Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 11-27 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.01.2012., Nr. 13 https://www.vestnesis.lv/ta/id/243050

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/3-paz

Par lietas Nr.2012-03-01 ierosināšanu

Vēl šajā numurā

24.01.2012., Nr. 13

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11-27

Pieņemts: 22.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-27

Jelgavā 2011.gada 22.decembrī

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 22.12.2011. lēmumu Nr.15/1

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pašvaldības izglītības iestādes) (1.pielikums);

1.1.2. kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētajām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – privātās izglītības iestādes), sniedzot pirmsskolas izglītības pakalpojumus.

1.2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

1.2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

1.2.2. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības apguvei privātajā izglītības iestādē.

1.3. Bērnus pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – skolas) vecāki reģistrē attiecīgajā skolā.

1.4. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē.

1.5. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pusotrs gads līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

1.6. Pašvaldība pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

2. Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs

2.1. Bērnu reģistrācijas kārtība

2.1.1. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības izglītības iestādē no bērna dzimšanas līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai notiek visu gadu Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā (turpmāk – deklarēšanas sektors), vecākiem uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka/aizbildņa (turpmāk – vecāki) personu apliecinošu dokumentu. Aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

2.1.2. Reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums), norādot vienu vēlamo pašvaldības izglītības iestādi un laiku (gadu), kad nepieciešama vieta iestādē pēc vecāku sniegtās informācijas, pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – reģistrs) aizpilda un izdrukā deklarēšanas sektora darbinieks.

2.1.3. Vecāki pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem izdrukātā pieteikuma eksemplāru.

2.1.4. Pieteikumi reģistrā tiek reģistrēti pieteikumu iesniegšanas secībā.

2.1.5. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādē vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo pašvaldības izglītības iestādi, izvēlēto pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku (gadu) (4.pielikums), saglabājot pieteikuma pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu (5.pielikums) deklarēšanas sektorā. Deklarēšanas sektora darbinieks veic izmaiņas reģistrā, pamatojoties uz vecāka iesniegumu. Vecāku pienākums ir rakstiski informēt deklarēšanas sektoru par izmaiņām pieteikumā norādītajā informācijā (adreses maiņas, u.c. gadījumos).

2.2. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs

2.2.1. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam reģistrācijas secībā tiek nodrošināta tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

2.2.2. Bērniem un vismaz vienam no vecākiem, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms 2.2.6.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas dienas, ir priekšrocība tikt uzņemtiem pašvaldības izglītības iestādēs.

2.2.3. Bērnus ar īpašām vajadzībām uzņem pašvaldības izglītības iestādes speciālajā pirmsskolas izglītības programmā atbilstoši iestādes nolikumam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Izglītības pārvalde" (turpmāk tekstā – Izglītības pārvalde) pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu.

2.2.4. Pirmsskolas grupu komplektēšanu nodrošina Izglītības pārvaldes izveidota Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

2.2.5. Pirmsskolas grupu komplektēšanā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, nosaka minimālo bērnu skaitu grupā:

2.2.5.1. 20 bērni vecumā līdz 3 gadiem;

2.2.5.2. 25 bērni vecumā no 3 gadiem līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

2.2.6. Pašvaldības izglītības iestāžu grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši pašvaldības izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam rindas kārtībā no reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto vēlamo pašvaldības izglītības iestādi un laiku, kad nepieciešama vieta pašvaldības izglītības iestādē, izņemot 2.2.13.un 2.2.15.punktā noteiktajos gadījumos.

2.2.7. Komplektējot pirmsskolas grupas, Komisija pēc iespējas nodrošina vietas piešķiršanu bērnam rindas kārtībā no reģistra tajā pašvaldības izglītības iestādē, kuru jau apmeklē bērna brālis vai māsa, ja vecāks to ir norādījis pieteikumā.

2.2.8. Ja, veicot pašvaldības izglītības iestāžu grupu komplektāciju, nav iespēja bērnam nodrošināt vietu vēlamajā pašvaldības izglītības iestādē, tad Komisija ir tiesīga piedāvāt vietu citā pašvaldības izglītības iestādē atbilstošā vecuma grupā un programmā.

2.2.9. Komisija rakstiski informē bērna vecākus par uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, norādot pieteikšanās termiņu ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma nosūtīšanas dienas un iestādē iesniedzamos dokumentus.

2.2.10. Ja vecāki noteiktajā termiņā pašvaldības izglītības iestādē nav iesnieguši noteiktos dokumentus, tad Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākiem par pieteikuma izslēgšanu no reģistra.

2.2.11. Ja vecāki noraida Komisijas piedāvājumu un atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības izglītības iestādē, kas pieteikumā tika norādīta kā vēlamā pašvaldības izglītības iestāde, pieteikums zaudē pirmreizējo reģistrācijas datumu un tiek reģistrēts reģistrā atteikuma noformēšanas dienā ar jaunu reģistrācijas datumu.

2.2.12. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības izglītības iestādē, vecāki attiecīgās iestādes vadītājam iesniedz šādus dokumentus:

2.2.12.1. iesniegumu (3.pielikums);

2.2.12.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;

2.2.12.3. Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).

2.2.13. Komisija ir tiesīga 6 mēnešu laikā no vecāku iesnieguma (6.pielikums) saņemšanas brīža pieņemt lēmumu par uzņemšanu iestādē ārpus kārtas no rindas šādus bērnus, kuri ir sasnieguši vecumu, no kāda uzņem iestādē, ja bērna un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:

2.2.13.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku bērnus (uz vecāka iesnieguma pamata ar darba devēja apliecinājumu par darba tiesisko attiecību faktu);

2.2.13.2. konkrētās iestādes darbinieku bērnus uz darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

2.2.13.3. bērnus, kuriem ar Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

2.2.13.4. dvīņus vai vairāk vienās dzemdībās dzimušus bērnus;

2.2.13.5. daudzbērnu ģimeņu bērnus (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni);

2.2.13.5. bērnus, kuru reģistrēšana reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni).

2.2.14. Komisija pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu iestādē ārpus kārtas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 2.2.13.apakšpunktos noteiktajām prasībām.

2.2.15. Komisija, saņemot vecāka iesniegumu ar darba devēja apliecinājumu par darba tiesisko attiecību faktu, pieņem lēmumu par uzņemšanu iestādē ārpus kārtas, ja bērna vecākiem citos normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot iestādē ārpus kārtas.

2.2.16. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi, vecāki iesniedz pašvaldības izglītības iestādē iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

2.2.17. Komisija, pamatojoties uz vecāku iesniegumu (7.pielikums), lemj par pašvaldības izglītības iestādes maiņu bērnam pirmsskolas izglītības apguvei, ja bērna pašvaldības izglītības iestādes maiņa pret vecāka izvēlēto pašvaldības izglītības iestādi ir iespējama.

2.2.18. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un bērna ģimenes ārsta atzinumu nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē iestādi laika posmā, kas nav garāks par 3 mēnešiem pēc kārtas (viena mācību gada ietvaros), bērna vieta iestādē tiek saglabāta.

2.2.19. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē iestādi vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas, tad bērna vieta iestādē netiek saglabāta.

2.2.20. Izglītības pārvaldei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu iestādē no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus par bērna aprūpes nepieciešamību iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā.

3. Pašvaldības līdzfinansējuma sniegšanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē

3.1. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes.

3.2. Līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē nosaka Jelgavas pilsētas dome.

3.3. Ja pašvaldības budžetā vairs netiek paredzēti līdzekļi vai tiek samazināts līdzekļu apmērs pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs, pašvaldība, 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to brīdinot vecākus un privātās izglītības iestādes, pārtrauc vai samazina pirmsskolas izglītības pakalpojuma līdzfinansēšanu.

3.4. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu privātajai izglītības iestādei, ja bērna un vismaz viena no vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.5. Ja šo noteikumu 3.4.punktā minētā privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu, Izglītības pārvalde slēdz līgumu starp Izglītības pārvaldi, vecākiem un privāto izglītības iestādi par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu.

3.6. Izglītības pārvalde pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un izbeidz līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma līdzfinansēšanu privātajā izglītības iestādē, ja:

3.6.1. bērna un/vai viena no vecāku pamata dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. bērns mācību gada laikā neapmeklē privāto izglītības iestādi 3 mēnešus pēc kārtas;

3.6.3. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

3.6.4. Izglītības pārvalde konstatē, ka piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem;

3.6.5. tiek konstatēti būtiski pārkāpumi privātās izglītības iestādes darbībā;

3.6.6. privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta.

4. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

4.1. Saistošo noteikumu 2.2.6. līdz 2.2.11., 2.2.13., 2.2.15. un 2.2.17.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Komisija.

4.2. Saistošo noteikumu 2.2.16. un 2.2.19.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašvaldības izglītības iestādes vadītājs.

4.3. Saistošo noteikumu 2.2.20., 3.4. un 3.6 punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.

4.4. Komisijas, Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.

5. Pārejas noteikumi

5.1. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

5.2. Saistošo noteikumu 2.2.2.punkta nosacījums par dzīvesvietas deklarēšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus, stājas spēkā pēc 12 mēnešiem pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

5.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.februārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums, adrese

Īstenojamā izglītības programma, tās kods

Uzņemšanas vecums iestādē

1. "Gaismiņa", Vaļņu iela 5, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 3 gadi
2. "Kamolītis", Meiju ceļš 31, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (01011121);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

2 gadi
3. "Ķipari", Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611);

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015621)

1 gads un 6 mēneši
4. "Lācītis", Māras iela 2, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 1 gads un 6 mēneši
5. "Pasaciņa", Aspazijas iela 18, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411)

2 gadi
6. "Rotaļa", Lāčplēša iela 5, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (01015301)

2 gadi
7. "Sprīdītis", Tērvetes iela 6, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511);

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015521);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (01015111);

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (01015121)

2 gadi
8. "Vārpiņa", Kronvalda iela 22, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 2 gadi
9. "Zemenīte", Blaumaņa iela 12/14, Jelgava Pirmsskolas izglītības programma (01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611);

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015621)

2 gadi

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27 

3.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27 

4.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27 

5.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27 

6.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27 

7.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-27Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.11-27 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;

1.2. kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētajām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, sniedzot pirmsskolas izglītības pakalpojumus;

1.3. atbilstības prasības bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas no rindas;

1.4. minimālo bērnu skaitu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupās;

1.5. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektācijas kārtību.

Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiek atzīti par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2008.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.08-28 "Pirmsskolu vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Vispārējās izglītības likuma 21.pants nosaka, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma.

Sakarā ar to, ka pieprasījums pēc vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pārsniedz piedāvājumu, un pašvaldības pienākumu esošo finansējumu pirmsskolas izglītībai sadalīt vienlīdzīgi visiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu no pusotra gada vecuma, nepieciešams risinājums, kā nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību pēc iespējas lielākam Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju skaitam.

Lai nodrošinātu iepriekš minētos pašvaldības pienākumus, saistošie noteikumi nodrošina iespēju funkcijas realizēšanā iesaistīt Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētās privātās izglītības iestādes, nodrošinot līdzfinansējumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums Jelgavas pilsētas privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem tiks nodrošināts Jelgavas pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprinātajā apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Papildus jau esošajām administratīvajām procedūrām bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs, Jelgavas izglītības pārvalde slēgs līgumu starp Jelgavas izglītības pārvaldi, vecākiem un privāto izglītības iestādi par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Izstrādājot saistošos noteikumus, Jelgavas pilsētas pašvaldība organizēja vairākas tikšanās ar Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto privāto izglītības iestāžu vadītājiem, kuru laikā tika uzklausīti priekšlikumi sadarbības veidošanai ar privātajām izglītības iestādēm. Saņemtie priekšlikumi iespēju robežās ņemti vērā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!