Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes pilsētas domes 2012. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.02.2012., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/ta/id/244394-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-kapsetu-apsaimniekosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-2

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā

Vēl šajā numurā

23.02.2012., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3

Pieņemts: 27.01.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2012.gada 27.janvārī (prot. Nr.3, 40.p.)

Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietas nomas un kopšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apbedījums – mirušā cilvēka (turpmāk tekstā – mirušais) apbedīšana kapavietā šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietā;

2.4. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.5. kapavieta (līdz divām kapavietām) – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

2.6. ģimenes kapavieta (ne mazāk kā trīs kapavietas) kapavieta, kura ierādīta kapavietas nomnieka un/vai tā ģimenes locekļu noteikta skaita apbedīšanai;

2.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

2.8. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura pilda šajos saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.10. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiskā organizācija, juridiskā vai fiziskā persona, kuras īpašumā atrodas kapsēta;

2.11. kapsētas nomnieks – fiziskā persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanu un kopšanu;

2.12. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma;

2.13. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas brīža vai kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas.

3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldības īpašumā esošas kapsētas, atsevišķa kapsēta vai tās daļa var tikt nodota apsaimniekošanā kādai no reliģiskajām organizācijām vai konfesijām pēc to pieprasījuma vai citai personai, kas var būt par kapsētas īpašnieku šo saistošo noteikumu izpratnē, vienojoties ar pašvaldību par kapsētas nodošanas un apsaimniekošanas kārtību. Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas grāmata un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti glabājas pie apsaimniekotāja. Kapsētas apsaimniekotājs ir iepriekšējā kapsētas apsaimniekotāja tiesību un pienākumu pārņēmējs.

5. Jaunu kapsētu ierīkošanai pašvaldība piešķir tās īpašumā esošu zemes teritoriju, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošā zeme var tikt izmantota kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts attiecīgs Rēzeknes pilsētas domes lēmums.

6. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Rēzeknes pilsētas dome nosaka vai maina kapsētas statusu, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

7. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai. Kapavietas nomnieka pirmās pakāpes radinieku, kas nav deklarēti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšana pašvaldības kapsētās iespējama, saskaņā ar kapsētas īpašnieka apstiprināto ģimenes kapavietas nomas maksas cenrādi. Lēmumu par šādas kapavietas piešķiršanu pieņem kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz kapavietas nomnieka motivētu iesniegumu.

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

8. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimniekotāja norādījumi, ja tie nav pretrunā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

9. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas apmeklētājiem no plkst. 06:00 līdz plkst. 23:00.

10. Kapsētās aizliegts:

10.1. uzturēties pēc tās slēgšanas;

10.2. ievest suņus un kaķus bez pavadas un citus dzīvniekus;

10.3. pārvietoties ar slēpēm;

10.4. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot:

10.4.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja;

10.4.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;

10.4.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

10.4.4. par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām, uzrādot apliecību.

10.5. veikt tirdzniecību;

10.6. sniegt apbedīšanas pakalpojumus bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas;

10.7. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;

10.8. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 2 m;

10.9. rakt, ņemt zemi un smiltis brīvajās kapsētas teritorijās;

10.10. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus u.tml.) un stādījumus;

10.11. aizliegts patvaļīgi mainīt kapsētā ierādītās kapavietas teritorijas robežas;

10.12. bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs ir lielāks par 12 cm;

10.13. izbērt atkritumus tam neparedzētajās vietās;

10.14. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.

III. Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi

11. Kapsētu apsaimniekotāju pienākums ir nodrošināt:

11.1. kapavietas nomas līguma slēgšanu ar kapavietas nomnieku;

11.2. kapsētu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

11.3. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, soliņu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

11.4. Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru Brāļu kapu, Otrajā pasaules karā kritušo sarkanās armijas karavīru kapu, Latgales kultūras un sabiedrisko darbinieku kapavietu uzturēšanu un kopšanu. Brāļu kapu teritorijā apbedījumus veikt aizliegts;

11.5. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;

11.6. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

11.7. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti. Tās pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījuma vietu kartotēka un shēma, kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;

11.8. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;

11.9. kapavietu digitālo uzmērīšanu.

12. Kapsētu īpašnieku pienākumi ir:

12.1. noteikt kapsētā sniegto maksas pakalpojumu apmēru, kapavietas un ģimenes kapavietas nomas maksu;

12.2. nodrošināt kapsētas teritorijas paplašināšanu vai jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

IV. Kapavietas nomas noteikumi

13. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu (1.pielikums) ar kapsētas apsaimniekotāju.

14. Kapavietas nomas līgumu var noslēgt pēc nomas maksas iemaksas kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas īpašnieka bankas kontā, kā arī pamatojoties uz:

14.1. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecību;

14.2. mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstuli;

14.3. pilnvarojumu par ģimenes kapavietas nomas tiesību pārņemšanu.

15. Kapsētas apsaimniekotājs noslēdz ar mirušā radiniekiem beztermiņa kapavietas nomas līgumu. Gadījumā, ja mirušajam nav neviens radinieks vai arī radinieks atsakās slēgt kapavietas nomas līgumu, tad šādu līgumu noslēdz ar citu personu, kuras rīcībā ir fakti, kas apliecina, ka starp viņu un mirušo pastāvēja šāda vienošanās.

16. Kapavietas nomas maksu iekasē kapsētas apsaimniekotājs vai kapsētas īpašnieks. Gadījumā, ja kapavietas nomas maksu iekasē kapsētas apsaimniekotājs, tas uz līguma pamata pārskaita iekasēto kapavietas nomas maksu kapsētas īpašniekam.

17. Līdzekļi, ko pašvaldības kapsētas īpašnieks iegūst no iekasētas kapavietas nomas maksas, izmantojami pašvaldības kapsētu apsaimniekošanai.

18. Personām, kuras veikušas apbedījumus pašvaldības kapsētās līdz 2002. gadam un nav slēgušas kapavietas nomas līgumus, ir tiesības bez maksas noslēgt beztermiņa kapavietas nomas līgumu no pirmās apbedījuma dienas, atbilstoši uzrādītiem apbedīšanas dokumentiem.

19. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam viņa nomātajā kapavietā, kā arī, ja tiek iznomāta ģimenes kapavieta, apbedīt savus piederīgos, šo saistošo noteikumu 7.punkta noteiktajā kārtībā.

20. Ģimenes kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz ģimenes pārstāvja iesniegumu, un noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Apbedīšana ģimenes kapavietā var notikt tikai ar ģimenes kapavietas nomnieka vai tā pienākumu pārņēmēja rakstisku atļauju.

21. Kapavietas nomniekam ir pienākums:

21.1. noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas nomas līgumu, norādot radinieku vai citu personu, kura būs kapavietas nomnieka tiesību un pienākumu pārņēmēja;

21.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu;

21.3. gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu;

21.4. kopt kapavietu un tai piegulošo celiņu.

22. Kapavietas nomniekam ir aizliegts:

22.1. patvarīgi, bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju, palielināt kapavietas ierādītās robežas;

22.2. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju atkritumu, mehānismu u.tml. novietošanai.

23. Kapavietas nomas līgums izbeidzas, ja:

23.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas;

23.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

23.3. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu 2.13.punktu;

24. Izbeidzoties kapavietas nomas līgumam, kapsētas apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.

V. Kapavietas kopšana

25. Kapavietas nomnieks var kopt kapavietu un kapavietai piegulošo celiņu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar juridisku vai fizisku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.

26. Kapavietas nožogojums nedrīkst būt augstāks par 50 cm.

27. Krūmāji, kas tiek audzēti kapavietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki par 50 cm, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētas kapavietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas robežām.

28. Kapavietā aizliegts:

28.1. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pārsniedz 20 cm;

28.2. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām;

28.3. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā, mainīt kapavietas atrašanās reljefu.

29. Atkritumi pēc kapavietas kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros.

30. Lai noteiktu neuzraudzītu kapavietu, katru gadu tiek veikta kapsētas apsekošana un sastādīts kapsētas apsaimniekotāja izveidotas komisijas akts par kārtējā gadā neapkoptajām apbedījuma vietām.

31. Kapavietas nomnieks, ja tas iespējams, tiek rakstiski brīdināts par neuzraudzītās kapavietas sakopšanu, un gadījumā, ja viņš pēc brīdinājuma saņemšanas nekādas darbības nav veicis, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji lauzt kapavietas nomas līgumu.

32. Ja kapavietas nomnieks viena gada laikā nav labiekārtojis un kopis nomā nodoto kapavietu brīvo vai papildus saņemto platību, kapsētas apsaimniekotājs kapavietas nomniekam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietu brīvās platības nomas līguma izbeigšanu un kapavietu brīvās platības piešķiršanu citas personai. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšminētā brīdinājuma nosūtīšanas.

33. Virsapbedījumus kapavietās vai neuzraudzīto kapavietu nolīdzināšanu var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma, atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

VI. Apbedīšanas kārtība

34. Kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.

35. Apbedīšanas pakalpojumus sniedz bēru rīkotājs vai viņa izvēlēta apbedīšanas firma, saņemot kapsētas apsaimniekotāja atļauju.

36. Kapsētas apsaimniekotājs veido kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.

37. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā.

38. Veicot kapavietas rakšanas darbus, aizliegts novietot izrakto zemi ārpus izdalītas kapavietas teritorijas.

39. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunajā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

40. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2

Vienvietīga 1,75 3,00 5,25
Divvietīga 2,75 3,00 7,50

Katrai nākamai kapavietai (trīsvietīgai, četrvietīgai utt.) platums ierādāms par 1 m vairāk. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo un urnu apbedīšanu.

41. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas apsaimniekotāja un sanitārā dienesta atļauju. Apbedīšanas reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu ierakstu. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

42. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

43. Šo noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Pašvaldības policijas pārvalde.

44. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, bet juridiskajām personām līdz Ls 100, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

VIII. Noslēguma jautājums

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2001. saistošie noteikumi Nr.19 "Rēzeknes kapsētu apsaimniekošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs 

1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 27.01.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka visām pašvaldībām ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā nodrošināt kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.

Ar Rēzeknes pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmumu Nr.19 tika apstiprināti Rēzeknes kapsētu apsaimniekošanas noteikumi, kuri kopš tā brīža netika grozīti un šobrīd jau ir novecojuši, tādējādi nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanā.

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiks noteikti Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējās kārtības noteikumi, kapavietas nomas un kopšanas kārtība, apbedīšanas kārtība, kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurās personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

1. pašvaldība;

2. pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1pantu saistošo noteikumu projekts ar paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) dienas pirms domes sēdes tiek publicēts domes mājaslapā, kā arī būs pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!