Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Konkursi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.04.1998., Nr. 106 https://www.vestnesis.lv/ta/id/47868

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

21.04.1998., Nr. 106

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

KONKURSI

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

uzaicina bankas piedalîties atklâtâ konkursâ

Nr.EM 025 par tiesîbâm turçt

un apkalpot Reìionâlâ fonda naudas lîdzekïu kontus

Dalîbnieki, kuri ir ieinteresçti piedalîties konkursâ, var saòemt nepiecieðamo informâciju Ekonomikas ministrijâ pa tâlruni 7013104.

Konkursa nolikumu var saòemt Ekonomikas ministrijâ Rîgâ, Brîvîbas ielâ 55, iepriekð piesakoties pa minçto tâlruni.

Piedâvâjumi jâiesniedz Ekonomikas ministrijâ lîdz 7.maija pulksten 12.

Zaïenieku lauksaimniecîbas skola

izsludina konkursu valsts pasûtîjumam

par mazlietota autobusa (lîdz 25 vietâm) iegâdi

Piedâvâjuma iesniegðanas termiòð ir 14 dienas no sludinâjuma publicçðanas.

Informâciju var saòemt pa tâlr. 3074332, 3074474.

Latvijas Onkoloìijas centrs

izsludina konkursu

par radio terapeitiskâs aparatûras

apkopes un remonta tiesîbu pieðíirðanu

Ar konkursa noteikumiem iepazîties un dokumentus konkursam var iesniegt Latvijas Onkoloìijas centra sekretariâtâ Rîgâ, Hipokrâta ielâ 4, 2. stâvâ, 10 dienu laikâ no sludinâjuma publicçðanas.

Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrija

izsludina konkursu

uz diviem valsts civildienesta ierçdòu amatiem:

* valsts sekretâra vietnieks

Prasîbas: nepiecieðama izpratne valsts pârvaldes jautâjumos, pieredze vadoðâ un organizatoriskajâ darbâ.

Vçlamas zinâðanas vides aizsardzîbas, reìionâlâs attîstîbas vai bûvniecîbas jomâ;

* valsts sekretâra vietnieks Eiropas integrâcijas jautâjumos

Prasîbas: nepiecieðama izpratne Eiropas Savienîbas un Latvijas valsts pârvaldes jautâjumos, pieredze organizatoriskajâ darbâ.

Vçlamas zinâðanas vides aizsardzîbas, reìionâlâs attîstîbas, bûvniecîbas vai juridiskajâ jomâ.

Visiem pretendentiem jâatbilst likuma "Par valsts civildienestu" prasîbâm, nepiecieðama augstâkâ izglîtîba, labas angïu valodas zinâðanas un prasme darbâ ar datoru.

Pieteikties Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrijâ Rîgâ, Peldu ielâ 25, 206. kabinetâ, 20 dienu laikâ no sludinâjuma publicçðanas. Tâlr. uzziòâm 7026453, 7026454.

Konkursa rezultâti

Latvijas Republikas Finansu ministrija paziòo, ka izsludinâtajâ starptautiskajâ konkursâ "Alkohola un tabakas izstrâdâjumu akcîzes nodokïa marku izgatavoðana un piegâde" tiesîbas veikt valsts pasûtîjumu ir ieguvusi kompânija "DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED".

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!