienu gadu pēc ieguldījumu plāna pārskata sagatavošanas datuma.

10.9. Ja ieguldījumu plāna aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti, tad pielikumā šo aktīvu vērtību uzrāda kopā ar informāciju par ķīlas vai apgrūtinājuma nosacījumiem.

10.10. Ieguldījumu plāna aktīvos iekļautajam nekustamajam īpašumam parāda pēdējo nekustamā īpašuma novērtējumu, kā arī novērtējumu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

10.11. Ieguldījumu plāna pārskata pielikumā uzrāda pārskata periodā no ieguldījumu plāna aktīviem samaksāto nodokļu un nodevu summu sadalījumā pa veidiem.

10.12. Ja darījumos ar ieguldījumu plāna līdzekļiem tiek piemērotas nodokļu atlaides un atvieglojumi, attiecīgās nodokļu atlaižu summas norāda ieguldījumu plāna pārskata pielikumā, norādot katru nodokli atsevišķi un minot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem.

10.13. Par ieguldījumu plānā ietilpstošo akciju vai daļu kopumu (ieguldījumu portfeli), ja tās akciju (daļu) īpatsvars ieguldījumu plānā pārsniedz 5 procentus no uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) balsstiesīgā pamatkapitāla, sniedz šādas ziņas:

10.13.1. akciju vai daļu skaits, to nominālvērtības kopsumma, īpatsvars procentos uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) pamatkapitālā un balsu īpatsvars procentos;

10.13.2. uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) pašu kapitāla summa un peļņa vai zaudējumi atbilstoši pēdējam apstiprinātajam gada pārskatam.

10.14. Pielikumā sniedz salīdzinošu tabulu par ieguldījumu plāna pēdējo trīs gadu neto aktīvu vērtības izmaiņu dinamiku, ieguldījumu plāna daļu skaita dinamiku, ieguldījumu plāna daļu vērtības dinamiku un ieguldījumu plāna ienesīguma dinamiku. Ienesīgumu aprēķina kā ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņu perioda laikā attiecību pret tās vērtību perioda sākumā, izsakot to gada procentos, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

 

11. Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas ziņojumi

11.1. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumā ietver informāciju par tiem apstākļiem, kas nav atspoguļoti citās ieguldījumu plāna pārskata daļās, bet ir nozīmīgi, lai novērtētu ieguldījuma plāna aktīvus un saistības, tā finansiālo stāvokli un pārskata perioda finansu rezultātus.

11.2. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumā sniedz arī norādījumus par:

11.2.1. jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata perioda beigām;

11.2.2. turpmāko ieguldījumu plāna attīstību;

11.2.3. izpētes darbiem un attīstības pasākumiem.

11.3. Turētājbankas ziņojumā iekļauj informāciju par:

11.3.1. ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības aprēķināšanas atbilstību Valsts fondēto pensiju likumā, šajos noteikumos, ieguldījumu plāna prospektā un līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju (tālāk tekstā — pārvaldīšanas līgums) noteiktajai kārtībai;

11.3.2. līdzekļu pārvaldītāja iesniegto rīkojumu atbilstību Valsts fondēto pensiju likumā, Komisijas noteikumos, ieguldījumu plāna prospektā, pārvaldīšanas līgumā un turētājbankas līgumā noteiktajai kārtībai;

11.3.3. citām ziņām, kas ir būtiskas ieguldījumu plāna dalībniekiem.

11.4. Līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas ziņojumos uzrāda līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu.

 

12. Ieguldījuma plāna pārskata noformēšana un parakstīšana

12.1. Ieguldījumu plāna pārskatā norāda:

12.1.1. ieguldījumu plāna nosaukumu;

12.1.2. līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru;

12.1.3. licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numuru un izsniegšanas datumu;

12.1.4. turētājbankas nosaukumu.

12.2. Ieguldījumu plāna pārskatu apstiprina līdzekļu pārvaldītāja valde. To paraksta valdes priekšsēdētājs, ieguldījumu plāna pārvaldnieks, kā arī pārvaldnieka pilnvarota persona, kas ir atbildīga par ieguldījumu plāna grāmatvedības reģistru kārtošanu. Ieguldījumu plāna pārskatu var parakstīt arī citas personas, ja tas ir noteikts tiesību aktos, kas regulē līdzekļu pārvaldītāju darbību.

12.3. Ja kāda no personām, kura ir pilnvarota parakstīt ieguldījumu plāna pārskatu, uzskata, ka tai pret ieguldījumu plāna pārskatu ir iebildumi, šai personai tas jānorāda īpašā piezīmē līdzekļu pārvaldītāja ziņojumā.

 

13. Ieguldījumu plāna pārskata un ziņojuma pārbaude,

iesniegšana un publicēšana

13.1. Visi ieguldījumu plāna pārskati obligāti jāpārbauda zvērinātam revidentam.

13.2. Ieguldījumu plāna pārskata pārbaude aptver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai ieguldījumu plāna grāmatvedības uzskaite atbilst likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2001. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 235 “Par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” un šo noteikumu prasībām. Zvērināts revidents savā atzinumā norāda, vai ir ievēroti ieguldījumu plāna prospekta un pārvaldīšanas līguma noteikumi.

13.3. Līdzekļu pārvaldītājs iesniedz tā pārvaldāmā ieguldījumu plāna pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu Komisijai un Aģentūrai ne vēlāk kā mēnesi pēc ieguldījumu plāna pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

13.4. Līdzekļu pārvaldītājs pēc tam, kad ir saņemts zvērināta revidenta atzinums, iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā pilnu vai saīsinātu ieguldījumu plāna pārskatu un pilnu zvērināta revidenta atzinumu. Ja zvērinātam revidentam ir bijuši kādi iebildumi vai viņš atteicies apstiprināt ieguldījumu plāna gada pārskatu, šis fakts jāpaziņo, norādot atteikšanās iemeslus.

13.5. Ja ieguldījumu plāna pārskats un citi pārskata dokumenti netiek pilnībā publicēti, skaidri norāda, ka tiek publicēts saīsināts ieguldījumu plāna gada pārskats, un norāda, kur var iepazīties ar pilnu ieguldījumu plāna gada pārskatu.

 

14. Ieguldījumu plāna ceturkšņa pārskatu

sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

14.1. Ieguldījumu plāna ceturkšņa pārskats jāsagatavo, ievērojot šo noteikumu 1.–12. punkta prasības.

14.2. Ieguldījumu plāna ceturkšņa pārskats jāsagatavo par pārskata gada pirmo ceturksni, pārskata gada pusgadu, pārskata gada deviņiem mēnešiem un jāiesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamā, pārskata datumam sekojošā, mēneša 25. datumā.

 

“Latvijas Vēstneša” redakcijā — 04.01.2002.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!