Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.08.2001., Nr. 117 https://www.vestnesis.lv/ta/id/33500

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mantojumu ziņas

Vēl šajā numurā

10.08.2001., Nr. 117

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Maksātnespējīgā akciju sabiedrība

"AKO BANKA",

reģ.Nr.000304716, Stopiņu pagasts, "Lūši", Rīgas raj.

BILANCE

2001.gada 30.jūnijs

AKTĪVI lati
Kase un korespon. konts LB 451
Prasības pret kredītiestādēm -
Kredīti 37 548
Ieguldījumi uzņēmumu kapitālā 52 515
Pamatlīdzekļi 130
Pārējie aktīvi 595
Kopā aktīvi 91 239
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS
Saistības
Norēķini ar kreditoriem 955 096
Uzkrātie likvidācijas izdevumi 2455
Subordinētais kapitāls 155 000
Kopā saistības 1 112 551
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls 1 505 500
Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi un rezerves (2 503 066)
Tekošā gada zaudējumi (23 746)
Kopā pašu kapitāls (1 021 312)
Pavisam saistības un pašu kapitāls 91 239
Administratīvie izdevumi jūnijā -
Atgūti aktīvi -
Administrators A.Lūsis
DARBĪBAS PĀRSKATI
Revidenta atzinums
BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers""
dibinātājam
Esam pārbaudījuši BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" 2000.gada pārskatu, kuru kā vienotu kopumu veido: bilance 2000.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas līdzekļu un pašu kapitāla kustības pārskats 2000.gadā, vadības ziņojums un pielikumi.
Par finansu pārskatiem atbildīga sabiedrības vadība. Mūsu atbildība ir sniegt neatkarīgu novērtējumu, pamatojoties uz veikto finansu pārskatu revīziju.
Esam veikuši revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Esam izlases veidā pārbaudījuši grāmatvedības dokumentus un veikuši citas revīzijas procedūras, kuras uzskatījām par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu drošību, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu vai neprecizitāšu.
Pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām.
Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīti atbilstoši ierakstiem grāmatvedības reģistros. Grāmatvedība tika kārtota pēc nepārtrauktības principa visu pārskata periodu.
Pamatojoties uz veiktajām revīzijas procedūrām, uzskatām, ka BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" 2000.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu ieskatu par sabiedrības līdzekļiem un saistībām 2000.gada 31.decembrī un tās rezultātu - zaudējumiem, kā arī naudas līdzekļu un pašu kapitāla kustību pārskata perioda laikā.
2001.gada 17.aprīlī Viktorija Usoviča , zvērināta revidente,
sertifikāts Nr.109
Moore Stephens (Rīga) Ltd
 
 
BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers""
(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000345822)
saīsinātā bilance
AKTĪVS LVL Nemateriālie ieguldījumi 10 779
Pamatlīdzekļi 5 849 118
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 5 859 897
Krājumi 406 838
Debitori 523 002
Naudas līdzekļi 200 564
Kopā apgrozāmie līdzekļi 1 130 404
KOPĀ AKTĪVS 6 990 301
PASĪVS
Pamatkapitāls 1 000 000
Rezerves 4 762 032
Kopā pašu kapitāls 5 762 032
Ilgtermiņa kreditori 319 351
Īstermiņa kreditori 908 918
Kopā kreditori 1 228 269
KOPĀ PASĪVS 6 990 301
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 2000.gadu
Neto apgrozījums 6 106 991
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (6 119 028)
Bruto zaudējumi (12 037)
Administrācijas izmaksas (129 480)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 31 900
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (14 577)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (18 349)
Zaudējumi pirms nodokļiem (142 543)
Pārskata gada zaudējumi (142 543)
* Šeit publicēta BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" saīsinātā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Ar pilnu BO SIA "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" gada pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
BO SIA valdes priekšsēdētājs (direktors) E.Platkājis
 
RSEZ a/s "Rēzeknes piena konservu kombināts",
reģ.Nr.000300987, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155/1
Bilance
Aktīvs 31.12.2000. 31.12.1999.
1. Nemateriālie ieguldījumi 4296
2. Pamatlīdzekļi 3 335 747 2 706 864
3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 63 478 127 978
4. Krājumi 739 066 3 110 148
5.Debitori 544 901 1 675 181
6.Naudas līdzekļi 18 523 15 175
Bilance 4 706 011 7 635 346
Pasīvs
1.Pašu kapitāls 982 419 3 257 429
2.Uzkrājumi 75 288
3.Ilgtermiņa kreditori 3 234 130 3 278 477
4.Īstermiņa kreditori 489 462 1 024 152
Bilance 4 706 011 7 635 346
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu (Ls)
1. Neto apgrozījums 6 695 613
2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 7 564 702
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (869 089)
4.Pārdošanas izmaksas (1 491 673)
5.Administrācijas izmaksas (408 931)
6.Pārējie uzņēmuma saimn.darbības ieņēmumi 183 011
7.Pārējās uzņēmuma saimn.darbības izmaksas (256 218)
8.Pārējie procentu ieņēmumi 995
9.Procentu maksājumi (271 127)
10.Peļņa vai zaudējumi
pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (3 113 032)
11. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (3 113 032)
12.Peļņas nodoklis par pārskatu periodu (1014)
13.Pārējie nodokļi (6252)
14.Pārskata perioda pelņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (3 120 298)
RSEZ a/s "Rēzeknes PKK" valdes priekšsēdētājs A.Jermolajevs
Rīgas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MONO",
reģ.Nr.000300462, Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073,
saīsinātā bilance (Ls) uz 2000.gada 31.decembri
Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi 8 462 728
t.sk. pamatlīdzekļi 2 044 507
Krājumi 4 316 298
Debitori 5 023 301
Pārējie vērtspapīri 2597
Naudas līdzekļi 285 551
Kopā aktīvi 18 090 475
Pasīvi
Pamatkapitāls 7 000 000
Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves 2 555 079
Rezerves 937 615
Nesadalītā peļņa 685 547
Ilgtermiņa parādi 699 582
Īstermiņa parādi 6 212 652
Kopā pasīvi 18 090 475
 
Saīsinātais peļņas
un zaudējumu aprēķins (Ls) 2000.gads
Neto apgrozījums 15 939 522
Pārdošanas produkcijas ražošanas, pārdošanas
un administrācijas izmaksas 15 752 995
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 057 302
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 502 355
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā 667 328
Citi ieņēmumi 100 097
Citi izdevumi un nodokļi 823 352
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) 685 547
Ar pilnu 2000.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
Prezidents M.Uļmans
Rīgas sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"MONO",
reģ.Nr.000300462, Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073,
saīsinātā konsolidētā bilance (Ls)
uz 2000.gada 31.decembri
Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi 8 655 100
t.sk. pamatlīdzekļi 4 863 218
Krājumi 5 156 462
Debitori 8 232 294
Pārējie vērtspapīri 5597
Naudas līdzekļi 625 324
Kopā aktīvi 22 674 777
Pasīvi
Pamatkapitāls 7 000 000
Konsolidētās rezerves 5 253 007
t.sk., mazākuma daļa 1 193 667
uzkrājumi 26 348
Ilgtermiņa parādi 1 732 565
Īstermiņa parādi 8 662 857
Kopā pasīvi 22 674 777
 
Saīsinātais peļņas
un zaudējumu aprēķins (Ls) 2000.gads
Neto apgrozījums 22 886 054
Pārdotās produkcijas ražošanas,
pārdošanas un administrācijas izmaksas 24 660 658
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 576 501
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 1 171 984
Citi ieņēmumi 148 416
Citi izdevumi un nodokļi 1 163 660
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -1 385 331
Mazākuma intereses 18 779
Ar pilnu 2000.gada konsolidēto pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā. Ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
Prezidents M.Uļmans
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Jūras aģentūra "Seastar",
ar reģ.Nr.120300015 reģistrēta 1991.gada 16.maijā,
adrese: Ventspils, Dzintaru iela 22, LV-3602, tālr.3668830,
2000.gada konsolidētā bilance
Aktīvs (Ls)
Ilgtermiņa ieguldījumi 3 306 174
Apgrozāmie līdzekļi 2 203 512
Bilance 5 509 686
Pasīvs (Ls)
Pašu kapitāls 1 771 679
Uzkrājumi 431 725
Ilgtermiņa parādi 627 446
Īstermiņa parādi 2 363 659
Mazākuma daļa 942 623
Bilance 5 509 686
 
Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls)
Neto apgrozījums 3 349 691
Darbības izdevumi (3 095 978)
Citi ienākumi 740 922
Citi izdevumi (1 285 999)
Peļņa pirms nodokļiem (291 364)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (66 371)
Pārējie nodokļi (2988)
Pārskata perioda zaudējumi (360 723)

Izpilddirektors M.Šipitijevskis

Galvenā grāmatvede E.Pāvelsone

Dati publicēti saīsinātā formā, pilnībā tie pieejami Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidente V.Usoviča (SIA "Moore Stephens (Rīga) Ltd") sniedz savu atzinumu bez iebildumiem.

 

 

e

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!