Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2001. gada 8. novembra Ieguldītāju aizsardzības likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.11.2001., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/ta/id/55829-iegulditaju-aizsardzibas-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.350

Par papildinājumiem Zemkopības ministrijas 1999. gada 31. maija rīkojumā Nr. 133

Vēl šajā numurā

23.11.2001., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 08.11.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Ieguldītāju aizsardzības likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) finansu instrumenti — pārvedami vērtspapīri, ieguldījumu apliecības, naudas tirgus instrumenti, finansu termiņlīgumi, nestandartizēti nākotnes procentu likmes līgumi, procentu likmes, valūtas un akciju mijmaiņas un iespēju darījumu instrumenti;

2) ieguldījumu pakalpojumi:

a) finansu instrumentu glabāšana,

b) finansu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu saņemšana un nodošana klientu vārdā,

c) finansu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu izpilde citādā veidā, nevis uz sava rēķina,

d) darījumi ar finansu instrumentiem uz sava rēķina,

e) atsevišķu individuālu klientu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana saskaņā ar klientu pilnvarojumu šķirti no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja īpašuma, ja šādos ieguldījumu portfeļos ir nauda un finansu instrumenti,

f) finansu instrumentu emisiju garantēšana un šādu emisiju izvietošana;

3) ieguldītājs — persona, kas nodod sistēmas dalībniekam naudu vai finansu instrumentus ieguldījumu pakalpojuma sniegšanai;

4) ieguldījums — nauda vai finansu instrumenti, ko ieguldītāji nodod sistēmas dalībniekam ieguldījumu pakalpojuma sniegšanai;

5) ieguldītāju aizsardzības sistēma (turpmāk — sistēma) — pasākumu kopums ieguldītāju interešu aizsardzībai, šai aizsardzībai nepieciešamo finansu līdzekļu nodrošināšanai un kompensāciju izmaksai saskaņā ar šo likumu;

6) sistēmas dalībnieks — juridiskā persona, kas noteiktā kārtībā saņēmusi Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai;

7) finansu instrumentu neatgriezeniska pazušana — Finansu un kapitāla tirgus komisijas konstatēts fakts, ka dati, kas apliecina ieguldītāja īpašuma tiesības uz finansu instrumentiem un kas atrodas sistēmas dalībnieka datorsistēmā vai cita veida uzskaitē, ir neatgriezeniski iznīcināti vai sabojāti kādas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma dēļ un sistēmas dalībnieks atsakās atjaunot šos datus pēc ieguldītāja uzrādītajiem dokumentiem;

8) neizpildīts ieguldījumu pakalpojums — ieguldījumu pakalpojums, ko sistēmas dalībnieks pieņēmis izpildei, bet pilnīgi vai daļēji nav veicis, un tā rezultātā ieguldītājs cietis zaudējumus vai finansu instrumenti ir neatgriezeniski pazuduši;

9) kompensācija — šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieguldītājam izmaksājamā naudas summa, ja sistēmas dalībnieks nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju;

10) sistēmas dalībnieka finansu instrumentu portfelis — finansu instrumentu kopsumma, kas pieder sistēmas dalībnieka ieguldītājiem, kuriem ir tiesības uz kompensāciju šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, un kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu;

11) kopējais sistēmas dalībnieku finansu instrumentu portfelis — sistēmas dalībnieku finansu instrumentu portfeļu kopsumma.

 

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir izveidot sistēmu ieguldītāju interešu aizsardzībai.

(2) Šis likums nosaka sistēmas vispārīgos principus, tās darbībai nepieciešamo finansu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību.

(3) Ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, ja sistēmas dalībnieks nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.

(4) Šis likums neattiecas uz:

1) ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir atzīti par likvidējamiem, maksātnespējīgiem vai bankrotējušiem;

2) gadījumiem, kad finansu instrumenti neatgriezeniski pazuduši pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas;

3) gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finansu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finansu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

(5) Ja sistēmas dalībnieks izbeidz savu darbību, tā sniegtie ieguldījumu pakalpojumi tiek garantēti šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā līdz pilnīgai saistību izpildei.

(6) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles ārvalstīs pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, ja to nosaka ārvalstu normatīvie akti. Ja filiāle pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, tā nekļūst par sistēmas dalībnieku.

 

3.pants. (1) Kompensācija vienam ieguldītājam tiek aprēķināta par:

1) neatgriezeniski pazudušiem finansu instrumentiem;

2) zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

(2) Neatkarīgi no dienas, kad sistēmas dalībnieks pieņēmis izpildei ieguldījuma pakalpojumu, kompensācija vienam ieguldītājam ir šāda:

1) no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finansu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 3000 latu;

2) no 2004.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finansu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 6000 latu;

3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finansu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 9000 latu;

4) no 2008.gada 1.janvāra — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finansu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 13 000 latu.

(3) Kompensāciju izmaksā latos.

 

4.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija nodrošina kompensāciju izmaksu un veic šādas funkcijas:

1) organizē un uzrauga sistēmas dalībnieku maksājumu veikšanu kompensāciju izmaksām;

2) pārbauda kompensācijas pieteikumu pamatotību;

3) organizē kompensāciju izmaksu;

4) lemj par aizņēmumiem, lai varētu veikt kompensāciju izmaksu.

 

 

II nodaļa. Kompensācijas izmaksa

5.pants. (1) Kompensācija tiek izmaksāta tikai tiem ieguldītājiem, kuri Finansu un kapitāla tirgus komisijai iesnieguši pieteikumu par:

1) finansu instrumentu neatgriezenisku pazušanu;

2) zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

(2) Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka sistēmas dalībnieks nav izpildījis savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes dienas.

(3) Finansu un kapitāla tirgus komisija:

1) nosaka kārtību, kādā tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai, un kārtību, kādā nosakāms kompensācijas apmērs;

2) 30 dienu laikā izvērtē saņemto kompensācijas pieteikumu un lemj par kompensācijas izmaksas pamatotību vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju;

3) apkopo informāciju par ieguldītājiem, kuru pieteikumi kompensācijas saņemšanai atzīti par pamatotiem, un paziņo sistēmas dalībniekiem par maksājumiem, kas tiem jāveic.

 

6.pants. (1) Kompensācija izmaksājama triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu.

(2) Izņēmuma gadījumos un īpašos apstākļos Finansu un kapitāla tirgus komisija var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu par trijiem mēnešiem.

 

7.pants. Kompensāciju neizmaksā:

1) personai par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

2) sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;

3) personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;

4) pensiju fondiem;

5) valstij un pašvaldībām;

6) sistēmas dalībnieka valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;

7) personām, kuras ir atbildīgas par likumā noteikto sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju;

8) personām, kuras ir šā panta 6. un 7.punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie;

9) personām, kuras darbojas šā panta 7.punktā minēto personu vārdā;

10) personām, par kurām Finansu un kapitāla tirgus komisija konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas sistēmas dalībniekam ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos.

 

8.pants. (1) Kompensācijas apmēru nosaka:

1) finansu instrumentu neatgriezeniskas pazušanas gadījumā — atbilstoši ieguldītājam piederošo finansu instrumentu tirgus cenai dienā, kad Finansu un kapitāla tirgus komisijai tika iesniegts pieteikums par finansu instrumentu neatgriezenisku pazušanu. Ja tirgus cenu dienā, kad tika iesniegts pieteikums, nevar noteikt, izmanto pēdējo pieejamo finansu instrumentu tirgus cenu, kāda bija pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;

2) neizpildīta ieguldījumu pakalpojuma gadījumā — atbilstoši zaudējumiem, ko ieguldītājam radījis neizpildītais ieguldījumu pakalpojums.

(2) Neatgriezeniski pazudušu finansu instrumentu vērtību vai zaudējumus, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, no ārvalstu valūtas pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa dienā, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību.

 

9.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija publicē informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā dienas laikrakstā.

 

10.pants. Kompensāciju izmaksas uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome.

 

 

III nodaļa. Sistēmas darbībai nepieciešamo finansu līdzekļu nodrošināšana

11.pants. (1) Sistēmas dalībnieki iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai ceturkšņa pārskatu par savu finansu instrumentu portfeli.

(2) Sistēmas dalībnieka finansu instrumentu portfeli aprēķina, saskaitot tos ieguldījumus, kuri atrodas pie sistēmas dalībnieka vai kurus sistēmas dalībnieks pārvalda un kuri attiecīgajā laikposmā:

1) nepārsniedz šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos maksimālos kompensācijas apmērus un tiek kompensēti 90 procentu apmērā no ieguldījuma;

2) pārsniedz šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos maksimālos kompensācijas apmērus un tiek kompensēti 90 procentu apmērā no ieguldījuma šā maksimuma ietvaros, skaitot tikai to ieguldījuma daļu, kas tiek kompensēta.

(3) Pārskata sastādīšanas un iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī sistēmas dalībnieka finansu instrumentu portfeļa aprēķināšanas kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

 

12.pants. (1) Sistēmas dalībnieka pienākums ir šajā likumā noteiktajā kārtībā ieskaitīt naudas līdzekļus Latvijas Bankā atvērtajā kontā kompensāciju izmaksai.

(2) Sistēmas dalībnieks informē savus esošos vai topošos ieguldītājus par savu darbību sistēmā un kompensācijas apmēriem, kā arī par noteikumiem, kas jāievēro, lai iegūtu kompensāciju saskaņā ar šo likumu. Informācijai jābūt viegli uztveramai un saprotamai.

(3) Sistēmas dalībnieks informāciju par darbību sistēmā nedrīkst izmantot reklāmā.

 

13.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sistēmas dalībnieki ieskaita Latvijas Bankā atvērtajā kontā naudas līdzekļus kompensāciju nodrošināšanai. Gada laikā no Finansu un kapitāla tirgus komisijas pirmā pieprasījuma nosūtīšanas dienas šo līdzekļu kopsumma nedrīkst pārsniegt četrus procentus no kopējā sistēmas dalībnieku finansu instrumentu portfeļa aritmētiskā vidējā lieluma iepriekšējos 12 mēnešos.

(2) Katra sistēmas dalībnieka maksājumus kompensāciju nodrošināšanai nosaka proporcionāli tā daļai kopējā sistēmas dalībnieku finansu instrumentu portfelī. Nosakot katra sistēmas dalībnieka maksājumu daļu, no kopējā sistēmas dalībnieku finansu instrumentu portfeļa atskaita tā sistēmas dalībnieka finansu instrumentu portfeli, kura ieguldītājiem ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar šo likumu, pamatojoties uz iepriekšējā ceturksnī iesniegto pārskatu datiem par sistēmas dalībnieka finansu instrumentu portfeli.

(3) 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Finansu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījums par maksājumiem kompensāciju nodrošināšanai, sistēmas dalībnieki ieskaita Latvijas Bankā atvērtajā kontā pieprasītos naudas līdzekļus.

(4) Latvijas Bankā atvērtajā kontā sistēmas dalībnieku ieskaitītos naudas līdzekļus drīkst izmantot tikai kompensāciju izmaksai.

(5) Naudas summas, kas nav izmantotas kompensāciju izmaksai, divu mēnešu laikā no dienas, kad tās ieskaitītas kontā, tiek atmaksātas sistēmas dalībniekiem proporcionāli to maksājumiem kompensāciju nodrošināšanai.

(6) Finansu un kapitāla tirgus komisija var pagarināt šā panta piektajā daļā minēto termiņu par trim mēnešiem.

(7) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības ņemt aizņēmumus kompensāciju izmaksai, ja ar sistēmas dalībnieku maksājumiem nepietiek, lai izmaksātu kompensācijas saskaņā ar šo likumu.

 

14.pants. (1) Ja sistēmas dalībnieks neveic šajā likumā noteiktos maksājumus, Finansu un kapitāla tirgus komisija aprēķina soda naudu viena procenta apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

(2) Ja sistēmas dalībnieks nokavējis noteikto maksājuma termiņu vairāk nekā 30 dienas, Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības lemt par speciālās atļaujas (licences) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai apturēšanu.

(3) Ja pēc iepriekš minētajiem pasākumiem maksājumu nevar iekasēt, Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības lemt par speciālās atļaujas (licences) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai anulēšanu, par to 12 mēnešus iepriekš informējot sistēmas dalībnieku.

 

15.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir regresa tiesības izmaksātās kompensācijas apmērā pret to sistēmas dalībnieku, kura ieguldītājiem ir izmaksāta kompensācija.

(2) Regresa kārtībā atgūtos naudas līdzekļus ieskaita Latvijas Bankā atvērtajā kontā.

(3) Regresa kārtībā atgūtos naudas līdzekļus mēneša laikā no naudas atgūšanas dienas izmaksā sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši maksājumus kompensāciju nodrošināšanai. Katram sistēmas dalībniekam izmaksājamā naudas summa tiek noteikta proporcionāli tā daļai izmaksātajā kompensācijā.

(4) Ja Finansu un kapitāla tirgus komisija neizmanto šā panta pirmajā daļā minētās tiesības gada laikā no kompensāciju izmaksas dienas, tai ir tiesības nodot tās sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši maksājumus kompensāciju nodrošināšanai.

(5) Ja Finansu un kapitāla tirgus komisijai nav izdevies regresa kārtībā atgūt līdzekļus, tai ir tiesības nodot regresa prasības tiesības sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši iemaksas kompensācijas nodrošināšanai.

 

 

IV nodaļa. Ārvalstīs reģistrētie

ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji

16.pants. Ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk — ārvalstu sabiedrība), pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai reģistrācijas darbības uzsākšanai Latvijā iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas pierāda, ka Latvijas ieguldītājiem, kuri izmantos ārvalstu sabiedrības filiāles ieguldījumu pakalpojumus, tos garantē ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēma.

 

17.pants. Ja ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēma dod Latvijas ieguldītājiem tiesības uz:

1) mazāku kompensācijas apmēru nekā sistēma, — ārvalstu sabiedrība kļūst par sistēmas dalībnieku;

2) lielāku kompensācijas apmēru nekā sistēma, — ārvalstu sabiedrība nekļūst par sistēmas dalībnieku.

 

18.pants. Ārvalstu sabiedrība nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par filiāles darbību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

19.pants. Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ārvalstu sabiedrības ieguldītājs, tam ir tiesības iesniegt pieteikumu Finansu un kapitāla tirgus komisijai, kas palīdz ieguldītājam iegūt kompensāciju no ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmas.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 17.panta 2.punktā minētā kompensācija nedrīkst pārsniegt šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto apmēru ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim.

2. Latvijas Centrālais depozitārijs ir sistēmas dalībnieks tikmēr, kamēr tas tur to ieguldītāju kontus, kuri nav sistēmas dalībnieki.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.novembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 23.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!