Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tieslietu ministrijas 2001. gada 31. augusta rīkojums Nr. 1-1/366 "Par instrukcijas "Metodiskie norādījumi par zemes izmantošanas ierobežojumiem un to piemērošanas kārtību Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.10.2001., Nr. 143 https://www.vestnesis.lv/ta/id/54526

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas informācija

Par īpašuma kompensācijas sertifikātiem

Vēl šajā numurā

09.10.2001., Nr. 143

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tieslietu ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 1-1/366

Pieņemts: 31.08.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Tieslietu ministrija

Rīkojums Nr.1–1/366 Rīgā 2001. gada 31. augustā

Par instrukcijas “Metodiskie norādījumi par zemes izmantošanas ierobežojumiem un to piemērošanas kārtību Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām” apstiprināšanu

Atbilstoši 2001. gada 31. jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.342 “Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 27. punktam apstiprināt zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienesta izstrādāto un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņoto instrukciju “Metodiskie norādījumi par zemes izmantošanas ierobežojumiem un to piemērošanas kārtību Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām” un tās pielikumus.

Tieslietu ministre I.Labucka

 

Instrukcija

“Metodiskie norādījumi

par zemes izmantošanas ierobežojumiem un to piemērošanas kārtību

Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām”

Izdota saskaņā ar 2001. gada 31. jūlija MK noteikumu Nr.342

“Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 27.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Metodiskie norādījumi nosaka kārtību, kādā piemērojami Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā (turpmāk — kadastrs) reģistrētie zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumi (turpmāk — zemes izmantošanas ierobežojumi), nosakot zemes kadastrālās vērtības zemes vienībām un to daļām (turpmāk — zemes vienībām) Rīgas pilsētā.

2. Zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai par zemes vienību izmantošanas ierobežojumiem nav uzskatāma citu personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā apbūve.

3. Atzinumu par to, ka zemes vienības platību, kam ir ķīmiskais vai cita veida piesārņojums, nav iespējams izmantot noteiktajam vai atļautajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim (kodi 61001 un 61002), kā arī par zemes vienībai pastāvošu applūšanas risku (kods 60902), sagatavo un izsniedz attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas pēc zemes vienības īpašnieka rakstiska pieprasījuma.

4. Nosakot zemes kadastrālo vērtību, ņem vērā tikai 1. un 2.pielikumā noteiktos zemes izmantošanas ierobežojumus.

II. Zemes izmantošanas ierobežojumu

piemērošanas kārtība

5. Zemes vienības kadastrālo vērtību samazina, ja kadastrā attiecīgajai zemes vienībai ir reģistrēti zemes izmantošanas ierobežojumi:

5.1. 10% vai 20% apmērā neatkarīgi no zemes izmantošanas ierobežojuma aizņemtās platības atbilstoši 1.pielikumam;

5.2. atkarībā no zemes izmantošanas ierobežojuma platības atbilstoši 2.pielikumam:

5.2.1. 5% apmērā, ja nav norādīta zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība;

5.2.2. 10% apmērā, ja zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība nepārsniedz 1/3 no zemes vienības kopējās platības;

5.2.3. 20% apmērā, ja zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība pārsniedz 1/3 no zemes vienības kopējās platības.

6. Ja attiecīgajai zemes vienībai reģistrēti vairāki zemes izmantošanas ierobežojumi, kam samazinājumu piemēro atkarībā no platības, tad šo zemes izmantošanas ierobežojumu platību summē.

7. Ja attiecīgajai zemes vienībai reģistrēti gan 5.1., gan 5.2. apakšpunktā minētie zemes izmantošanas ierobežojumi, tad piemēro skaitliski lielāko samazinājumu.

8. Ja zemes vienība sadalīta aprēķina daļās, tad zemes izmantošanas ierobežojumi attiecināmi uz zemes vienību kopumā. Uz konkrētu zemes aprēķina daļu zemes izmantošanas ierobežojumu attiecina gadījumos, kad zemes izmantošanas ierobežojumu platība precizēta dabā kā atsevišķam zemes lietojumam viena īpašuma sastāvā un šie zemes izmantošanas ierobežojumi ir tai tieši saistoši.

9. Zemes izmantošanas ierobežojumi netiek piemēroti, nosakot zemes kadastrālo vērtību, zemes vienībām vai to daļām, kam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis — lauksaimniecība un mežsaimniecība.

Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektors G.Grūbe

Saskaņots:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

 

1. pielikums

Zemes izmantošanas ierobežojumi

Kategorija .

Grupa

Apakšgrupa

Samazi-

ID

Apraksts

ID

Apraksts

ID

Apraksts

nājums %

1

Hidrogrāfija,

101

Baltijas jūras un

10101

Baltijas jūras un Rīgas

20

hidrotehnika

Rīgas jūras līča

jūras līča krasta kāpu

piekrastes

aizsargjosla

aizsargjoslas

10102

Baltijas jūras un Rīgas jūras

līča aizsargjosla (pludmale)

3

Īpašumi

304

Īpašuma atrašanās

30401

īpašums atrodas dabas liegumā

aizsargājamās

cita veida īpaši

30402

īpašums atrodas dabas parkā

teritorijās

aizsargājamā

30403

īpašums atrodas aizsargājamo

dabas teritorijā

ainavu apvidū

4

Kultūras, vēstures

402

Aizsargjoslas ap

40201

aizsargjosla ap valsts

un rekreācijas

vēstures, kultūras,

nozīmes saimnieciski

objekti

arhitektūras

izmantojamo pieminekli

pieminekļiem

40202

aizsargjosla ap valsts

u.c. aizsargāja-

nozīmes saimnieciski

majiem objektiem

izmantojamo aizsargājamo

objektu

40203

aizsargjosla ap vietējās

10

nozīmes saimnieciski

izmantojamo pieminekli

40204

aizsargjosla ap vietējās

nozīmes saimnieciski

izmantojamo aizsargājamo

objektu

40205

cita veida aizsargājamais

objekts — būve

406

Aizsargjoslas

40601

aizsargjosla ap kapsētu

ap kapsētām

407

Aizsargjoslas

40701

aizsargjosla ap dzīvnieku

ap dzīvnieku

kapsētu

kapsētām

6

Citi nekustamā

607

Aizsargjoslas

60701

aizsargjosla ap atkritumu

īpašuma lieto-

ap atkritumu

apglabāšanas poligonu

šanas tiesību

apglabāšanas

60702

aizsargjosla ap atkritumu

apgrūtinājumi

poligoniem,

apglabāšanas vietu

atkritumu uz-

60703

aizsargjosla ap ūdens

glabāšanas

attīrīšanas iekārtu

vietām un ūdens

attīrīšanas

iekārtām

609

Cita veida

60902

zemes applūšanas risks

apgrūtinājums

20

610

Piesārņotas

61001

ķīmiskais piesārņojums

100

vai potenciāli

61002

cita veida piesārņojums

100

piesārņotas

teritorijas

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors G.Grūbe

 

2. pielikums

Zemes izmantošanas ierobežojumi

Kategorija .

Grupa .

Apakšgrupa

ID

Apraksts

ID

Apraksts

ID

Apraksts

2

Komunikācijas

201

Aizsargjoslas

20101

aizsargjosla gar ūdensvadu

gar ūdensvada

20102

aizsargjosla gar kanalizācijas

un kanalizācijas

spiedvadu

tīkliem

20103

aizsargjosla gar pašteces

kanalizācijas vadu

20104

aizsargjosla gar drenām

un atklātiem grāvjiem

20105

aizsargjosla ap ūdenstorni

20106

aizsargjosla ap virszemes

ūdens rezervuāru

20107

aizsargjosla ap ūdens spiediena

paaugstināšanas sūkņu staciju

20108

aizsargjosla ap ūdens apstrādes staciju

20109

aizsargjosla ap kanalizācijas

sūkņu staciju

20110

aizsargjosla ap zemteku

202

Aizsargjoslas

20201

stingra režīma aizsargjosla

ap ūdens ņem-

ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

šanas vietām

20202

bakterioloģiskā aizsargjosla

ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

20203

ķīmiskā aizsargjosla ūdenstecē

ap ūdens ņemšanas vietu

20204

stingra režīma aizsargjosla ūdenstilpē

ap ūdens ņemšanas vietu

20205

bakterioloģiskā aizsargjosla ūdenstilpē

ap ūdens ņemšanas vietu

20206

ķīmiskā aizsargjosla ūdenstilpē ap

ūdens ņemšanas vietu

20207

stingra režīma aizsargjosla ap

pazemes ūdens ņemšanas vietu

20208

bakterioloģiskā aizsargjosla

ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

20209

ķīmiskā aizsargjosla ap

pazemes ūdens ņemšanas vietu

203

Aizsargjoslas

20301

aizsargjosla gar ielu — sarkanā līnija

gar ielām,

20302

aizsargjosla gar ielu— būvlaide

autoceļiem un

20303

aizsargjosla gar autoceļu — sarkanā

dzelzceļiem

līnija

20304

aizsargjosla gar autoceļu — būvlaide

20305

aizsargjosla gar autoceļu

20306

aizsargjosla gar dzelzceļu

2

Komunikācijas

204

Aizsargjoslas

20401

aizsargjosla gar apakšzemes

gar sakaru

kabeļu sakaru līniju

līnijām

20402

aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju

20403

aizsargjosla gar radiofikācijas

sakaru līniju

20404

aizsargjosla gar jūras sakaru

kabeļu līniju

20405

aizsargjosla gar sakaru kabeli,

kurš šķērso kuģojamās un

plostojamās upes, ezerus,

ūdenskrātuves un kanālus

20406

aizsargjosla ap virszemes sakaru

kabeļu līniju neapkalpojamu

pastiprināšanas punktu

20407

aizsargjosla ap apakšzemes sakaru

kabeļu līniju neapkalpojamu

pastiprināšanas punktu

20408

aizsargjosla gar sakaru līniju (stigu)

mežu masīvos

20409

aizsargjosla gar sakaru līniju (stigu)

mežu stādījumos

20410

aizsargjosla gar sakaru līniju citos

objektos

205

Aizsargjoslas

20501

aizsargjosla gar elektrisko tīklu

gar elektris-

gaisvadu līniju

kajiem tīkliem

20502

aizsargjosla gar elektrisko tīklu

kabeļu līniju

20503

aizsargjosla ap elektrisko tīklu

sadales iekārtām

20504

aizsargjosla ap elektrisko tīklu

fīderu punktu

20505

aizsargjosla ap elektrisko tīklu

transformatoru apakšstaciju

206

Aizsargjoslas

20601

aizsargjosla gar siltumtrasi kanālā

gar siltumtīkliem

vai tunelī

20602

aizsargjosla gar bezkanālu siltumtrasi

zemē

20603

aizsargjosla ap siltumvadu gaisā

20604

aizsargjosla ap siltumvadu sadales

iekārtām un siltuma punktiem

208

Aizsargjoslas

20801

aizsargjosla gar gāzes vadu ar spiedienu

ap gāzes vadiem,

20802

aizsargjosla gar gāzes vadu, kurš zem

gāzes noliktavām

ūdens līmeņa šķērso kuģojamas vai

un krātuvēm

plostojamas upes, ezerus,

ūdenskrātuves un kanālus

20803

aizsargjosla ap kondensāta

uzglabāšanas tvertni

20804

aizsargjosla ap gāzes regulēšanas staciju

20805

aizsargjosla ap gāzes krātuves

urbumu un dabasgāzes savākšanas

punktu

20806

aizsargjosla ap dabasgāzes

kompresoru cehu

20807

aizsargjosla ap gāzes regulēšanas

punktiem ēkās un skapjos

20808

aizsargjosla ap gāzes individuālajiem

regulatoriem

20809

aizsargjosla ap gāzes uzpildes staciju (GUS)

20810

aizsargjosla ap gāzes balonu grupu

iekārtām

2

Komunikācijas

208

Aizsargjoslas

20811

aizsargjosla ap automobiļu gāzes

ap gāzes

uzpildes staciju (AGUS)

vadiem, gāzes

20812

aizsargjosla ap automobiļu

noliktavām un

dabasgāzes uzpildes kompresoru

krātuvēm

staciju (AGUKS)

20813

aizsargjosla ap sašķidrinātās

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu

20814

aizsargjosla ap sašķidrinātās

ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu

(rezervuāru) grupu iekārtām

20815

aizsargjosla pretkorozijas

elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu

anodu zemējumam

209

Aizsargjoslas

20901

aizsargjosla gar naftas un naftas

ap naftas un

produktu cauruļvadu trasēm

naftas produktu

20902

aizsargjosla ap naftas un naftas

vadiem,

produktu tilpnēm, kas paredzētas

noliktavām un

naftas un naftas produktu

krātuvēm

iepludināšanai avārijas gadījumā

20903

aizsargjosla ap naftas un naftas

produktu pārsūknēšanas un

iepildīšanas staciju

20904

aizsargjosla ap naftas un naftas

produktu rezervuāru parku

20905

aizsargjosla ap naftas un naftas

produktu iepildīšanas un izliešanas

estakādi

20906

aizsargjosla ap naftas un naftas

produktu uzsildīšanas punktu

210

Aizsardzības

21001

aizsargjosla gar telekomunikāciju

zonas gar

tīklu līniju

telekomuni-

21002

stiga gar telekomunikāciju tīklu līniju

kāciju tīklu

līnijām (aizsarg-

joslas, stigas)

4

Kultūras, vēstures

401

Aizsargjoslas

40101

aizsargjosla ap ģeoloģisko un

un rekreācijas

ap dabas

ģeomorfoloģisko dabas pieminekli

objekti

pieminekļiem

40103

aizsargjosla ap īpaši aizsargājamu koku

40104

aizsargjosla ap cita veida dabas

pieminekli

5

Servitūti kā ne-

505

Ceļa servitūti

50501

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

kustamā īpašuma

ar tiesību uz

ceļu par labu dzelzceļam

lietošanas tiesību

braucamo

50502

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

apgrūtinājumi

ceļu

ceļu par labu gāzes vadam

50503

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu gāzes noliktavai (krātuvei)

50504

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu elektrisko tīklu

gaisvadu līnijai

50505

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu elektrisko tīklu kabeļu līnijai

50506

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu elektrisko tīklu sadales

iekārtām, fīderu punktiem,

transformatoru apakšstacijām

50507

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu naftas un naftas

produktu cauruļvadu trasēm

50508

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu naftas un naftas

produktu tilpnēm, kas paredzētas

naftas un naftas produktu

iepludināšanai avārijas gadījumā

50509

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu naftas un naftas

produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas

stacijām, rezervuāru parkiem,

iepildīšanas un izliešanas estakādēm,

uzsildīšanas punktiem

50510

ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo

ceļu par labu autoceļam

5

Servitūti kā

506

Servitūti ēku

50601

servitūts ēku un būvju uzturēšanai

nekustamā īpašuma

un būvju

par labu ostas pārvaldei

lietošanas tiesību

uzturēšanai,

50602

servitūts virszemes un pazemes

apgrūtinājumi

virszemes un

komunikāciju celtniecībai par labu

pazemes

ostas pārvaldei

komunikāciju

50603

servitūts saimnieciskas darbības

celtniecībai vai

veikšanai par labu ostas pārvaldei

citas saimnie-

ciskas darbības

veikšanai, (t.sk.

attiecībā uz

lietojuma vai

būvlietojuma

tiesībām) uz

valstij vai

pašvaldībai

piederošās zemes

par labu ostas

pārvaldei

507

Cita veida

50701

cita veida servitūts

servitūts

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors G.Grūbe

“Latvijas Vēstneša” redakcijā — 05.10.2001.

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!